Інформація про новину
 • Переглядів: 1218
 • Дата: 24-12-2017, 00:48
24-12-2017, 00:48

Мутації та хвороби

Категорія: Біологія

На відміну від комбінативної мінливості, у випадку мутаційної мінливості відбувається зміна самого носія генетичної інформації, що спричиняє виникнення нових апелів, зміну кількості генів у геномі чи зміну послідовності генів у хромосомах.

Інформація про новину
 • Переглядів: 667
 • Дата: 24-12-2017, 00:45
24-12-2017, 00:45

Мінливість

Категорія: Біологія

У природі неможливо знайти два абсолютно однакові організми. Причиною цього є мінливість, тобто здатність організму набувати нових ознак. Мінливість — обов’язкова характеристика індивідуального розвитку організму. Відмінності, що виникають між організмами, залежать від унікальної комбінації зовнішніх і внутрішніх чинників, які діють на організми.

Інформація про новину
 • Переглядів: 602
 • Дата: 24-12-2017, 00:42
24-12-2017, 00:42

Генетика статі

Категорія: Біологія

Більшість багатоклітинних еукаріотичних організмів розмножується статевим шляхом. Статеве розмноження багатоклітинних включає утворення чоловічих і жіночих гамет, які зливаються одна з одною в процесі запліднення. Гамети у тварин зазвичай утворюються в спеціалізованих багатоклітинних органах, які називають гонадами, або статевими залозами.

Інформація про новину
 • Переглядів: 933
 • Дата: 24-12-2017, 00:41
24-12-2017, 00:41

Зчеплення генів і кросинговер

Категорія: Біологія

У попередніх параграфах ми розглядали гени як елементарні носії генетичної інформації. Та чи інша комбінація апелів визначає прояв фенотипної ознаки. Проте не варто забувати, що гени є ділянками ДНК, а фізичним носієм ДНК є хромосоми. Закон незалежного успадкування Менделя може бути пояснений незалежним розподілом хромосом у процесі мейозу.

Інформація про новину
 • Переглядів: 471
 • Дата: 24-12-2017, 00:38
24-12-2017, 00:38

Взаємодія генів

Категорія: Біологія

У попередніх параграфах ми розглядали вплив одного гена на розвиток ознаки. Проте, як правило, фенотипна ознака є результатом взаємодії відразу кількох генів. Тому варто розглянути ситуацію, коли на розвиток ознаки впливають одразу кілька генів.

Інформація про новину
 • Переглядів: 845
 • Дата: 24-12-2017, 00:36
24-12-2017, 00:36

Закон незалежного успадкування

Категорія: Біологія

У попередньому параграфі ми розглянули ситуацію, коли відбувається схрещування організмів, що різняться за однією досліджуваною ознакою, за яку відповідають алелі одного гена. 

Інформація про новину
 • Переглядів: 1031
 • Дата: 24-12-2017, 00:34
24-12-2017, 00:34

Генотип і фенотип. Алелі

Категорія: Біологія

Генетика — це наука, що вивчає закономірності спадковості та мінливості. Спадковість — це здатність організмів передавати свої ознаки нащадкам, а мінливість — різноманіття прояву ознаки серед особин однієї групи — популяції чи виду. Наприклад, така ознака, як колір квіток, виявляє мінливість у популяції, якщо там є особини з різним забарвленням квіток.

Інформація про новину
 • Переглядів: 782
 • Дата: 24-12-2017, 00:31
24-12-2017, 00:31

Статеві клітини і життєві цикли

Категорія: Біологія

Як ми з’ясували в попередньому параграфі, необхідною умовою здійснення статевого розмноження в багатьох еукаріотичних організмів є мейоз. Він здебільшого веде до утворення гаплоїдних клітин.

Інформація про новину
 • Переглядів: 501
 • Дата: 24-12-2017, 00:29
24-12-2017, 00:29

Мейоз

Категорія: Біологія

Клітини людського організму утворюються з однієї-єдиної клітини — зиготи — шляхом серії мітотичних поділів. При цьому набір і структура хромосом клітин не змінюються: усі вони є генетично ідентичними одна одній. Ця генетична ідентичність є прямим наслідком мітозу, у результаті якого дві дочірні клітини отримують ідентичний набір хромосом.

Інформація про новину
 • Переглядів: 1158
 • Дата: 24-12-2017, 00:26
24-12-2017, 00:26

Клітинний цикл. Мітоз

Категорія: Біологія

Розмноження — невіддільна складова життя. Усі живі організми — це самовід-творювані системи, тобто такі, що здатні розмножуватися1. Розмноження властиве й найдрібнішій одиниці живої природи — клітині. Розмноження клітини потребує реплікації ДНК: клітини розмножуються шляхом поділу з утворенням двох ідентичних. Найпростішим є процес поділу бактеріальної клітини.