storinka.click » Інформатика » Гіперпосилання та кнопки дій у презентаціях
Інформація про новину
  • Переглядів: 2245
  • Дата: 6-02-2018, 14:27
6-02-2018, 14:27

Гіперпосилання та кнопки дій у презентаціях

Категорія: Інформатика


1. Що таке гіперпосилання? Яке призначення гіперпосилань?

2. Як виглядає вказівник після наведення на гіперпосилання?

3. Як уставити на слайд презентації фігуру? Як відформатувати фігуру?

ВИКОРИСТАННЯ ГІПЕРПОСИЛАНЬ

Ви вже знаєте, що під час демонстрації презентації можна змінювати послідовність перегляду слайдів. Для цього використовують кнопки керування переглядом, що з’являються у процесі демонстрації в нижньому лівому куті слайда. Також для керування переглядом презентації можна використовувати гіперпосилання.

Гіперпосилання у презентації, як і на веб-сторінках, може бути пов’язано з текстовим або графічним об’єктом на слайді та забезпечувати перехід до перегляду деякої веб-сторінки або іншого слайда презентації, відкриття певного документа, відправлення листа електронною поштою або інше.

Для того щоб створити на слайді гіперпосилання для переходу до перегляду іншого слайда презентації, потрібно:

1. Вибрати графічний об’єкт або виділити фрагмент тексту на слайді, з яким буде пов’язано гіперпосилання.

2. Виконати Вставлення ^ Посилання ^ Гіперпосилання.

3. Вибрати в області Зв’язати з кнопку місцем у документі у вікні Додавання гіперпосилання, що відкрилося (мал. 3.14).

4. Вибрати потрібний слайд в області Виберіть місце в документі.

5. Вибрати кнопку ОК.

Під час демонстрації за вибору об’єкта, пов’язаного з гіперпосилан-ням, відбудеться перехід до визначеного слайда.


Загрузка...

Для тих, хто хоче знати більше

Завдяки використанню гіперпосилань можна забезпечити перехід зі слайда презентації не лише на інший слайд цієї самої презентації, а й на інші файли та веб-сторінки.

Якщо під час уставлення гіперпосилання у вікні Додавання гіперпосилання вибрати в області Зв’язати з кнопку файлом, веб-сторінкою, то можна вибрати файл або ввести адресу веб-сторінки, на які відбуватиметься перехід за гіперпо-силанням (мал. 3.15).

У разі якщо гіперпосилання призначено для перегляду веб-сторінки, то після вибору його під час демонстрації презентації відкриється вікно браузера та відобразиться веб-сторінка, адресу якої було записано в рядку адреси.

Якщо гіперпосилання налаштовано на перегляд якогось файла, то відкриється вікно програми, яка призначена для роботи з файлами цього типу, і в середовищі програми буде відкрито вибраний файл.

Наприклад, якщо під час створення гіперпосилання вибрали текстовий файл, то після вибору гіперпосилання буде відкрито вікно текстового процесора і в нього завантажено вибраний документ.

Після закриття вікна програми демонстрацію презентації буде продовжено, починаючи зі слайда з гіперпосиланням.


ВИКОРИСТАННЯ КНОПОК ДІЙ У ПРЕЗЕНТАЦІЯХ

Іншою можливістю керувати переглядом презентації є використання кнопок дій. Кнопки дій мають власне зображення та назву. Для більшості з них наперед визначено дію: забезпечити перехід до перегляду певних слайдів або виконати інші дії (табл. 3.1).

Таблиця 3.1

Призначення деяких кнопок дій

Зображення

Назва

Призначення

Назад / Далі

Перехід до попереднього / наступного слайда

На початок / У кінець

Перехід до першого / останнього слайда презентації

Додому

Перехід до визначеного слайда; як правило, такого, з якого здійснюється перехід за гіперпоси-ланнями до інших слайдів

Повернення

Перехід до слайда, який щойно переглядався та з якого відбувся перехід до слайда з кнопкою

Настроювана

Налаштування будь-якої можливої дії

Для вставлення кнопки дій на слайд презентації потрібно:

1. Виконати Вставлення ^ Зображення ^ Фігури.

2. Вибрати зображення потрібної кнопки у групі Кнопки дій.

3. Вибрати місце на слайді, де планується розмістити кнопку.

4. Вибрати у вікні Настроювання дії, що відкрилося (мал. 3.16), у списку Перейти за гіперпосиланням слайд або інший об’єкт, на який буде здійснено перехід після вибору кнопки.

5. Вибрати кнопку ОК.

Після вставлення можна відформатувати кнопку дій, використовуючи засоби, які ви вже знаєте.

Під час демонстрації презентації кнопки дій, як і гіперпосилання, забезпечують перехід на визначений слайд презентації або інший об’єкт. Указівник після наведення на них змінює свій вигляд, як на гіперпосиланнях.

Для тих, хто хоче знати більше

У презентаціях можна налаштовувати дії, які виконуватимуться не лише після вибору текстового або графічного об'єкта, а й після наведення на нього вказівника. Для цього потрібно:

1. Вибрати об'єкт, призначений для налаштування дій.

2. Виконати Вставлення ^ Посилання ^

3. Вибрати у вікні Настроювання дії вкладку Після клацання мишею — для

налаштування дії після вибору об'єкта або вкладку При наведенні вказівника миші, якщо дія повинна відбуватися після наведення вказівника.

4. Вибрати дію, яка відбудеться після вибору об'єкта або наведення на нього вказівника під час демонстрації презентації:

• Перейти за гіперпосиланням — для вибору слайда презентації, завершення показу, переходу до перегляду веб-сторінки або іншої презентації, запуску деякого файла на виконання;

• Запуск програми — для вибору виконуваного файла, який буде запущено;

• Звук — для вибору звукового ефекту;

• Виділити — для обведення об'єкта рамкою.

5. Вибрати кнопку ОК.


Загрузка...

Увага! Під час роботи з комп'ютером дотримуйтеся правил безпеки та санітарно-гігієнічних норм.

Забезпечте перехід між слайдами презентації з використанням гіпер-посилань і кнопок дій.

1. Відкрийте презентацію, наприклад з файла Розділ 3\Пункт 3.3\зра-30K.pptx.

2. Уставте гіперпосилання для переходу зі слайда із заголовком Типи діаграм на інші слайди презентації. Для цього:

1. Виділіть на слайді із заголовком Типи діаграм текст Стовпчаста діаграма.

2. Виконайте Вставлення ^ Посилання ^ Гіперпосилання.

3. Виберіть в області Зв’язати з кнопку місцем у документі.

4. Виберіть слайд із заголовком Стовпчаста діаграма в області Виберіть місце в документі.

5. Виберіть кнопку ОК.

6. Повторіть вищенаведені дії для створення гіперпосилань на слайди із заголовками Секторна діаграма та Точкова діаграма.

3. Уставте кнопки дій на слайди з діаграмами для переходу на слайд із заголовком Типи діаграм. Для цього:

1. Перейдіть на слайд із заголовком Стовпчаста діаграма.

2. Виконайте Вставлення =^> Зображення =^> Фігури.

3. Виберіть зображення кнопки Додому

у групі Кнопки дій.

4. Виберіть місце на слайді, де планується розмістити кнопку.

5. Виберіть у списку Перейти за гіперпосиланням команду Слайд.

6. Виберіть у вікні Гіперпосилання на слайд заголовок слайда Типи діаграм.

7. Закрийте вікна вибором кнопок ОК.

8. Повторіть вищенаведені д ії з і вставлення кнопок дій для слайдів із заголовками Секторна діаграма та Точкова діаграма.

9. Розмістіть на слайді із заголовком Тапа діаграм кнопку дій Настроювана

Виберіть у списку Перейти за гіперпосиланням

дію Завершити показ.

4. Запустіть демонстрацію.

5. Виконайте почергово перехід зі слайда із заголовком Типи діаграм на слайди з діаграмами, використовуючи гіперпосилання. Поверніться на слайд Типи діаграм з використанням кнопок дій. Завершіть демонстрацію вибором настроюваної кнопки дій.

Керувати переглядом презентації можна з використанням гіперпоси-лань або кнопок дій.

Гіперпосилання може бути пов’язано з текстовим або графічним об’єктом на слайді та забезпечувати перехід до перегляду деякої веб-сторінки або слайда презентації, відкриття документа, надсилання листа електронною поштою або інше. Для вставлення гіперпосилання для переходу на інший слайд презентації потрібно вибрати об’єкт, виконати Вставлення ^ Посилання ^ Гіперпосилання, вибрати в області Зв’язати з кнопку місцем у документі, вибрати потрібний слайд в області Виберіть місце в документі.

Кнопки дій мають власне зображення та назву. Для більшості з них наперед визначено дію: забезпечити перехід до перегляду певних слайдів або виконати інші дії. Для вставлення кнопки дій на слайд презентації потрібно виконати Вставлення ^ Зображення ^ Фігури, вибрати зображення потрібної кнопки у групі Кнопки дій, вибрати місце на слайді, де планується розмістити кнопку, вибрати у списку Перейти за гіперпосиланням слайд або інший об’єкт, на який буде здійснено перехід після вибору кнопки.

Дайте відповіді на запитання

1°. З яким об’єктом на слайді може бути пов’язано гіперпосилання?

2*. На який об’єкт може здійснюватися перехід після вибору гіперпосилання на слайді презентації під час її демонстрації?

3*. Як створити гіперпосилання для переходу до перегляду певного слайда під час демонстрації?

4*. Як створити гіперпосилання на слайді презентації для переходу на веб-сторінку під час демонстрації?

5*. Як повернутися до демонстрації презентації, якщо було вибрано гіперпосилання, яке відкрило вікно текстового процесора?

6*. Які існують кнопки дій? Назвіть їх призначення.

7*. Як уставити кнопку дій на слайд і налаштувати її дію?

8*. Як налаштувати виконання дій п ісля наведення вказівника на графічний об’єкт слайда під час демонстрації презентації?

Виконайте завдання

1*. Відкрийте презентацію, наприклад з файла Розділ 3\Пункт 3.3\ завдання 3.3.1.pptx. Уставте гіперпосилання для переходу зі слайда із заголовком Зміст, на інші слайди презентації. Уставте кнопки дій на слайди 3-5 презентації для переходу на слайд із заголовком Зміст. Розмістіть на слайді із заголовком Зміст кнопку дій для завершення показу презентації. Перегляньте презентацію в режимі демонстрації. Переконайтеся, що гіперпосилання та кнопки дій працюють правильно. Збережіть презентацію у вашій папці у файлі з іменем завдання 3.3.1.pptx.

2*. Відкрийте презентацію, наприклад з файла Розділ 3\Пункт 3.3\ завдання 3.3.2.pptx. Уставте гіперпосилання для переходу зі слайда із заголовком 7 чудес України на інші слайди презентації. Уставте кнопки дій на слайди 3-9 презентації для переходу на слайд із заголовком Зміст. Уставте на слайді із заголовком 7 чудес України гіперпосилання, пов’язавши його з графічним об’єктом, для переходу на веб-сторінку 7 чудес України (7chudes.in.ua). Перегляньте презентацію в режимі демонстрації. Переконайтеся, що гіперпосилання та кнопки дій працюють правильно. Збережіть презентацію у вашій папці у файлі з іменем завдання 3.3.2.pptx.

3*. Відкрийте презентацію, наприклад з файла Розділ 3\Пункт 3.3\ завдання 3.3.3.pptx. Уставте гіперпосилання для переходу зі слайда із заголовком Кольори року на інші слайди презентації, пов’язавши їх з відповідними зображеннями. Уставте гіперпосилання на слайди 3-6 презентації для переходу на слайд із заголовком Кольори року, пов’язавши їх із зображенням хмаринки в нижньому правому куті слайда. Розмістіть на слайді із заголовком Кольори року кнопку дій для завершення показу презентації. Перегляньте презентацію в режимі демонстрації. Переконайтеся, що гіперпосилання та кнопки дій працюють правильно. Збережіть презентацію у вашій папці у файлі з іменем завдання 3.3.3.pptx.

4*. Відкрийте презентацію, наприклад з файла Розділ 3\Пункт 3.3\ завдання 3.3.4.pptx. Додайте слайд, який міститиме зміст презентації. Налаштуйте навігацію слайдами презентації, використовуючи гіперпосилання та кнопки дій. Додайте елемент керування для завершення показу презентації. Перегляньте презентацію в режимі демонстрації. Переконайтеся, що гіперпосилання та кнопки дій працюють правильно. Збережіть презентацію у вашій папці у файлі з іменем завдання 3.3.4.pptx.

ПРАКТИЧНА РОБОТА № 2

«Проектування та розробка презентацій за визначеними критеріями. Елементи керування презентаціями»

Увага! Під час роботи з комп’ютером дотримуйтеся правил безпеки та санітарно-гігієнічних норм.

1. Розробіть структуру та сценарій презентації на тему Мій день, яка повинна містити п’ять слайдів. У сценарії передбачте наявність слайдів зі змістом презентації, з діаграмою розподілу часу впродовж доби, із зображеннями ваших занять упродовж доби.

2. Створіть слайди презентації згідно зі сценарієм.

3. Установіть тему оформлення Вишукана. Виберіть кольорову гаму Потік.

4. Уставте на слайди зображення з колекції зображень Microsoft Office згідно із заголовками слайдів.

5. Уставте на один зі слайдів секторну діаграму розподілу часу впродовж доби за такими даними: на сон учень витрачає 35 % доби, на навчання — 30 %, на заняття спортом — 5 %, на допомогу батькам, відпочинок і дозвілля — 30 %.

6. Налаштуйте навігацію слайдами презентації, використовуючи:

• гіперпосилання для переходу зі слайда зі змістом на інші слайди;

• кнопки дій для переходу з інших слайдів на слайд зі змістом.

7. Додайте на слайд зі змістом кнопку дії для завершення показу презентації.

8. Перегляньте презентацію в режимі демонстрації. Переконайтеся, що гіперпосилання та кнопки дій працюють правильно.

9. Збережіть презентацію у вашій папці у файлі з іменем практична 2.pptx.

 

Це матеріал з підручника Інформатика 9 клас Ривкінд