Інформація про новину
 • Переглядів: 3335
 • Дата: 7-01-2018, 09:39
7-01-2018, 09:39

Географія виробництва машин і устаткування світу

Категорія: Географія

Електронна промисловість є найбільш на-укомістким і динамічним складником світового машинобудування. Сьогодні немає сфери людської діяльності, у якій не застосовували б її продукцію: електронні компоненти і плати, комп’ютери й периферійне обладнання, радіо- ітелекомунікаційне устаткування, засоби мобільного зв’язку, інструменти і прилади контролю.

Інформація про новину
 • Переглядів: 1516
 • Дата: 7-01-2018, 09:38
7-01-2018, 09:38

Машинобудування в сучасному світі

Категорія: Географія

Багато видів виробничої діяльності зі створення різноманітних машин та устаткування для господарства і населення об’єднують в одну групу — машинобудування. Цейтермін з’явився у XIX ст., хоча виробництво машин виникло під час промислової революції, що розпочалася століттям раніше. 

Інформація про новину
 • Переглядів: 1429
 • Дата: 7-01-2018, 09:37
7-01-2018, 09:37

Хімічне виробництво в Україні. Виробництво деревини й паперу

Категорія: Географія

На території України найдавнішим виробництвом, яке сьогодні належить до хімічної промисловості, було виготовлення барвників і фарб. За часів Київської Русі їх виробляли шляхом переробки мінералів і рослин, а з XIV ст. — природних смол. У XVIII ст. з’явилися промисли з виробництва пороху.

Інформація про новину
 • Переглядів: 1374
 • Дата: 7-01-2018, 09:36
7-01-2018, 09:36

Виробництво продукції хімічної і деревообробної промисловості світу

Категорія: Географія

Якщо XIX ст. називають добою сталі й водяної пари, першу половину XX століття — добою машин, то другуполовину XX століття часто іменують добою хімії. 

Інформація про новину
 • Переглядів: 2564
 • Дата: 7-01-2018, 09:35
7-01-2018, 09:35

Металургійне виробництво в Україні

Категорія: Географія

Чорна металургія — один з найдавніших і найбільш розвинених в Україні видів промислової діяльності. Кустарне виробництвозаліза відоме на території нашої країни з V-IV ст. до н. е., а заводське виробництво чорних металів почало стрімко розвиватися у XIX ст. І нині воно маєважливе соціально-економічне значення для нашої країни.

Інформація про новину
 • Переглядів: 3431
 • Дата: 7-01-2018, 09:34
7-01-2018, 09:34

Кольорова металургія світу

Категорія: Географія

До кольорової металургії належать видобуток і збагачення руд кольорових металів; їх металургійна обробка — одержання концентрату (збагаченої сировини), чорнового і рафінованого (очищеного від домішок) металу; виробництво сплавів і прокату кольорових металів; переробка вторинної сировини.

Інформація про новину
 • Переглядів: 2359
 • Дата: 7-01-2018, 09:33
7-01-2018, 09:33

Чорна металургія світу

Категорія: Географія

Чорна металургія — це сукупність видів промислової діяльності, які охоплюють увесь процес від видобутку і підготовки сировини, палива, допоміжних матеріалів і до випуску прокату та виробівподальшої переробки.

Інформація про новину
 • Переглядів: 2798
 • Дата: 7-01-2018, 09:32
7-01-2018, 09:32

Електроенергетика України

Категорія: Географія

Показники прибуткової й витратної частин паливно-енергетичного балансу України та його структура останнімчасом суттєво змінилися у зв’язку з економічною кризою в країні та агресієюРосії проти нашої держави. Сумарне виробництво і споживання первиннихджерел енергії у 2015 р. скоротилося до рекордно низьких показників — 64 і 92 млн тонн нафтового еквівалента відповідно. 

Інформація про новину
 • Переглядів: 2528
 • Дата: 7-01-2018, 09:31
7-01-2018, 09:31

Електроенергетика світу

Категорія: Географія

ПАЛИВНО-ЕНЕРГЕТИЧНИЙ БАЛАНС. Щорічно людство потребує величезних обсягів первинних джерел енергії — мінеральних (вугілля, природний газ, нафта, горючі сланці, торф, уран), біологічних (дрова, енергетична рослиннасировина), гідравлічних (енергія річок, припливів), кліматичних і космічних(енергія вітру, Сонця), геотермальних (енергія земних надр) тощо.

Інформація про новину
 • Переглядів: 1421
 • Дата: 7-01-2018, 09:30
7-01-2018, 09:30

Видобування нерудної мінеральної сировини

Категорія: Географія

Нерудні мінеральні ресурси є важливою сировиною для промисловості — хімічної, металургійної, будівельних матеріалів, скляної та порцеляново-фаянсової. їх використовують також з науковою і технічною метою, у ювелірній справі, медицині (озокерит), побуті (кухонна сіль). Нерудні копалини мають значне поширення,вони залягають на платформах і в складчастих областях земної кори.