storinka.click » Хімія » Обчислення розчинності речовини
Інформація про новину
  • Переглядів: 2480
  • Дата: 31-12-2017, 00:40
31-12-2017, 00:40

Обчислення розчинності речовини

Категорія: Хімія


У цьому параграфі ви навчитеся:

• визначати масу розчиненої речовини за коефіцієнтом її розчинності;

• обчислювати коефіцієнт розчинності речовини за масами розчиненої речовини та розчинника.

Нагадаємо: кількісно розчинність твердих речовин і рідин виражають коефіцієнтом розчинності. Останній дорівнює масі речовини т^-ни), яка за даної температури розчиняється в 100 г (100 мл) розчинника з утворенням насиченого розчину.

Якщо розчинником є вода, коефіцієнт розчинності описується формулою

Коефіцієнт розчинності визначають експериментально або користуючись кривими розчинності солей (рис. 16).


Загрузка...

Приклади розв’язування задач

Приклад 1. Яка маса калій нітрату може розчинитися в 500 мл води за температури 30 °С, якщо його коефіцієнт розчинності k3 = 0,458г/мл?

Приклад 2. Визначте коефіцієнт розчинності натрій хлориду, якщо при 50 °С у 410,4 г насиченого розчину міститься 110,4 г солі.Запитання та завдання

1. За температури 50 °С насичений розчин AgNO3 утворюється в 19,8 г води. Визначте коефіцієнт розчинності солі за цієї температури.

2. Визначте коефіцієнт розчинності амоній хлориду, якщо за температури 50 °С у 450 г насиченого розчину міститься 150 г солі.

3. Яка маса барій хлориду (з утворенням насиченого розчину) може розчинитися в 0,1 л води за 20 °С, якщо коефіцієнт розчинності BaClза цієї температури дорівнює 0,357 г/мл?

*4. Коефіцієнт розчинності амоній хлориду за температури 50 °С дорівнює 0,5 г/мл. Який об’єм води необхідно витратити, щоб приготувати насичений розчин, що містить 100 г цієї солі?

*5. Яку масу води потрібно витратити для приготування насиченого за температури 20 °С розчину аргентум(І) нітрату, якщо використати 210 г солі? Коефіцієнт розчинності становить 2,278 г/мл.

*6. Яку масу купрум(ІІ) сульфату можна розчинити (з утворенням насиченого розчину) в 0,3 л води за температури 30 °С? Скористайтеся значенням коефіцієнта розчинності CuSO4 за кривою розчинності солей.

а) 50 г; в) 25 г;

б) 75 г; г) 100 г.

7. Під час випарювання до сухого стану 960 г насиченого за температури 70 °С водного розчину калій нітрату одержали 560 г сухого залишку. Визначте розчинність цієї солі за вказаної температури.

8. За температури 60 °С 300 г насиченого розчину містять 54,86 г безводного купрум(ІІ) сульфату. Яка розчинність за цієї температури купрум(ІІ) сульфату пентагідрату?

 

Це матеріал з підручника Хімія 9 клас Бутенко (поглиблений рівень)