Інформація про новину
 • Переглядів: 224
 • Дата: 31-12-2017, 01:08
31-12-2017, 01:08

Дисоціація води. Поняття про рН розчину

Категорія: Хімія

У цьому параграфі ви дізнаєтеся:

• що називають йонним добутком води;

• що таке pH розчину.

Інформація про новину
 • Переглядів: 263
 • Дата: 31-12-2017, 00:57
31-12-2017, 00:57

Хімічні властивості кислот, основ, амфотерних гідроксидів, солей у світлі уявлень про електролітичну дисоціацію

Категорія: Хімія

У цьому параграфі ви дізнаєтеся:

• про хімічні властивості кислот, основ, амфотерних гідроксидів і солей як електролітів.

1. Хімічні властивості кислот. До найважливіших властивостей кислот як електролітів відносять такі реакції йонного обміну: а) взаємодію з лугами та основами з утворенням солі та води (реакція нейтралізації).

Інформація про новину
 • Переглядів: 282
 • Дата: 31-12-2017, 00:56
31-12-2017, 00:56

Реакції обміну між розчинами електролітів. Складання йонно-молекулярних рівнянь

Категорія: Хімія

Нагадаємо, реакції обміну — це такі реакції, у ході яких дві складні речовини обмінюються своїми складовими частинами. За теорією електролітичної дисоціації, реакції обміну між електролітами в розчинах — це реакції між йонами, які утворюються внаслідок дисоціації цих електролітів.

Інформація про новину
 • Переглядів: 331
 • Дата: 31-12-2017, 00:55
31-12-2017, 00:55

Обчислення ступеня електролітичної дисоціації

Категорія: Хімія

У цьому параграфі ви дізнаєтеся:

• як обчислювати ступінь електролітичної дисоціації електролітів.

Інформація про новину
 • Переглядів: 165
 • Дата: 31-12-2017, 00:54
31-12-2017, 00:54

Ступінь електролітичної дисоціації. Сильні й слабкі електроліти

Категорія: Хімія

Ступінь електролітичної дисоціації. Здатність різних електролітів розпадатися, тобто дисоціювати, у водних розчинах на йони не однакова: одні дисоціюють повністю, інші — частково.

Інформація про новину
 • Переглядів: 200
 • Дата: 31-12-2017, 00:53
31-12-2017, 00:53

Електролітична дисоціація кислот, основ, солей у водних розчинах. Поняття про ступінчасту дисоціацію

Категорія: Хімія

У цьому параграфі ви дізнаєтеся:

• які електроліти називають кислотами, основами, солями;

• як дисоціюють багатоосновні кислоти;

• який йон називають Гідроксонієм.

Інформація про новину
 • Переглядів: 167
 • Дата: 31-12-2017, 00:52
31-12-2017, 00:52

Механізм електролітичної дисоціації речовин з йонним і полярним ковалентним зв’язком

Категорія: Хімія

Нагадаємо, що молекули розчинника — води — є полярними. Їх зображують у вигляді диполів, тобто двох протилежно заряджених полюсів — негативного, обумовленого наявністю в молекулах води атома Оксигену, та позитивного — обумовленого наявністю в них атомів Гідрогену.

Що відбудеться, якщо кислоту, наприклад HNO3, розчинити у воді?

Інформація про новину
 • Переглядів: 249
 • Дата: 31-12-2017, 00:51
31-12-2017, 00:51

Електролітична дисоціація. Електроліти й неелектроліти

Категорія: Хімія

Процес розчинення деяких речовин у воді, зокрема кислот, основ і солей, може супроводжуватися їхньою взаємодією. Унаслідок цього утворюються йони — позитивно та негативно заряджені частинки.

Інформація про новину
 • Переглядів: 1155
 • Дата: 31-12-2017, 00:50
31-12-2017, 00:50

Розв’язування задач на приготування розчинів із кристалогідратів

Категорія: Хімія

У цьому параграфі ви дізнаєтеся:

• які розрахунки треба виконати, щоб приготувати розчин із кристалогідрату;

• як урахувати вміст кристалізаційної води, визначаючи масу розчинника — води.

Інформація про новину
 • Переглядів: 1118
 • Дата: 31-12-2017, 00:46
31-12-2017, 00:46

Густина розчину. Залежність між густиною розчину та його складом

Категорія: Хімія

У цьому параграфі ви дізнаєтеся:

• що таке густина розчину та як вона залежить від його концентрації.

Густина — це фізична величина, яку визначають для однорідної суміші як відношення її маси до одиниці об’єму.