storinka.click » Інформатика » Елементи анімації у презентаціях
Інформація про новину
  • Переглядів: 1489
  • Дата: 6-02-2018, 14:30
6-02-2018, 14:30

Елементи анімації у презентаціях

Категорія: Інформатика


1. Які ефекти анімації використовують під час створення відеороликів?

2. Як додати звукові ефекти до текстових і графічних об’єктів презентації?

3. Які події можуть відбуватися з об’єктами форми у проектах, створених у середовищі Lazarus?

АНІМАЦІЙНІ ЕФЕКТИ ЗМІНИ СЛАЙДІВ

Особливістю презентацій є можливість додавання анімаційних ефектів до слайдів і до їхніх окремих об’єктів. Це забезпечує більшу наочність і динамічність показу, а в результаті — більшу ефективність презентації.

Анімаційні ефекти, пов’язані зі слайдом, відтворюються під час зміни слайдів. Ці ефекти називають ефектами переходів. Вони подібні до ефектів, що використовуються під час створення відеофільмів для зміни кадрів. Це може бути один і той самий ефект при зміні всіх слайдів або різні при переході між різними слайдами. Зміна слайдів може також супроводжуватися звуковими ефектами.

Для того щоб застосувати до слайда анімаційний ефект переходу, потрібно:

1. Вибрати слайд, для переходу до якого ви бажаєте застосувати анімаційний ефект.

2. Вибрати вкладку Переходи.

3. Вибрати у групі Перехід до цього слайда ескіз потрібного ефекту (мал. 3.25).

Різні анімаційні ефекти слайдів презентації мають свої властивості: напрямок переходу, вигляд геометричної фігури, що використана в анімації, час відтворення та інші.

Значення властивостей анімаційного ефекту можна змінити, вибравши кнопку Параметри ефектів

на вкладці Переходи. Після вибору цієї кнопки відкривається список доступних значень властивостей вибраного ефекту.


Загрузка...

Для встановлення тривалості ефекту потрібно зазначити бажаний час у секундах, використовуючи поле з лічильником Тривалість.

Для застосування звукового ефекту, що супроводжуватиме перехід до обраного слайда, потрібно вибрати бажаний звук у списку Звук.

Для перегляду змінення слайдів зі встановленими значеннями властивостей анімаційних ефектів і звуку можна вибрати кнопку Попередній

перегляд

Якщо результат вас влаштовує, то можна переходити до

вибору ефекту для іншого слайда. Але не рекомендується використовувати різні ефекти для слайдів однієї презентації. Якщо ви бажаєте застосувати вибраний ефект для переходу між усіма слайдами презентації, потрібно вибрати кнопку Застосувати до всіх.

Крім цього, можна вибрати подію, після якої відбудеться змінення слайдів: після клацання лівої кнопки миші або через певний інтервал часу. Для вибору потрібно скористатися відповідним елементом керування у групі Хронометраж вкладки Переходи (мал. 3.26). Цей параметр також можна застосувати до всіх слайдів вибором відповідної кнопки.

Якщо ви вирішили видалити анімаційний ефект переходу зі слайда, то треба вибрати ескіз ефекту Немає у групі Перехід до цього слайда.

ЗАСТОСУВАННЯ АНІМАЦІЙНИХ ЕФЕКТІВ ДО ОБ’ЄКТІВ СЛАЙДІВ

Анімаційні ефекти, пов’язані з об’єктами слайдів, розділено на чотири групи (табл. 3.2).

Таблиця 3.2

Анімаційні ефекти об’єктів презентації

У кожній групі є набір анімаційних ефектів, кожен з яких має своє ім’я та значок. Колір значка ефекту відповідає кольору значка групи.

Різні ефекти анімації об’єктів слайдів мають різні властивості: напрям виконання ефекту, кількість частин, колір та інші.

Для застосування ефектів анімації до текстових і графічних об’єктів слайда використовують елементи керування вкладки Анімація (мал. 3.27).

Для застосування ефекту до вибраного об’єкта слід вибрати ескіз ефекту анімації у групі Анімація. Якщо потрібний ефект не відображається

на вкладці, то треба відкрити список вибором кнопки Додатково у

групі Анімація або кнопку Додати анімацію

з групи Додаткові параметри анімації.


Після застосування ефекту анімації поруч із об’єктом на слайді з’являється позначка із числом, яке означає номер даного ефекту в послідовності ефектів на цьому слайді.

Для ефектів анімації об’єктів можна встановити значення властивостей, вибравши кнопку Параметри ефектів у групі Анімація вкладки Анімація.

До одного об’єкта може бути додано кілька різних анімаційних ефектів (мал. 3.28). Для додавання другого та наступних ефектів анімації потрібно використати кнопку Додати анімацію.

Змінення значень властивостей ефектів анімації можна виконати з використанням елементів керування групи Хронометраж (табл. 3.3).

Таблиця 3.3

Елементи керування для налаштування анімаційних ефектів

об’єктів слайда

Елемент керування

Призначення

Вибір події, після якої розпочнеться виконання ефекту: після клацання мишею; одночасно з попереднім ефектом; через певний інтервал часу після попереднього ефекту іншого об’єкта

Установлення тривалості ефекту

Установлення затримки — інтервал часу між настанням події та початком відтворення ефекту

Додаткові налаштування можна задати, відкривши Область анімації (мал. 3.29) вибором відповідної кнопки

В Області анімації відображаються відомості про об’єкти та відповідні їм ефекти. Наприклад, пояснення позначок у другому рядку з Області анімації наведено на малюнку 3.30.

Мал. 3.30. Пояснення позначок у рядку ефекту в Області анімації

1. Номер ефекту в послідовності ефектів на слайді

2. Початок ефекту — після клацання лівої кнопки миші

3. Ефект з групи Виокремлення

4. Об’єкт, до якого застосовується ефект

5. Часова шкала. Позиція лівого краю відповідає затримці перед початком відтворення ефекту, позиція правого краю — часу завершення. Довжина шкали — тривалість ефекту

6. Кнопка відкриття списку з командами налаштувань ефекту

Вибравши кнопку відкриття списку в рядку ефекту в Області анімації, можна змінити значення інших властивостей анімаційних ефектів. Вибір команди Параметри ефектів приводить до відкриття вікна налаштувань (мал. 3.31), у якому можна встановити особливості початку та завершення ефекту, напрям руху, звуковий супровід ефекту, особливості анімації текстового об’єкта тощо.

Для ефектів, призначених для анімації текстових об’єктів слайда, можна визначити, буде ефект застосовано до всього тексту чи до кожного абзацу окремо.

Якщо до об’єкта застосовано ефект з групи Шляхи переміщення, то у процесі налаштування можна змінювати траєкторію його руху, переміщуючи маркери початку (зелений) та завершення шляху (червоний), які відображаються на слайді поруч із об’єктом (мал. 3.32).

Порядок виконання ефектів анімації об’єктів слайда можна змінити, використовуючи кнопки

в нижній частині Області анімації

або кнопки Раніше та Пізніше у групі Хронометраж на вкладці Анімація.

Для видалення ефекту анімації можна вибрати рядок ефекту в Області анімації та натиснути клавішу Delete.

Увага! Під час роботи з комп’ютером дотримуйтеся правил безпеки та санітарно-гігієнічних норм.

1. Налаштуйте у презентації анімацію зміни слайдів. Для цього:

1. Відкрийте презентацію, наприклад з файла Розділ 3\Пункт 3.5\ вправа 3.5.1.pptx.

2. Установіть для всіх слайдів презентації ефект переходу слайдів Розділення тривалістю 1,5 с. Для цього:

1. Виберіть вкладку Переходи.

2. Виберіть ескіз ефекту Розділення у групі Перехід до цього слайда.

3. Установіть на лічильнику Тривалість у групі Хронометраж значення 01,50.

4. Виберіть у групі Хронометраж кнопку Застосувати до всіх.

3. Запустіть презентацію в режимі демонстрації. Переконайтеся, що правильно застосували ефекти.

4. Збережіть презентацію у вашій папці у файлі з іменем вправа 3.5.1.pptx.

2. Застосуйте анімаційний ефект руху вгору графічного об’єкта презентації та налаштуйте його відтворення до завершення показу слайда.

1. Відкрийте презентацію, наприклад з файла Розділ 3\Пункт 3.5\ вправа 3.5.2.pptx.

2. Установіть на слайді Ігри з м’ячем ефект Лінії для зображення м’яча. Для цього:

1. Виберіть слайд Ігри з м’ячем.

2. Виберіть зображення футбольного м’яча.

3. Виконайте Анімація ^ Додаткові параметри анімації ^ Додати анімацію та виберіть у групі Шляхи переміщення ескіз ефекту Лінії.

4. Виберіть кнопку Параметри ефектів у групі Анімація.

5. Виберіть команду Вгору в групі Напрямок.

6. Виберіть кнопку Область анімації у групі Додаткові параметри анімації.

7. Виберіть рядок ефекту в Області анімації.

8. Виберіть кнопку відкриття списку команд налаштування ефекту.

9. Виберіть команду Параметри ефектів.

10. Установіть такі значення властивостей у вікні Вгору, що відкрилося:

- на вкладці Ефект:

- Плавний початок — 0 с,

- Плавний кінець — 0 с;

- на вкладці Час:

- Початок — 3 попереднім,

- Тривалість — 1 с (швидко),

- Повторення — До завершення слайда.

11. Виберіть кнопку ОК.

3. Застосуйте анімаційний ефект появи текстового об’єкта презентації та налаштуйте його відтворення по абзацах із затримкою 0,5 с. Для цього:

1. Виберіть слайд Зимові види спорту.

2. Установіть курсор усередину текстового об’єкта з переліком видів спорту.

3. Виберіть ескіз ефекту Виліт у групі Анімація.

4. Виберіть кнопку Параметри ефектів і у списку кнопки — команду За абзацом у групі Послідовність.

5. Виберіть рядок ефекту в Області анімації та відкрийте список команд налаштування ефекту.

6. Виберіть команду Параметри ефектів.

7. Виберіть вкладку Анімація тексту у вікні Випливання вгору, що відкрилося.

8. Установіть позначку прапорця автоматично після та значення 0,5 с на відповідному лічильнику.

9. Виберіть кнопку ОК.

4. Запустіть презентацію в режимі демонстрації. Переконайтеся, що

правильно застосували ефекти.

5. Збережіть презентацію у вашій папці у файлі з іменем вправа

3.5.2.pptx.


Загрузка...

У презентаціях застосовують анімаційні ефекти до слайдів, а також до окремих об’єктів слайда.

Анімаційні ефекти, застосовані до слайдів, відтворюються під час зміни слайдів. Їх називають ефектами переходів.

Для того щоб застосувати до слайда ефект переходу, потрібно вибрати слайд, для переходу до якого ви бажаєте застосувати ефект, вибрати вкладку Переходи, вибрати у групі Перехід до цього слайда ескіз потрібного ефекту. Ефекти можна налаштувати, вибравши кнопку Параметри ефектів.

Анімаційні ефекти, пов’язані з об’єктами слайдів, розділено на чотири групи: Вхід, Виокремлення, Вихід, Шляхи переміщення.

Для застосування ефектів анімації до об’єктів слайда використовують елементи керування вкладки Анімація. До одного об’єкта можна додати кілька ефектів, кожен з яких матиме свій номер і налаштування.

Налаштування можна виконувати, відкривши Область анімації вибором відповідної кнопки. В Області анімації відображаються відомості про об’єкти та відповідні їм ефекти. Вибравши рядок ефекту в Області анімації, можна відкрити список з командами налаштування.

Дайте відповіді на запитання

1°. До яких об’єктів презентації можна застосувати анімаційні ефекти? 2*. Як застосувати анімаційний ефект переходу до слайда презентації? 3°. Які властивості можуть мати анімаційні ефекти зміни слайдів?

4*. Як змінити значення властивостей анімаційних ефектів зміни слайдів? 5°. Як видалити анімаційний ефект переходу слайдів?

6*. Які існують групи анімаційних ефектів для об’єктів слайдів? Які дії виконуються під час їх застосування?

7°. Які властивості можуть мати анімаційні ефекти об’єктів слайдів?

8*. Як застосувати анімаційний ефект до об’єкта слайда?

9*. Як змінити значення властивостей анімаційних ефектів об’єктів слайдів?

10*. Як відкрити Область анімації? З якою метою вона може бути використана?

Виконайте завдання

1°. Відкрийте презентацію, наприклад з файла Розділ 3\Пункт 3.5\ завдання 3.5.1.pptx. Установіть для всіх слайдів презентації ефект переходу слайдів Годинник тривалістю 2 с. Збережіть презентацію у вашій папці у файлі з іменем завдання 3.5.1.pptx.

2*. Відкрийте презентацію, наприклад з файла Розділ 3\Пункт 3.5\ завдання 3.5.2.pptx. Установіть для всіх слайдів презентації ефект переходу слайдів Блиск у вигляді ромбів напрям згори тривалістю 3 с. Установіть звуковий ефект Барабан для зміни слайдів. Збережіть презентацію у вашій папці у файлі з іменем завдання 3.5.2.pptx.

3*. Відкрийте презентацію, наприклад з файла Розділ 3\Пункт 3.5\ завдання 3.5.3.pptx. Установіть на слайді Змагання на льоду для першого зображення ефект Обертання з групи Вхід, початок — з попереднім, повторення — до завершення слайда, для другого зображення — ефект Гойдання з групи Виокремлення, початок — після попереднього через 0,5 с, повторення — 10 разів. Збережіть презентацію у вашій папці у файлі з іменем завдання 3.5.3.pptx.

4*. Створіть презентацію для демонстрації процесу приєднання до системного блока комп’ютера пристроїв введення-виведення. Зображення для вставлення до презентації розміщено в папці Розділ 3\Пункт 3.5\ Комп’ютер. Використайте ефекти анімації для переміщення зображень пристроїв і відображення відповідних написів. Збережіть презентацію у вашій папці у файлі з іменем завдання 3.5.4.pptx.

5*. Прослухайте аудіофайл Розділ 3\Пункт 3.5\mc^.mp3. Розробіть структуру, сценарій і створіть презентацію-кліп до наданої пісні. Доберіть зображення, застосуйте ефекти анімації. Уставте до презентації даний файл для музичного супроводу. Збережіть презентацію у вашій папці у файлі з іменем завдання 3.5.5.pptx.

6*. Розробіть структуру, сценарій і створіть презентацію-кліп до вашої улюбленої пісні. Доберіть зображення, застосуйте ефекти анімації. Знайдіть і вставте до презентації аудіофайл із записом пісні. Збережіть презентацію у вашій папці у файлі з іменем завдання 3.5.6.pptx.

ПРАКТИЧНА РОБОТА № 3

«Розробка презентацій з елементами анімації, відео, звуковими ефектами та мовним супроводом»

Увага! Під час роботи з комп’ютером дотримуйтеся правил безпеки та санітарно-гігієнічних норм.

1. Створіть презентацію для ілюстрації вірша Т.Г. Шевченка «Реве та стогне Дніпр широкий» за наведеним сценарієм. Матеріали до презентації містяться у папці Розділ 3\Практична 3.

• Слайд 1:

- Макет: Титульний слайд;

- Заголовок: Реве та стогне Дніпр широкий. Тарас Шевченко;

- Підзаголовок: Виконав: прізвище учня;

- Ефект зміни слайдів: Розділення, тривалість — 1 с, Застосувати до всіх.

• Слайд 2:

- Макет: Пустий слайд;

- Об’єкт: відео з файла Вітер перед бурею, Дніпро.шр4, відтворення — На весь екран, початок — Автоматично, установити тривалість відповідно до мовного супроводу;

- Мовний супровід: запис тексту першого куплету вірша (повний текст міститься у файлі Реве та стогне Дніпр широкийМоех).

• Слайд 3:

- Макет: Заголовок і об’єкт;

- Заголовок: І блідий місяць на ту пору...;

- Текст: другий куплет вірша (без маркерів), анімація — Поява з групи Вхід, параметри — Згори, За абзацом, анімація тексту — автоматично після 0,5 с;

- Музичний супровід: з файла Реве та стогне Дніпр широкий. mp3, початок — Для всіх слайдів;

- зміна слайда — через 8 с.

• Слайд 4:

- Макет: Два об’єкти

- Заголовок: Сичі в гаю перекликались...;

- Перший об’єкт: текст третього куплету вірша (без маркерів);

- Другий об’єкт: зображення з файла Сичі в гаю.рп§, ефект анімації — Імпульс з групи Виокремлення, початок — З попереднім, тривалість — 4 с, повторення — До завершення слайда.

2. Збережіть презентацію у вашій папці у файлі з іменем практична 3.pptx.

 

Це матеріал з підручника Інформатика 9 клас Ривкінд