storinka.click » Хімія » Обчислення ступеня електролітичної дисоціації
Інформація про новину
  • Переглядів: 4275
  • Дата: 31-12-2017, 00:55
31-12-2017, 00:55

Обчислення ступеня електролітичної дисоціації

Категорія: Хімія


У цьому параграфі ви дізнаєтеся:

• як обчислювати ступінь електролітичної дисоціації електролітів.

Приклади розв’язування задач

Приклад 1. Обчисліть ступінь електролітичної дисоціації електроліту, якщо із кожних його 60 молекул 33 молекули зазнали дисоціації.

Приклад 2. Водний розчин магній нітрату містить 0,6 моль йонів. Яку масу солі розчинили?

2. Із цього рівняння: у результаті дисоціації 1 моль Mg(NO3)утворюється 1 моль йонів Mg2+ і 2 моль йонів NO-, тобто всього 3 моль йонів. За умовою в розчині утворилося 0,6 моль йонів, це означає, що:

у 3 моль суміші йонів Mg2+ і NO- міститься 1 моль йонів Mg2+, а в 0,6 моль цієї суміші — x моль йонів Mg2+. Тоді

3. Скористаємось рівнянням дисоціації Mg(NO3)2:


Загрузка...

Приклад 3. Унаслідок розчинення у воді гідроген хлориду утворилося 5,46 г йонів Гідрогену і 0,54 моль недисоційованих молекул HCl. Обчисліть ступінь електролітичної дисоціації цієї кислоти. Який це електроліт — сильний, слабкий чи середньої сили?

Ступінь електролітичної дисоціації a(HCl) більший за 30 %, тому хлоридна кислота — сильний електроліт.

Відповідь: 91 %, сильний електроліт.Запитання та завдання

1. Обчисліть ступінь дисоціації електроліту, у якому 35 із кожних 140 молекул розпадаються на йони.

2. В 1 л розчину міститься 1 моль кальцій хлориду. Із цієї кількості речовини на йони розпалося тільки 83,25 г. Обчисліть ступінь електролітичної дисоціації кальцій хлориду. Який це електроліт — сильний, слабкий чи середньої сили?

3. Обчисліть ступінь електролітичної дисоціації (%) електроліту, якщо із кожних його 40 молекул 24 молекули зазнали дисоціації. Який це електроліт — слабкий, сильний чи середньої сили?

4. У результаті розчинення фторидної кислоти утворилося 0,0035 г йонів Гідрогену та 0,35 моль молекул недисоційованої кислоти. Обчисліть ступінь електролітичної дисоціації фторидної кислоти в цьому розчині.

5. У розчині об’ємом 1 л міститься 0,10 моль кислоти, ступінь електролітичної дисоціації якої 0,01 %. Яка маса йонів Гідрогену міститься в цьому об’ємі розчину?

6. У розчині з концентрацією одноосновної кислоти 0,25 моль/л міститься 0,0025 г йонів Гідрогену. Обчисліть ступінь електролітичної дисоціації кислоти в цьому розчині.

7. В 1 л розчину міститься 1 моль натрій гідроксиду. Ступінь електролітичної дисоціації цієї основи в розчині 73 %. Яка маса електроліту дисоційована на йони?

8. Ступінь електролітичної дисоціації нітратної кислоти (HNO3) у розчині концентрацією 1 моль/л дорівнює 0,82 %. Яка маса йонів Гідрогену міститься у 3 л розчину цієї кислоти?

9. Ступінь електролітичної дисоціації CuCl2 в його розчині, що містить 0,6 моль солі, становить 60 %. Яка маса йонів Cu2+ утвориться внаслідок дисоціації? Чому?

10. Розчин одноoснdвної кислоти містить 0,6 г йонів Гідрогену та 3,4 моль недисоційованої кислоти. Який ступінь електролітичної дисоціації кислоти в розчині?

11. Яка маса кожного йона утвориться в результаті електролітичної дисоціації 2,5 моль калій сульфату, якщо його ступінь дисоціації 90 %?

*12. Яка маса йонів Натрію міститься в розчині об’ємом 2 л і молярною концентрацією NaOH 2 моль/л, якщо ступінь його електролітичної дисоціації а = 84 %?

*13. У результаті розчинення у воді гідроген броміду утворилося 2,7 г катіонів Гідрогену і 0,3 моль недисоційованих молекул HBr. Обчисліть ступінь електролітичної дисоціації цієї кислоти. Це сильний чи слабкий електроліт?

*14. 20 моль натрій гідроксиду розчинили в 2 л води й одержали розчин, який містить 16,38 моль гідроксид-іонів. Визначте ступінь електролітичної дисоціації цієї основи. Який це електроліт — слабкий, сильний чи середньої сили?

 

Це матеріал з підручника Хімія 9 клас Бутенко (поглиблений рівень)