Інформація про новину
 • Переглядів: 491
 • Дата: 31-12-2017, 01:33
31-12-2017, 01:33

Поняття про ланцюгові реакції

Категорія: Хімія

У цьому параграфі ви дізнаєтеся:

• що таке ланцюгові реакції;

• які центри ланцюгової реакції є активними;

• що називають розгалуженим ланцюговим процесом.

Інформація про новину
 • Переглядів: 343
 • Дата: 31-12-2017, 01:32
31-12-2017, 01:32

Залежність швидкості реакції від наявності каталізатора і від площі поверхні зіткнення реагуючих речовин

Категорія: Хімія

У цьому параграфі ви дізнаєтеся:

• що таке каталізатори і для чого їх використовують;

• чому каталізатор може прискорювати реакцію;

• як впливає величина площі поверхні реагуючих речовин на швидкість реакції.

Інформація про новину
 • Переглядів: 4236
 • Дата: 31-12-2017, 01:31
31-12-2017, 01:31

Обчислення зміни швидкості реакції зі зміною температури за правилом Вант-Гоффа

Категорія: Хімія

Інформація про новину
 • Переглядів: 369
 • Дата: 31-12-2017, 01:30
31-12-2017, 01:30

Залежність швидкості хімічної реакції від температури і природи реагуючих речовин

Категорія: Хімія

У цьому параграфі ви дізнаєтеся:

• як залежить швидкість хімічної реакції від температури;

• як впливає на швидкість реакції природа реагуючих речовин.

Інформація про новину
 • Переглядів: 1045
 • Дата: 31-12-2017, 01:29
31-12-2017, 01:29

Обчислення швидкості та константи швидкості реакції за законом діючих мас

Категорія: Хімія

У цьому параграфі ви дізнаєтеся:

• які розрахунки можна проводити, користуючись законом діючих мас.

Інформація про новину
 • Переглядів: 341
 • Дата: 31-12-2017, 01:28
31-12-2017, 01:28

Поняття про хімічну кінетику. Швидкість хімічної реакції

Категорія: Хімія

У цьому параграфі ви дізнаєтеся:

• що таке швидкість хімічної реакції;

• від яких факторів вона залежить;

• якому закону вона підпорядковується.

Інформація про новину
 • Переглядів: 1878
 • Дата: 31-12-2017, 01:27
31-12-2017, 01:27

Термохімічні рівняння. Закон Гесса. Найпростіші розрахунки за термохімічними рівняннями

Категорія: Хімія

У цьому параграфі ви дізнаєтеся:

• які рівняння називають термохімічними та як їх складати;

• що таке стандартна величина теплового ефекту й від чого вона залежить;

• як проводити розрахунки маси й об’єму продуктів реакції та потрібної для цього теплоти за термохімічними рівняннями.

 

Інформація про новину
 • Переглядів: 258
 • Дата: 31-12-2017, 01:26
31-12-2017, 01:26

Поняття про енергетику хімічних реакцій

Категорія: Хімія

У цьому параграфі ви дізнаєтеся:

• чому в ході хімічної реакції виділяється або поглинається теплова енергія;

• чи можна її виміряти;

• що таке тепловий ефект реакції.

Інформація про новину
 • Переглядів: 552
 • Дата: 31-12-2017, 01:25
31-12-2017, 01:25

Окисно-відновні реакції: найважливіші окисники та відновники

Категорія: Хімія

Нагадаємо, що окисно-відновні реакції, з якими ви ознайомилися в попередній темі, супроводжуються переходом електронів від одних атомів (або йонів-відновників) до інших атомів (або йонів-окисників), унаслідок чого змінюються ступені окиснення атомів (або йонів).

Інформація про новину
 • Переглядів: 322
 • Дата: 31-12-2017, 01:24
31-12-2017, 01:24

Узагальнення знань про основні типи хімічних реакцій

Категорія: Хімія

У цьому параграфі ви дізнаєтеся:

• за якими ознаками класифікують хімічні реакції.

Хімічні реакції класифікують за певними ознаками.