Інформація про новину
 • Переглядів: 8542
 • Дата: 3-02-2018, 15:23
3-02-2018, 15:23

Вуглеводні в природі. Застосування вуглеводнів

Категорія: Хімія

Матеріал параграфа допоможе вам:

довідатися про природні джерела вуглеводнів і деякі їхні властивості;

отримати уявлення про склад нафти, природного і супутнього нафтового газів, вугілля; поповнити свої знання про застосування вуглеводнів.

Інформація про новину
 • Переглядів: 838
 • Дата: 3-02-2018, 15:21
3-02-2018, 15:21

Поліетилен

Категорія: Хімія

Матеріал параграфа допоможе вам:

з'ясувати, що таке полімер і реакція полімеризації;

засвоїти властивості поліетилену; дізнатися про застосування поліетилену.

Інформація про новину
 • Переглядів: 8435
 • Дата: 3-02-2018, 15:20
3-02-2018, 15:20

Горіння вуглеводнів

Категорія: Хімія

Матеріал параграфа допоможе вам:

ознайомитися з реакціями горіння вуглеводнів; з'ясувати, як впливає нестача повітря (кисню) на склад продуктів горіння вуглеводнів.

Вуглеводні, як і більшість органічних сполук, є горючими речовинами. Продукти горіння вуглеводнів за достатнього доступу повітря — вуглекислий газ і водяна пара.

Інформація про новину
 • Переглядів: 1652
 • Дата: 3-02-2018, 15:18
3-02-2018, 15:18

Етилен (етен) і ацетилен (етин)

Категорія: Хімія

Матеріал параграфа допоможе вам:

зрозуміти будову молекул етилену та ацетилену; дізнатися про фізичні властивості етилену та ацетилену.

Формули етилену та ацетилену. 

Інформація про новину
 • Переглядів: 5585
 • Дата: 3-02-2018, 15:17
3-02-2018, 15:17

Гомологи метану

Категорія: Хімія

Матеріал параграфа допоможе вам:

з'ясувати, що таке гомологічний ряд сполук і які вуглеводні є гомологами метану; називати гомологи метану і складати їх формули; довідатись про фізичні властивості метану і його гомологів.

Інформація про новину
 • Переглядів: 581
 • Дата: 3-02-2018, 15:15
3-02-2018, 15:15

Вуглеводні. Метан

Категорія: Хімія

Матеріал параграфа допоможе вам:

з'ясувати, які сполуки називають вуглеводнями; дізнатися, чому атом Карбону може бути чотиривалентним;

зрозуміти просторову будову молекули метану.

Інформація про новину
 • Переглядів: 2636
 • Дата: 3-02-2018, 15:14
3-02-2018, 15:14

Органічні сполуки. Органічна хімія

Категорія: Хімія

Найважливіші органічні сполуки

Розвиток людства нерозривно пов’язаний з органічними речовинами, їх добуванням і використанням. Ще в давнину люди вміли вилучати олію з насіння і плодів деяких рослин, пізніше навчилися виготовляти цукор із тростини і цукрового буряка, крохмаль із картоплі. Вони випікали хліб, варили пиво, виготовляли сир, вино, оцет, несвідомо здійснюючи хімічні реакції за участю органічних речовин.

У цьому розділі ви ознайомитеся з найбільш важливими й поширеними органічними сполуками, дізнаєтеся про завдання, які розв’язують учені-хіміки, і переконаєтеся, що без багатьох органічних речовин, які випускає хімічна промисловість, неможливо уявити життя сучасної людини.

 

Інформація про новину
 • Переглядів: 523
 • Дата: 3-02-2018, 15:13
3-02-2018, 15:13

Швидкість хімічної реакції

Категорія: Хімія

Матеріал параграфа допоможе вам:

пояснити залежність швидкості реакції від різних чинників;

зрозуміти роль каталізатора в хімічній реакції.

Інформація про новину
 • Переглядів: 2146
 • Дата: 3-02-2018, 15:11
3-02-2018, 15:11

Тепловий ефект хімічної реакції

Категорія: Хімія

Матеріал параграфа допоможе вам:

з'ясувати, як класифікують реакції за їхнім тепловим ефектом;

зрозуміти причину теплового ефекту реакції; складати термохімічні рівняння.

Інформація про новину
 • Переглядів: 512
 • Дата: 3-02-2018, 15:10
3-02-2018, 15:10

Складання рівнянь окисно-відновних реакцій

Категорія: Хімія

Матеріал параграфа допоможе вам:

навчитися добирати коефіцієнти при складанні рівнянь окисно-відновних реакцій.

Перед тим як скласти рівняння окисно-відновної реакції, необхідно записати схему реакції з формулами всіх реагентів і продуктів.