Інформація про новину
 • Переглядів: 3200
 • Дата: 7-01-2018, 10:54
7-01-2018, 10:54

Підручник Географія 9 клас Бойко, Дітчук 2017 читати онлайн

Категорія: Географія, Підручники

 Рік видання: 2017

 Видавництво: Тернопіль, "Підручники і посібники"

 Автори: Бойко Валентина Михайлівна, Дітчук Ігор Львович, Гринюк Тетяна Анатоліївна, Смаль Ігор Вікторович, Харенко Іван Миколайович

Інформація про новину
 • Переглядів: 459
 • Дата: 7-01-2018, 10:15
7-01-2018, 10:15

Додатки до підручника Географія 9 клас Бойко

Категорія: Географія

Додаток 1

Деякі показники, що характеризують національні економіки країн Європи у 2015 р. (за даними Світового Банку)

Інформація про новину
 • Переглядів: 1254
 • Дата: 7-01-2018, 10:13
7-01-2018, 10:13

Сталий розвиток — стратегія людства на XXI століття

Категорія: Географія

Розвиток економіки, технічний прогрес, глобалізація спрощують наше життя. Водночас ці процеси мають негативнінаслідки як для нас, так і для майбутніх поколінь. Міркуючи над подальшиміснуванням людства у зв’язку із загостренням глобальних проблем, фахівціООН розробили концепцію сталого розвитку. 

Інформація про новину
 • Переглядів: 760
 • Дата: 7-01-2018, 10:08
7-01-2018, 10:08

Екологічні проблеми людства

Категорія: Географія

Ви вже знаєте, що для атмосфери найбільш гострими є проблеми парникового ефекту, виникнення озонових дір, кислотних дощів, смогу. Усі вони пов’язані із забрудненням атмосферного повітря.Перелік промислових забруднювачів вражає: карбон(ІІ) оксид, оксиди Нітрогену, сульфур(ІУ) оксид, вуглеводні, альдегіди, сполуки важких металів(свинцю, цинку, міді, кадмію, хрому), амоніак, діоксини, радіоактивні елементи, пил.

Інформація про новину
 • Переглядів: 756
 • Дата: 7-01-2018, 10:07
7-01-2018, 10:07

Економічні та продовольчі проблеми людства

Категорія: Географія

Ці глобальні проблеми мають багато спільного. Це насамперед стосується надійного забезпечення людствапаливом, енергією і сировинними ресурсами. Вперше вони проявилися в глобальному масштабі у 1970-х роках, коли внаслідок різкого зростання цін напаливо й сировину людство зіткнулося зі світовою енергетичною, а відтак —і сировинною кризами. Згодом ціни знизилися, криза відступила, а згаданіпроблеми залишилися.

Інформація про новину
 • Переглядів: 1115
 • Дата: 7-01-2018, 10:06
7-01-2018, 10:06

Політичні та демографічні проблеми

Категорія: Географія

РОЗДІЛ V

ГЛОБАЛЬНІ ПРОБЛЕМИ ЛЮДСТВА

Вивчаючи розділ, ви:

• отримаєте уявлення про екологічну,сировинну, енергетичну, демографічну іпродовольчу проблеми, проблеми війниі миру, тероризму, подолання кризовихявищ, а також про сталий розвиток якстратегію людства на XXI століття;

• дізнаєтесь про причини виникненняглобальних проблем людства, «гарячіточки» на карті Європи і світу, основніположення концепції сталого розвитку;

• навчитесь оцінювати наслідки глобальних викликів для окремих країн світу,зокрема для України, роль міжнароднихорганізацій у розв'язанні глобальних проблем та обґрунтовувати можливі шляхи їхподолання;

• розвиватимете вміння характеризувати поширення сучасних глобальних проблем, аналізувати їх сутність, особливостірозвитку, установлювати взаємозв'язкиміж ними, показувати на карті світу райони екологічного лиха.

Інформація про новину
 • Переглядів: 4098
 • Дата: 7-01-2018, 10:06
7-01-2018, 10:06

Аутсорсинг

Категорія: Географія

Будь-який бізнес включає чимало ланок — як тих, що безпосередньо пов’язані з його спеціалізацією, так і не зв’язаних з нею. Водночас низка операцій є обов’язковою для підприємницької діяльності: ведення бухгалтерії, транспортування товару, використання програмного забезпеченнятощо. Для їх виконання підприємець може вводити у штат своїх працівників відповідних спеціалістів, однак це йому невигідно (особливо якщо його фірма невелика, а такі роботи тимчасові).

Інформація про новину
 • Переглядів: 681
 • Дата: 7-01-2018, 10:05
7-01-2018, 10:05

Фінансові послуги

Категорія: Географія

В учасників господарювання — підприємств, організацій та установ, окремих осіб, міжнародних організацій та держав — нагромаджуються грошові ресурси, які можна використовувати на розширення виробництва, матеріальне стимулювання працівників, задоволення соціальних потреб.

Інформація про новину
 • Переглядів: 1917
 • Дата: 7-01-2018, 10:04
7-01-2018, 10:04

Наукова й освітня діяльність, охорона здоров’я у світі та Україні

Категорія: Географія

Наука — сфера діяльності людини, спрямована на набування нових знань про навколишній світ. Наукові знання — це гіпотези, теорії, закони природи або суспільства, які відкривають у ході фундаментальних та прикладних досліджень. Фундаментальнимиє пошукові теоретичні напрями науки, а прикладні дослідження пов’язані зпрактичним застосуванням результатів фундаментальних досліджень.

Інформація про новину
 • Переглядів: 1563
 • Дата: 7-01-2018, 09:59
7-01-2018, 09:59

Туризм в Україні

Категорія: Географія

Україна володіє значним туристичним потенціалом і має всі передумови для розвитку внутрішнього та міжнародного туризму. Це стосується насамперед багатства рекреаційно-туристичних ресурсів, до яких належать мінеральні води, лікувальні грязі,морські узбережжя, внутрішні водойми та річки, лісові та гірські ландшафтизі сприятливими кліматичними умовами, унікальні природні комплекси таоб’єкти, створені людиною (історико-культурні центри і пам’ятки).

Назад Вперед