storinka.click » Хімія » Хімічні властивості кислот, основ, амфотерних гідроксидів, солей у світлі уявлень про електролітичну дисоціацію
Інформація про новину
  • Переглядів: 1082
  • Дата: 31-12-2017, 00:57
31-12-2017, 00:57

Хімічні властивості кислот, основ, амфотерних гідроксидів, солей у світлі уявлень про електролітичну дисоціацію

Категорія: Хімія


У цьому параграфі ви дізнаєтеся:

• про хімічні властивості кислот, основ, амфотерних гідроксидів і солей як електролітів.

1. Хімічні властивості кислот. До найважливіших властивостей кислот як електролітів відносять такі реакції йонного обміну: а) взаємодію з лугами та основами з утворенням солі та води (реакція нейтралізації):

б) взаємодію із солями (середніми, кислими, основними) з утворенням летких або нестійких кислот:


Загрузка...

2. Хімічні властивості основ. Розчинні основи, або луги, відносять до сильних електролітів, за винятком NH3 -H2O. Сильні основи утворюють головним чином елементи !А- та ПА-груп Періодичної системи елементів. Нерозчинні основи відносять до слабких основ.

До найважливіших властивостей основ як електролітів належать такі реакції йонного обміну:

а) взаємодія лугів з кислотами з утворенням солі та води:

б) взаємодія нерозчинних основ з кислотами з утворенням солі та води:

в) взаємодія з розчинними солями з утворенням нової солі та нерозчинної основи:


3. Хімічні властивості амфотерних гідроксидів. Амфотерні гідроксиди здатні взаємодіяти як з кислотами, так і з лугами, тобто залежно від складу другого реагенту (кислоти або лугу) виявляти як основні, так і кислотні властивості. Найхарактерніші амфотерні властивості виявляють гідроксиди Zn(OH)2, Al(OH)3, Cr(OH)3.

До найважливіших властивостей амфотерних гідроксидів відносять такі реакції йонного обміну:

а) взаємодію з кислотами з утворенням солі та води:

б) взаємодію з лугами:

4. Хімічні властивості солей. До найважливіших властивостей солей відносять такі реакції йонного обміну: а) взаємодію з розчинами лугів:

б) взаємодію з кислотами:

в) взаємодію із солями:


Загрузка...

Завдання. Рівняння в повній і скороченій йонній формах запишіть самостійно. Аналогічні рівняння наведено вище, під час розгляду властивостей кислот та основ.

У розчинах середні солі дисоціюють з утворенням катіонів металічного елемента та аніонів кислотного залишку:

У результаті дисоціації кислих солей у розчині, поряд з катіонами металічних елементів, наявні катіони Гідрогену:

Іншими словами, дисоціація відбувається ступінчасто: більшою мірою — за першим ступенем, найменшою — за третім.

Основні поняття. Хімічні властивості кислот, основ, амфотерних гідроксидів і солей як електролітів.

Запитання та завдання

1. Якими є найважливіші властивості: а) кислот; б) основ; в) амфотерних гідроксидів; г) солей?

2. Які основи та амфотерні гідроксиди належать до слабких?

3. Елементи яких груп Періодичної системи утворюють сильні основи?

4. У чому полягає різниця в хімічних властивостях лугів та амфотерних гідроксидів?

5. Складіть рівняння дисоціації таких електролітів: H2SO4, KH2PO4, K2HPO4, NaHCO3, H2S, Ba(OH)2, HCl, K2SO4. Візьміть до уваги силу вказаних електролітів. Дайте назву утвореним йонам.

6. З якими з перелічених речовин взаємодіятиме Ba(OH)2 : CO2, NaOH, CuCl2, H2SO4? Запишіть можливі реакції у вигляді скорочених йон-них рівнянь.

7. У воді об’ємом 380 мл розчинили 20 г нітратної кислоти. Визначте масову частку цієї кислоти в розчині.

*8. Обчисліть молярну концентрацію розчиненої речовини, якщо в 200 мл розчину міститься 0,5 моль калій хлориду.

*9. У 400 мл розчину міститься 19,6 г сульфатної кислоти. Обчисліть молярну концентрацію еквівалента розчиненої кислоти.

 

Це матеріал з підручника Хімія 9 клас Бутенко (поглиблений рівень)