Інформація про новину
 • Переглядів: 1388
 • Дата: 6-01-2018, 08:26
6-01-2018, 08:26

Електроенергетика України

Категорія: Географія

Сучасний стан електроенергетики України. Електроенергетика - це базова галузь економіки України й одна з найстаріших у країні. Вона представлена АЕС, ТЕС, ГЕС, а також електростанціями на поновлювальних джерелах енергії. Усі вони об’єднані лініями електропередач і разом утворюють Об’єднану енергосистему України (ОЕС). 

Інформація про новину
 • Переглядів: 771
 • Дата: 6-01-2018, 08:24
6-01-2018, 08:24

Електроенергетика та її значення

Категорія: Географія

Значення електроенергії. Електрична енергія... Без перебільшення фантастичне словосполучення! Адже за ним постають освітлені й теплі оселі, працюючі заводи і шахти, сповнені комфорту завдяки сучасній оргтехніці і побутовій техніці робочі місця, «прописані» нині в кожній сім’ї телевізори, популярний Інтернет, звичні «мешканці» великих міст - гомінкі вагони метро і тролейбуси та трамваї, стрімкі потяги залізниць.

Інформація про новину
 • Переглядів: 727
 • Дата: 6-01-2018, 08:23
6-01-2018, 08:23

Видобування інших видів природної сировини

Категорія: Географія

Видобування нерудної сировини. Серед різноманітних видів сировини найвідомішою ймовірно є кам’яна сіль (галіт). Це осадова гірська порода, яка використовується в харчовій і хімічній промисловості. Вона є основним джерелом повареної солі, а також як сировина для виробництва хлору, соляної кислоти тощо.

Інформація про новину
 • Переглядів: 919
 • Дата: 6-01-2018, 08:22
6-01-2018, 08:22

Видобування металічних руд

Категорія: Географія

Закономірності поширення рудних корисних копалин. Рудні корисні копалини, що утворюються в результаті остигання магми у тріщинах земної кори, приурочені до магматичних і метаморфічних гірських порід. Такі породи поширені в районах виходу фундаменту платформ (у кристалічних щитах), а також у горах зі слідами вулканічних процесів.

Інформація про новину
 • Переглядів: 785
 • Дата: 6-01-2018, 08:21
6-01-2018, 08:21

Видобування паливних мінеральних ресурсів

Категорія: Географія

Основні закономірності розміщення родовищ паливних корисних копалин. Поширення паливних корисних копалин зумовлено наявністю певних тектонічних структур. Адже поклади нафти, природного газу і вугілля зазвичай приурочені до осадового чохла платформ (так званих, плит), а також до осадових і вулканічних відкладів областей складчастості.

Інформація про новину
 • Переглядів: 512
 • Дата: 6-01-2018, 08:20
6-01-2018, 08:20

Мінеральні ресурси

Категорія: Географія

Класифікація мінеральних ресурсів за використанням. Слово «ресурс» означає запас, тобто те, що може бути використано в господарській діяльності людиною. Мінеральні ресурси - мінеральні утворення органічного і неорганічного походження. Вони утворюються в літосфері, де загалом міститься понад 200 видів корисних копалин.

Інформація про новину
 • Переглядів: 1234
 • Дата: 6-01-2018, 08:19
6-01-2018, 08:19

Лісове господарство

Категорія: Географія

Основні лісові пояси світу. Лісозабезпеченість. У земельному фонді світу на ліси припадає 40,3 млн км2 площі суходолу, або 27 %. Лісові ресурси мають надзвичайно велике значення для економіки будь-якої країни, оскільки вони є сировиною для різних промислових виробництв, а також виконують рекреаційну, захисну та екологічну функції.

Інформація про новину
 • Переглядів: 1552
 • Дата: 6-01-2018, 08:18
6-01-2018, 08:18

Сільське господарство світу

Категорія: Географія

Географія основних зернових і технічних культур. Основою всього сільськогосподарського світового виробництва є вирощування зернових культур - пшениці, рису, кукурудзи, ячменю, вівса та жита. На їхні посіви припадає 1/2 ріллі світу, а в окремих країнах ще більше (наприклад, в Японії 96 %). Зерно - основний продукт харчування, найважливіша частина кормів, є також сировина для низки галузей промисловості. 

Інформація про новину
 • Переглядів: 778
 • Дата: 6-01-2018, 08:17
6-01-2018, 08:17

Структура та розміщення тваринництва. Зональна спеціалізація сільського господарства України

Категорія: Географія

Структура і кормова база тваринництва. Тваринництво - важлива складова сільського господарства України, що забезпечує населення країни такими основними продуктами харчування, як м’ясо, молоко, яйця, а також сировиною легку, харчову, хіміко-фармацевтичну галузі промисловості. Найпродуктивнішими у тваринництві України є скотарство, свинарство, птахівництво.

Інформація про новину
 • Переглядів: 913
 • Дата: 6-01-2018, 08:16
6-01-2018, 08:16

Структура сільськогосподарських угідь в україні. розміщення в Україні виробництва сільськогосподарських культур

Категорія: Географія

Структура сільськогосподарських угідь в Україні. Земельний фонд України (60,4 млн га) характеризується високим рівнем освоєності. Основу земельних ресурсів становлять сільськогосподарські угіддя, які займають 41,5 млн га, або 68,8 % земельного фонду України.