storinka.click » Інформатика » Етапи розробки презентації. Елементи дизайну презентації
Інформація про новину
  • Переглядів: 6315
  • Дата: 6-02-2018, 14:25
6-02-2018, 14:25

Етапи розробки презентації. Елементи дизайну презентації

Категорія: Інформатика


1. Що є основними об’єктами комп’ютерної презентації?

2. Що таке макет слайда презентації?

3. Що називають стилем? Для яких об’єктів текстового документа розроблено стилі у програмі Word?

ЕТАПИ РОЗРОБКИ ПРЕЗЕНТАЦІЇ

Ви вже неодноразово створювали комп’ютерні презентації для виступу з повідомленнями на уроках, захисту навчальних проектів, розповіді з демонстрацією фотографій про улюблене заняття тощо. Згадаємо етапи розробки комп’ютерної презентації (мал. 3.1).

Перед початком розробки потрібно визначитися, що саме ви хочете донести своєю презентацією, тобто окреслити мету презентації. При цьому важливо врахувати, хто буде вашими слухачами або чи переглядатимуть презентацію самостійно.

Після визначення мети потрібно здійснити пошук і відбір зображень, текстів, відео- та аудіоматеріалів, які буде використано у презентації.

На наступному кроці визначається структура комп’ютерної презентації. Для цього треба переглянути відібрані матеріали та визначити, у якій послідовності розмістити їх у презентації.

Далі розробляється сценарій комп’ютерної презентації, у якому планується вміст кожного слайда. Потрібно визначити кількість слайдів, їх заголовки, вибрати макет кожного слайда. У сценарії визначається також і система навігації — засоби для переходу між слайдами.

На останньому етапі розробки відбувається безпосередньо створення презентації у середовищі редактора презентацій: додавання слайдів, розміщення на них текстових, графічних та інших об’єктів, редагування та форматування об’єктів презентації.


Загрузка...

ЕЛЕМЕНТИ ДИЗАЙНУ ПРЕЗЕНТАЦІЇ

Дизайн презентації впливає на її сприйняття, тому в процесі його вибору варто дотримуватися основних принципів композиції, колористики та ергономіки.

Дизайн (англ. design - задум, план, проект) - це процес художньо-технічного проектування виробів або їхніх комплексів.

Композиція (лат. compositio — складання, зв’язування) — це структура об’єктів творчості, спрямована на узгодження складових об’єкта для

надання йому зовнішньої привабливості та функціональності. Композицію розробляють як для всієї презентації, так і для кожного окремого слайда.

Колористика — це наука про колір, його властивості, особливості сприйняття кольорів людьми різних вікових і соціальних груп.

Під час створення презентації вибирають основний колір — колір тла для більшості слайдів. Цей колір створює настрій у процесі перегляду презентації. Допоміжні кольори — це кольори, які використовуються для фонових графічних зображень, тексту, таблиць, елементів діаграм тощо (мал. 3.2).

Вибираючи колір, слід враховувати його вплив на психічний стан людини. Наведемо характеристики деяких кольорів:

• червоний — теплий, енергійний, агресивний, збуджуючий, на певний час активізує всі функції організму, піднімає настрій;

• жовтий — зменшує втомлюваність, стимулює органи зору і нервову систему, сприяє розумовій діяльності та розв’язанню проблем;

• зелений — фізіологічно найсприятливіший для людини, зменшує напругу і заспокоює нервову систему, на тривалий час збільшує працездатність, сприяє критичному і вдумливому п ідходу до розв’язування проблем, зменшенню кількості помилок під час прийняття рішень;

• блакитний — знижує більшість фізіологічних функцій організму — пульс, тиск, тонус м’язів, сприяє виникненню відчуття розчарованості та підозрілості.

Ергономіка (грец. еруоо — робота, vopoq — закон) — це наука про ефективність використання людиною пристроїв, засобів, інструментів на основі врахування особливостей побудови та функціонування людського організму.

Ергономічність презентації означає її зручність у сприйнятті матеріалів, розміщених на слайдах, у керуванні переглядом презентації, у виступі з презентацією тощо.


ВИМОГИ ДО ПРЕЗЕНТАЦІЇ

Розглянемо вимоги до презентації, що продиктовані правилами композиції, колористики та ергономіки.

У композиції презентації варто звертати увагу на таке:

• презентація починається з титульного слайда, на якому зазначають її назву та, як правило, відомості про авторів;

• відомості у презентації розміщують, як правило, у логічній (від постановки задачі до висновків) або у хронологічній послідовності;

• кожен слайд повинен містити заголовок, який описує основну ідею вмісту цього слайда;

• усього на слайді доцільно розміщувати 6-8 рядків тексту, по 6-8 слів у рядку;

• текст слайда має складатися з простих речень та, бажано, коротких слів;

• кількість зображень повинна бути достатня для ілюстрації тексту слайда або виступу, але не переобтяжувати сприйняття матеріалу;

• усі слайди повинні бути оформлені в одному стилі.

З огляду на колористику до презентації висувають такі вимоги:

• на вибір основного кольору впливають умови перегляду презентації: для перегляду на екрані монітора варто вибирати темні відтінки кольорів, щоб не втомлювати глядача; якщо планують демонструвати презентацію на великому екрані з використанням мультимедійного проектора, то колір тла має бути світлим;

• допоміжні кольори повинні гармонійно поєднуватися з основним. Гармонію можна досягнути, якщо основний і допоміжні кольори є відтінками одного кольору (однотонна гармонія), або якщо кольори є близькими (гармонія споріднених кольорів), або якщо вони контрастні (гармонія контрастних кольорів) (мал. 3.3);

• колір тексту має бути контрастним до кольору тла;

• у кольоровій гамі презентації рекомендується використовувати 2-3 кольори; може бути також використано 2-3 кольори, що є відтінками основного та допоміжних кольорів.

З огляду на правила ергономіки висувають такі вимоги до презентації:

• не доцільно розміщувати графічні зображення з великою кількістю деталей як тло слайдів, оскільки на них складно сприймається текст;

• якщо зображення на слайдах потребують підписів, то їх доцільно розміщувати під зображеннями;

• варто вибирати такі зображення, на яких деталі добре розрізняються;

• розмір символів тексту повинен бути достатнім для розпізнавання з найвіддаленішого кутка аудиторії, де проходить демонстрація;

• дієслова варто використовувати в одній часовій формі;

• таблиці та діаграми повинні мати невелику кількість рядів даних; якщо потрібно продемонструвати велику кількість даних, то їх варто поділяти на групи;

• анімаційні та звукові ефекти не повинні відволікати від змісту презентації та уповільнювати без потреби час відображення матеріалу;

• для зручності керування переглядом презентації варто використовувати елементи керування, призначення яких інтуїтивно зрозуміло.

СТИЛЬОВЕ ОФОРМЛЕННЯ СЛАЙДІВ ПРЕЗЕНТАЦІЇ

Для дотримання вимог до дизайну презентації доцільно використовувати для її оформлення розроблені дизайнерами стилі.

Нагадаємо, стиль — це набір значень властивостей об’єктів, який має власне ім’я.

Опрацьовуючи текстові документи, ви вже застосовували стилі до тексту, таблиць, графічних об’єктів тощо. У редакторах презентацій також є бібліотека стилів для таблиць, фігур, об’єктів SmartArt тощо. Крім того, стилі може бути застосовано й до слайдів презентації.

Стиль слайда задає основний і допоміжні кольори, формат символів (шрифт, розмір символів, накреслення, ефекти, колір тощо), графічних об’єктів, тла (колір, наявність, розміщення та вид графічних об’єктів).

Стилі слайдів визначено в темах презентацій, які ще називають шаблонами оформлення. Як ви вже знаєте, тему можна вибрати перед початком створення презентації або під час роботи з нею. Колекцію тем включено до бібліотеки редактора презентацій PowerPoint, а також шаблони оформлення можна отримати із сайту Office.com під час створення презентації (мал. 3.4).

Для змінення шаблону оформлення презентації під час її опрацювання потрібно вибрати на Стрічці вкладку Конструктор і в групі Теми вибрати у списку потрібну тему (мал. 3.5).

Вибравши тему, користувач може змінити в ній кольори, шрифти, ефекти та стилі тла. Для змінення кольорової гами оформлення слайдів слід виконати Конструктор ^ Теми ^ Кольори та у списку з наборами кольорів вибрати потрібний.

Для змінення шрифтів, що використовуються для заголовків і основного тексту в презентації, слід виконати Конструктор ^ Теми ^ Шрифти та у списку з наборами шрифтів, що відкриється, вибрати потрібний.

Змінити оформлення презентації також можна, змінюючи тло слайдів. Для цього використовують елементи керування групи Тло на вкладці Конструктор (мал. 3.6).

Виконані зміни всієї теми, кольорів, шрифтів і стилів тла слайдів можна застосувати до всіх слайдів презентації або тільки для виділених. Варіант застосування можна вибрати в контекстному меню потрібного зразка з набору кольорів, шрифтів або стилю тла.


Загрузка...

МАКЕТИ СЛАЙДІВ

Розробляючи сценарій презентації, важливо правильно вибирати макети слайдів. Нагадаємо, макет слайда — це шаблон, який визначає кількість і взаємне розміщення текстових і графічних об’єктів на слайді.

У кожній темі оформлення презентації пропонуються різні макети слайдів.

Кожен макет має свою назву. У більшості тем пропонується дев’ять макетів слайдів (мал. 3.7). Але в деяких темах, особливо отриманих з Ін-тернету, макетів може бути більше (мал. 3.8).

Дизайн слайда презентації пов’язаний з макетом. У деяких темах для слайдів з макетами Титульний слайд і Заголовок розділу колір тла відрізняється від кольору на слайдах з іншими макетами.

Залежно від макета на слайдах відрізнятимуться кількість, види та розташування покажчиків місця заповнення, які користувач заповнюватиме своїми матеріалами.

Створюючи новий слайд презентації, можна відразу вибрати макет, який найбільше відповідає потребам користувача. Для цього слід відкрити список кнопки Створити слайд у групі Слайди на вкладці Основне та вибрати потрібний ескіз макета слайда.

Макет слайда можна змінити після його створення. Для цього потрібно виконати Основне =^> Слайди Макет і вибрати інший макет у списку, що відкрився.

Увага! Під час роботи з котп'юпіером дотримуйтеся правил безпеки та санітарно-гігієнічних норм.

Відкрийте готову презентацію. Змініть тему оформлення презентації та макети слайдів. Для цього:

1. Відкрийте презентацію, наприклад з файла Розділ 3\Пункт 3.1\ зразок.рріх.

2. Змініть тему оформлення презентації, виконавши Конструктор ^ Теми та вибравши у списку тему Суміжність. Зверніть увагу, як змінилися кольори, шрифти, розміщення та розмір об’єктів.

3. Змініть макет другого слайда на Вміст із підписом. Для цього виберіть ескіз другого слайда та виконайте Основне ^ Слайди ^ Макет ^ Вміст із підписом. Який додатковий покажчик місця заповнення міститься на слайді у вибраному макеті?

4. Змініть макет третього слайда на Два об’єкти, макет четвертого слайда на Порівняння. Зверніть увагу на відмінності вибраних макетів.

5. Змініть макет останнього слайда на Заголовок розділу. Чи доцільно вибирати цей макет з огляду на вміст слайда? Виберіть макет, який буде найбільш доцільним для цього слайда, та встановіть його.

6. Збережіть презентацію у вашій папці у файлі з тим самим іменем.

Етапи розробки комп’ютерної презентації: визначення мети, відбір матеріалів, визначення структури, розробка сценарію, створення презентації.

У процесі вибору дизайну презентації варто дотримуватися законів композиції, колористики та ергономіки.

Під час створення презентації вибирають основний колір — колір тла для більшості слайдів. Допоміжні кольори — це кольори, які використовують для фонових графічних зображень, тексту, таблиць, елементів діаграм тощо.

Вимоги до презентації базуються на правилах композиції, колористики та ергономіки.

Стиль слайда задає основний і допоміжні кольори, формат символів (шрифт, розмір символів, накреслення, ефекти, колір тощо), графічних об’єктів, тла (колір, наявність, розміщення та вид графічних об’єктів).

Стилі слайдів визначено в темах презентацій, які ще називають шаблонами оформлення.

Макет слайда — це шаблон, який визначає кількість і взаємне розміщення текстових і графічних об’єктів на слайді. У кожній темі оформлення презентації пропонуються різні макети слайдів.

1*. Які етапи розробки комп’ютерної презентації? Охарактеризуйте їх.

2*. Що таке композиція? Які вимоги до презентації зумовлено правилами композиції?

3*. Що таке колористика? Які вимоги до презентації зумовлено правилами колористики?

4*. Що таке ергономіка? Які вимоги до презентації зумовлено правилами ергономіки?

5*. Що таке стиль? Що задає стиль оформлення слайда?

6*. Що таке макет слайда? Поясніть призначення макета.

7°. Як уставити до презентації слайд певного макета? Як змінити макет слайда?

1°. Розробіть структуру та сценарій презентації з п’яти слайдів на тему Мій улюблений вид спорту. Визначте заголовки та розміщення об’єктів презентації на слайдах. Виберіть макет для кожного слайда. Створіть слайди презентації згідно зі сценарієм на основі однієї з тем оформлення без наповнення. Збережіть презентацію у вашій папці у файлі з іменем завдання 3.1.1.pptx.

2°. Розробіть структуру та сценарій презентації з п’яти слайдів на тему Я тут мешкаю. Визначте заголовки та розміщення об’єктів презентації на слайдах. Виберіть макет для кожного слайда. Створіть слайди презентації згідно зі сценарієм на основі однієї з тем оформлення. Заповніть презентацію текстовими матеріалами та зобра-

женнями, отриманими із сайту вашого населеного пункту. Збережіть презентацію у вашій папці у файлі з іменем завдання 3.1.2.pptx.

3*. Розробіть структуру та сценарій презентації на тему Мій клас, яка повинна містити шість слайдів. У сценарії передбачте: заголовки кожного зі слайдів, використання певної теми оформлення, макети слайдів, їх послідовність, орієнтовний ілюстративний (фотографії, малюнки, схеми) і текстовий (текст слайдів, підписи під фото, таблиці тощо) матеріали. Створіть презентацію згідно зі сценарієм без наповнення. Збережіть її у вашій папці у файлі з іменем завдання 3.1.3.pptx.

4*. Розробіть структуру та сценарій презентації на тему Моя школа, яка повинна містити десять слайдів. У сценарії передбачте: заголовки кожного зі слайдів, використання певної теми оформлення, макети слайдів, їх послідовність, орієнтовний ілюстративний (фотографії, малюнки, схеми) і текстовий (текст слайдів, підписи під фото, таблиці тощо) матеріали. Створіть презентацію згідно зі сценарієм на основі вибраної теми оформлення. Заповніть презентацію текстовими матеріалами та зображеннями, отриманими із сайту вашого навчального закладу. Збережіть її у вашій папці у файлі з іменем завдання 3.1.4.pptx.

5*. Підготуйте проект стильового оформлення презентації на тему Сучасні сервіси Інтернету, у якому визначте: сценарій презентації (к ількість і послідовність слайдів, заголовки, макети слайдів, розміщення об’єктів на кожному зі слайдів) і кольорову гаму (основний колір, допоміжні кольори, кольори шрифтів). Створіть презентацію згідно з вашим проектом без наповнення. Збережіть її у вашій папці у файлі з іменем завдання 3.1.5.pptx.

 

Це матеріал з підручника Інформатика 9 клас Ривкінд