storinka.click » Інформатика » Управління показом презентації. Друкування презентації
Інформація про новину
  • Переглядів: 1024
  • Дата: 6-02-2018, 14:31
6-02-2018, 14:31

Управління показом презентації. Друкування презентації

Категорія: Інформатика


1. Як можна встановити інтервал часу для автоматичного змінення слайдів?

2. Після настання яких подій може відбуватися змінення слайдів презентації під час її демонстрації?

3. Як надрукувати текстовий документ; електронні таблиці?

НАЛАШТУВАННЯ ЧАСОВИХ ПАРАМЕТРІВ ПОКАЗУ ПРЕЗЕНТАЦІЇ

Ви вже знаєте, як можна під час створення презентації вказати для кожного слайда окремо або для всіх слайдів інтервал часу, після якого відбудеться перехід до перегляду наступного слайда.

Крім того, програма PowerPoint має засоби для автоматизації налаштування тривалості показу слайдів. Якщо користувач готує також текст виступу з презентацією, то може для кожного слайда встановити таку тривалість показу, яка потрібна для озвучування тексту. Для цього потрібно виконати Показ слайдів ^ Настроювання ^ Настроювання часу. Розпочнеться показ презентації та відкриється вікно Запис (мал. 3.33). Призначення елементів керування вікна Запис подано в таблиці 3.4.

Таблиця 3.4

Призначення елементів керування вікна Запис

Елемент

керування

Назва елемента керування

Призначення елемента керування

Кнопка Далі

Для переходу до показу наступного слайда

Кнопка Пауза

Для призупинення налаштування тривалості показу презентації

Поле Час слайда

Для відображення часу демонстрації слайда або введення користувачем значень потрібної тривалості демонстрації поточного слайда

Кнопка Назад

Для повернення до початку демонстрації поточного слайда

Індикатор Час презентації

Для відображення тривалості демонстрації всієї презентації

Під час налаштування тривалості демонстрації презентації користувач може прочитати текст виступу, для унаочнення якого підготовлено слайд,

та в потрібний момент вибрати кнопку Далі

Так відбувається налаштування часу показу кожного зі слайдів презентації. При цьому індикатор Час презентації відображає загальний час демонстрації презентації.

Після завершення налаштування останнього слайда або після натиснення клавіші Esc на екран буде виведено запит, у якому буде вказано загальний час показу презентації та запропоновано зберегти встановлені налаштування.

Для того щоб установлені налаштування часу демонстрації були використані під час перегляду презентації, треба установити позначку прапорця Використовувати хронометраж групи Настроювання вкладки Показ слайдів.


Загрузка...

НАЛАШТУВАННЯ РЕЖИМІВ ПЕРЕГЛЯДУ ПРЕЗЕНТАЦІЇ

PowerPoint має широкий набір засобів для налаштування режимів перегляду презентації.

Якщо презентація буде використовуватися неодноразово для різних слухацьких аудиторій або для її демонстрації буде відводитися різний час, то зручно налаштовувати вибірковий показ слайдів. При цьому передбачається продемонструвати різні набори слайдів презентації.

Для створення нового варіанта показу потрібно:

1. Виконати Показ слайдів ^ Розпочати показ слайдів ^ Настроюваний показ слайдів.

2. Вибрати у списку команду Довільний показ.

3. Вибрати кнопку Створити у вікні Довільний показ (мал. 3.34).

4. Увести ім’я варіанта вибіркового показу в поле Ім’я показу слайдів вікна Визначення вибіркового показу.

5. Додати, використовуючи кнопку Додати, у поле Слайди вибіркового показу вікна Визначення вибіркового показу (мал. 3.35) імена слайдів, які планується включити до цього варіанта показу.

6. Установити, використовуючи кнопки

послідовність показу

слайдів.

7. Вибрати кнопку ОК.

8. Вибрати кнопку Закрити.

У такий спосіб можна створити кілька варіантів настроюваного показу

слайдів.

Якщо було створено варіанти показу, їх імена відображатимуться у списку після вибору кнопки Настроюваний показ слайдів (мал. 3.36). Перед початком демонстрації треба вибрати потрібний варіант показу в зазначеному списку.

Крім того, користувач може встановити значення параметрів демонстрації у вікні Настроювання презентації (мал. 3.37). Для того щоб відкрити це вікно, потрібно виконати Показ слайдів ^ Настроювання ^ Настроювання показу слайдів. Використавши групу перемикачів Показ слайдів, користувач може встановити один з трьох режимів показу слайдів:

• керований доповідачем (увесь екран) — для випадку, коли доповідач демонструє презентацію аудиторії;

• керований користувачем (вікно) — для випадку, коли презентацію створено для самостійного перегляду користувачем на моніторі комп’ютера;

• автоматичний (увесь екран) — для випадку, коли не передбачається втручання глядача у процес демонстрації презентації — презентація на виставковому стенді, на демонстраційному моніторі в торговельній залі, на вокзалі тощо.

Елементи керування групи Параметри показу призначено для:

• установлення/відмінення режиму безперервного відтворення презентації під час демонстрації до натискання клавіші Esc; після завершення показу останнього слайда відбудеться перехід до першого слайда;

• відключення/включення мовного супроводу;

• відключення/включення анімації об’єктів презентації;

• установлення кольору позначок, які залишатиме інструмент Перо під час демонстрації презентації;

• установлення кольору лазерного вказівника. Його можна відображати під час демонстрації презентації, якщо утримувати натиснутою клавішу Ctrl та натискати ліву кнопку миші.


Елементи керування групи Слайди призначено для вибору слайдів, що будуть відображатися під час демонстрації презентації. Потрібно встановити позначку перемикача Усі, або вибрати діапазон номерів слайдів для показу, або вибрати ім’я раніше створеного варіанта вибіркового показу зі списку вибірковий показ.

Для зміни слайдів у вікні Настроювання презентації можна встановити один з варіантів: вручну, тобто використовуючи мишу або клавіатуру, чи за часом показу слайдів, установленим раніше користувачем.

Після завершення налаштувань у вікні Настроювання презентації для їх збереження слід вибрати кнопку ОК.

У певних випадках виникає потреба скоротити показ презентації, приховати несуттєві для слухацької аудиторії деталі. Це можна зробити, приховавши певні слайди. Для цього потрібно виділити слайд або групу слайдів і виконати Показ слайдів ^ Настроювання ^ Приховати слайд. При цьому слайди залишаються у презентації, але вони не відображатимуться під час показу. Ескіз такого слайда буде відображатися сірим кольором. Для відміни приховування слайда потрібно ще раз вибрати кнопку Приховати слайд.

КЕРУВАННЯ ПОКАЗОМ ПРЕЗЕНТАЦІЇ

Під час демонстрації презентації користувач може керувати показом, використовуючи команди контекстного меню слайда (мал. 3.38):

• Далі — перехід до наступного слайда;

• Назад — перехід до попереднього слайда;

• Перейти до слайда — перехід до слайда з указаним номером;

• Довільний показ — вибір одного з варіантів вибіркового показу;

• Завершити показ — завершення демонстрації презентації.

У процесі показу презентації, у якій передбачено зміну слайдів за вказівкою лектора, після завершення всіх ефектів анімації об’єктів слайда в лівому нижньому куті екрана з’являються чотири напівпрозорі кнопки, призначені для керування демонстрацією. Вибір

кнопок

приводить до відтворення попереднього (наступного) ефекту анімації об’єкта або переходу до попереднього (наступного) слайда. Вибір

кнопки

приводить до відкриття

меню команди Вказівник (аналогічного до зображеного на малюнку 3.38), а

кнопки

до відкриття дещо зміненого контекстного меню слайда презентації.

Для тих, хто хоче знати більше

У процесі демонстрації презентації можна додавати рукописні позначки до зображення слайда, що демонструється. Для цього в контекстному меню слайда потрібно вибрати команду Вказівник. Далі виконати такі дії:

1. Вибрати команду Колір рукописних даних.

2. Вибрати в палітрі потрібний колір.

3. Вибрати один з інструментів: Перо або Виділення. Використовуючи їх, можна малювати довільні лінії різної товщини: Перо — тонкі, а Виділення — товсті.

4. Увести позначки аналогічно до операцій малювання довільної кривої. Інструмент Гумка призначено для видалення введених позначок.

Користувач може під час демонстрації довільну кількість разів змінювати як

інструмент, так і його колір. Після завершення демонстрації програма запропонує зберегти введені позначення у файлі презентації для подальшого використання.

ДРУКУВАННЯ ПРЕЗЕНТАЦІЇ

Презентацію, як і інші документи, можна надрукувати.

Для того щоб перейти до налаштування параметрів друкування, потрібно виконати Файл ^ Друк. У режимі налаштувань друку (мал. 3.39) можна встановлювати параметри друкування та одночасно переглядати, як виглядатиме презентація на папері.

Вибравши в області Параметри кнопку Друк усіх слайдів, можна встановити, будуть надруковані всі слайди презентації, лише поточний слайд або слайди з указаними номерами.

Вибір кнопки Слайди на всю сторінку приводить до відкриття списку (мал. 3.40), у якому можна вибрати форму подання матеріалів на папері.

У групі Надрукувати макет можна встановити такі параметри:

• Слайди на всю сторінку — вигляд кожного слайда буде надруковано на окремому аркуші;

• Сторінки нотаток — на кожному окремому аркуші буде подано вигляд одного слайда та текст нотаток, які користувач може додавати як пояснення або текст виступу до цього слайда. Нотатки можна ввести під час розробки презентації в області Нотатки до слайда, що розміщена в нижній частині екрана під слайдом;

• Структура — на аркуші буде надруковано лише заголовки та текст усіх слайдів.

У групі Видачі можна вибрати кількість і розміщення слайдів, вигляд яких буде подано на одному аркуші. Після вибору команди Облямування слайдів зображення кожного слайда буде обведено рамкою.

За вибору кнопки Відтінки сірого можна встановити параметри:

• Колір — друк слайда в кольоровому вигляді. Якщо принтер чорно-білий, то тло слайда та зображення буде надруковано у відтінках сірого;

• Відтінки сірого — кольорове тло слайда не буде надруковано, у відтінках сірого буде надруковано графічні елементи слайдів і текст. Для чорно-білого принтера режим друкування у відтінках сірого встановлюється за замовчуванням;

• Чорно-білий — тло слайда та графічні елементи тла не буде надруковано, у відтінках сірого буде надруковано вставлені графічні зображення слайдів і текст.

Після вибору гіперпосилання Редагувати колонтитули відкриється вікно Колонтитули (мал. 3.41), у якому можна встановити, які колонтитули потрібно відображати під час друку.

На вкладці Слайд розміщено елементи керування, після вибору яких додатково до вигляду слайда на аркуші можна відобразити:

• Дата й час — відомості про дату й час друкування презентації. Дата може оновлюватись автоматично під час кожного наступного друку або бути фіксованою. Дата й час у разі друку розміщуються в нижньому колонтитулі зліва;

• Номер слайда — у разі друку розміщується в нижньому колонтитулі справа;

• Нижній колонтитул — може бути введено текст, який у разі друку розміщуватиметься в нижньому колонтитулі по центру;

• Не показувати на титульному слайді — у разі встановлення позначки перемикача всі вибрані колонтитули не будуть відображатися під час друку титульного слайда.

На вкладці Нотатки та видачі можна додатково ввести текст верхнього колонтитула.

Після вибору кнопки Застосувати до всіх визначені колонтитули будуть відображатися на кожному слайді та виводитися на друк.

Після встановлення налаштувань можна переглянути отриманий результат в області попереднього перегляду, встановити кількість копій

і розпочати друк, вибравши кнопку Друк

Для повернення до режиму редагування презентації потрібно вибрати вкладку Основне.


Загрузка...

Увага! Під час роботи з комп’ютером дотримуйтеся правил безпеки та санітарно-гігієнічних норм.

1. Налаштуйте час показу презентації, установивши до слайдів з непарними номерами тривалість 3 с, з парними номерами — 5 с. Для цього:

1. Відкрийте презентацію, наприклад з файла Розділ 3\Пункт 3.6\ вправа 3.6.1.pptx.

2. Виконайте Показ слайдів ^ Настроювання ^ Настроювання часу.

3. Дочекайтеся появи в полі Час слайда значення 0:00:03, виберіть кнопку Далі.

4. Уведіть з клавіатури в полі Час слайда значення 0:00:05, виберіть кнопку Далі.

5. Повторіть пункти 3 та 4 для всіх наступних слайдів.

6. Виберіть кнопку Так у вікні, що відкриється після перегляду останнього слайда.

7. Запустіть демонстрацію презентації. Переконайтеся, що правильно налаштовано час.

8. Збережіть презентацію у вашій папці у файлі з іменем вправа

3.6.1. pptx.

2. Уведіть нотатки до слайдів презентації. Надрукуйте презентацію. Для цього:

1. Відкрийте презентацію, наприклад з файла Розділ 3\Пункт 3.6\ вправа 3.6.2.pptx.

2. Виберіть слайд 1 і в області Нотатки до слайда введіть ваше прізвище та ім’я.

3. Виберіть слайд 2 та в області Нотатки до слайда введіть по одному реченню до кожного зображення, що розміщено на слайді.

4. Уведіть нотатки до кожного слайда презентації.

5. Виконайте Файл ^ Друк.

6. Виберіть кнопку Друк усіх слайдів в області Параметри.

7. Виберіть в області Видачі кнопку 3 слайди. Зверніть увагу на зміну зображення в області попереднього перегляду.

8. Уставте колонтитули: поточну дату та номер сторінки. Для цього виберіть гіперпосилання Редагувати колонтитули, установіть позначки відповідних прапорців, виберіть кнопку Застосувати до всіх.

9. З дозволу вчителя надрукуйте презентацію, вибравши кнопку Друк.

10. Збережіть презентацію у вашій папці у файлі з іменем вправа

3.6.2. pptx.

Програма PowerPoint має засоби для автоматизації налаштування тривалості показу слайдів. Для цього потрібно виконати Показ слайдів => Настроювання =^> Настроювання часу та установити час демонстрації кожного слайда з використанням елементів керування вікна Запис.

У вікні Настроювання презентації можна установити значення параметрів демонстрації: режим показу слайдів, установлення безперервного відтворення презентації під час демонстрації, набір слайдів для відображення під час показу презентації, спосіб зміни слайдів та інше.

Під час демонстрації презентації користувач може додати рукописні позначки до зображення слайда, що демонструється, та змінювати послідовність показу слайдів.

Для налаштування параметрів друкування презентації потрібно виконати Файл ^ Друк. Можна установити, які слайди презентації будуть надруковані, вибрати форму подання матеріалів на папері, кількість і розміщення слайдів на одному аркуші, колірну гаму, колонтитули.

Дайте відповіді на запитання

1*. Як налаштувати тривалість показу слайдів з використанням елементів керування вікна Запис? У яких випадках використовується ця операція?

2*. Які режими показу презентації може налаштувати користувач? У чому між ними різниця?

3*. Як установити вибірковий показ слайдів для демонстрації презентації? З якою метою це варто робити?

4°. Як приховати слайд? Як відмінити приховування?

5°. Як перейти до режиму введення позначок під час показу презентації? 6*. Яке призначення напівпрозорих кнопок керування демонстрацією презентації?

7°. Як надрукувати слайди?

8*. Які налаштування можна виконати перед початком друкування? 9*. Як увести та надрукувати нотатки до слайда?

Виконайте завдання

1°. Відкрийте презентацію, наприклад з файла Розділ 3\Пункт 3.6\ завдання 3.6.1.pptx. Установіть такі налаштування часу демонстрації слайдів: першого — 3 с, другого — 4 с, третього — 3 с, четвертого — 4 с, п’ятого — 3 с, шостого — 3 с, сьомого — 5 с, восьмого — 4 с. Збережіть презентацію у вашій папці у файлі з іменем завдання 3.6.1.pptx.

2°. Відкрийте презентацію, наприклад з файла Розділ 3\Пункт 3.6\ завдання 3.6.2.pptx. Установіть такі налаштування часу демонстрації слайдів: першого — 2 с, другого — 4 с, третього — 6 с, четвертого — 3 с, п’ятого — 3 с, шостого — 3 с, сьомого — 6 с. Збережіть презентацію у вашій папці у файлі з іменем завдання 3.6.2.pptx.

3*. Відкрийте презентацію, наприклад з файла Розділ 3\Пункт 3.6\ завдання 3.6.3.pptx. Установіть варіант показу, ім’ям якого буде ваше прізвище, до якого включіть титульний слайд і всі слайди, на яких зображено пристрої введення. Слайд із зображенням клавіатури поставте другим. Запустіть демонстрацію цього варіанта показу. Збережіть презентацію у вашій папці у файлі з іменем завдання 3.6.3.pptx.

4°. Відкрийте презентацію, наприклад з файла Розділ 3\Пункт 3.6\ завдання 3.6.4.pptx. Перегляньте презентацію в режимі настроюваного показу варіантів: Довільний показ 1 і Довільний показ 2. Створіть власний варіант показу.

5*. Відкрийте презентацію, наприклад з файла Розділ 3\Пункт 3.6\ завдання 3.6.5.pptx. Додайте до слайдів текст нотаток для виступу з презентацією. Уставте колонтитули — поточну дату та номер слайда. Надрукуйте сторінки нотаток презентації. Збережіть презентацію у вашій папці у файлі з іменем завдання 3.6.5.pptx.

6*. Знайдіть відомості про глобальні проблеми людства та створіть презентацію із цієї теми обсягом у 6 слайдів. Підготуйте текст виступу з презентацією, запишіть голосовий супровід і налаштуйте безперервну демонстрацію презентації до натискання клавіші Esc. Збережіть презентацію у вашій папці у файлі з іменем завдання 3.6.6.pptx.

 

Це матеріал з підручника Інформатика 9 клас Ривкінд