Інформація про новину
 • Переглядів: 6286
 • Дата: 8-03-2018, 13:01
8-03-2018, 13:01

Трансформатор

Категорія: Фізика

Однією з основних переваг електричної енергії є те, що її можна передавати на великі відстані, наприклад, за допомогою проводів. Але під час передавання енергії неминучі її втрати, зокрема на нагрівання. Згідно із законом Джоуля — Ленца кількість теплоти, що виділяється в провідниках, дорівнює: Q = l3Rt- 

Інформація про новину
 • Переглядів: 2170
 • Дата: 8-03-2018, 13:00
8-03-2018, 13:00

Вимушені електромагнітні коливання в коливальному контурі. Резонанс

Категорія: Фізика

У курсі фізики 10-го класу ви вже ознайомились із проявом резонансу в механіці. Збіг законів, що описують механічні та електромагнітні коливання, дозволяє зробити висновок, що резонанс можливий і в електричному колі, підключеному до джерела зовнішньої напруги, що періодично змінюється. Про те, коли і як проявляється резонанс в електромагнітних коливальних системах, ви дізнаєтесь із цього параграфа.

 

Інформація про новину
 • Переглядів: 10302
 • Дата: 8-03-2018, 12:58
8-03-2018, 12:58

Активний опір у колі змінного струму. Діючі значення сили струму й напруги

Категорія: Фізика

Миттєве значення сили ЗМІННОГО струму ПОСТІЙНО змінюється — періодично перетворюється на нуль, періодично досягає максимуму. Чому ж тоді ми кажемо, наприклад: «Сила струму в спіралі електричної лампи 0,27 А» або «Сила струму в нагрівальному елементі праски 7,3 А»? З'ясуємо, про яке ж значення змінного струму йдеться.

Інформація про новину
 • Переглядів: 24478
 • Дата: 8-03-2018, 12:57
8-03-2018, 12:57

Обертання рамки в однорідному магнітному полі. Змінний електричний струм

Категорія: Фізика

Коли ви вмикаєте вдома світло, кімната осяюється рівним яскравим світлом. Навіть якщо придивитися до волоска лампи розжарювання, то не помітно, що його світіння змінюється. Чому ж струм, який іде по волоску розжарювання лампи, ми називаємо змінним?

 

Інформація про новину
 • Переглядів: 23539
 • Дата: 8-03-2018, 12:56
8-03-2018, 12:56

Період власних коливань у коливальному контурі

Категорія: Фізика

Абсолютна шкала температур, поширення хвиль по поверхні рідини, гравітаційний розігрів зір, електромагнітні коливання, вдосконалений морський компас, ехолот безперервної дії, кабель, точний гальванометр. І десятирічний студент університету. Ви, напевно, вже здогадалися, що все це поєднує одне ім'я — Ві-льям Томсон (лорд Кельвін).

Інформація про новину
 • Переглядів: 7511
 • Дата: 8-03-2018, 12:54
8-03-2018, 12:54

Вільні електромагнітні коливання в ідеальному коливальному контурі

Категорія: Фізика

Сучасне суспільство вже неможливо уявити без швидкого обміну інформацією, хоча лише кілька років тому більшість із нас обходилася без мобільного теле-фона та мобільного Інтернету. І не так вже й давно — понад століття тому — винайшли радіо, лише півстоліття минуло відтоді, як у наше життя ввійшло телебачення. 

Інформація про новину
 • Переглядів: 9382
 • Дата: 8-03-2018, 12:52
8-03-2018, 12:52

Коливання. Види коливань. Фізичні величини, що характеризують коливання

Категорія: Фізика

У курсі фізики 10-го класу ви ознайомилися з одним із найпоширеніших видів рухів у природі — механічними коливаннями. Однак, окрім механічних, існують коливання зовсім іншої природи — електромагнітні. Хоча ці два явища — механічні та електромагнітні коливання — е різними за своєю природою, проте вони мають низку спільних характерних ознак і описуються однаковими математичними законами.

Інформація про новину
 • Переглядів: 4402
 • Дата: 8-03-2018, 12:51
8-03-2018, 12:51

Електромагнітне поле

Категорія: Фізика

Електромагнітна взаємодія належить до чотирьох фундаментальних видів взаємодій, що існують у природі. Вона виявляється між частинками, які мають електричний заряд, і визначає структуру речовини (зв'язує електрони та ядра в атомах і атоми в молекулах), хімічні й біологічні процеси. Різні агрегатні стани речовини, сили пружності, тертя тощо так само визначаються електромагнітною взаємодією.

Інформація про новину
 • Переглядів: 2845
 • Дата: 8-03-2018, 12:49
8-03-2018, 12:49

Магнітні властивості речовини. Діамагнетики, парамагнетики та феромагнетики

Категорія: Фізика

Магнітне поле створюється не тільки рухомими електричними зарядами, але й намагніченими тілами. Засновник теорії магнетизму А. Ампер вважав, що магнітні властивості тіл зумовлені замкненими електричними струмами всередині цих тіл. Чи так це?

Як середовище впливає на магнітне поле

Інформація про новину
 • Переглядів: 4383
 • Дата: 8-03-2018, 12:48
8-03-2018, 12:48

Самоіндукція. Індуктивність. Енергія магнітного поля

Категорія: Фізика

Вихрове електричне поле і, як наслідок, ЕРС індукції виникають у провіднику в разі зміни магнітного поля, в якому він перебуває. Таке поле може бути створене й самим провідником, якщо сила струму в ньому змінюється, причому провідник не може відрізнити «своє» поле від «чужого». З'ясуємо, які виникають ефекти, якщо провідник перебуває у «своєму» змінному магнітному полі.