Інформація про новину
 • Переглядів: 10621
 • Дата: 6-02-2018, 14:42
6-02-2018, 14:42

Комп'ютерні публікації, їх види та структура

Категорія: Інформатика

1. Які програмні засоби використовують для опрацювання текстів? Наведіть приклади.

2. Які види друкованої продукції ви знаєте? Які з них ви використовуєте в навчанні та повсякденному житті?

3. Які об’єкти можуть бути розміщені на слайді презентації? Як їх уставити на слайд?

 

Інформація про новину
 • Переглядів: 4271
 • Дата: 6-02-2018, 14:40
6-02-2018, 14:40

Візуалізація елементів табличної величини з використанням графічних примітивів

Категорія: Інформатика

1. Де і з якою метою використовують діаграми?

2. Як можна використати компонент Фігура для малювання графічних примітивів?

3. Як можна використати властивість форми Canvas для малювання графічних примітивів?

 

Інформація про новину
 • Переглядів: 3828
 • Дата: 6-02-2018, 14:39
6-02-2018, 14:39

Опрацювання табличних величин

Категорія: Інформатика

1. Яка величина називається табличною?

2. Що таке елемент табличної величини? Із чого складається його ім’я?

3. Як описується таблична величина в рядку var?

 

Інформація про новину
 • Переглядів: 4876
 • Дата: 6-02-2018, 14:38
6-02-2018, 14:38

Табличні величини

Категорія: Інформатика

1. Що визначає тип змінної? Які типи змінних ви знаєте?

2. Де трапляються впорядковані набори даних? У чому зручність їх використання?

3. Який загальний вигляд і як виконується команда циклу з лічильником у мові програмування Object Pascal?

 

Інформація про новину
 • Переглядів: 13969
 • Дата: 6-02-2018, 14:36
6-02-2018, 14:36

Карти знань. Редактор карт знань

Категорія: Інформатика

1. Що таке предметна область дослідження?

2. У якій формі може бути подано інформаційну модель?

3. Які засоби можуть використовуватися для створення інформаційних моделей?

 

Інформація про новину
 • Переглядів: 9284
 • Дата: 6-02-2018, 14:35
6-02-2018, 14:35

Комп'ютерні моделі

Категорія: Інформатика

1. Що таке модель об’єкта? У яких випадках і для чого використовують моделі об’єктів?

2. Які види моделей ви знаєте? Наведіть приклади.

3. Які етапи побудови інформаційної моделі ви знаєте?

 

Інформація про новину
 • Переглядів: 4628
 • Дата: 6-02-2018, 14:34
6-02-2018, 14:34

Безпека в інтернеті. Безпечне зберігання та видалення даних

Категорія: Інформатика

1. На які ризики може наражатися користувач в Інтернеті?

2. Які правила безпечного користування Інтернетом ви знаєте?

3. Що таке архівація даних? З якою метою вона здійснюється?

 

Інформація про новину
 • Переглядів: 7537
 • Дата: 6-02-2018, 14:32
6-02-2018, 14:32

Основи захисту даних у комп'ютерних системах

Категорія: Інформатика

1. Які загрози можуть виникнути під час роботи з комп’ютером?

2. Які методи захисту особистих даних ви знаєте?

3. Які етичні норми користувачів комп’ютерів ви знаєте?

Інформація про новину
 • Переглядів: 1499
 • Дата: 6-02-2018, 14:31
6-02-2018, 14:31

Управління показом презентації. Друкування презентації

Категорія: Інформатика

1. Як можна встановити інтервал часу для автоматичного змінення слайдів?

2. Після настання яких подій може відбуватися змінення слайдів презентації під час її демонстрації?

3. Як надрукувати текстовий документ; електронні таблиці?

 

Інформація про новину
 • Переглядів: 1984
 • Дата: 6-02-2018, 14:30
6-02-2018, 14:30

Елементи анімації у презентаціях

Категорія: Інформатика

1. Які ефекти анімації використовують під час створення відеороликів?

2. Як додати звукові ефекти до текстових і графічних об’єктів презентації?

3. Які події можуть відбуватися з об’єктами форми у проектах, створених у середовищі Lazarus?