Інформація про новину
 • Переглядів: 1363
 • Дата: 7-01-2018, 09:14
7-01-2018, 09:14

Просторова структура світового господарства

Категорія: Географія

Ви вже знаєте, що найбільш активними учасниками світового господарства є держави (країни). Водночас до міжнародних економічних відносин залучені й окремі господарські одиниці національних економік (підприємства, організації) та наддержавніекономічні об’єднання. Це вказує на те, що світове господарство має складнубагаторівневу структуру.

Інформація про новину
 • Переглядів: 1255
 • Дата: 7-01-2018, 09:14
7-01-2018, 09:14

Типи країн

Категорія: Географія

ГРУПУВАННЯ КРАЇН СВІТУ. Національні економіки формуються насамперед у межах держав. У 2017 р. у світі налічували 194 загальновизнаних держави. Крім них, учасниками світового господарства є економіки Тайваню та Косова, державність яких визнана багатьма країнами, а також економікизалежних країн і територій (Пуерто-Рико, Гренландії, Сянгану (Гонконгу),Французької Полінезії тощо).

Інформація про новину
 • Переглядів: 781
 • Дата: 7-01-2018, 09:12
7-01-2018, 09:12

Типи економічних систем

Категорія: Географія

Сучасне суспільство, об’єднане в державу, функціонує в межах певної економічної системи. Від стану економіки значною мірою залежать умови життя населення в країні, рівень соціально-економічного розвитку, її авторитет на міжнародній арені. Економічна система — цеспосіб організації економічного життя суспільства, який визначають відносини власності та господарський механізм.

Інформація про новину
 • Переглядів: 838
 • Дата: 7-01-2018, 09:11
7-01-2018, 09:11

Світове господарство. Міжнародний поділ праці

Категорія: Географія

Перед вами підручник — книжка з певною кількістю друкованих аркушів. Щоб отримати папір для його виготовлення, відбувалася лісозаготівля десь у скандинавських країнах, потім — переробка деревини на целюлозно-паперовому підприємстві в Німеччині. В Україніу друкарні має бути обладнання: офсетні машини, брошурувальні верстати, інші пристрої.

Інформація про новину
 • Переглядів: 1046
 • Дата: 7-01-2018, 09:10
7-01-2018, 09:10

Суспільна та просторова організація господарства

Категорія: Географія

ФОРМИ СУСПІЛЬНОЇ ОРГАНІЗАЦІЇ ВИРОБНИЦТВА. Суспільне виробництво має різні форми своєї організації. Серед них розрізняють концентрацію, дисперсію, комбінування, спеціалізацію, кооперування, агломерування.

Інформація про новину
 • Переглядів: 5261
 • Дата: 7-01-2018, 09:09
7-01-2018, 09:09

Чинники розміщення виробництва

Категорія: Географія

Географічна картина сучасного господарства і в окремих країнах, і у світі загалом склалася під впливом дії різних чинників. Чинники розміщення виробництва — це сукупність причин, що зумовлюють вибір місця розташування окремих підприємств, їх груп і видів діяльності. Виокремлюють дві групичинників: природні та суспільні.

Інформація про новину
 • Переглядів: 1946
 • Дата: 7-01-2018, 09:08
7-01-2018, 09:08

Економічний розвиток і структура економіки країни

Категорія: Географія

Економічний розвиток країни — це постійний перехід її національної економіки від одних етапів до інших, що супроводжується значними зрушеннями в господарській сферісуспільства. Ці зміни стосуються, насамперед, видів економічної діяльностіта її організації. За економічного розвитку на новому етапі не лише збільшується виробництво тієї продукції, яку вже виготовляли раніше, а й відбувається виробництво нових товарів і послуг з використанням нових технологій(порівняно з попереднім періодом).

Інформація про новину
 • Переглядів: 739
 • Дата: 7-01-2018, 09:07
7-01-2018, 09:07

Національна економіка

Категорія: Географія

РОЗДІЛ I

НАЦІОНАЛЬНА ЕКОНОМІКА ТА СВІТОВЕ ГОСПОДАРСТВО

Тема 1. НАЦІОНАЛЬНА ЕКОНОМІКА Тема 2. СВІТОВЕ ГОСПОДАРСТВО

Вивчаючи розділ, ви:

• отримаєте уявлення про національнуекономіку, світове господарство, світовийринок, економічний розвиток та його показники: валовий внутрішній продукт (ВВП)й індекс людського розвитку (ІЛР), проміжнародний поділ праці та спеціалізаціютериторії, глобалізацію, інформатизацію і регіональну економічну інтеграцію;

• дізнаєтесь про просторову організаціюнаціональної економіки, суспільну організацію виробництва та вплив природних ісуспільних чинників на його розміщення,багаторівневість світового господарства йсучасні тенденції його розвитку, про транснаціональні корпорації (ТНК) та їх діяльністьв Україні;

• навчитесь розрізняти форми просторовоїорганізації господарства та суспільної організації виробництва, типи економічних системта країн світу з різним рівнем економічногорозвитку, показувати на карті країни «Великоїсімки» (G-7) і «Великої двадцятки» (G-20);

• розвиватимете вміння аналізувати секторальну модель економіки, оцінювати впливглобалізації на темпи розвитку світовогогосподарства й економічну діяльність населення свого регіону та користуватися інтер-нет-джерелами для пошуку нової інформації.

 

Інформація про новину
 • Переглядів: 1822
 • Дата: 7-01-2018, 09:05
7-01-2018, 09:05

Що і як вивчає суспільна географія

Категорія: Географія

ОБ’ЄКТ ВИВЧЕННЯ СУСПІЛЬНОЇ ГЕОГРАФІЇ. Як ви вже знаєте, географія — це наука про поверхню Землі, її географічну (або ландшафтну) оболонку. На ній, як на «обличчі» планети, постійно відображаються сліди природних і суспільних процесів, а також результати взаємодії людини і природи. Вам відомо, що природні компоненти, природні комплекси та їх відмінності за територією вивчає природнича гілка географічної науки — фізична(природнича) географія. 

Інформація про новину
 • Переглядів: 1918
 • Дата: 7-01-2018, 02:53
7-01-2018, 02:53

Підручник Географія 9 клас Пестушко, Уварова, Довгань 2017 читати онлайн

Категорія: Географія, Підручники

 Рік видання: 2017

 Видавництво: Генеза

 Автори: В. Ю. Пестушко, Г. Ш. Уварова, А. І. Довгань