Інформація про новину
 • Переглядів: 1425
 • Дата: 24-12-2017, 00:42
24-12-2017, 00:42

Генетика статі

Категорія: Біологія

Більшість багатоклітинних еукаріотичних організмів розмножується статевим шляхом. Статеве розмноження багатоклітинних включає утворення чоловічих і жіночих гамет, які зливаються одна з одною в процесі запліднення. Гамети у тварин зазвичай утворюються в спеціалізованих багатоклітинних органах, які називають гонадами, або статевими залозами.

Інформація про новину
 • Переглядів: 2185
 • Дата: 24-12-2017, 00:41
24-12-2017, 00:41

Зчеплення генів і кросинговер

Категорія: Біологія

У попередніх параграфах ми розглядали гени як елементарні носії генетичної інформації. Та чи інша комбінація апелів визначає прояв фенотипної ознаки. Проте не варто забувати, що гени є ділянками ДНК, а фізичним носієм ДНК є хромосоми. Закон незалежного успадкування Менделя може бути пояснений незалежним розподілом хромосом у процесі мейозу.

Інформація про новину
 • Переглядів: 1293
 • Дата: 24-12-2017, 00:38
24-12-2017, 00:38

Взаємодія генів

Категорія: Біологія

У попередніх параграфах ми розглядали вплив одного гена на розвиток ознаки. Проте, як правило, фенотипна ознака є результатом взаємодії відразу кількох генів. Тому варто розглянути ситуацію, коли на розвиток ознаки впливають одразу кілька генів.

Інформація про новину
 • Переглядів: 2351
 • Дата: 24-12-2017, 00:36
24-12-2017, 00:36

Закон незалежного успадкування

Категорія: Біологія

У попередньому параграфі ми розглянули ситуацію, коли відбувається схрещування організмів, що різняться за однією досліджуваною ознакою, за яку відповідають алелі одного гена. 

Інформація про новину
 • Переглядів: 2523
 • Дата: 24-12-2017, 00:34
24-12-2017, 00:34

Генотип і фенотип. Алелі

Категорія: Біологія

Генетика — це наука, що вивчає закономірності спадковості та мінливості. Спадковість — це здатність організмів передавати свої ознаки нащадкам, а мінливість — різноманіття прояву ознаки серед особин однієї групи — популяції чи виду. Наприклад, така ознака, як колір квіток, виявляє мінливість у популяції, якщо там є особини з різним забарвленням квіток.

Інформація про новину
 • Переглядів: 2205
 • Дата: 24-12-2017, 00:31
24-12-2017, 00:31

Статеві клітини і життєві цикли

Категорія: Біологія

Як ми з’ясували в попередньому параграфі, необхідною умовою здійснення статевого розмноження в багатьох еукаріотичних організмів є мейоз. Він здебільшого веде до утворення гаплоїдних клітин.

Інформація про новину
 • Переглядів: 1281
 • Дата: 24-12-2017, 00:29
24-12-2017, 00:29

Мейоз

Категорія: Біологія

Клітини людського організму утворюються з однієї-єдиної клітини — зиготи — шляхом серії мітотичних поділів. При цьому набір і структура хромосом клітин не змінюються: усі вони є генетично ідентичними одна одній. Ця генетична ідентичність є прямим наслідком мітозу, у результаті якого дві дочірні клітини отримують ідентичний набір хромосом.

Інформація про новину
 • Переглядів: 3259
 • Дата: 24-12-2017, 00:26
24-12-2017, 00:26

Клітинний цикл. Мітоз

Категорія: Біологія

Розмноження — невіддільна складова життя. Усі живі організми — це самовід-творювані системи, тобто такі, що здатні розмножуватися1. Розмноження властиве й найдрібнішій одиниці живої природи — клітині. Розмноження клітини потребує реплікації ДНК: клітини розмножуються шляхом поділу з утворенням двох ідентичних. Найпростішим є процес поділу бактеріальної клітини.

Інформація про новину
 • Переглядів: 1689
 • Дата: 24-12-2017, 00:22
24-12-2017, 00:22

Геноми

Категорія: Біологія

Нагадаємо, що інформація про будову, розвиток і функціонування організмів зберігається в молекулах ДНК. Часто вона також зберігається у вигляді цитоплазматичних молекул РНК та у вигляді модифікацій білків, пов’язаних із ДНК. 

Інформація про новину
 • Переглядів: 1300
 • Дата: 24-12-2017, 00:21
24-12-2017, 00:21

Гени

Категорія: Біологія

У попередніх параграфах ми розглянули, як інформація про будову ДНК послідовно реалізується в процесах транскрипції, а потім трансляції. Спочатку РНК-по-лімераза синтезує матричну РНК на молекулі ДНК, а потім рибосома синтезує білок, зчитуючи інформацію з матричної РНК. В еукаріотів одна матрична РНК зазвичай містить інформацію про будову цілого типу білкових молекул.