storinka.click » Біологія » Охорона природи
Інформація про новину
  • Переглядів: 1001
  • Дата: 24-12-2017, 01:44
24-12-2017, 01:44

Охорона природи

Категорія: Біологія


Охорона довкілля часто вступає в суперечність із людськими потребами

Ми вже знаємо, що охорона довкілля та збереження біорізноманіття мають важливе значення для всього людства. Але проблема в тому, що забруднення середовища та руйнування природних екосистем — зворотний бік цивілізації, і повністю запобігти шкідливому впливові людини на довкілля на сьогоднішньому етапі розвитку технологій неможливо. Неможливо водночас розширювати території агроценозів (полів та садів) і зберігати колишні площі цілинних, нерозораних земель, спалювати корисні копалини й знижувати рівень вуглекислого газу в атмосфері, збільшувати виробництво й при цьому скорочувати кількість відходів. У будь-яких природоохоронних питаннях завжди вступають у суперечність протилежні інтереси: бажання отримати максимальну вигоду за мінімальних витрат і необхідність збереження Землі в придатному для існування людей стані.

Рис. 57.1. Природоохоронні території України

А. Високогірні озера Карпатського біосферного заповідника (Закарпатська область). Б. Схили Дніпра в Канівському природному заповіднику (Черкаська область). В. Берег озера в національному природному парку «Шацькі озера» (Волинська область).

Г. Пам’ятка природи «Тунель кохання» (Рівненська область).


Загрузка...

Кінець XX — початок XXI століття позначився усвідомленням потреби в охороні довкілля та переходом від споживацького ставлення до природи до збалансованого й раціонального природокористування. Природоохоронні організації й так звані зелені партії набирають політичної ваги, а пересічні громадяни все більше уваги приділяють природоохоронним питанням на побутовому рівні. Попри докладені зусилля, проблема збереження біосфери та довкілля далека від остаточного розв’язання.

Створення природоохоронних територій — один із методів збереження біорізноманіття

Надання окремим територіям статусу охоронних має тривалу історію. Вважається, що перший в історії заповідник було засновано понад дві тисячі років тому, у III столітті до н. е. в Шрі-Ланці. У XIII столітті князь Данило Галицький створив у Біловезькій Пущі заповідник1, у якому було заборонено полювання та господарська діяльність. У наші дні різні природоохоронні території, на яких обмежена господарська діяльність людини, за наближеними оцінками займають близько 10 % суші. Це чимало, але все ще не досить для повноцінного збереження природних комплексів. Планується взяти під охорону не менше 17 % території суші та 10 % площі морів і океанів. 2010 року країнами-учасницями Конвенції про біологічне різноманіття було ухвалено рішення про розширення охоронних територій у зазначених обсягах до 2020 року.

Залежно від ступеня допустимого втручання людини Міжнародний союз охорони природи (МСОП) виокремлює кілька типів природоохоронних територій.

Заповідники. їх створюють із метою збереження всіх компонентів дикої природи. У заповідниках зазвичай заборонено будь-яку господарську діяльність людини, а їх відвідування сторонніми допускається лише за особливими дозволами. Серед заповідників наймасштабнішими й найзначущими є біосферні заповідники, у яких зберігається унікальний для всієї біосфери комплекс живих організмів. На території України розташовано чотири біосферні заповідники: Асканія-Нова, Чорноморський, Дунайський і Карпатський (рис. 57.1, А).

Національні парки. Тут обмежується господарська діяльність людини, але дозволено їх туристичне та відпочинкове відвідування. Нині у світі є близько 1000 національних парків, 43 з-поміж яких — в Україні (рис. 57.1, В).

Пам’ятки природи. Це унікальні об’єкти природи, угруповання чи природні комплекси, що охороняються. Пам’яткою природи може бути старий дуб чи ділянка лісу з рідкісними рослинами, а також печери, гроти, старі парки з унікальною фауною або флорою. Пам’ятка природи зазвичай займає невелику територію та створена для охорони одного конкретного об’єкта (рис. 57.1, Г).

Заказники. У заказниках, на відміну від заповідників, охороняється не весь природний комплекс, а лише деякі його об’єкти (наприклад, окремі види тварин чи рослин). У заказниках можуть бути дозволені деякі види господарської діяльності (і навіть полювання), якщо вони не перешкоджають збереженню охоронного об’єкта.


Охоронні ландшафти, чи ландшафтні заповідники. Це території, що мають важливе значення для відпочинку людей. У ландшафтних заповідниках дозволено господарську діяльність, якщо вона не порушує охоронний ландшафт і не перешкоджає відпочинку населення.

Охоронні території з керованими ресурсами. Цю категорію було виділено нещодавно й застосовано до територій, на яких дозволено господарську діяльність із певними обмеженнями для ощадного використання ресурсів екосистем.

Червона книга — список видів, яким загрожує вимирання

Створення природоохоронних територій — ефективний спосіб збереження рослинних і тваринних угруповань. Але як дізнатися, які види потребують особливої охорони?

Міжнародний союз охорони природи з 1949 року займається питаннями збереження біорізноманіття та складає переліки тварин і рослин, що потребують охорони. Ці переліки було запропоновано об’єднати, назвавши Червоною книгою, бо червоний колір часто означає небезпеку та привертає увагу. Перше видання Червоної книги МСОП вийшло 1963 року і містило перелік понад 500 видів ссавців і птахів. Загалом вийшло чотири її видання. Крім Червоної книги, інформацію про види, що потребують охорони, публікує Всесвітній центр моніторингу довкілля у формі «Червоних переліків видів, що перебувають під загрозою».

Поряд із Червоною книгою МСОП (яку іноді називають також Міжнародною Червоною книгою) існують аналогічні національні та регіональні видання. До Червоної книги України занесено близько 500 видів тварин і понад 800 видів рослин та грибів. Наприклад, із-поміж ссавців до неї занесені вухатий їжак, заєць-біляк, бурий ведмідь, лісовий кіт, горностай, 26 видів кажанів, дельфіни афаліна та бі-лобочка й інші рідкісні види (рис. 57.2). З-поміж червонокнижних вищих рослин можна назвати кедрову сосну, тис ягідний, сон розкритий кримський, багато видів ковили, червону конюшину, деякі первоцвіти. До червонокнижних грибів належать зморшок степовий, сироїжка синювата, рядовка опенькоподіб-на, боровик королівський й інші.

Червона книга України — офіційний державний документ, що визначає статус біологічних видів, які потребують охорони.

За заподіяння шкоди видам, занесеним до Червоної книги, передбачено адміністративну відповідальність.

Роздільне збирання сміття та його рециклізація стають дедалі популярнішими в Україні

Нині в Україні продукується понад 12 млнтонн сміття на рік, тобто в середньому по 300 кг сміття на людину! Основним способом утилізації побутових відходів у нашій країні є їх захоронення на спеціальних полігонах (сміттєзвалищах) — це один із найбільш неекологічних і безперспективних методів. Не кажучи про те, що це призводить до забруднення ґрунтів, ґрунтових вод і погіршення епідеміологічної ситуації. Крім того, потужності наявних полігонів практично вичерпані.

Альтернативою цьому методові є спалювання сміття на сміттєспалювальних заводах і мінімізація кількості відходів шляхом їх сортування та вторинної переробки. Спалювання сміття перспективніше з економічного погляду, оскільки теплоту, що виділяється при цьому, можна використовувати водночас із іншими джерелами енергії (за питомою теплотою згоряння сміття близьке до бурого вугілля). Цей спосіб є також безпечнішим з епідеміологічного погляду й дає змогу зменшити масу відходів, що захоронюються, вчетверо.

Інший підхід до мінімізації кількості відходів — сортування побутових відходів за категоріями [рис. 57.3). У більшості країн Європи роздільне збирання сміття давно стало нормою, а в Україні лише набирає обертів. Розділятися можуть такі категорії сміття: харчові відходи, скло, папір, пластмаса та поліетилен, металеві відходи, електроприлади, батарейки та акумулятори. Принцип розділення всюди однаковий: разом збирають ті відходи, які можна використати для однотипної повторної переробки чи утилізації. Особливу увагу звертають на утилізацію батарейок та електроприладів: одна батарейка, викинута разом з іншими побутовими відходами, здатна призвести до забруднення близько 400 літрів води

чи 20 квадратних метрів ґрунту! Тому намагайтеся утилізовувати хоча б цей вид сміття правильно!

Роздільне збирання сміття сприятливо позначається на довкіллі з трьох причин. По-перше, воно мінімізує загальну кількість відходів, адже частина переробляється. По-друге, дає змогу утилізувати різні компоненти в оптимальний для них спосіб. По-третє, полегшує повторне використання матеріалів і знижує навантаження на довкілля, пов’язане з їх видобуванням чи виробленням, а також зменшує кількість відходів, що з’явилися б на цих етапах. Економічна вигода від сортування сміття невелика, оскільки витрати на створення інфраструктури із сортування відходів дуже великі, а доходи від вторинної переробки ледь їх перекривають. Однак сортування сміття дає змогу кожному зробити свій внесок у збереження природи.


Загрузка...

Поміркуймо

Знайдіть одну правильну відповідь

1. Припустімо, неподалік від вашого будинку росте дуб, посаджений самим Тарасом Шевченком. Найдоцільніше присвоїти цьому дереву таку природоохоронну категорію, як

А національний парк Б заповідник В заказник

Г пам’ятка природи Д біосферний заповідник

2. До Червоної книги України занесено таку тварину, як

А вовк Б звичайна лисиця В кабан

Г дикий кріль Д бурий ведмідь

3. Щодо проблеми утилізації побутових відходів правильним є таке твердження: А захоронення сміття на полігонах і звалищах — найекологічніший спосіб утилізації відходів

Б спалювання сміття на сміттєспалювальних підприємствах є одним із найпрактичніших способів утилізації відходів і завдає меншої шкоди довкіллю, ніж звалища

В сортування побутових відходів за категоріями застосовується сьогодні лише в Японії

Г найдоцільніше з погляду охорони довкілля викидати батарейки разом із харчовими відходами

Д сортування сміття за категоріями дає змогу повністю подолати проблему утилізації побутових відходів у великих містах

4. Виберіть правильне твердження про Червону книгу.

А перше видання Червоної книги МСОП вийшло 1863 року Б Червона книга МСОП сама по собі не має юридичної сили, але на її підставі можуть ухвалювати закони про охорону зникаючих видів В останнє видання Червоної книги МСОП містить перелік близько 150 тисяч зникаючих видів

Г Червона книга України містить той самий перелік видів, що й Міжнародна Червона книга

Д більшість видів ссавців, що мешкають в Україні, занесено до Червоної книги України

5. Заказник від заповідника відрізняється тим, що

А у заказнику може бути дозволена господарська діяльність, якщо вона не шкодить охоронним об’єктам

Б заповідник створюють з метою збереження невеликої кількості особливо цінних об’єктів природи

В у заказниках суворіший режим і заборонена будь-яка діяльність людини Г заказник призначено для туризму та рекреації, тому в ньому створюють умови для безпечного перебування людей Д заказник — це альтернативна назва заповідника, принципової відмінності між цими поняттями немає

Сформулюйте відповідь кількома реченнями

6. Яка користь від сортування побутових відходів?

7. У чому відмінність між національним парком і заповідником?

8. Із якою метою створюють різні природоохоронні території?

9. Наведіть по п’ять прикладів тварин і рослин, занесених до Червоної книги

України. Чому вони туди потрапили?

10 Чи можуть деякі види входити до регіональної Червоної книги, але при цьому не бути внесеними до Міжнародної Червоної книги?

Знайди відповідь і наблизься до розуміння природи

11. Які є технології утилізації побутових відходів? Які з них найбільш ефективні та перспективні?

12. МСОП присвоює всім видам різні природоохоронні статуси. Які статуси бувають та як їх визначають?

Дізнайся самостійно та розкажи іншим

13. Наведи кілька прикладів тварин і рослин, занесених до Червоної книги України, та розкажи про заходи щодо їх захисту.

14. Чи є види, внесення яких до Червоної книги та застосування щодо них інших природоохоронних методів дало позитивний результат, а отже, зникла потреба їх охороняти?

 

Це матеріал з підручника Біологія 9 клас Шаламов