Інформація про новину
 • Переглядів: 962
 • Дата: 31-12-2017, 01:44
31-12-2017, 01:44

Відношення об'ємів газів у хімічних реакціях. Обчислення об'ємних відношень газів за хімічними рівняннями

Категорія: Хімія

Зразок будь-якої речовини характеризують не тільки такими кількісними показниками, як маса, кількість речовини, але й її об’ємом. Особливо важливим є вимірювання об’ємів для газів.

Інформація про новину
 • Переглядів: 17998
 • Дата: 31-12-2017, 01:43
31-12-2017, 01:43

Етен та етин: молекулярні, електронні та структурні формули, фізичні й хімічні властивості

Категорія: Хімія

У цьому параграфі ви дізнаєтеся:

• що таке ненасичені вуглеводні;

• яка реакція є якісною на алкени й алкіни.

Інформація про новину
 • Переглядів: 2744
 • Дата: 31-12-2017, 01:42
31-12-2017, 01:42

Фізичні та хімічні властивості гомологів метану

Категорія: Хімія

У цьому параграфі ви дізнаєтеся:

• чи відрізняються температури кипіння ізомерів алканів;

• у яких розчинниках розчиняються алкани;

• які реакції найхарактерніші для алканів;

Інформація про новину
 • Переглядів: 10777
 • Дата: 31-12-2017, 01:41
31-12-2017, 01:41

Ізомерія: складання формул ізомерів. Моделі молекул. Значення моделювання в хімії

Категорія: Хімія

У цьому параграфі ви дізнаєтеся:

• що таке ізомери і чим вони відрізняються один від одного;

• яких форм набуває карбоновий ланцюг;

• як карбоновий ланцюг зображують у моделях;

• як складають формули ізомерів.

Інформація про новину
 • Переглядів: 2041
 • Дата: 31-12-2017, 01:39
31-12-2017, 01:39

Метан: молекулярна, електронна і структурна формули, поширення у природі

Категорія: Хімія

У цьому параграфі ви дізнаєтеся:

• що таке гомологічний ряд і гомологічна різниця;

• якою є загальна формула гомологічного ряду алканів;

• як складають назви алканів.

Інформація про новину
 • Переглядів: 609
 • Дата: 31-12-2017, 01:37
31-12-2017, 01:37

Особливості будови атома Карбону

Категорія: Хімія

У цьому параграфі ви дізнаєтеся:

• яку валентність завжди має атом Карбону в органічних сполуках;

• що таке карбоновий скелет і яким він буває;

• якою формулою виражають будову органічної сполуки.

Інформація про новину
 • Переглядів: 1544
 • Дата: 31-12-2017, 01:37
31-12-2017, 01:37

Склад органічних сполук. Спільні й відмінні ознаки органічних і неорганічних речовин

Категорія: Хімія

У цьому параграфі ви дізнаєтеся:

• що таке органічні сполуки;

• які елементи обов’язково входять до їхнього складу;

• за якими ознаками класифікують органічні сполуки.

Інформація про новину
 • Переглядів: 712
 • Дата: 31-12-2017, 01:36
31-12-2017, 01:36

Вплив різних чинників на стан хімічної рівноваги. Принцип Ле Шательє

Категорія: Хімія

У цьому параграфі ви дізнаєтеся:

• що станеться з рівноважною системою, якщо зрушити її рівновагу;

• як, знаючи вплив різних чинників на перебіг оборотної реакції, збільшити її швидкість у потрібному напрямку.

Інформація про новину
 • Переглядів: 325
 • Дата: 31-12-2017, 01:34
31-12-2017, 01:34

Хімічна рівновага. Оборотні та необоротні реакції

Категорія: Хімія

У цьому параграфі ви дізнаєтеся:

• що таке хімічна рівновага;

• як виражають закон діючих мас в оборотних системах;

• від чого залежить константа хімічної рівноваги.

Інформація про новину
 • Переглядів: 954
 • Дата: 31-12-2017, 01:34
31-12-2017, 01:34

Загальні відомості про гомогенний і гетерогенний каталіз

Категорія: Хімія

У цьому параграфі ви дізнаєтеся:

• що таке каталіз;

• що таке позитивні і негативні каталізатори;

• чим гетерогенний каталіз відрізняється від гомогенного.