Інформація про новину
 • Переглядів: 237
 • Дата: 31-12-2017, 01:22
31-12-2017, 01:22

Поняття про електродний потенціал. Гальванічний елемент і принцип його роботи

Категорія: Хімія

У цьому параграфі ви дізнаєтеся:

• про гальванічний елемент і принцип його роботи;

• що таке стандартний електродний потенціал металу;

• як вибрати метали для електродів гальванічного елемента.

Інформація про новину
 • Переглядів: 1678
 • Дата: 31-12-2017, 01:21
31-12-2017, 01:21

Розв’язування задач з використанням законів Фарадея

Категорія: Хімія

У цьому параграфі ви дізнаєтеся, як визначити:

• масу речовини, що утворюється внаслідок електролізу;

• час пропускання електричного струму, необхідного для добування певної маси чи об’єму речовини;

• силу струму, за якої можна отримати потрібну масу чи об’єм речовини.

Інформація про новину
 • Переглядів: 323
 • Дата: 31-12-2017, 01:20
31-12-2017, 01:20

Електрохімічні процеси. Електроліз. Закони Фарадея

Категорія: Хімія

У цьому параграфі ви дізнаєтеся:

• які процеси відносять до електрохімічних;

• який окисно-відновний процес називають електролізом;

• про закони Фарадея, кількісні характеристики процесу електролізу.

Інформація про новину
 • Переглядів: 333
 • Дата: 31-12-2017, 01:19
31-12-2017, 01:19

Найважливіші окисно-відновні реакції

Категорія: Хімія

У цьому параграфі ви дізнаєтеся:

• які окисно-відновні реакції відносять до найважливіших;

• про роль окисно-відновних процесів у житті людини.

Інформація про новину
 • Переглядів: 567
 • Дата: 31-12-2017, 01:18
31-12-2017, 01:18

Складання рівнянь окисно-відновних реакцій

Категорія: Хімія

У цьому параграфі ви дізнаєтеся:

• що таке метод електронного балансу й на чому він ґрунтується;

• як складати рівняння окисно-відновних реакцій методом електронного балансу.

 

Інформація про новину
 • Переглядів: 106
 • Дата: 31-12-2017, 01:17
31-12-2017, 01:17

Залежність окисно-відновних властивостей речовин від ступеня окиснення елементів

Категорія: Хімія

У цьому параграфі ви дізнаєтеся:

• які елементи виявляють відновні властивості, а які — окисні;

• що таке окисно-відновна подвійність і від чого вона залежить.

Інформація про новину
 • Переглядів: 284
 • Дата: 31-12-2017, 01:16
31-12-2017, 01:16

Окисно-відновні реакції. Поняття про окисники та відновники

Категорія: Хімія

У цьому параграфі ви дізнаєтеся:

• що таке окисно-відновні реакції;

• як розрізняти процеси окиснення й відновлення;

• що таке окисники і відновники.

Інформація про новину
 • Переглядів: 1813
 • Дата: 31-12-2017, 01:15
31-12-2017, 01:15

Якісні реакції на хлорид-, бромід-, йодид-, сульфат-, ортофосфат-, карбонат- і силікат-іони

Категорія: Хімія

У цьому параграфі ви дізнаєтеся:

• які реакції називають якісними;

• як за допомогою якісних реакцій можна визначити наявність у розчині певних аніонів.

Інформація про новину
 • Переглядів: 419
 • Дата: 31-12-2017, 01:11
31-12-2017, 01:11

Гідроліз солей

Категорія: Хімія

У водних розчинах усі розчинні солі повністю дисоціюють на йони. Кожному утвореному при цьому катіону відповідає певна основа, а кожному аніону — певна кислота. Ці основи та кислоти можуть бути як сильними, так і слабкими. Через це всі солі поділяють на чотири умовні типи.

Інформація про новину
 • Переглядів: 231
 • Дата: 31-12-2017, 01:10
31-12-2017, 01:10

Виявлення в розчині гідроксид-іонів та йонів Гідрогену

Категорія: Хімія

У цьому параграфі ви дізнаєтеся:

• як виявити в розчині гідроксид-іони та йони Гідрогену