storinka.click » Інформатика » Додавання відео- та аудіоданих у презентацію
Інформація про новину
  • Переглядів: 1295
  • Дата: 6-02-2018, 14:29
6-02-2018, 14:29

Додавання відео- та аудіоданих у презентацію

Категорія: Інформатика


1. Яке призначення покажчиків місця заповнення на слайдах презентації?

2. Файли яких форматів містять відеодані; аудіодані?

3. Які програми для опрацювання відео та звуку ви використовували? Які можливості вони надають?

ДОДАВАННЯ ВІДЕО ДО СЛАЙДІВ ПРЕЗЕНТАЦІЇ

До презентації можна додавати мультимедійні дані: анімовані зображення, аудіо- та відеофайли, записувати мовний супровід.

Відеофайл для додавання до презентації повинен бути попередньо змонтований і збережений у форматі vmw, avi, mp4, swf або іншому.

Для додавання відео на слайд потрібно:

1. Виконати Вставлення ^ Медіавміст ^ Відео ^ Відео із файла або вибрати значок Вставити кліп із колекції

у покажчику місця

заповнення на слайді.

2. Вибрати у вікні Вставлення відео потрібний файл.

3. Вибрати кнопку Вставити.

Під час вставлення у такий спосіб відеофайл буде вбудовано в презентацію. Після збереження розмір файла презентації збільшиться на розмір файла відео.

Якщо на останньому кроці наведеного алгоритму замість вибору кнопки Вставити відкрити список цієї кнопки та вибрати команду Зв’язати

з файлом, то файл відео не буде вбудовано у презентацію, замість цього буде вставлено посилання на нього. Розмір файла презентації при цьому не збільшиться.

Звертаємо вашу увагу: якщо ви плануєте переносити презентацію з відео на інший комп’ютер, то перед зв’язуванням файл з відео потрібно помістити в ту саму папку, у якій збережено презентацію, та переносити обидва файли разом.

Подальша робота з відео за обох способів додавання буде однаковою.


Загрузка...

Після додавання відео в будь-який з описаних способів відбудуться такі дії:

• зображення першого кадру відео з’явиться на слайді;

• під зображенням буде розміщено панель керування переглядом відео;

• на Стрічці з’явиться тимчасовий розділ Знаряддя для відеозаписів з вкладками Формат і Відтворити (мал. 3.17).

НАЛАШТУВАННЯ ВІДЕО У ПРЕЗЕНТАЦІЇ

Використовуючи елементи керування вкладки Формат (мал. 3.18), можна переглянути відео, налаштувати яскравість, контрастність, кольорову гаму, вибрати стиль оформлення та форму рамки, усередині якої відображатиметься відео, та інше. За допомогою кнопки Заставка можна вибрати зображення, яке буде відображатися на слайді перед запуском відео.

Елементи керування з вкладки Відтворити призначено для налаштування параметрів відтворення відео під час демонстрації презентації (мал. 3.19).

Після вибору кнопки Обрізати відео-запис відкривається вікно Монтаж відео (мал. 3.20), у якому можна задати тривалість відтворення, указавши, з якого часу від початку відео розпочати його відтворення і в який момент часу завершити. Час можна задати з використанням відповідних полів з лічильниками або перемістити повзунки: зелений позначає час початку відтворення, червоний — завершення відтворення. За вибору кнопки ОК налаштування зберігаються, вікно Монтаж відео закривається. За потреби зроблені налаштування можна змінити, оскільки змінення самого відео не відбувається.

Лічильники Поява та Зникнення в групі Редагування на вкладці Відтворити призначено для встановлення тривалості відповідних ефектів, які можна застосувати на початку та завершенні відтворення відео.


У групі Параметри відео елементи керування призначено для виконання таких налаштувань:

• Гучність — установлення гучності звуку у вставленому фрагменті відео;

• Початок — вибір способу запуску відтворення відео: після клацання лівої кнопки миші або автоматично після відкриття слайда. За замовчуванням відтворення відео розпочинається після клацання лівої кнопки миші;

• Відтворення на весь екран — вибір режиму відтворення відео: в обмеженій області слайда чи в повноекранному режимі;

• Приховувати за відсутності відтворення — установлення режиму відображення або приховування області відтворення відео до початку або після завершення відтворення;

• Безперервне відтворення — установлення режиму повторного відтворення відео після його завершення до завершення перегляду слайда;

• Перемотати після відтворення — установлення режиму відображення першого кадру відео після завершення відтворення відеофрагмента.

Під час демонстрації презентації панель керування відтворенням відео розміщено в нижній частині області відтворення (мал. 3.21). Використовуючи її, можна розпочати або завершити відтворення відео, установити рівень гучності звуку.

До презентації також можна додати анімо-вані зображення з колекції Microsoft Office. Для цього потрібно виконати Вставлення ^ Медіавміст ^ Відео ^ Відеофайл із колекції графіки. У результаті відкриється панель Картинки, яка міститиме ескізи зображень. У кутку кожного з таких ескізів міститься позначка

Щоб уставити таке зображення на

слайд, потрібно вибрати його ескіз. Опрацьовувати анімоване зображення можна як звичайне графічне зображення. Анімація буде відтворюватися лише під час демонстрації презентації. Керування відтворенням анімації не передбачено.

ДОДАВАННЯ ТА НАЛАШТУВАННЯ ЗВУКУ

До презентації можна додавати також звукові файли та звукові ефекти.

У програмі PowerPoint передбачено роботу зі звуковими файлами форматів aiff, au, midi, mp3, wav, wma.

Для додавання звукового файла до презентації потрібно:

1. Виконати Вставлення ^ Медіавміст ^ Аудіо ^ Аудіо із файла.

2. Вибрати звуковий файл у вікні Вставлення звуку.

3. Вибрати кнопку Вставити або команду Зв’язати з файлом у списку цієї кнопки.

Після додавання звукового файла відбудуться такі дії:

• на слайді з’явиться значок

• під значком буде розміщено панель керування відтворенням звуку

на Стрічці з’явиться тимчасовий розділ Знаряддя для аудіозаписів з вкладками Формат і Відтворити (мал. 3.22).

Якщо виконати Вставлення ^ Медіавміст ^ Аудіо ^ Аудіофайл із колекції графіки, то можна вибрати звуковий файл на панелі Картинки,

що відкриється. Кожен ескіз звукового файла містить значок

Після

вибору ескізу звуковий файл буде додано до презентації, як і у випадку вставлення аудіо з файла.

Елементи керування на вкладці Формат можна використати для форматування значка звукового файла. Налаштування, що виконуються елементами керування вкладки Відтворити, аналогічні до налаштувань відео. Після вибору кнопки Обрізати аудіозапис відкривається вікно Обтинання аудіо (мал. 3.23), у якому можна вибрати час початку та завершення відтворення звуку.

Якщо у списку Початок з групи Параметри аудіо вкладки Відтворити вибрати команду Для всіх слайдів, то під час демонстрації презентації відтворення звуку не завершуватиметься після переходу на наступний слайд, а триватиме до завершення музичної композиції або до завершення демонстрації презентації.

Під час демонстрації презентації для початку відтворення звуку потрібно вибрати кнопку запуску на панелі керування, яка з’являється

після наведення вказівника на значок

ЗАПИС МОВНОГО СУПРОВОДУ

Іноді буває корисним доповнювати презентацію мовним супроводом, тобто звукозаписом коментарів.

Для створення мовного супроводу можна скористатися програмами звукозапису, що входять до складу операційної системи, або іншими програмами звукозапису. З їх використанням можна записати коментарі, які потрібно додати до презентації, та зберегти отриманий звуковий файл. Після цього звуковий файл можна додавати до презентації так, як це описано вище.

Записати звуковий супровід можна безпосередньо з використанням редактора презентацій. Для цього потрібно:

1. Виконати Вставлення ^ Медіавміст ^ Аудіо ^ Записати аудіо.

2. Увести назву звукового фрагмента в поле Назва у вікні Запис звуку, що відкриється (мал. 3.24).

3. Вибрати кнопку

4. Промовити потрібний текст у мікрофон.

5. Зупинити запис вибором кнопки

Запис_можна прослухати, вибравши

кнопку

і за потреби виконати повторний запис. Створений аудіофрагмент вставляється у презентацію вибором кнопки ОК. Подальші налаштування аналогічні до налаштувань для вставлених звукових файлів.

ДОДАВАННЯ ЗВУКОВИХ ЕФЕКТІВ

У презентаціях можна додавати звукові ефекти, які будуть відтворюватися після вибору певних текстових і графічних об’єктів або наведення на них вказівника.

Для цього потрібно:

1. Вибрати текстовий або графічний об’єкт на слайді, для якого буде застосовано звуковий ефект.

2. Виконати Вставлення ^ Посилання ^ Дія.

3. Вибрати вкладку Після клацання мишею або При наведенні вказівника миші у вікні Настроювання дії, що відкриється.

4. Установити позначку прапорця Звук.

5. Вибрати у списку бажаний звуковий ефект або команду Інший звук для вибору звуку з файла.

6. Вибрати кнопку ОК.

Відтворення ефекту відбудеться під час демонстрації презентації, якщо користувач вибере об’єкт або наведе на нього вказівник.

Увага! Під час роботи з комп'ютером дотримуйтеся правил безпеки та санітарно-гігієнічних норм.

1. Додайте до презентації відео з файла Розділ 3\Пункт 3.4\Відео\жук. mov. Установіть заставку для відео. Налаштуйте його відтворення упродовж 10 с. Для цього:

1. Відкрийте презентацію, наприклад з файла Розділ 3\Пункт 3.4\ зразок.рріх.

2. Уставте на другий слайд відео з файла жук.то^ що міститься в папці Розділ 3\Пункт 3.4\Відео. Для цього:

1. Перейдіть на другий слайд.

2. Виберіть у покажчику місця заповнення значок Вставити кліп із колекції

3. Виберіть у вікні Вставлення відео файл Розділ 3\Пункт 3.4\Ві-деo\жук.mov.

4. Виберіть кнопку Вставити.

3. Додайте заставку для відео з файла Розділ 3\Пункт 3.4\Фото\жук.

jpg.


Загрузка...

Для цього:

1. Виконайте Знаряддя для відеозаписів ^ Формат ^ Заставка ^ Зображення з файла.

2. Виберіть файл Розділ 3\Пункт 3.4\Фoтo\жук.jpg.

3. Виберіть кнопку Вставити.

4. Відредагуйте відео для відтворення упродовж 10 с. Для цього:

1. Виконайте Знаряддя для відеозаписів ^ Відтворити ^ Обрізати відеозапис.

2. Установіть час завершення 00:10, використовуючи лічильник Час завершення або пересуваючи червоний повзунок.

3. Виберіть кнопку ОК.

2. Додайте до третього слайда звук з файла Розділ 3\Пункт 3.4\Звук\по-літ джмеля.тр3. Налаштуйте його автоматичне відтворення з наростанням звуку впродовж 2 с. Тривалість звучання — 12 с. Для цього:

1. Виконайте Вставлення ^ Медіавміст ^ Аудіо ^ Аудіо із файла.

2. Виберіть у вікні Вставлення звуку файл Розділ 3\Пункт 3.4\3вук\ політ джмеля.шрЗ.

3. Виберіть у списку кнопки Вставити команду Зв’язати з файлом.

4. Виконайте Знаряддя для аудіозаписів ^ Відтворити.

5. Установіть значення 02,00 на лічильнику Наростання в групі Редагування.

6. Виберіть у списку Початок у групі Параметри аудіо значення Автоматично.

7. Установіть тривалість звучання 12 с.

3. Запишіть мовний супровід до четвертого слайда, використавши текст з файла Розділ 3\Пункт 3.4\Текст\метелики.Зосх. Для цього:

1. Виконайте Вставлення ^ Медіавміст ^ Аудіо ^ Записати аудіо.

2. Уведіть назву Метелики в поле Назва у вікні Запис звуку.

3. Виберіть кнопку

4. Прочитайте в мікрофон текст, наведений у файлі Розділ 3\Пункт 3.4\Текст\метелики.Зосх.

5. Зупиніть запис вибором кнопки

6. Прослухайте виконаний запис вибором кнопки

7. Виберіть кнопку ОК.

4. Запустіть демонстрацію презентації. Переконайтеся у правильності відтворення відео, звуку, мовного супроводу.

5. Збережіть презентацію у вашій папці у файлі з тим самим іменем.

До презентації можна додавати мультимедійні дані: анімовані зображення, аудіо- та відеофайли, записувати мовний супровід, додавати звукові ефекти.

Для додавання відео на слайд потрібно виконати Вставлення ^ Медіавміст ^ Відео ^ Відео із файла або вибрати значок Вставити кліп із колекції

у покажчику місця заповнення на слайді, вибрати потрібний файл і

кнопку Вставити або команду Зв’язати з файлом у списку цієї кнопки.

Використовуючи елементи керування вкладки Формат тимчасового розділу Знаряддя для відеозаписів, можна переглянути та відредагувати відео.

Елементи керування вкладки Відтворити призначено для налаштування параметрів відтворення відео під час демонстрації презентації.

Для додавання звуку з файла до презентації потрібно виконати Вставлення ^ Медіавміст ^ Аудіо ^ Аудіо із файла, вибрати звуковий файл і кнопку Вставити або команду Зв’язати з файлом у списку цієї кнопки.

Для створення та вставлення на слайд мовного супроводу можна виконати Вставлення => Медіавміст => Аудіо => Записати аудіо, вибрати кнопку

промовити потрібний текст, зупинити запис вибором кнопки

У презентаціях можна додавати звукові ефекти, які будуть відтворюватися після вибору певних текстових або графічних об’єктів або після

наведення на них вказівника. Для цього потрібно вибрати об’єкт, виконати Вставлення ^ Посилання ^ Дія, вибрати вкладку Після клацання мишею або При наведенні вказівника миші, установити позначку перемикача Звук, вибрати у списку бажаний звуковий ефект.

Дайте відповіді на запитання

1*. Як додати відео до слайда презентації?

2*. Чим відрізняється результат вибору кнопки Вставити від результату виконання команди Зв’язати з файлом зі списку цієї кнопки під час додавання відео до презентації?

3*. Які налаштування відео можна виконати в презентації?

4*. Які параметри відтворення відео можна налаштувати?

5°. Як керувати переглядом відео під час демонстрації презентації?

6°. Для чого використовується команда Вставлення ^ Медіавміст ^ Відео ^ Відеофайл із колекції графіки?

7°. Як додати звук зі звукового файла до слайда презентації?

8*. Які налаштування звуку можна виконати в перезентації?

9*. Що потрібно зробити для запису мовного супроводу?

10 *. Як додати звукові ефекти до текстових і графічних об’єктів презентації?

Виконайте завдання

1°. Створіть презентацію Їжачок. На першому слайді введіть назву презентації та ваше прізвище. Вставте на другий слайд презентації відео з файла Розділ 3\Пункт 3.4\Відео\їжак.шоу. Збережіть презентацію у вашій папці у файлі з іменем завдання 3.4.1.pptx.

2*. Створіть презентацію Черепаха. На першому слайді введіть назву презентації та ваше прізвище. Вставте на другий слайд презентації відео з файла Розділ 3\Пункт 3.4\Відео\черепаха.шоу. Налаштуйте тривалість відео 5 с, починаючи від початку. Запуск відео — автоматично в повноекранному режимі. Вставте заставку для відео з файла Розділ 3\Пункт 3.4\Фото\черепаха%)р§. Збережіть презентацію у вашій папці у файлі з іменем завдання 3.4.2.pptx.

3*. Створіть презентацію Анімація. На першому слайді введіть назву презентації та ваше прізвище. Вставте на другий слайд презентації перші чотири відеофайли, знайдені в колекції Microsoft Office. Збережіть презентацію у вашій папці у файлі з іменем завдання 3.4.3.pptx.

4*. Відкрийте презентацію Розділ 3\Пункт 3.4\завдання 3.4.4.pptx. Вставте на другий слайд презентації звук з файла Розділ 3\Пункт 3.4\Звук\музика.тр3. Налаштуйте відтворення звуку без завершення під час переходу до перегляду наступних слайдів. Збережіть презентацію у вашій папці у файлі з іменем завдання 3.4.4.pptx.

5°. Відкрийте презентацію Розділ 3\Пункт 3.4\завдання 3.4.5.pptx. Запишіть мовний супровід до слайдів презентації, використовуючи текст з файла Розділ 3\Пункт 3.4\Tекст\тварини.docx. Збережіть презентацію у вашій папці у файлі з іменем завдання 3.4.5.pptx.

6*. Відкрийте презентацію Розділ 3\Пункт 3.4\завдання 3.4.6.pptx.

Додайте до графічних об’єктів презентації звукові ефекти відповідно до змісту зображень. Збережіть презентацію у вашій папці у файлі з іменем завдання 3.4.6.pptx.

7*. Розробіть структуру та сценарій і створіть презентацію на тему Мій клас. Додайте відео свята, яке ви зробили у вашому класі. Запишіть мовний супровід з розповіддю про ваш клас.

 

Це матеріал з підручника Інформатика 9 клас Ривкінд