Інформація про новину
 • Переглядів: 265
 • Дата: 31-12-2017, 00:32
31-12-2017, 00:32

Хімічний зв’язок і будова речовини

Категорія: Хімія

Хімічний зв’язок — це сили, які об’єднують окремі атоми під час їхнього зіткнення в молекули, йони або кристали. Їхня природа полягає в електростатичній взаємодії між електронами та позитивно зарядженими ядрами атомів.

Інформація про новину
 • Переглядів: 653
 • Дата: 31-12-2017, 00:30
31-12-2017, 00:30

Склад і властивості основних класів неорганічних сполук

Категорія: Хімія

Неорганічні сполуки поділяють на класи: оксиди, основи, кислоти, амфотерні гідроксиди та солі. У кожному класі об’єднано сполуки, схожі за складом і властивостями. Існує також внутрішньокласовий розподіл сполук за типами.

Інформація про новину
 • Переглядів: 2455
 • Дата: 24-12-2017, 02:29
24-12-2017, 02:29

Підручник Біологія 9 клас Шаламов читати онлайн (нова програма 2017)

Категорія: Біологія, Підручники

 Рік видання: 2017

 Видавництво: Соняшник

 Автори: Р. В. Шаламов, Г. А. Носов, О. А. Литовченко, М. С. Каліберда

Інформація про новину
 • Переглядів: 473
 • Дата: 24-12-2017, 02:05
24-12-2017, 02:05

Властивості живих систем

Категорія: Біологія

Упродовж цього навчального року ми вивчали різні аспекти існування живих організмів: молекулярні та клітинні основи життєдіяльності, закони спадковості та їх застосування на практиці, взаємодію організмів між собою і з довкіллям. То що ж таке життя? Хоча всі ми здатні інтуїтивно відрізнити живе від неживого, проте дати точне визначення поняттю «життя» дуже складно, практично неможливо.

Інформація про новину
 • Переглядів: 392
 • Дата: 24-12-2017, 02:04
24-12-2017, 02:04

ГМО

Категорія: Біологія

ГМО розшифровується як «генетично модифікований організм». Це означає, що до його спадкової інформації штучно було внесено зміни для надання йому корисних властивостей. Найчастіше це досягається шляхом перенесення генів з організму одного виду в інший, і тоді отриманий генетично модифікований організм ще називають трансгенним.

Інформація про новину
 • Переглядів: 844
 • Дата: 24-12-2017, 02:02
24-12-2017, 02:02

Роль біотехнології в медицині

Категорія: Біологія

Якщо трансгенні рослини і тварини успішно створюють уже кілька десятиліть, то чи не можна застосувати методи генної інженерії до людини? Насправді принципових технічних проблем на цьому шляху немає. У цьому параграфі ми докладніше ознайомимося з досягненнями та проблемами генної терапії (чи генотера-пії) — галузі медицини, що застосовує методи перенесення й модифікації генів для лікування захворювань людини.

Інформація про новину
 • Переглядів: 761
 • Дата: 24-12-2017, 02:00
24-12-2017, 02:00

Генна та клітинна інженерія

Категорія: Біологія

У другій половині XX століття з розвитком генетики та молекулярної біології людина отримала змогу не тільки добирати наявні в природі комбінації генів, а й безпосередньо втручатися в спадковість організмів, створюючи живих істот із цілком новими властивостями.

Інформація про новину
 • Переглядів: 903
 • Дата: 24-12-2017, 01:56
24-12-2017, 01:56

Традиційні біотехнології

Категорія: Біологія

Слово «біотехнологія» 1919 року вперше вжив угорський інженер Карл Ере-кі, коли описував процес вирощування свиней, що харчуються цукровим буряком. Згідно з його визначенням, біотехнологія — це всі види робіт, у яких із сировинних матеріалів за допомогою живих організмів виробляють ті чи ті продукти.

Інформація про новину
 • Переглядів: 567
 • Дата: 24-12-2017, 01:54
24-12-2017, 01:54

Селекція

Категорія: Біологія

Почавши розводити домашніх тварин і вирощувати культурні рослини, людина на цьому не зупинилася: виникла потреба в поліпшенні властивостей наявних організмів. Тисячі років тому було зроблене основоположне спостереження, що нащадки успадковують властивості предків, а отже, відбираючи організми з потрібними властивостями, можна значно поліпшити якість нащадків.

Інформація про новину
 • Переглядів: 1089
 • Дата: 24-12-2017, 01:51
24-12-2017, 01:51

Одомашнення рослин і тварин

Категорія: Біологія

Перехід первісних людей від полювання та збиральництва до землеробства — так звана неолітична революція — став найважливішим етапом розвитку людського суспільства, що радикально змінив перебіг розвитку всієї цивілізації. Перші спроби вирощування культурних рослин було здійснено близько 10-11 тисяч років тому на Близькому Сході (територія сучасних Туреччини, Іраку, Сирії, Ізраїлю та Лівану).