Інформація про новину
 • Переглядів: 3137
 • Дата: 24-12-2017, 01:39
24-12-2017, 01:39

Біосфера як цілісна система

Категорія: Біологія

Коли йшлося про екосистеми, то ми зауважували, що вони не обмежені розміром: і невеличке лісове озерце, і гігантський тропічний ліс можна розглядати як екосистему. Дуже важко провести чітку межу між різними екосистемами, оскільки їхні кордони зазвичай умовні й живі організми можуть легко їх перетинати та взаємодіяти з організмами з інших екосистем. 

Інформація про новину
 • Переглядів: 1991
 • Дата: 24-12-2017, 01:36
24-12-2017, 01:36

Стабільність екосистем

Категорія: Біологія

Екосистеми — це складні структури, що функціонують як єдине ціле, у яких усі компоненти у той чи той спосіб взаємопов’язані. З одного боку, це забезпечує стійкість екосистем та їхню здатність до саморегуляції, з другого, — робить їх дуже чутливими до змін у будь-якому з компонентів. Виключення однієї ланки трофічної мережі неминуче позначається на всіх інших її учасниках; зникнення одного виду призводить до порушення рівноваги всієї системи.

Інформація про новину
 • Переглядів: 1096
 • Дата: 24-12-2017, 01:34
24-12-2017, 01:34

Екологічні фактори

Категорія: Біологія

Ви вже знаєте, що будь-який організм в екосистемі перебуває в постійній взаємодії з іншими організмами та довкіллям. Усі властивості довкілля, що впливають на організм, називають екологічними факторами. Розрізняють біотичні, абіотичні й антропічні фактори. Під біотичними факторами розуміють вплив інших живих організмів, під абіотичними — вплив неживої природи. Поняття антропічних (антропогенних) факторів об’єднує в собі будь-які впливи, пов’язані з діяльністю людини.

Інформація про новину
 • Переглядів: 2139
 • Дата: 24-12-2017, 01:31
24-12-2017, 01:31

Колообіг речовин і елементів

Категорія: Біологія

У попередньому параграфі ми з’ясували, що в екосистемах спостерігається лінійний потік енергії: сонячна енергія поглинається продуцентами й потім передається від одного трофічного рівня до іншого, підтримуючи існування екосистеми, та зрештою розсіюється у вигляді теплоти.

Інформація про новину
 • Переглядів: 3718
 • Дата: 24-12-2017, 01:27
24-12-2017, 01:27

Харчові зв'язки

Категорія: Біологія

У попередньому параграфі ми почали ознайомлення з основами екології — науки про взаємодію живих організмів між собою та з довкіллям. Живі істоти можуть взаємодіяти між собою найрізноманітнішими способами, але найтиповішим є поїдання одних організмів іншими: травоїдні тварини поїдають рослини, хижаки поїдають травоїдних тварин або інших хижаків.

Інформація про новину
 • Переглядів: 1589
 • Дата: 24-12-2017, 01:24
24-12-2017, 01:24

Різноманітність екосистем

Категорія: Біологія

У цьому розділі ми ознайомимося з основами екології — науки про взаємодію живих організмів між собою та з середовищем їхнього існування. Термін «екологія» запропонував Ернст Геккель понад 150 років тому, у 1866 році. 

Інформація про новину
 • Переглядів: 3829
 • Дата: 24-12-2017, 01:22
24-12-2017, 01:22

Біорізноманіття еукаріотів

Категорія: Біологія

Як ви пам’ятаєте, класична система класифікації еукаріотів, створена з урахуванням клітинної будови, складалася з трьох царств: Рослини, Тварини та Гриби.

Інформація про новину
 • Переглядів: 4826
 • Дата: 24-12-2017, 01:18
24-12-2017, 01:18

Основні групи живих організмів

Категорія: Біологія

За будовою клітин живі організми можна поділити на прокаріотів, що не мають клітинного ядра, та еукаріотів, або ядерні організми. Еукаріотична клітина влаштована значно складніше за прокаріотичну, тому вважається, що еукаріоти пішли від якихось давніх прокаріотів. Проте встановити родинні зв’язки між прокаріотами та еукаріотами виявилося не так легко.

Інформація про новину
 • Переглядів: 5512
 • Дата: 24-12-2017, 01:15
24-12-2017, 01:15

Біологічна систематика

Категорія: Біологія

Еволюційні процеси, розглянуті нами в попередніх параграфах, створили величезне різноманіття живих організмів, що населяють Землю. Учені неодноразово здійснювали спроби систематизувати живі організми, виділяючи ті чи ті види, а потім об’єднуючи останні в більші таксони — систематичні одиниці.

Інформація про новину
 • Переглядів: 1344
 • Дата: 24-12-2017, 01:11
24-12-2017, 01:11

Походження життя

Категорія: Біологія

Так склалося, що протягом століть найпоширенішою версією виникнення життя на Землі був певний акт творіння, здійснений вищою надприродною силою. І хоча механізми творіння та характеристики вищих сил різняться в релігіях і міфологіях, усі ці вчення пояснюють виникнення життя діяльністю якоїсь потойбічної сили.