Інформація про новину
 • Переглядів: 645
 • Дата: 3-02-2018, 15:09
3-02-2018, 15:09

Окисно-відновні реакції

Категорія: Хімія

Матеріал параграфа допоможе вам:

з'ясувати, яку реакцію називають окисно-відновною;

розрізняти процеси окиснення й відновлення,

окисники та відновники;

Інформація про новину
 • Переглядів: 563
 • Дата: 3-02-2018, 15:08
3-02-2018, 15:08

Класифікація хімічних реакцій

Категорія: Хімія

Хімічні реакції

У цьому розділі узагальнено інформацію про відомі вам типи хімічних реакцій. Розглянуто також реакції, яких ви ще не вивчали, їхні характерні ознаки й особливості перебігу. Виконуючи запропоновані вправи, ви набудете нових навичок зі складання хімічних рівнянь.

Інформація про новину
 • Переглядів: 1575
 • Дата: 3-02-2018, 15:07
3-02-2018, 15:07

Якісні реакції на деякі йони

Категорія: Хімія

Матеріал параграфа допоможе вам:

з'ясувати, які хімічні реакції називають якісними;

виявляти деякі аніони за допомогою якісних реакцій;

аналізувати можливість здійснення якісної реакції.

Інформація про новину
 • Переглядів: 581
 • Дата: 3-02-2018, 15:06
3-02-2018, 15:06

Реакції обміну між електролітами в розчині

Категорія: Хімія

Матеріал параграфа допоможе вам:

поповнити свої знання про реакції обміну за участю електролітів;

передбачати можливість перебігу реакції обміну.

Інформація про новину
 • Переглядів: 14149
 • Дата: 3-02-2018, 15:05
3-02-2018, 15:05

Йонно-молекулярні рівняння

Категорія: Хімія

Матеріал параграфа допоможе вам:

зрозуміти суть хімічної реакції між електролітами в розчині;

з'ясувати, які хімічні рівняння називають йонно-молекулярними;

складати йонно-молекулярні рівняння.

Інформація про новину
 • Переглядів: 1303
 • Дата: 3-02-2018, 15:04
3-02-2018, 15:04

Вода як електроліт. Водневий показник (рН)

Категорія: Хімія

Матеріал параграфа допоможе вам:

характеризувати електролітичну дисоціацію води; з'ясувати, що таке водневий показник (рН); визначати приблизні значення рН розчинів за допомогою універсального індикатора.

Інформація про новину
 • Переглядів: 429
 • Дата: 3-02-2018, 15:03
3-02-2018, 15:03

Ступінь електролітичної дисоціації. Слабкі та сильні електроліти

Категорія: Хімія

Матеріал параграфа допоможе вам:

з'ясувати, що називають ступенем електролітичної дисоціації сполуки;

характеризувати електроліти за ступенем їх дисоціації.

Інформація про новину
 • Переглядів: 645
 • Дата: 3-02-2018, 15:02
3-02-2018, 15:02

Електролітична дисоціація

Категорія: Хімія

Матеріал параграфа допоможе вам:

довідатись, який процес називають електролітичною дисоціацією;

зрозуміти, як утворюються йони в розчинах кислот;

Інформація про новину
 • Переглядів: 1311
 • Дата: 3-02-2018, 15:01
3-02-2018, 15:01

Електроліти та неелектроліти

Категорія: Хімія

Матеріал параграфа допоможе вам:

зрозуміти, чому розчини і розплави деяких речовин проводять електричний струм; розрізняти електроліти і неелектроліти; дізнатися про те, як можна виявити йони в розчині.

Інформація про новину
 • Переглядів: 1638
 • Дата: 3-02-2018, 14:59
3-02-2018, 14:59

Розчинність речовин

Категорія: Хімія

Матеріал параграфа допоможе вам:

зрозуміти зміст виразу «розчинність речовини»; з'ясувати, від яких чинників залежить розчинність різних речовин у воді.