Інформація про новину
 • Переглядів: 1254
 • Дата: 7-01-2018, 09:29
7-01-2018, 09:29

Видобування металічних ресурсів

Категорія: Географія

До металічних руд належать мінеральні речовини із вмістом металів, достатнім для їх промислового використання. З металічних руд отримуютьчорні та кольорові метали й різноманітні сплави. Руди бувають одно- і багатокомпонентними (комплексними). їх видобуток здійснюють різними способами: відкритим (кар’єрним), підземним (шахтним), комбінованим, дражним(поєднує видобуток і збагачення сировини).

Інформація про новину
 • Переглядів: 1681
 • Дата: 7-01-2018, 09:28
7-01-2018, 09:28

Видобування паливних ресурсів

Категорія: Географія

На які паливні корисні копалини багаті надра України?

Паливні мінеральні ресурси відіграють надзвичайно важливу роль. Вугілля, нафта і природний газ — це три «енергетичні кити» сучасного світовогогосподарства.

Інформація про новину
 • Переглядів: 1818
 • Дата: 7-01-2018, 09:27
7-01-2018, 09:27

Мінеральні ресурси та ресурсозабезпеченість

Категорія: Географія

Чимало мінералів і гірських порід, що містяться в земній корі, є корисними копалинами і використовуються в життєдіяльності людини. Сукупність корисних копалин, виявленихв надрах Землі, що придатні для промислового використання, називаютьмінеральними ресурсами.

Інформація про новину
 • Переглядів: 2145
 • Дата: 7-01-2018, 09:25
7-01-2018, 09:25

Лісове господарство світу та України

Категорія: Географія

СКЛАД І ЗНАЧЕННЯ ЛІСОВОГО ГОСПОДАРСТВА. Лісове господарство охоплює види економічної діяльності, пов’язані з вирощуванням і заготівлеюлісу та одержанням дикорослої лісової продукції. 

Інформація про новину
 • Переглядів: 508
 • Дата: 7-01-2018, 09:24
7-01-2018, 09:24

Тваринництво. Зональна спеціалізація сільського господарства України

Категорія: Географія

Тваринництво в Україні посідає друге місце після рослинництва за вартістю виробленої продукції. Його розвиток та спеціалізація залежать від особливостей кормової бази та потреб споживача. Основою кормової бази є вирощування кормових та зернофуражних культур, а такожвикористання природних пасовищ і сіножатей.

Інформація про новину
 • Переглядів: 1507
 • Дата: 7-01-2018, 09:22
7-01-2018, 09:22

Сільське господарство України. Рослинництво

Категорія: Географія

Україна має давні сільськогосподарські традиції. Осіле землеробство на її території виникло ще в V-IV тисячоліттях до н. е. Наприкінці XIX ст. Україна постачала в Європу значну кількість сільськогосподарської продукції. І в наш час сільське господарство належитьдо важливих галузей міжнародної спеціалізації нашої держави.

Інформація про новину
 • Переглядів: 1330
 • Дата: 7-01-2018, 09:21
7-01-2018, 09:21

Тваринництво. Сільськогосподарські пояси світу

Категорія: Географія

Тваринництво забезпечує людей цінними висококалорійними продуктами харчування (м’ясом, молоком, яйцями), а промисловість — сировиною (вовною, шкірами, пір’ям), яку використовують для виробництва одягу, взуття, інших товарів. Воно нерідко є показником рівнярозвитку господарства країни. Для економічно розвинених країн характернеінтенсивне, механізоване тваринництво, що базується на вироблених кормах.

Інформація про новину
 • Переглядів: 3794
 • Дата: 7-01-2018, 09:20
7-01-2018, 09:20

Рослинництво світу

Категорія: Географія

Рослинництво, або землеробство, на 80% задовольняє потреби землян у продуктах харчування. Воно також забезпечує промисловість сировиною: бавовник і льон використовують у виробництвітканин; джут і агаву — мішків, канатів і мотузок; ріпак — біодизельного палива; сою — мила; із соку гевеї виготовляють каучук тощо.

Інформація про новину
 • Переглядів: 891
 • Дата: 7-01-2018, 09:19
7-01-2018, 09:19

Сільське господарство світу

Категорія: Географія

РОЗДІЛ II

ПЕРВИННИЙ СЕКТОР ГОСПОДАРСТВА

Тема 1. СІЛЬСЬКЕ ГОСПОДАРСТВО Тема 2. ЛІСОВЕ ГОСПОДАРСТВОТема 3. ВИДОБУВНА ПРОМИСЛОВІСТЬ

Вивчаючи розділ, ви:

• отримаєте уявлення про види сільськогосподарських угідь та мінеральних ресурсів, основні лісові пояси світу, лісо- таресурсозабезпеченість;

• дізнаєтесь про вплив природних і суспільних чинників на спеціалізацію сільськогогосподарства, закономірності поширенняродовищ корисних копалин, лідерство окремих країн на світових ринках аграрної продукції та мінеральної сировини;

• навчитесь характеризувати особливостіпоширення рослинництва й тваринництва усвіті, порівнювати лісозабезпеченість України та інших країн, оцінювати вплив лісовогогосподарства на екологічний стан географічного середовища;

• розвиватимете вміння аналізувати тематичні карти вирощування сільськогосподарських культур і тваринництва світу,сільськогосподарських зон і районів України, поширення лісів, районів видобутку мінеральних ресурсів у світі й Україні.

Тема 1. СІЛЬСЬКЕ ГОСПОДАРСТВО

Інформація про новину
 • Переглядів: 786
 • Дата: 7-01-2018, 09:17
7-01-2018, 09:17

Сучасні тенденції розвитку світового господарства

Категорія: Географія

Наведіть приклади регіональних міжнародних економічних об'єднань у межах Європейського макрорегіону.

Тенденції в економіці — це певна спрямованість економічних процесів, на основі якої можна прогнозувати її подальший розвиток та стан. Однією з тенденцій є регіональна економічна інтеграція, про яку ви дізналися в попередньомупараграфі. До головних тенденцій сучасного розвитку світової економіки належать глобалізація, інформатизація,транснаціоналізація.