storinka.click » Інформатика » Розв'язування компетентнісних задач. Виконання колективного навчального проекту
Інформація про новину
  • Переглядів: 6806
  • Дата: 6-02-2018, 14:53
6-02-2018, 14:53

Розв'язування компетентнісних задач. Виконання колективного навчального проекту

Категорія: Інформатика


1. Який алгоритм можна застосувати для розв’язування задач незалежно від їхньої складності та предметних галузей застосування?

2. Які етапи реалізації проектів ви знаєте?

3. З якими засобами пошуку, опрацювання та подання відомостей ви ознайомилися в 9-му класі?

РОЗВ’ЯЗУВАННЯ КОМПЕТЕНТНІСНИХ ЗАДАЧ

Нагадаємо, що компетентнісними називають задачі з різних галузей діяльності людини, які призначено для формування в людини вміння використовувати набуті знання на практиці. Їх розв’язування полягає у вирішенні деякої життєвої проблеми із застосуванням знань, умінь і навичок, які ви отримали на уроках з різних предметів. Значна частина таких задач не обмежується предметною областю одного навчального предмета, а є міжпредметною.

Задачі, які пропонуються нижче, передбачають використання умінь здійснювати пошук, відбір, критичний аналіз потрібних відомостей, їх опрацювання та подання результатів опрацювання з використанням відповідних інформаційно-комунікаційних технологій.

У 9-му класі на уроках інформатики ви ознайомилися з новими видами програмного забезпечення: програмами для забезпечення обміну даними в комп’ютерних мережах, пошуку й захисту даних, створення комп’ютерних моделей, опрацювання комп’ютерних публікацій і векторних зображень, розміщення різноманітних даних в Інтернеті, опрацювання даних у «хмарах» і групах тощо. Удосконалили свої знання та вміння з програмування, опрацювання числових даних і презентацій. Під час розв’язування компетентнісних задач ви повинні продемонструвати вміння застосовувати це програмне забезпечення.

Ви вже знаєте етапи розв’язування компетентнісних задач, нагадаємо їх та програмне забезпечення, що може бути використано на кожному з них (мал. 10.1).


Загрузка...

ВИКОНАННЯ КОЛЕКТИВНОГО НАВЧАЛЬНОГО ПРОЕКТУ

Як ви вже знаєте, проектна діяльність учнів полягає в самостійному пошуку та опрацюванні відомостей, потрібних для розв’язування деякої проблемної задачі, підготовці звіту про виконану роботу та захисті результатів пошукової роботи.

Особливістю виконання проектів у 9-му класі є їх колективний характер. Під час реалізації колективного (групового) проекту:

• формуються навички співробітництва для досягнення спільної мети;

• здійснюється більш глибоке дослідження питань проекту: те, що можливо здійснити групі людей, у більшості випадків не під силу одному в окреслених часових рамках;

• формуються навички виконувати різні ролі у групі: керівника — підлеглого, генератора ідей — реалізатора ідей, доповідача тощо;

• формується вміння розподіляти ролі в групі з урахуванням особистих якостей кожного учасника групи, їх націленості на досягнення мети проекту;

• у групі, що реалізує проект, можуть створюватися більш дрібні групи, що вивчають різні сторони проблеми та можуть мати різні думки щодо ідей реалізації проекту, його презентації, — на основі таких різнопланових думок та ідей організовуються дискусії, підвищується зацікавленість у досягненні мети проекту

тощо.

Згадаємо етапи реалізації проектів:


КОМПЕТЕНТНІСНІ ЗАДАЧІ

Буктрейлер (англ. book - книжка, trailer - тягач, причіп) - короткий відеоролик за мотивами книжки, кліп до книжки, метою яких є спонукання до прочитання книжки.

1*. Складіть з використанням карти знань план підготовки випускного свята на завершення 9-го класу. Передбачте розробку сценарію, запрошення гостей, забезпечення солодкого столу та інше.

2*. Розробіть для участі в конкурсі буктрейлерів презентацію з розповіддю про вашу улюблену книжку. Доберіть текст, зображення, фрагменти відео. Використайте музичний і мовний супровід.

3*. Складіть карту знань з предмета основи здоров’я, яка відображає предметну галузь дослідження з теми Сучасні проблеми безпеки.

4*. Створіть сайт і розмістіть на ньому матеріали проекту з предмета основи здоров’я на тему Самооцінка характеру. Проект самовиховання. Для організації роботи групи використайте Google Диск.

5*. Створіть карту Google з результатами виконання проекту з біології Виявлення рівня антропогенного впливу в екосистемах своєї місцевості. Розробіть сайт для розміщення матеріалів проекту.

6*. Підготуйте карту знань з української літератури за мотивами твору Івана Нечуй-Левицького «Кайдашева сім’я». Висвітліть у карті знань основну ідею твору, його героїв і зв’язки між ними.

7*. Створіть відеофільм з декламацією однокласниками творів українських поетів другої половини ХІХ ст. Розмістіть його на вашому каналі на YouTube.

8*. Створіть карту Google з результатами виконання дослідження з української літератури Подорож Т.Г. Шевченка в Україну 1843 року. Сповістіть учителя та учнів вашого класу про доступ до цієї карти.

9*. Підготуйте публікацію (бюлетень) з теми Види екранних мистецтв, жанри кіномистецтва за матеріалами підручника з мистецтва для 9-го класу та додатковими матеріалами з Інтернету.

10*. Підготуйте рекламний буклет одного з промислових підприємств вашого краю. Використайте для підготовки матеріали Інтернету. Розмістіть буклет на Google Диск та організуйте його обговорення з однокласниками.

11*. Підготуйте та розмістіть в Інтернеті на YouTube відеоролик Музеї та галереї рідного краю.

12*. Створіть засобами векторного редактора набір логотипів підприємств та організацій вашого регіону (3-5 логотипів). Використайте їх під час підготовки презентації Підтримаємо вітчизняного виробника.

13*. Створіть карту Google за результатами дослідження з мистецтва Музеї та галереї рідного краю. Розробіть сайт для розміщення матеріалів проекту.

14*. Підготуйте карту знань з геометрії 9-го класу з теми Правильні многокутники. Довжина кола. Площа круга.

15*. Підготуйте презентацію до уроків фізики 9-го класу Україна — космічна держава. Залучіть до її створення інших учнів вашого класу засобами офісних веб-програм.


Загрузка...

НАВЧАЛЬНІ ПРОЕКТИ

Розробіть план навчального проекту, виберіть один з об’єктів дослідження відповідно до мети, засоби опрацювання даних і форму подання результатів та виконайте проект з інформатики:

1. Т е м а: Тенета Інтернету.

Мета: узагальнити відомості про мережу Інтернет, історію, апаратні засоби мережі, сервіси Інтернету, значення для людини.

Форма подання результаті в: карта знань.

2. Т е м а: Намалюй свою мрію.

Мета: дослідити види комп’ютерної графіки, засоби для побудови зображень різних видів, створити галерею малюнків, розмістивши її на сайті.

Форма подання результаті в: веб-сайт.

3. Т е м а: Вернісаж моделей.

Мета: представити зразки комп’ютерних моделей об’єктів, що створено з використанням різних програмних засобів.

Форма подання результаті в: презентація.

4. Т е м а: Галерея діаграм.

Мета: розглянути види діаграм для візуалізації числових даних, створити зразки діаграм засобами середовища програмування. Форма подання результаті в: публікація.

5. Т е м а: Чи потрібен автомобілю водій?

Мета: дослідити вплив інформаційних технологій в автомобілебудуванні та перспективи побудови автомобіля, що буде рухатися без людини-водія.

6. Т е м а: Інформаційне суспільство — розвиток чи занепад?

Мета: з’ясувати позитивні та негативні сторони розвитку сучасного суспільства.

7. Т е м а: Як бути успішним у суспільстві знань?

Мета: з’ясувати вимоги до компетентностей людини в сучасному суспільстві.

8. Т е м а: Мої права в соціальних мережах.

Мета: дослідити особливості застосування законодавства про інтелектуальну власність та авторські права під час спілкування в соціальних мережах.

9. Т е м а: Фантастика та Інтернет.

Мета: дослідити виконання передбачень письменників-фантастів у засобах Інтернету.

10. Т е м а: Що мені загрожує в Інтернеті?

Мета: дослідити ризики, пов’язані з використанням Інтернету.

11. Т е м а: Сервіси Інтернету: як ми їх використовуємо.

Мета: дослідити популярність сервісів Інтернету серед учнів 9-х класів і з’ясувати причини такої популярності.

12. Т е м а: Комп’ютер і здоров’я.

Мета: дослідити вплив сучасних комп’ютерів і різноманітних комп’ютерних гаджетів на здоров’я людини, з’ясувати засоби профілактики негативного впливу на здоров’я.

13. Т е м а: Сім разів відмір, а один раз відріж, або Навіщо потрібно моделювання.

Мета: дослідити роль моделювання в розвитку сучасних технологій.

14. Т е м а: Павутиння комп’ютерних мереж, або Як навчатися в Інтернеті.

Мета: дослідити та скласти перелік ресурсів Інтернету для навчання учнів 9-х класів.

15. Т е м а: Комп’ютерна залежність і учні нашої школи.

Мета: провести дослідження часу, який витрачають учні 9-11-х класів школи для різних видів робіт з комп’ютером.

16. Т е м а: Я йду купувати комп’ютер.

Мета: дослідити, від чого залежить вибір нового комп’ютера, запропонувати на основі дослідження значення властивостей комп’ютера для домашньої роботи учня 9-го класу.

17. Т е м а: Сімейний архів: як зберегти пам’ять поколінь.

Мета: дослідити надійність засобів зберігання даних (за матеріалами комп’ютерних лабораторій і дослідників) і програмних засобів для надійного зберігання та відновлення даних.

18. Т е м а: Що презентує презентація?

Мета: дослідити засоби створення та опрацювання презентацій, зробити їх порівняння та визначити, для яких випадків їх краще створювати.

19. Т е м а: Публікації в школі.

Мета: дослідити, які публікації створюють учителі та учні в школі та які засоби для цього використовують. Запропонувати рекомендації щодо оптимального використання засобів створення публікації.

20. Т е м а: Векторна графіка в школі.

Мета: дослідити, для створення яких зображень у школі можуть використовуватися засоби векторної графіки.

ХМАРНІ СЕРВІСИ

 

Це матеріал з підручника Інформатика 9 клас Ривкінд