storinka.click » Хімія » Кількісний склад розчинів: масова частка розчиненої речовини
Інформація про новину
  • Переглядів: 1958
  • Дата: 31-12-2017, 00:41
31-12-2017, 00:41

Кількісний склад розчинів: масова частка розчиненої речовини

Категорія: Хімія


У цьому параграфі ви:

• поновите в пам’яті, що таке масова частка розчиненої речовини;

• удосконалите вміння обчислювати масову частку розчиненої речовини;

• навчитеся обчислювати маси компонентів для приготування розчину заданого складу.

Масова частка розчиненої речовини. Склад будь-якого розчину можна виразити як якісно, так і кількісно. Як правило, у разі якісної оцінки застосовують такі поняття, як концентрований та розведений розчини. Розчин з відносно високим вмістом розчиненої речовини називають концентрованим, а з відносно низьким вмістом розчинної речовини — розведеним.

Така якісна оцінка досить умовна, оскільки для розчинів різних речовин ці поняття мають обмеження. Наприклад, для сульфатної кислоти концентрованим вважають розчин, який містить 98 % H2SO4, а для хлоридної (соляної) кислоти — такий, що містить 38 % На.

Існують декілька способів точного вираження кількісного складу, тобто концентрації розчинів: масова частка, молярна концентрація, молярна концентрація еквівалента розчиненої речовини.


Загрузка...

Масова частка розчиненої речовини — це відношення маси розчиненої речовини до загальної маси розчину:

де ^(р-ни) — масова частка розчиненої речовини, яку виражено в частках одиниці;

т(р-ни) — маса розчиненої речовини, г; т(р-ну) — маса розчину, г.

Масову частку, яку виражають у відсотках, або кількість розчиненої речовини в 100 г розчину, називають відсотковою концентрацією:

Наприклад, масова частка розчиненої речовини натрій хлориду у воді становить 0,05 або 5 %. Це означає, що в 100 г розчину натрій хлориду міститься 5 г солі та 95 г води.

Оскільки розчин складається з розчиненої речовини та розчинника, то масу розчину визначають за формулою

Не слід плутати розчинність і масову частку розчиненої речовини. Розчинність показує, скільки речовини максимально може розчинитися в 100 г води за певної температури, а масова частка розчиненої речовини — скільки її міститься в 100 г розчину. Наприклад, за температури 20 °С розчинність натрій хлориду становить 35,86 г, а масова частка натрій хлориду в цьому розчині — 26,3 %. Приклад розв’язування задач

Обчислення масової частки розчиненої речовини Приклад 1. Яка масова частка (%) розчиненої речовини в розчині, одержаному розчиненням кальцій нітрату масою 45 г у воді масою 135 г?


Зверніть увагу!

1. Якщо з розчину видалити деяку кількість води (наприклад, випаровуванням) або, навпаки, до розчину додати воду, то зміниться тільки маса чи об’єм розчину, а маса розчиненої речовини в ньому залишиться незмінною (приклад 2).

2. Якщо до розчину додати речовину або з розчину видалити частину розчиненої речовини у вигляді осаду (під час охолоджування), то зміниться як маса розчину, так і маса розчиненої речовини в ньому (приклад 3).

Приклад 2. Яку масу води треба додати до 200 г розчину HNOз ^(HNO3) = 80 %, щоб одержати розчин з ^(HNO3) = 25 %?

Приклад 3. Якою є масова частка (%) барій нітрату в розчині, одержаному змішуванням 80 г 15 %о-вого розчину та 240 г 35 %-вого розчину барій нітрату?

Визначення мас речовини та води, потрібних для приготування заданої маси розчину певного складу

Приклад 4. Обчисліть маси сухого натрій нітрату та води для приготування 300 г розчину з масовою часткою 10 %.

Основні поняття. Концентрований розчин. Розведений розчин.

Масова частка розчиненої речовини. Відсоткова концентрація.


Загрузка...

Запитання та завдання

°1. Що таке масова частка розчинної речовини? відсоткова концентрація?

°2. Чим насичений розчин відрізняється від концентрованого?

°3. За якими формулами визначають масову частку розчиненої речовини у розчині?

4. Визначте масову частку речовини в розчині, який одержали в результаті розчинення 20 г речовини в 380 г води.

5. Сіль масою 50 г розчинили в 350 г дистильованої води. Якою є масова частка солі в утвореному розчині?

6. Обчисліть масову частку солі в розчині, що містить 0,2 моль аргентум(І) нітрату в 136 мл води.

*7. Розчин масою 200 г з масовою часткою розчиненої речовини 20 % випарили. Який об’єм води при цьому одержали?

*8. Змішали 250 г розчину з масовою часткою речовини 25 % та 400 г розчину з масовою часткою тієї самої речовини 10 %. Розчин з якою масовою часткою речовини утворився?

9. Яку масу натрій сульфату необхідно розчинити у воді, щоб одержати 150 г розчину з масовою часткою солі 20 %?

*10. Яку масу розчину з масовою часткою кальцій хлориду 1,51 % потрібно змішати з 80 г розчину з масовою часткою цієї речовини 20 %, щоб одержати розчин з масовою часткою солі 12 %?

*11. Яку масу води треба додати до 315 г розчину купрум(ІІ) сульфату з w(CuSO4) = 30 %, щоб одержати розчин з w(CuSO4) = 20 %?

12. Фізіологічний розчин, який використовують у медицині, — це 0,9 %-вий розчин натрій хлориду. Скільки грамів води потрібно додати до 100 г 12 %-вого розчину натрій хлориду, щоб отримати фізіологічний розчин?

*13. Воду наситили на холоді вуглекислим газом, а потім нагріли. Як зміниться концентрація газу в розчині? Чи змінюватиметься концентрація цієї речовини в розчині під час нагрівання до температури кипіння, якщо замість вуглекислого газу взяти калій нітрат?

 

Це матеріал з підручника Хімія 9 клас Бутенко (поглиблений рівень)