Інформація про новину
 • Переглядів: 366
 • Дата: 6-01-2018, 09:09
6-01-2018, 09:09

Короткий словник географічних термінів і понять

Категорія: Географія

Агломерація (від лат. agglomero -приєдную, накопичую) - компактне просторове угруповання міських поселень, об’єднаних між собою транспортними, виробничими, культурно-побутовими й іншими зв’язками.

Аграрні реформи - система організаційних, господарсько-економічних заходів, спрямованих на докорінну зміну існуючих у сільському господарстві форм власності на землю, управління та всього механізму і форм господарювання.

Інформація про новину
 • Переглядів: 2826
 • Дата: 6-01-2018, 09:07
6-01-2018, 09:07

Практичні роботи з географії за 9 клас

Категорія: Географія

ПРАКТИЧНА РОБОТА № 1 Аналіз секторальної моделі економіки

Мета виконання роботи: навчитися розрізняти сектори національної економіки, аналізувати секторальну модель економіки в різних країнах.

Рекомендоване обладнання і джерела інформації: географічний атлас і підручник для 9-го класу.

Інформація про новину
 • Переглядів: 464
 • Дата: 6-01-2018, 09:05
6-01-2018, 09:05

Додатки до підручника Географія 9 клас Пестушко

Категорія: Географія

Додаток 1

Кількість сільськогосподарських підприємств і площа сільськогосподарських угідь України.

Інформація про новину
 • Переглядів: 632
 • Дата: 6-01-2018, 09:03
6-01-2018, 09:03

Екологічна проблема. Сталий розвиток - стратегія людства на XXI століття

Категорія: Географія

Чим спричинені екологічні проблеми. Екологічні проблеми — одні з найбільш серйозних глобальних проблем сучасності, що проявляються в різкому загостренні суперечностей у відносинах між суспільством і природою і, як наслідок, у погіршенні умов життєдіяльності людини. Порушення природних процесів через надмірну антропогенну дію, часто непередбачувані наслідки науково-технічної революції, зростання енергоспоживання, демографічний вибух, збройні конфлікти, техногенні катастрофи - усе це призводить до появи кризових екологічних ситуацій практично повсюдно.

Інформація про новину
 • Переглядів: 761
 • Дата: 6-01-2018, 09:01
6-01-2018, 09:01

Демографічна та продовольча проблеми. сировинна й енергетична проблеми. Проблема подолання відсталості країн, що розвиваються

Категорія: Географія

Демографічна та продовольча проблеми. Демографічна проблема існує майже в усіх країнах світу, але має свої особливості. У більшості країн Європи, включно з Україною, проблемою є стрімке зменшення чисельності населення (депопуляція) і, як наслідок, старіння нації. Депопуляція населення відбувається внаслідок скорочення природного приросту населення, а саме - перевищення смертності над народжуваністю.

Інформація про новину
 • Переглядів: 826
 • Дата: 6-01-2018, 09:00
6-01-2018, 09:00

Поняття про глобальні проблеми людства, причини їх виникнення. Проблема війни і миру. Проблема тероризму

Категорія: Географія

Що таке глобальні проблеми людства. Глобальні проблеми - це явища, які охоплюють увесь світ і створюють загрозу для всього людства. Щоб їх подолати, потрібні зусилля і спільні дії усіх держав і народів.

Інформація про новину
 • Переглядів: 1041
 • Дата: 6-01-2018, 08:59
6-01-2018, 08:59

Інформаційні технології. Комп’ютерне програмування. Аутсорсинг

Категорія: Географія

Розвиток сучасних інформаційних технологій (ІТ) пов’язаний з появою і перших інформаційних систем у 1960-х роках XX ст. А створення мережі інтернет викликало бурхливе зростання галузі ІТ («ай-ті», скорочення словосполучення Information Technology) наприкінці 1990-х років XX ст.

Інформація про новину
 • Переглядів: 486
 • Дата: 6-01-2018, 08:57
6-01-2018, 08:57

Фінансова діяльність

Категорія: Географія

Фінансові послуги. Нині це один з найважливіших секторів світової економіки, що швидко розвивається. Фінанси - це рух грошових доходів. Гроші є обов’язковою умовою існування фінансів. 

Інформація про новину
 • Переглядів: 650
 • Дата: 6-01-2018, 08:56
6-01-2018, 08:56

Наука. Освіта. Охорона здоров’я

Категорія: Географія

Наукова діяльність - творча діяльність, спрямована на одержання нових знань і пошук шляхів їх застосування. Важливість наукової праці є очевидною. Адже все, що оточує нас, - речі, техніка, предмети повсякденного вжитку, є результатом наукових винаходів, сумлінної праці й натхнення багатьох людей.

 

Інформація про новину
 • Переглядів: 1120
 • Дата: 6-01-2018, 08:54
6-01-2018, 08:54

Туризм у світі

Категорія: Географія

Глобальні особливості туризму. Туризм давно став масовим явищем. Щорічно у світі здійснюється 6-7 млрд туристичних поїздок. Однак на міжнародний туризм припадає менша частка - 1 млрд 186 млн при-буттів у 2015 р. При цьому є очевидні лідери щодо прибуттів міжнародних туристів, як-от: Франція, США та ін.