storinka.click » Географія » Світова торгівля
Інформація про новину
  • Переглядів: 713
  • Дата: 6-01-2018, 08:52
6-01-2018, 08:52

Світова торгівля

Категорія: Географія


Що називають світовим ринком?

На які групи поділяють країни світу за рівнем економічного розвитку?

Загальні особливості світової торгівлі. З попередніх курсів географії вам відомо, що природні умови та ресурси неоднакові в різних куточках земної кулі й часто навіть у межах однієї великої за площею держави. Крім того, окремі території - регіони, країни, райони і навіть населені пункти - відрізняються наявністю трудових ресурсів, їхньою кваліфікацією, рівнем економічного розвитку. Велике значення мають також і давні національні традиції щодо розвитку певних галузей господарства.

Як наслідок, окремі території починають спеціалізуватися на виробництві певної продукції. При цьому кожна з таких територій виробляє дану продукцію не тільки для себе, а й для обміну з іншими територіями. Так відбувається географічний (територіальний) поділ праці - спеціалізація територій на виробництві певної продукції та обмін нею.

У географічному поділі праці беруть участь і окремі країни, які прагнуть забезпечити власне населення всім необхідним для повноцінної життєдіяльності. Для цього вони починають між собою торгувати. При цьому кожна незалежна країна пропонує партнеру ті товари й послуги, для виробництва яких у неї є кращі умови, порівняно з іншими країнами світу. Адже саме завдяки кращим умовам вироблений продукт буде якісний і недорогий, а отже, швидше знайде попит. Тим самим відбувається міжнародний поділ праці - спеціалізація держав на виробництві певних товарів й послуг та обмін ними.

Взаємний обмін товарами і послугами, трудовими ресурсами, інформацією тощо відбувалися між різними країнами упродовж усієї історії людства. Однак початок процесу світової торгівлі більшість дослідників відносять до епохи Великих географічних відкриттів і починають відлік від 1492 року (дата відкриття іспанським мореплавцем Христофором Колумбом «Нового Світу» -Америки). Саме придбання європейськими державами нових колоній і спричинило поширення торгівлі практично по всій планеті, зокрема й між най-віддаленішими територіями.

Що більше різноманітних і сприятливих умов для розвитку галузей мають країни, то більше можливостей щодо їхньої участі в міжнародному поділі праці. Але за будь-яких умов практично кожна незалежна країна має торговельні відносини з багатьма іншими державами.


Загрузка...

Світова торгівля - це зовнішня торгівля всіх країн у сукупності. Обсяги торгівлі товарами у світовій торгівлі значно більші, ніж обсяги торгівлі товарами.

Особливістю сучасної світової торгівлі є зростання в торгівлі частки готових промислових виробів і особливо наукомістких товарів (зокрема, електричних машин, включаючи комп’ютери, наукових приладів та інструментів тощо) за одночасного зниження частки сировини, палива і продовольства. Відбулися зміни і в торгівлі послугами, де значно зросла частка послуг науково-технічного, інформаційного, консультативного, фінансового характеру. Особливе місце посідає торгівля результатами інтелектуальної власності: патентами, ноу-хау, ліцензіями.

Іншою важливою особливістю сучасності є зміна географічної структури міжнародної торгівлі. До 90-х років XX ст. більшість міжнародної торгівлі припадала на економічно розвинені країни. Натомість нині за збереження значення США, Німеччини, Японії та інших провідних країн помітне посилення ролі країн, що розвиваються (передусім, Китаю), які дедалі активніше торгують і між собою.

Сьогодні частка країн, що розвиваються, в експорті товарів становить 43 %, а в імпорті - 41 %. Продовжує зростати участь країн, що розвиваються, і в торгівлі послугами. Їхня частка в імпорті послуг перевищує нині 39 %, а в експорті послуг становить 32 %.

Світову торгівлю характеризують три основні показники: зовнішньоторговельний обіг, товарна структура і географічна структура.

Зовнішньоторговельний обіг - це сума експорту та імпорту. Він постійно зростає. У 2015 р. світовий зовнішньоторговельний обіг становив 32,3 трл дол. США. Країни, які вирізняються товарообігом, - це передусім США, Китай, а також Німеччина (табл. 1). При цьому США є найбільшим імпортером, а Китай - найбільший експортер у світі за загальним обсягом товарів і послуг. Однак щодо експорту послуг, то й тут немає рівних США (див. Додаток 25).

Ще однією важливою особливістю сучасної міжнародної торгівлі є зосередження світового товарообігу в певних регіонах, між країнами, що належать до тих чи інших торговельних об’єднань, союзів.

Таблиця 1

Країни з найбільшим товарообігом зовнішньої торгівлі станом на 2015 р.


Головні регіони світової торгівлі. Вони виникли передусім завдяки міжнародним організаціям. Такі організації або союзи можуть бути глобальними, охоплюючи країни з різних куточків світу, як-от Світова організація торгівлі. Вони також можуть поширювати свою діяльність на певний регіон світу, тобто бути регіональними, наприклад Північноамериканська зона вільної торгівлі. Союзи також бувають економічним і політичними, приміром Європейський Союз.

Світова організація торгівлі (СОТ) - це провідна міжнародна економічна організація, заснована 1995 р. (мал. 106). Членами СОТ є 163 країни, на які припадає понад 96 % обсягу світової торгівлі. Саме СОТ встановлює правила міжнародної торгівлі та вирішення спірних питань. Її головне завдання - забезпечувати, щоб торговельні обміни відбувалися настільки легко, передбачувано і вільно, наскільки можливо.

Після приєднання низки країн, які зараз є кандидатами на вступ, у рамках СОТ здійснюватиметься майже весь світовий торговельний обіг товарів і послуг. У 2008 р. Україна стала 152-м офіційним членом СОТ.

Європейський Союз (ЄС). Цей економічний і політичний союз 28 держав створено у 1993 р. Більшість членів ЄС розташовані в Європі. Тому співробітництво із цією організацією є надзвичайно важливим для України, оскільки саме члени ЄС визначають напрямок економічного прогресу і політичну стабільність в Європейському регіоні. Європейський Союз є повноправним членом Світової організації торгівлі.

Тридцятого грудня 2005 року набуло чинності рішення ЄС надати Україні статус країни з ринковою економікою. Україна не є членом ЄС, але у 2014 році було підписано спочатку політичну, а потім економічну частини Угоди про асоціацію України з ЄС. Цей документ дає змогу перейти від партнерства і співробітництва до бажаної економічної інтеграції. Першого січня 2016 року розпочалося тимчасове застосування торговельної частини Угоди про асоціацію між Україною та Євросоюзом. Як наслідок, на сьогодні ЄС є найбільшим зовнішньоторговельним партнером України.

Північноамериканська зона вільної торгівлі (НАФТА - від англ. North American Free Trade Agreement, NAFTA). Діє з 1994 p. Основна мета цієї організації - створення сприятливих умов торгівлі та розширення товарообігу між США, Канадою та Мексикою. Нині НАФТА, що діє подібно до ЄС, є найбільшою у світі регіональною зоною вільної торгівлі, проте, на відміну від ЄС, не має спеціально створених міждержавних керівних органів.

Асоціація держав Південно-Східної Азії (АСЕАН - від англ. Association of SouthEast Asian Nations, ASEAN). Це політична та економічна міжнародна організація, що об’єднує 10 країн Південно-Східної Азії, створена в 1967 р. Метою асоціації було проголошено прискорення економічного розвитку та розширення взаємовигідної торгівлі між країнами-членами, а також надання їм змоги мирного вирішення спірних питань.


Загрузка...

ГЕОГРАФІЧНИЙ ІНТЕРАКТИВ

За даними Інтернету (Вікіпедії) визначте країни - члени СОТ, ЄС, НАФТА та АСЕАН.

ГОЛОВНЕ

Світова торгівля - це зовнішня торгівля всіх країн у сукупності.

В основі зовнішньої торгівлі - міжнародний поділ праці - спеціалізація держав на виробництві певних товарів і послуг та обмін ними.

Особливістю сучасної світової торгівлі є зміни її основних показників: зовнішньоторговельного обігу, товарної і географічної структури.

Роль країн, що розвиваються, у торгівлі зростає.

Сучасна міжнародна торгівля найактивніше відбувається в певних регіонах.

ПЕРЕВІРИМО СВОЇ ЗНАННЯ І ВМІННЯ

1. Які існують види торгівлі?

2. Визначте основні показники зовнішньої торгівлі.

3. Схарактеризуйте основні особливості сучасної світової торгівлі.

4. Поясніть, де і коли виникли головні регіони світової торгівлі.

5. Доведіть необхідність зовнішньої торгівлі.

 

Це матеріал з підручника Географія 9 клас Пестушко