storinka.click » Хімія » Найважливіші окисно-відновні реакції
Інформація про новину
  • Переглядів: 1726
  • Дата: 31-12-2017, 01:19
31-12-2017, 01:19

Найважливіші окисно-відновні реакції

Категорія: Хімія


У цьому параграфі ви дізнаєтеся:

• які окисно-відновні реакції відносять до найважливіших;

• про роль окисно-відновних процесів у житті людини.

Найважливіші окисно-відновні реакції

І. Добування металів з оксидів — це процес відновлення їхніх оксидів, який відбувається під час нагрівання:


Загрузка...

ІІ. Взаємодію металів з кислотами можна описати такими рівняннями:

ІІІ. Взаємодія лужних і лужноземельних металів з водою з утворенням відповідних гідроксидів металічних елементів і виділенням водню:

Оскільки внаслідок реакції утворюються чотири атоми Гідрогену, перед формулою H2O треба поставити коефіцієнт 2:

IV. Процес горіння проілюструємо на прикладі метану:

У реакцію вступають чотири атоми Гідрогену та чотири атоми Оксигену, тому перед формулою H2O треба поставити коефіцієнт 2:

Роль окисно-відновних процесів у житті людини. Першу окисно-відновну хімічну реакцію людина здійснила, коли навчилася добувати вогонь. З того часу процеси горіння, а отже, і окисно-відновні процеси посідають одне з провідних місць у повсякденному житті. Це вони сприяють появі тепла в домі, школах, установах, надають руху автомобілям, теплоходам, літакам, ракетам, дають змогу добувати цінні речовини з природних сполук.

Окисно-відновні реакції відіграють важливу роль у природі. Прикладом є реакція фотосинтезу, що відбувається в рослинах, і процеси дихання й перетравлювання їжі в організмах тварин та людини.Запитання та завдання

1. Під час добування металів з оксидів відбувається процес їхнього окиснення чи відновлення? Наведіть приклади окисно-відновних реакцій.

2. Взаємодія металів з розведеними кислотами, наприклад із хло-ридною кислотою, лужних і лужноземельних металів з водою супроводжується відновленням якого з елементів?

3. Який елемент відновлюється в процесі горіння на повітрі?

4. У якій із реакцій змінюються ступені окиснення елементів:

5. У якій із реакцій розкладу змінюються ступені окиснення елементів:

*6. Визначте об’єм (н. у.) водню, який виділиться в результаті реакції металічного натрію масою 6,9 г з водою.

*7. Який об’єм (н. у.) кисню треба витратити, щоб спалити гідроген сульфід об’ємом 44,8 л? Складіть методом електронного балансу рівняння ОВР, скориставшись схемою H2S + O2 ^ SO2 + H2O.

8. Визначте окисник і відновник у реакції магнію з киснем. Складіть рівняння напівреакцій окиснення та відновлення.

9. Визначте окисник і відновник у реакції відновлення купрум(ІІ) оксиду воднем. Складіть рівняння напівреакцій окиснення та відновлення.

 

Це матеріал з підручника Хімія 9 клас Бутенко (поглиблений рівень)