Інформація про новину
 • Переглядів: 960
 • Дата: 7-01-2018, 09:58
7-01-2018, 09:58

Міжнародний туризм

Категорія: Географія

Сучасний світ неможливо уявити без туризму — переміщення людей з метою відпочинку,оздоровлення, культурного розвитку. Щорічно понад третина мешканців планети стають туристами — подорожують, відпочивають, пізнають природу йкультурні надбання територій поза місцем свого проживання. 

Інформація про новину
 • Переглядів: 1460
 • Дата: 7-01-2018, 09:57
7-01-2018, 09:57

Торгівля в Україні

Категорія: Географія

Україна є активним учасником світового господарства. Вона здійснює зовнішньоторговельні зв’язки з понад 180-ма національними економіками. Важливе значення в міжнароднихекономічних відносинах України має зовнішня торгівля. На її розвиток упродовж останнього десятиріччя значно вплинули.

Інформація про новину
 • Переглядів: 1662
 • Дата: 7-01-2018, 09:56
7-01-2018, 09:56

Світовий ринок товарів та послуг

Категорія: Географія

Торгівля — вид економічної діяльності, що забезпечує обіг товарів, тобто їхнє переміщення із сфери виробництва усферу споживання. Тут відбувається купівля і продаж товарів.

Інформація про новину
 • Переглядів: 1118
 • Дата: 7-01-2018, 09:46
7-01-2018, 09:46

Транспорт України

Категорія: Географія

Транспорт — важливий вид економічної діяльності, на який припадає близько 6% ВВП України. Він забезпечує внутрішнє і міждержавне перевезення пасажирів та вантажів.

Інформація про новину
 • Переглядів: 1653
 • Дата: 7-01-2018, 09:45
7-01-2018, 09:45

Географія світового транспорту

Категорія: Географія

Незважаючи на зменшення частки залізничного транспорту в перевезенні вантажів і пасажирів, він залишається важливим елементом транспортної системи. Цьому сприяє надійність, вигідність й екологічність, зростання швидкостей перевезень. Залізниці прокладенобільш як у 140 країнах, але понад половину їх загальної довжини припадаєна першу десятку країн, яку очолюють США (тут зосереджено майже 20 %

протяжності чинних мереж світу).

Інформація про новину
 • Переглядів: 2590
 • Дата: 7-01-2018, 09:44
7-01-2018, 09:44

Транспорт як вид економічної діяльності

Категорія: Географія

РОЗДІЛ IV

ТРЕТИННИЙ СЕКТОР ГОСПОДАРСТВА

Тема 1. ТРАНСПОРТ Тема 2. ТОРГІВЛЯТема 3. ТУРИЗМТема 4. НАУКОВА ДІЯЛЬНІСТЬ.ОСВІТА. ОХОРОНАЗДОРОВ'ЯТема 5. ФІНАНСОВА ДІЯЛЬНІСТЬ.АУТСОРСИНГ

Вивчаючи розділ, ви:

• отримаєте уявлення про види транспорту, торгівлю, туризм, освітні, наукові, оздоровчі та фінансові центри, країни-офшори,аутсорсинг;

• дізнаєтесь про роль транспорту в перевезенні вантажів та пасажирів, залежністьобсягів міжнародної торгівлі від рівня економічного розвитку країн, вплив природнихі суспільних чинників на розвиток туризму,освіти й науки, які країни лідирують на ринкупрограмного забезпечення та аутсорсинго-вих послуг;

• навчитесь оцінювати рівень розвитку освіти, науки, охорони здоров'я, туризму у світіта Україні;

• розвиватимете вміння аналізувати показники зовнішньої торгівлі, установлюватизв'язки між рівнем розвитку країни та обсягами фінансових послуг, читати економіко-географічні карти (транспорту, торгівлі,туризму, освіти і науки).

Інформація про новину
 • Переглядів: 3463
 • Дата: 7-01-2018, 09:43
7-01-2018, 09:43

Харчова промисловість України

Категорія: Географія

Харчова промисловість є важливим видом економічної діяльності в Україні. За вартістю реалізованої продукції вона завжди входила в першу трійку промислових галузей разом із металургією і паливно-енергетичною промисловістю,а віднедавна стала лідером у зв’язку із кризовими явищами у двох іншихгалузях.

Інформація про новину
 • Переглядів: 1537
 • Дата: 7-01-2018, 09:42
7-01-2018, 09:42

Виробництво продуктів харчування у світі

Категорія: Географія

Харчова промисловість задовольняє потреби людей у продуктах харчування. Від її розвитку залежать рівень життя населення, продовольча безпека держави, розвиток внутрішнього і зовнішнього ринків продовольчих товарів. Тому виробництво продуктів харчування тією чи іншою мірою розвинене в усіх країнах світу.

Інформація про новину
 • Переглядів: 8813
 • Дата: 7-01-2018, 09:41
7-01-2018, 09:41

Виробництво тканин, одягу, взуття у світі та Україні

Категорія: Географія

Виробництво тканин, одягу, взуття є чи не найдавнішими видами промислової діяльності людини. Вони належать до легкої промисловості, яка виготовляє товари народного споживання і охоплює: текстильне (тканин та іншихтекстильних матеріалів), швейне (одягу), хутрове, взуттєве, галантерейне(споживчих товарів: валіз, сумок, ременів тощо) виробництва.

Інформація про новину
 • Переглядів: 1251
 • Дата: 7-01-2018, 09:40
7-01-2018, 09:40

Машинобудування в Україні

Категорія: Географія

Машинобудування є провідним складником і локомотивом економіки будь-якої індустріально розвиненої країни. В Україні воно має тривалу історію розвитку, що почаласяу середині XIX ст. Перші машинобудівні підприємства були пов’язані з виробництвом досконаліших знарядь праці й механізмів для сільського господарства.