Інформація про новину
 • Переглядів: 541
 • Дата: 24-12-2017, 00:22
24-12-2017, 00:22

Геноми

Категорія: Біологія

Нагадаємо, що інформація про будову, розвиток і функціонування організмів зберігається в молекулах ДНК. Часто вона також зберігається у вигляді цитоплазматичних молекул РНК та у вигляді модифікацій білків, пов’язаних із ДНК. 

Інформація про новину
 • Переглядів: 377
 • Дата: 24-12-2017, 00:21
24-12-2017, 00:21

Гени

Категорія: Біологія

У попередніх параграфах ми розглянули, як інформація про будову ДНК послідовно реалізується в процесах транскрипції, а потім трансляції. Спочатку РНК-по-лімераза синтезує матричну РНК на молекулі ДНК, а потім рибосома синтезує білок, зчитуючи інформацію з матричної РНК. В еукаріотів одна матрична РНК зазвичай містить інформацію про будову цілого типу білкових молекул. 

Інформація про новину
 • Переглядів: 638
 • Дата: 24-12-2017, 00:20
24-12-2017, 00:20

Біосинтез білка

Категорія: Біологія

У попередньому параграфі ми зупинилися на тому, що клітина здатна зчитувати інформацію про будову білкової молекули, записану в послідовності нуклео-тидів мРНК, та, відповідно до генетичного коду, синтезувати молекулу білка. Цей процес — трансляція — повністю здійснюється дуже давнім і консервативним молекулярним комплексом — рибосомою.

Інформація про новину
 • Переглядів: 458
 • Дата: 24-12-2017, 00:17
24-12-2017, 00:17

Генетичний код

Категорія: Біологія

«Холмс уже кілька годин мовчки сидів, схилившись над хімічною пробіркою, де клекотіло якесь невимовно смердюче вариво. Голова його схилилася до грудей, і він нагадував мені чудернацького кістлявого птаха з тьмяно-сірими перами й чорним чубом». Так починається одне з оповідань Артура Конан Дойла — «Чоловічки в танці».

Інформація про новину
 • Переглядів: 625
 • Дата: 24-12-2017, 00:11
24-12-2017, 00:11

Типи РНК

Категорія: Біологія

Із двох типів нуклеїнових кислот, що є в клітині, роль носія спадкової інформації дісталася ДНК. Проте РНК, як ми вже неодноразово зазначали, має здатність набувати величезного різноманіття форм. Зазвичай вважається, що ДНК є дволан-цюговою спіральною молекулою, натомість РНК має лише один ланцюг, а дволан-цюгова структура для неї не характерна.

Інформація про новину
 • Переглядів: 322
 • Дата: 24-12-2017, 00:06
24-12-2017, 00:06

Транскрипція

Категорія: Біологія

Коли йшлося про нуклеїнові кислоти, ми згадували, що є два типи полінуклео-тидів — дезоксирибонуклеїнова кислота (ДНК) та рибонуклеїнова кислота (РНК). В обох випадках це лінійний полімер, що складається з нуклеотидних залишків. Хімічні відмінності між ДНК і РНК полягають у тому, що в нуклеотидах РНК є залишок вуглеводу рибози, а в нуклеотидах ДНК — дезоксирибози. 

Інформація про новину
 • Переглядів: 418
 • Дата: 24-12-2017, 00:03
24-12-2017, 00:03

Подвоєння ДНК

Категорія: Біологія

Як ви вже знаєте, носієм інформації про розвиток, будову, функціонування живого організму є молекула ДНК. Ця молекула є лінійним полімером — полінуклео-тидом у вигляді ланцюга з нуклеотидних ланок.

Інформація про новину
 • Переглядів: 151
 • Дата: 24-12-2017, 00:01
24-12-2017, 00:01

Принципи синтетичних процесів

Категорія: Біологія

У першому розділі підручника ми розглянули різноманіття молекул, які є в живих організмах. Як ми з’ясували, найбільше розмаїття властиве великим полімерним молекулам, таким як білки, полісахариди та нуклеїнові кислоти.

Інформація про новину
 • Переглядів: 310
 • Дата: 23-12-2017, 23:59
23-12-2017, 23:59

Хемосинтез

Категорія: Біологія

У попередньому параграфі ми розглянули, як зелені рослини використовують енергію сонячного світла для отримання водню з води. Потім цей водень використовується для відновлення вуглекислого газу та синтезу органічних сполук. Такий процес називають фотосинтезом. Проте в біосфері є ще й інший спосіб синтезу органічних сполук, що не залежить безпосередньо від енергії сонячного світла.

Інформація про новину
 • Переглядів: 554
 • Дата: 22-12-2017, 21:53
22-12-2017, 21:53

Фотосинтез

Категорія: Біологія

Живі організми, які населяють нашу планету, безперервно її змінюють. Одні організми руйнують мінеральні породи, щоб дістатися до мікроелементів, із відмерлих залишків інших формуються крейда, глобігериновий мул, діатоміт.