Інформація про новину
 • Переглядів: 1917
 • Дата: 6-01-2018, 08:15
6-01-2018, 08:15

Роль природних чинників у розвитку й розміщенні аграрного виробництва

Категорія: Географія

Яку продукцію сільського господарства ваша родина купує в магазині? Яку з неї вирощено в наших широтах, а яку завезено з інших широт?

Складники сільського господарства. Як зазначалося вище, сільське господарство складається з рослинництва і тваринництва (мал. 21). Вони мають складну структуру і поділяються на значну кількість різноманітних виробництв.

Інформація про новину
 • Переглядів: 1391
 • Дата: 6-01-2018, 08:14
6-01-2018, 08:14

Сільське господарство, його значення в сучасному світі

Категорія: Географія

Сільське господарство - складова первинного сектору економіки. Це один з найдавніших видів господарської діяльності людини і його виникнення пов’язане з переходом від полювання, збирання, так званого привласнювального господарства, до виробничого, зокрема землеробства і тваринництва.

Інформація про новину
 • Переглядів: 438
 • Дата: 6-01-2018, 08:13
6-01-2018, 08:13

Сучасні тенденції розвитку світового господарства

Категорія: Географія

Сучасні тенденції розвитку світового господарства. З другої половини XX ст. розвиток світового господарства тісно пов’язаний з науково-технічною революцією (НТР) — глибокими якісними перетвореннями суспільного виробництва під впливом досягнень науки і техніки. Саме таких перетворень і зазнає сучасна світова економіка.

Інформація про новину
 • Переглядів: 1979
 • Дата: 6-01-2018, 08:12
6-01-2018, 08:12

Багаторівневість світового господарства, його просторова структура за концепцією «центр-периферія»

Категорія: Географія

Багаторівневість світового господарства. З матеріалу попередніх уроків ви вже знаєте, що світове господарство являє собою економічну систему, яка складається з багатьох окремих елементів і суб’єктів. З розвитком світового господарства вони стали тісно взаємопов’язані, видозмінюються й ускладнюються. Такі відносини між окремими елементами світового господарства утворюють різні рівні. Тому є всі підстави говорити про багаторівневість світового господарства.

Інформація про новину
 • Переглядів: 2147
 • Дата: 6-01-2018, 08:11
6-01-2018, 08:11

Типізація країн світу за рівнем економічного розвитку, місце України в ній

Категорія: Географія

Сутність і критерії типізації країн. Поділ світової економіки на сфери та сектори економічної діяльності, виділення основних економічних взаємозв’язків між ними дають змогу не тільки проаналізувати тенденції розвитку окремих країн, а й порівняти їх між собою. Однак нині у світі налічують близько 200 країн, які дуже різні за рівнем економічного розвитку. І знання їх класифікації надзвичайно важливе для вивчення та обміну досвідом економічного розвитку.

 

Інформація про новину
 • Переглядів: 542
 • Дата: 6-01-2018, 08:10
6-01-2018, 08:10

Типи економічних систем

Категорія: Географія

Економічні системи країн. Економічна система - це спосіб організації господарського життя суспільства або особливості функціонування взаємопов’язаних елементів, які утворюють загальну економічну структуру: підприємства, компанії, організації, домашні господарства, галузі, господарські комплекси окремих регіонів тощо.

Інформація про новину
 • Переглядів: 768
 • Дата: 6-01-2018, 08:09
6-01-2018, 08:09

Світове господарство. Світовий ринок

Категорія: Географія

Світове господарство (світова економіка). Світове господарство та міжнародний поділ праці. Світове господарство - одне з найважливіших понять в економічній географії. Воно, наче мозаїчна картина, викладена багатьма десятками господарств окремих регіонів і країн. Кожне з них має свої особливості, визначені певними умовами та наявністю ресурсів. 

Інформація про новину
 • Переглядів: 1887
 • Дата: 6-01-2018, 08:07
6-01-2018, 08:07

Форми просторової організації національної економіки

Категорія: Географія

Форми просторової організації господарства. Основою національного господарського комплексу є єдиний господарський простір - територія, де розміщені господарські об’єкти і здійснюється господарська діяльність. Його існування і розвиток забезпечуються загальним законодавством, єдністю грошово-кредитної системи, єдністю митної території та наявністю єдиних енергетичної, транспортної й інших систем. 

Інформація про новину
 • Переглядів: 13936
 • Дата: 6-01-2018, 08:06
6-01-2018, 08:06

Чинники розміщення виробництва

Категорія: Географія

Які існують чинники розміщення виробництва. Окремі галузі господарства та підприємства розміщують на території держави не хаотично, а залежно від сукупності конкретних умов, або чинників, які визначають вибір місця їхнього розташування.

Інформація про новину
 • Переглядів: 3079
 • Дата: 6-01-2018, 08:05
6-01-2018, 08:05

Секторальна модель економіки країни. Форми суспільної організації виробництва

Категорія: Географія

Сектори національної економіки. З матеріалу попереднього параграфа ви знаєте, що економіка певної країни є сукупністю певним чином упорядкованих об’єктів, які ще називають «господарськими одиницями», які виконують важливі функції - виробництво товарів і послуг.