Інформація про новину
 • Переглядів: 350
 • Дата: 6-01-2018, 08:53
6-01-2018, 08:53

Туризм в Україні

Категорія: Географія

Туризм і його значення. Туризм - це подорож людей за межі середовища постійного проживання з будь-якою (за винятком забороненої законом) метою без здійснення оплачуваної діяльності в місці перебування на термін від 24 годин до 1 року. Слід розрізняти подорожі міжнародного і внутрішнього туризму. Міжнародний туризм - це подорожі, які передбачають перетин державного кордону.

Інформація про новину
 • Переглядів: 713
 • Дата: 6-01-2018, 08:52
6-01-2018, 08:52

Світова торгівля

Категорія: Географія

Загальні особливості світової торгівлі. З попередніх курсів географії вам відомо, що природні умови та ресурси неоднакові в різних куточках земної кулі й часто навіть у межах однієї великої за площею держави. Крім того, окремі території - регіони, країни, райони і навіть населені пункти - відрізняються наявністю трудових ресурсів, їхньою кваліфікацією, рівнем економічного розвитку.

Інформація про новину
 • Переглядів: 500
 • Дата: 6-01-2018, 08:51
6-01-2018, 08:51

Торгівля в Україні

Категорія: Географія

Торгівля як вид послуг. Серед сучасних видів послуг особливо важливе місце посідає торгівля. Торгівля - це діяльність з купівлі-продажу товарів і послуг. Розрізняють внутрішню та зовнішню торгівлю.

Інформація про новину
 • Переглядів: 1089
 • Дата: 6-01-2018, 08:49
6-01-2018, 08:49

Транспорт світу

Категорія: Географія

Світова транспортна система. Усі шляхи сполучення, транспортні підприємства і транспортні засоби в сукупності утворюють світову транспортну систему. Основними кількісними показниками транспортної системи є протяжність шляхів сполучення, вантажо- і пасажирообіг.

Інформація про новину
 • Переглядів: 769
 • Дата: 6-01-2018, 08:47
6-01-2018, 08:47

Транспорт України

Категорія: Географія

Транспортна система України. Потенціал розвитку в Україні транспортної системи є надзвичайно високим. Це зумовлено значною територією країни, великою чисельністю її населення, значною кількістю великих міст, а також вигідним географічним положенням України на перехресті транзитних шляхів між Сходом та Заходом.

Інформація про новину
 • Переглядів: 1333
 • Дата: 6-01-2018, 08:46
6-01-2018, 08:46

Транспорт і його роль в економіці

Категорія: Географія

Транспорт і його роль. Слово «транспорт» походить від латинського transporto і означає «переміщую». І справді, транспорт - одна з головних галузей господарства, яка здійснює перевезення пасажирів і вантажів.

Інформація про новину
 • Переглядів: 5075
 • Дата: 6-01-2018, 08:45
6-01-2018, 08:45

Виробництво продуктів харчування у світі

Категорія: Географія

Особливості розвитку харчової промисловості у світі. В економіці кожної країни харчовій промисловості належить провідне місце, оскільки вона забезпечує населення продовольством. Підвищення обсягів виробництва різноманітних харчових продуктів є головним завданням світової спільноти задля захисту продовольчої безпеки.

Інформація про новину
 • Переглядів: 3023
 • Дата: 6-01-2018, 08:44
6-01-2018, 08:44

Харчова промисловість України

Категорія: Географія

Значення харчової промисловості. Харчова промисловість займається переробкою і підготовкою до споживання продукції сільського господарства, а також виробляє деякі інші товари, зокрема сіль, тютюн тощо. Харчова промисловість насамперед забезпечує населення продуктами харчування. Тобто вона бере безпосередню участь у створенні продовольчого комплексу країни, який є одним з головних у соціально-економічному розвитку будь-якої держави. 

Інформація про новину
 • Переглядів: 4890
 • Дата: 6-01-2018, 08:42
6-01-2018, 08:42

Легка промисловість світу

Категорія: Географія

Особливості розвитку легкої промисловості світу. Легка промисловість у країнах світу розвивається швидкими темпами і забезпечує населення одягом, взуттям, різноманітними текстильними товарами, шкіряними і галантерейними виробами. Окремі виробництва легкої промисловості є постачальниками продукції для меблевої, авіаційної, автомобільної, хімічної, харчової промисловості.

Інформація про новину
 • Переглядів: 3384
 • Дата: 6-01-2018, 08:41
6-01-2018, 08:41

Легка промисловість України. Народні промисли

Категорія: Географія

Особливості виробничого процесу та чинники розміщення підприємств легкої промисловості. Легка промисловість України охоплює текстильну промисловість, виробництво готового одягу та хутра, виробництво шкіри, галантерейних виробів із шкіри та дорожніх виробів і взуття.