Інформація про новину
 • Переглядів: 2252
 • Дата: 6-01-2018, 08:39
6-01-2018, 08:39

Машинобудування світу

Категорія: Географія

Взаємозв’язок між рівнем економічного розвитку регіону, країни і рівнем розвитку машинобудування. На сьогодні машинобудування займає серед усіх галузей світової промисловості провідне місце як за кількістю зайнятих, так і за вартістю виробленої продукції. За рівнем розвитку машинобудування оцінюють рівень розвитку будь-якої країни.

Інформація про новину
 • Переглядів: 4821
 • Дата: 6-01-2018, 08:38
6-01-2018, 08:38

Машинобудування в Україні

Категорія: Географія

Машинобудування в Україні. Виробництво машин й устаткування є однією з важливих галузей в економіці України і зумовлює політичну, економічну й соціальну безпеку країни, рівень її виробничого потенціалу. 

Інформація про новину
 • Переглядів: 1047
 • Дата: 6-01-2018, 08:36
6-01-2018, 08:36

Виробництво машин і устаткування

Категорія: Географія

Роль машинобудування в сучасному світі. Нині важко уявити життєдіяльність людини, де не використовувалася б продукція машинобудівних виробництв. У побуті це телевізори, комп’ютери, телефони, холодильники та інша домашня техніка, велосипеди, автомобілі тощо. На виробництві це верстати, прилади, транспортні засоби, обладнання, комп’ютерні системи управління та багато іншого.

Інформація про новину
 • Переглядів: 4282
 • Дата: 6-01-2018, 08:35
6-01-2018, 08:35

Виробництво деревини та паперу в Україні. Найбільші у світі країни - виробники деревини та паперу

Категорія: Географія

Значення, особливості технологій та чинники розміщення підприємств лісової промисловості. Немає такої сфери господарства, де деревина і продукція її переробки не відігравали б істотної ролі. Продукцію лісової промисловості використовують у машинобудуванні, легкій промисловості, на транспорті, будівництві та в інших секторах економіки. 

Інформація про новину
 • Переглядів: 3572
 • Дата: 6-01-2018, 08:33
6-01-2018, 08:33

Хімічне виробництво в Україні. Найбільші країни - виробники мінеральних добрив, полімерів, ліків

Категорія: Географія

Хімічне виробництво в Україні. Хімічна промисловість України має складну структуру і охоплює виробництва різноманітних видів продукції. Загальна частка хімічного комплексу у промисловому виробництві України нині невисока і становить близько 4 %. Частка хімічної промисловості в експорті товарів - близько 5 %.

Інформація про новину
 • Переглядів: 1251
 • Дата: 6-01-2018, 08:31
6-01-2018, 08:31

Значення та особливості технологій хімічного виробництва

Категорія: Географія

Значення хімічного виробництва. Про хімічну промисловість кажуть, що вона виробляє продукцію з нічого, підбираючи будь-які відходи. Хімічне виробництво «працює» на інші сфери економіки, забезпечуючи їх фарбою, синтетичними барвниками, синтетичними смолами і пластмасою, нитками, мінеральними добривами тощо.

Інформація про новину
 • Переглядів: 1487
 • Дата: 6-01-2018, 08:30
6-01-2018, 08:30

Металургійне виробництво світу

Категорія: Географія

Світова чорна металургія. Для сучасної світової чорної металургії характерним є використання нових технологій виплавки металів. Наприклад, безперервне розливання сталі, яке забезпечує економію енергії, скорочення втрат і зростання продуктивності праці. 

Інформація про новину
 • Переглядів: 3493
 • Дата: 6-01-2018, 08:29
6-01-2018, 08:29

Виробництво металів в Україні

Категорія: Географія

Виробництво чавуну, сталі, прокату в Україні: домінуючі технології, сукупність чинників розміщення підприємств. За обсягом виробленої продукції металургійне виробництво є провідним серед інших галузей економіки в Україні і посідає важливе місце в експорті країни. 

Інформація про новину
 • Переглядів: 2853
 • Дата: 6-01-2018, 08:28
6-01-2018, 08:28

Значення металургійного виробництва в господарстві

Категорія: Географія

Значення металургійного виробництва в господарстві. Металургія (грец. metallurgeo - видобуваю руду, обробляю метали) є однією з найважливіших галузей сучасної обробної промисловості та господарства загалом. Металургійне виробництво охоплює підприємства, що послідовно здійснюють видобуток і переробку рудних корисних копалин і нерудної металургійної сировини, виробництво різних металів та їхніх сплавів, прокату, а також переробку металобрухту.

Інформація про новину
 • Переглядів: 3215
 • Дата: 6-01-2018, 08:27
6-01-2018, 08:27

Електроенергетика світу

Категорія: Географія

Сучасний стан електроенергетики світу. Виробництво електроенергії у світі швидко зростає. Якщо в середині минулого століття було вироблено 972 млрд кВт/год енергії, у 2000 р. - 14,9 трлн кВт/год, то нині вже виробляється понад 22,5 трлн кВт/год. Це пов’язано насамперед зі зростанням попиту на електроенергію як з боку населення, так і економіки загалом.