storinka.click » Інформатика » Використання схем і діаграм у презентаціях
Інформація про новину
  • Переглядів: 1589
  • Дата: 6-02-2018, 14:26
6-02-2018, 14:26

Використання схем і діаграм у презентаціях

Категорія: Інформатика


1. Які типи об’єктів SmartArt ви знаєте? Як уставити в текстовий документ об’єкт SmartArt?

2. Що таке діаграма? Які види діаграм ви знаєте? Для чого їх використовують?

3. Як виконують редагування та форматування діаграм у табличному процесорі?

ВСТАВЛЕННЯ ОБ’ЄКТІВ SMARTART НА СЛАЙДИ ПРЕЗЕНТАЦІЇ

Відповідно до вимог оформлення презентацій відомості на слайдах мають бути подані стисло, наочно, структуровано. Одним зі способів структурування відомостей є використання різноманітних схем.

Нагадаємо, що об’єкти SmartArt — це тип графічних об’єктів, які призначено для подання даних у вигляді схем. Об’єкти SmartArt ви використовували в текстових документах. Можна їх використовувати і в презентаціях.

Для вставлення об’єкта SmartArt на слайд презентації потрібно:

1. Виконати Вставлення ^ Зображення ^ SmartArt або вибрати

значок Додати графіку SmartArt

у покажчику місця заповнення

слайда.

2. Вибрати тип і вид об’єкта у вікні Вибір рисунка SmartArt, що відкрилося (мал. 3.9). Типи та види об’єктів SmartArt аналогічні до тих, які використовуються в текстовому процесорі.

3. Вибрати кнопку ОК.

У результаті покажчик місця заповнення на слайді буде замінено на макет об’єкта SmartArt, а на Стрічці з’явиться тимчасовий розділ Знаряддя для рисунків SmartArt з вкладками Конструктор і Формат.

Подальше редагування та форматування об’єкта SmartArt виконується так само, як у текстовому процесорі.


Загрузка...

ВСТАВЛЕННЯ ДІАГРАМ НА СЛАЙДИ ПРЕЗЕНТАЦІЇ

Для подання у презентації відомостей, що базуються на числових даних, зручно використовувати діаграми.

Нагадаємо, діаграма — це графічне зображення, у якому числові значення відображаються з використанням геометричних фігур. Ви вже будували діаграми в середовищі табличного процесора, опрацьовуючи дані, що містились у таблицях.

Для вставлення діаграми на слайд презентації потрібно:

1. Виконати Вставлення => Зображення => Діаграма або вибрати

значок Вставлення діаграми

у покажчику місця заповнення слайда.

2. Вибрати тип і вид діаграми у вікні Вставлення діаграми, що відкрилося (мал. 3.10). Типи та види діаграм у презентаціях аналогічні до тих, що використовуються в табличному процесорі.

3. Вибрати кнопку ОК.

У результаті буде автоматично:

• запущено на виконання табличний процесор Microsoft Excel;

• розташовано поруч вікна редактора презентацій і табличного процесора із розміром у половину екрана кожне;

• на аркуші табличного процесора створено таблицю з текстовими та числовими даними, які задано за замовчуванням;

• на слайді презентації вставлено діаграму, що побудована на основі числових даних з табличного процесора;

• на Стрічці в редакторі презентацій відкрито тимчасовий розділ Знаряддя для діаграм.

Вигляд вікон редактора презентацій і табличного процесора, що відкрилися за вибору діаграми виду Гістограма з категорії Стовпчаста, подано на малюнку 3.11.


РЕДАГУВАННЯ ТА ФОРМАТУВАННЯ ДІАГРАМ

Змінення даних, потрібних для побудови діаграми, здійснюється у вікні табличного процесора. Уведення та редагування числових і текстових даних виконуються способами, які ви вже знаєте.

На діаграмі відображаються дані, що містяться в діапазоні, обведеному синьою рамкою на аркуші табличного процесора (див. мал. 3.11). Верхній лівий кут діапазону — клітинка А1, правий нижній кут позначено синім маркером.

Для змінення діапазону з даними, що використовуватимуться для побудови діаграми, слід перетягнути маркер так, щоб виділити всі потрібні дані. Додавання даних у рядках і стовпцях, що межують з діапазоном даних, приводить до автоматичного розширення діапазону та включення цих даних до діапазону.

Відображення даних на діаграмі у вікні редактора презентацій змінюється автоматично під час редагування даних.

Після введення та вибору даних для побудови діаграми можна закрити вікно табличного процесора. При цьому вікно редактора презентацій відкриється в повноекранному режимі.

Інші дії з редагування та форматування діаграми виконуються у вікні редактора презентацій з використанням елементів керування, які розміщено на вкладках Конструктор, Макет і Формат тимчасового розділу Знаряддя для діаграм. Елементи керування на цих вкладках аналогічні до таких самих у табличному процесорі Microsoft Excel.

Увага! Під час роботи з комп’ютером дотримуйтеся правил безпеки та санітарно-гігієнічних норм.

1. Уставте на слайд презентації об’єкт SmartArt для класифікації атмосферних явищ. Для цього:

1. Відкрийте презентацію, наприклад з файла Розділ 3\Пункт 3.2\ зразок.pptx.

2. Виберіть слайд із заголовком Класифікація атмосферних явищ.

3. Виконайте Вставлення =^> Зображення ^ SmartArt.

4. Виберіть у лівому списку вікна Вибір рисунка SmartArt тип об’єкта Структура, у центральній частині — вид об’єкта Горизонтальна ієрархія. Виберіть кнопку ОК.

5. Відкрийте область Введіть текст, вибравши кнопку

на межі об’єкта

SmartArt.

6. Уведіть у рядки області текст за зразком (мал. 3.12). Для утворення нового рядка натискайте клавішу Enter, для відступу рядка праворуч — клавішу Tab, для відступу л іворуч — Shift + Tab.

7. Закрийте область уведення тексту.

8. Змініть стиль оформлення та кольорову гаму об’єкта SmartArt. Для цього:

1. Виконайте Знаряддя для рисунків SmartArt ^ Стилі SmartArt ^ Слабкий ефект.

2. Виконайте Знаряддя для рисунків SmartArt ^ Змінити кольори ^ Кольоровий ^ Кольоровий — кольори акценту.

2. Уставте на слайд презентації діаграму для порівняння погодних умов у різні пори року. Для цього:

1. Виберіть слайд із заголовком Порівняння погодних умов.

2. Виберіть значок Вставлення діаграми

у покажчику місця заповнення слайда.


Загрузка...

3. Виберіть тип діаграми Стовпчаста, вид — Гістограма з групуванням. Виберіть кнопку ОК.

4. У вікні табличного процесора відредагуйте дані в таблиці за зразком (мал. 3.13). Зверніть увагу на відображення даних у діаграмі.

5. Поміняйте місцями рядки та стовпці на діаграмі. Для цього виконайте Знаряддя для діаграм ^ Конструктор ^ Дані ^ Перехід рядок/стовпець. Зверніть увагу на зміну вигляду діаграми.

6. Закрийте вікно табличного процесора.

7. Додайте назву до діаграми. Для цього:

1. Виконайте Знаряддя для діаграм ^ Конструктор ^ Макети діаграм ^ Макет 1.

2. Відредагуйте текст у написі. Змініть Назва діаграми на Погода в різні пори року.

8. Відобразіть на діаграмі числові значення над відповідними стовпцями. Для цього виконайте Знаряддя для діаграм ^ Макет ^ Підписи ^ Підписи даних ^ Коло вершини, зовні.

3. Збережіть презентацію у вашій папці у файлі з іменем вправа 3.2.pptx.

Для вставлення об’єкта SmartArt на слайд презентації потрібно виконати Вставлення ^ Зображення ^ SmartArt або вибрати значок Додати графіку SmartArt

у покажчику місця заповнення слайда, вибрати тип і вид об’єкта SmartArt.

Редагування та форматування об’єкта SmartArt виконуються з використанням елементів керування, які розміщено на вкладках Конструктор і Формат тимчасового розділу Знаряддя для рисунків SmartArt, так само як у текстовому процесорі.

Для вставлення діаграми на слайд презентації потрібно виконати Вставлення ^ Зображення ^ Діаграма або вибрати значок Вставлення

діаграми

у покажчику місця заповнення слайда, вибрати тип і вид

діаграми.

Змінення даних, потрібних для побудови діаграми, здійснюється у вікні табличного процесора. Для зміни діапазону з даними, що використовуватимуться для побудови діаграми, слід перетягнути маркер так, щоб виділити всі потрібні дані.

Інші дії з редагування та форматування діаграми виконуються в середовищі редактора презентацій з використанням елементів керування, які розміщено на вкладках Конструктор, Макет і Формат тимчасового розділу Знаряддя для діаграм.

Дайте відповіді на запитання

1°. Як уставити об’єкт SmartArt на слайд презентації?

2*. Які елементи керування використовують для редагування та форматування об’єктів SmartArt? Поясніть їх призначення.

3°. Як уставити діаграму на слайд презентації?

4*. Які дії відбуваються автоматично під час уставлення діаграми на слайд?

5*. Як змінити дані, що відображаються на діаграмі?

6°. Де розміщуються елементи керування для редагування та форматування діаграм?

Виконайте завдання

1*. Створіть презентацію Кругообіг води у природі. На першому слайді введіть назву презентації та ваше прізвище. Уставте на другий слайд презентації об’єкт SmartArt. Виберіть тип об’єкта Цикл, вид — Блочний цикл. Уведіть текст: Випаровування, Конденсація, Випадіння опадів, Рух підземними джерелами. Для видалення рядка тексту натисніть клавішу Backspace. Виберіть стиль SmartArt — Насичений ефект, кольорову гаму — Кольорова заливка — акцент 2. Збережіть презентацію у вашій папці у файлі з іменем завдання 3.2.1.pptx.

2*. Створіть презентацію Пори року. На першому слайді введіть назву презентації та ваше прізвище. Уставте на другий слайд презентації об’єкт SmartArt. Виберіть тип об’єкта Список, вид — Цільовий список. Уведіть текст: пори року та відповідні місяці. Виберіть стиль SmartArt — Плоска сцена, кольорову гаму — Кольоровий діапазон — кольори акценту 5-6. Збережіть презентацію у вашій папці у файлі з іменем завдання 3.2.2.pptx.

3°. Створіть презентацію Здорове харчування. На першому слайді введіть назву презентації та ваше прізвище. Уставте на другий слайд презентації секторну д іаграму, що відображає рекомендації л ікарів з розподілу добової норми їжі. Лікарі рекомендують добову потребу в їжі розподілити на чотири частини: перший сніданок — 25 %, другий сніданок — 15 %, обід — 45 %, вечеря — 15 %. Збережіть презентацію у вашій папці у файлі з іменем завдання 3.2.3.pptx.

4°. Створіть презентацію Тривалість життя. На першому слайді введіть назву презентації та ваше прізвище. Уставте в презентацію стовпчасту діаграму, що відображає середню тривалість життя різних тварин: кінь — 20 років, верблюд — 25, шимпанзе — 60, крокодил — 40 років. Збережіть презентацію у вашій папці у файлі з іменем завдання 3.2.4.pptx.

5*. Створіть презентацію Врожай, що відображає розподіл кількості зібраних зернових за видами культур: 40 % усього врожаю становить пшениця, 10 % — овес, 20 % — ячмінь, 30 % — жито. Уставте на один слайд презентації стовпчасту діаграму, а на інший слайд — секторну діаграму з тими самими даними. Збережіть презентацію у вашій папці у файлі з іменем завдання 3.2.5.pptx.

 

Це матеріал з підручника Інформатика 9 клас Ривкінд