Інформація про новину
 • Переглядів: 5700
 • Дата: 6-02-2018, 16:29
6-02-2018, 16:29

Підручник Інформатика 9 клас Ривкінд читати онлайн

Категорія: Інформатика, Підручники

 Рік видання: 2017

 Видавництво: Генеза

 Автори: Ривкінд Й. Я., Лисенко Т. І., Чернікова Л. А., Шакотько В. В.

Інформація про новину
 • Переглядів: 1953
 • Дата: 6-02-2018, 14:54
6-02-2018, 14:54

Словничок термінів з інформатики за 9 клас

Категорія: Інформатика

А

Адміністрування сайту — додавання та редагування веб-сторінок, змінен-ня оформлення, налаштування доступу до сайту користувачів Інтернету та інше, с. 266.

Антивірусні бази — сукупності даних про відомі на даний момент часу шкідливі програми і способи боротьби з ними, с. 117.

Б

Банер — прямокутне полотно, що містить малюнок або текст рекламного чи інформаційного характеру; графічний елемент на веб-сторінці, с. 183.

Інформація про новину
 • Переглядів: 6806
 • Дата: 6-02-2018, 14:53
6-02-2018, 14:53

Розв'язування компетентнісних задач. Виконання колективного навчального проекту

Категорія: Інформатика

1. Який алгоритм можна застосувати для розв’язування задач незалежно від їхньої складності та предметних галузей застосування?

2. Які етапи реалізації проектів ви знаєте?

3. З якими засобами пошуку, опрацювання та подання відомостей ви ознайомилися в 9-му класі?

 

Інформація про новину
 • Переглядів: 8272
 • Дата: 6-02-2018, 14:52
6-02-2018, 14:52

Етапи створення веб-сайтів. Конструювання сайтів

Категорія: Інформатика

1. Що таке дизайн? Які основні принципи дизайну презентації та слайдів?

2. Що таке верстка? Яке її значення у процесі створення публікацій?

3. Із чого складається доменне ім’я інтернет-ресурсу; URL-адреса?

 

Інформація про новину
 • Переглядів: 8105
 • Дата: 6-02-2018, 14:51
6-02-2018, 14:51

Використання онлайн-середовищ для створення електронних документів

Категорія: Інформатика

1. Які хмарні сервіси для роботи з документами ви знаєте?

2. Чи брали ви участь в опитуваннях чи тестуванні? Яким чином це відбувалося? Запитання яких типів там використовувалися?

3. Яким чином у браузері можна зберегти закладку на цікавий для вас сайт? Для чого використовують цю можливість?

 

Інформація про новину
 • Переглядів: 6819
 • Дата: 6-02-2018, 14:50
6-02-2018, 14:50

Персональне навчальне середовище. Використання хмарних сервісів для зберігання даних

Категорія: Інформатика

1. Які служби Інтернету ви знаєте та яке їх призначення?

2. Що таке обліковий запис, із чого він складається? На якому поштовому сервері ви маєте обліковий запис?

3. Які операції з файлами, папками можна здійснювати в операційній системі Windows? Як вони виконуються?

Інформація про новину
 • Переглядів: 6521
 • Дата: 6-02-2018, 14:48
6-02-2018, 14:48

Особливості побудови й опрацювання векторних зображень

Категорія: Інформатика

Розглянемо особливості побудови простого векторного зображення на прикладі створення малюнка скибки кавуна (мал. 8.12).

На першому етапі створення зображення встановимо розміри сторінки, на якій буде розміщено малюнок. Розміри сторінки і розміри малюнка в нашому випадку будуть збігатися, наприклад: ширина 16 см, висота 10 см.

Інформація про новину
 • Переглядів: 2312
 • Дата: 6-02-2018, 14:46
6-02-2018, 14:46

Векторний графічний редактор

Категорія: Інформатика

1. Як здійснюється кодування у векторній графіці?

2. Що таке колірна модель? Які колірні моделі ви знаєте? Які базові компоненти в них використовуються?

3. Як уставити зображення прямокутника в растровому редакторі Paint; у текстовому процесорі?

 

Інформація про новину
 • Переглядів: 2564
 • Дата: 6-02-2018, 14:44
6-02-2018, 14:44

Основні поняття комп'ютерної графіки

Категорія: Інформатика

1. Що таке кодування? Як здійснюється кодування тексту в комп’ютерних системах?

2. Які програмні засоби використовуються для опрацювання графічних зображень? Які пристрої використовують для створення графічних зображень?

3. Які властивості мають графічні об’єкти, що вставляються в текстові документи, презентації?

 

Інформація про новину
 • Переглядів: 3071
 • Дата: 6-02-2018, 14:43
6-02-2018, 14:43

Створення, редагування та форматування комп'ютерних публікацій та їх об'єктів

Категорія: Інформатика

Назад Вперед