storinka.click » Хімія » Кількісний склад розчинів: молярна концентрація розчиненої речовини
Інформація про новину
  • Переглядів: 1750
  • Дата: 31-12-2017, 00:43
31-12-2017, 00:43

Кількісний склад розчинів: молярна концентрація розчиненої речовини

Категорія: Хімія


У цьому параграфі ви:

• дізнаєтеся, що таке молярна концентрація розчину;

• навчитеся обчислювати молярну концентрацію розчину.

До кількісних способів вираження концентрації розчинів відносять і молярну концентрацію.

Молярна концентрація розчиненої речовини, або моляр-ність, — це відношення кількості розчиненої речовини до об’єму розчину:

де С — молярна концентрація розчину, моль/л; v — кількість речовини в розчині, моль;

V — об’єм розчину, л.

Якщо відома кількість розчиненої речовини в тому чи іншому об’ємі розчину, можна визначити її молярну концентрацію.

Обчислення молярної концентрації розчиненої речовини Молярну концентрацію іноді позначають буквою M, наприклад: C(KCl) = 2M. Таке позначення вказує на те, що в 1 л розчину міститься 2 моль KCl.

Приклади розв’язування задач

Приклад 1. У розчині об’ємом 400 мл розчинено каль цій хлорид масою 88,8 г. Обчисліть молярну концентра цію солі в розчині.


Загрузка...

Приклад 2. Якою є молярна концентрація нітратної кислоти в розчині, якщо в 0,2 л розчину міститься 12,6 г кислоти?

Приклад 3. Якою є молярна концентрація хлоридної кислоти в розчині об’ємом 200 мл, якщо в результаті взаємодії його з магнієм виділяється 6,72 л водню (н. у.)?

Приклад 4. Якою є молярна концентрація лугу в розчині, якщо в результаті розчинення KOH масою 168 г утворився розчин об’ємом 2,4 л?


Приклад 5. Яку масу CuSO4 треба взяти, щоб приготувати 400 мл розчину молярною концентрацією цієї солі 0,4 моль/л?


Загрузка...

Основні поняття. Молярна концентрація.

Запитання та завдання

°1. Що таке молярна концентрація речовини в розчині? У яких одиницях її вимірюють?

2. Обчисліть об’єм розчину калій нітрату молярною концентрацією

2.5 моль/л, що містить 50,5 г цієї солі.

3. Розчин об’ємом 3 л містить 222 г магній нітрату. Яка молярна концентрація солі у цьому розчині?

а) 1,4 моль/л; в) 0,5 моль/л;

б) 1,1 моль/л; г) 0,9 моль/л.

4. Обчисліть молярну концентрацію натрій йодиду, якщо 0,4 моль його містяться в 200 мл розчину.

5. Яка маса нітратної кислоти міститься в розчині об’ємом 150 мл і молярною концентрацією 6 моль/л?

*6. Обчисліть молярну концентрацію калій гідроксиду, у 750 мл розчину якого міститься 84 г цього лугу.

*7. Визначте молярну концентрацію розчину натрій хлориду в розчині,

1.5 л якого прореагувало з аргентум(І) нітратом з утворенням 429 г осаду.

*8. Визначте молярну концентрацію натрій карбонату в розчині, 200 мл якого можуть повністю прореагувати з хлоридною кислотою з утворенням карбон(ІУ) оксиду об’ємом 8,5 л (н. у.).

*9. Якою є молярна концентрація нітратної кислоти в розчині об’ємом 281 мл, що спроможна нейтралізувати купрум(ІІ) гідроксид масою 107 г?

 

Це матеріал з підручника Хімія 9 клас Бутенко (поглиблений рівень)