storinka.click » Інформатика » Використання онлайн-середовищ для створення електронних документів
Інформація про новину
  • Переглядів: 8105
  • Дата: 6-02-2018, 14:51
6-02-2018, 14:51

Використання онлайн-середовищ для створення електронних документів

Категорія: Інформатика


1. Які хмарні сервіси для роботи з документами ви знаєте?

2. Чи брали ви участь в опитуваннях чи тестуванні? Яким чином це відбувалося? Запитання яких типів там використовувалися?

3. Яким чином у браузері можна зберегти закладку на цікавий для вас сайт? Для чого використовують цю можливість?

СТВОРЕННЯ ДОКУМЕНТІВ ЗАСОБАМИ ОНЛАЙН-РЕДАКТОРІВ СЕРЕДОВИЩА GOOGLE

Для створення нових електронних документів (текстових документів, електронних таблиць, презентацій, малюнків тощо) у хмарному середовищі Google можна використати відповідні онлайн-редактори: Google

Для створення нового файла засобами будь-якого онлайн-редактора середовища Google потрібно:

1. Увійти у свій обліковий запис Google, використавши браузер Google Chrome.

2. Відкрити меню сервісів Google вибором кнопки Додатки Google

3. Вибрати у списку додатків кнопку Диск

(див. мал. 9.2).

4. Відкрити в Робочій області диска потрібну папку або створити нову.

5. Вибрати у меню кнопки Створити потрібний редактор: Google Документи, Google Таблиці, Google Презентації, Google Малюнки або

інший.

6. Розпочати роботу зі створення відповідного електронного документа.

Усі онлайн-редактори в хмарному середовищі Google мають значну

схожість і в інтерфейсі, і в інструментах, і в алгоритмах їх використання з відомими вам програмами Word, Excel, PowerPoint, Paint. Тому описувати детально всі ці програми немає потреби. Зупинімося лише на деяких особливостях, відмінностях і нових можливостях.

Нагадаємо загальні відмінності в роботі всіх редакторів середовища Google, які розглядалися в попередньому пункті:

• документи під час їх створення та опрацювання зберігаються автоматично через кожні 2-3 с, спеціальної команди для збереження не передбачено;

• до будь-якого файла можна надати спільний доступ за посиланням або за електронною поштовою адресою окремим користувачам;

• файли, створені в інших середовищах і завантажені на Google Диск, можна відкривати й опрацьовувати у форматі Google-документів;

• після завершення роботи з файлами в хмарному середовищі користувач може виконати синхронізацію даних.

Новими в усіх редакторах є такі команди в меню Файл:

• Перейменувати — змінити ім’я файла безпосередньо в середовищі редактора. Нагадуємо, що змінити ім’я відкритого файла в редакторах Microsoft Office було неможливо;

• Перемістити до — дає змогу перемістити файл в інше місце на Google Диск;

• Перемістити до кошика — здійснює видалення файла з Google Диск безпосередньо із середовища редактора. Відновлення також тут можливе;

• Переглянути історію змін — користувач на додатковій панелі може ознайомитися з тими діями, які виконував із цим документом він або інші співавтори, яким було надано відповідний доступ (потрібно вибрати додатково кнопку Показати докладніші зміни в правому нижньому куті екрана). За бажання можна повернутися до однієї з попередніх версій.


Загрузка...

Звертаємо особливу увагу на дві дуже схожі за назвою команди в меню Файл, які мають прямо протилежне значення:

• Завантажити — дає змогу зберегти на Google Диск файли з локального комп’ютера користувача;

• Завантажити як — дає змогу зберегти файл з Google Диск на локальному комп’ютері користувача у форматі, який можна вибрати. Наприклад, у форматі docx текстового процесора Word.

Щоб надати файлу ім’я, слід вибрати в лівому верхньому куті вікна програми текстове поле, де вказано ім’я за замовчуванням (наприклад, Документ без назви), та ввести потрібне ім’я файла.

Корисною для спільної роботи над документами, презентаціями, таблицями є команда Коментар у меню Вставити. Вона дає змогу виділити деякий об’єкт документа (фрагмент тексту, діапазон клітинок, графічний об’єкт) і надати до нього коментар у додатковому полі. Ці коментарі будуть бачити всі співавтори документа, і вони можуть вести онлайн-обго-ворення цього питання без редагування самого документа. Для цієї самої роботи можна використати і кнопку Коментар на панелі інструментів.

У текстовому редакторі Google Документи є нові команди:

• Голосовий ввід — можна наговорити текст у мікрофон в аудіорежи-мі, програма автоматично перетворить його в текстовий формат;

• Перекласти текст — створюється новий документ з автоматичним перекладом усього тексту іншою мовою, яку можна вибрати із досить великого списку.

Редактор електронних таблиць Google Таблиці для автоматизації введення даних у клітинки таблиці має в меню Дані команду Розділити текст на стовпці. Якщо в клітинку електронної таблиці ввести текст, то його можна автоматично розбити на стовпці, указавши, який символ буде розділювачем — кома, пропуск, крапка чи інший. Це дуже зручно, щоб структурувати деякий текст і подати його зміст у вигляді таблиці.

Онлайн-редактор Google Малюнки — це аналог векторного редактора Draw, з яким ви вже ознайомилися раніше. Серед додатків Google растрового графічного редактора немає, але можна використовувати програму Pixlr, що дає змогу автоматично працювати із файлами на Google Диск.

СТВОРЕННЯ ОНЛАЙН-ФОРМ ЗАСОБАМИ ХМАРНОГО СЕРВІСУ GOOGLE ФОРМИ

Цікавим і корисним сервісом хмарного середовища Google є онлайн-редактор Google Форми

який надає можливість створити принципово

новий тип документів. Використовуючи цей редактор, можна створити анкети для проведення онлайн-опитувань, зібрати відповіді респондентів в електронній таблиці та автоматично отримати зведені статистичні результати, подавши їх у вигляді діаграм. За допомогою цього сервісу можна створити також і тести.

Для відкриття редактора форм потрібно на Google Диск виконати Створити ^ Більше ^ Google Форми. На сторінці, що відкрилась, виберіть кнопку Відкрити Google Форми, що приведе до відкриття списку всіх раніше створених і доступних вам форм. Для створення нової форми

виберіть кнопку

в правому нижньому куті.

У вікні відобразиться шаблон форми (мал. 9.6), у якому потрібно заповнити поля:

• Форма без назви — увести назву форми, у подальшому це буде використано як ім’я створеного файла;

• Опис форми — увести коментар до цієї анкети, указавши мету опитування, категорію користувачів, для яких проводиться це опитування, термін проведення, зазначити інші принципові моменти. Заповнювати не обов’язково;

• Запитання без назви — увести в поле для введення текст запитання;

• Тип запитання — відкрити список різних типів запитань і вибрати потрібний;

• Варіант відповіді — увести в поле перший варіант відповіді на запитання.


Щоб додати ще один варіант відповіді на запитання, потрібно вибрати команду Додати опцію. Якщо ж передбачається ще й вільна відповідь учасників, то слід вибрати команду Додати варіант «Інше».

Далі потрібно вибрати, обов’язковим є це запитання чи ні, пересуваючи вліво чи вправо повзунок у нижній правій частині форми блоку запитання

і натиснути кнопку Готово. Вигляд заповненої форми з одним запитанням наведено на малюнку 9.7.

Для введення наступного запитання слід натиснути кнопку

на бічній вертикальній панелі справа біля запитання й аналогічно заповнити форму для наступного запитання. У такий спосіб потрібно ввести всі запитання анкети.

До запитань і відповідей можна додавати графічні зображення, вибравши відповідну кнопку Додати зображення

За потреби введені запитання та варіанти відповідей можна редагувати. Для видалення варіанта відповіді потрібно у відповідному рядку

натиснути кнопку Для видалення всього запитання — кнопку Видалити

Якщо наступне запитання має таку саму або схожу структуру, що й попереднє, то для пришвидшення роботи можна вибрати кнопку Копіювати , а потім відредагувати текст.

В анкеті запитання можна розділити за окремими розділами, увівши для них назви. Для цього використовується кнопка Додати розділ

Після введення всіх запитань потрібно переглянути, як виглядатиме створена форма під час відповідей респондентів в Інтернеті (мал. 9.8). Для цього на верхній панелі інструментів слід вибрати кнопку Попередній перегляд

Переглянути текст, оформлення, за потреби повернутися в режим редагування (вибрати кнопку Редагувати

цю форму

і внести потрібні зміни.

Також можна змінити кольорове оформлення форми, вибравши на верхній панелі інструментів кнопку Палітра

і бажане оформлення. Крім цього можна виконати налаштування способу отримання результатів вибором

кнопки Налаштування

Коли форму для опитування створено, її потрібно надіслати респондентам: або за посиланням викласти для загального доступу, або відправити посилання на електронні адреси конкретним користувачам.

Для цього слід вибрати кнопку Надіслати на верхній панелі інструментів і налаштувати потрібні параметри у вікні Надіслати форму (мал. 9.9). Посилання на створену анкету можна розмістити на ваших веб-ресурсах в Інтернеті, надавши можливість усім відвідувачам узяти участь в опитуванні.

Для того щоб переглянути відповіді респондентів і загальні результати опитування, потрібно відкрити на Google Диск створену форму в режимі редагування, перейти на вкладку Відповіді й ознайомитися з результатами, які автоматично подаються у вигляді діаграми (мал. 9.10).

На цій самій вкладці ви можете завершити опитування, пересунувши повзунок Приймати відповіді в ліве положення. Після цього респонденти не зможуть надати свої відповіді, навіть якщо й відкриють анкету.

Відповіді респондентів автоматично можна завантажити до електронної таблиці середовища Google Таблиці (мал. 9.11) для подальшого опрацювання результатів опитування. Для цього на вкладці Відповіді

слід вибрати кнопку Створити електронну таблицю

(в подальшому

вона буде мати назву Переглянути відповіді в Таблицях).

Таблицю автоматично буде створено на Google Диск, також її можна зберегти на локальному комп’ютері користувача у форматі xlsx електронної таблиці Excel для подальшого використання.

Звертаємо увагу, що форма і таблиця взаємозв’язані, тобто будь-які зміни в одному із цих документів автоматично приводять до змін в іншому документі. Так, якщо змінити в таблиці текст запитання, то ці зміни відбудуться і в формі.

Таким чином, загальний алгоритм проведення опитування за допомогою Google Форми виглядає так:

1. Створити форму.

2. Переглянути її вигляд у форматі анкети в режимі введення відповідей.

3. Надіслати посилання на анкету потрібним користувачам або опублікувати в Інтернеті для загального доступу.

4. Дочекатися завершення терміну надання відповідей.

5. Заблокувати можливість надання відповідей після завершення терміну опитування.

6. Переглянути зведені результати опитування.

7. Опрацювати результати опитування в електронній таблиці (за потреби).

8. Опублікувати результати опитування в Інтернеті (за потреби).

СТВОРЕННЯ ТА ВИКОРИСТАННЯ СПІЛЬНИХ ЕЛЕКТРОННИХ ЗАКЛАДОК

Ви вже знаєте, що користувач, переглядаючи різні сайти, може створити закладки на цікаві для себе ресурси в розділі Закладки свого браузера. Але ці закладки будуть доступні йому тільки на конкретному комп’ютері, на якому він виконував такі налаштування. І це досить незручно.

Для того щоб закладки були доступні на різних пристроях, у різних місцях перебування користувача, потрібно зберегти закладки у хмарному середовищі. Закладки також можна буде додавати й переглядати з будь-якого місцезнаходження користувача.

Існують різні онлайн-сервіси для збереження закладок на цікаві та корисні для користувача сайти. У середовищі Google це сервіс Закладки.

Щоб створити закладку, потрібно:

1. Увійти у свій обліковий запис Google.

2. Увести у Рядку адреси вікна браузера https://www.google.com/ bookmarks/.

3. Вибрати команду Додати закладку.

4. Заповнити відповідні поля у формі (мал. 9.12).

5. Вибрати кнопку Додати закладку.

Усі закладки будуть зберігатися в сервісі Google Закладки (мал. 9.13). У разі їотреби користувач може відкрити сервіс та обрати їотрібну закладку.

КАНАЛИ НОВИН У СЕРЕДОВИЩІ GOOGLE

Сьогодні одним з їоширених видів використання Інтернету є ознайомлення користувачів з новинами та відслідковування їх на різних сайтах — користувачі ознайомлюються з новинами з різних кутків світу, з регіону, де вони мешкають, з новинами на фахових сайтах, сайтах їід-їриємств, навчальних закладів тощо.

У кожного користувача є улюблені сайти, які він відвідує найчастіше. І швидше за все сїисок таких сайтів доїовнюється, змінюється. Перегляд новин займає дедалі більше часу, бо сайт їотрібно відкрити, їередивитися, знайти та їереглянути оновлення. Якщо новини на сайті оновлюються нечасто, то відвідування таких сайтів забирає наш час.

Для того щоб збирати всі цікаві користувачу новини з різних сайтів в одному місці, можна використати сервіс Google Новини

(англ. Google News).

Для відкриття сервісу їотрібно зайти у ваш обліковий заїис Google і вибрати в сїиску додатків Google Новини. У редакторі відкриється сайт новин, на якому всі новини розїоділено за категоріями: Світ, Україна, Наука та техніка, Розваги/Культура тощо (мал. 9.14).

Користувач переглядає стислі новини і за бажання може перейти за посиланням для перегляду повного тексту новини на відповідний веб-сайт. Оновлення стрічки новин відбувається автоматично через кожні 15 хв.

Користувач може налаштувати канал Google Новини за власним уподобанням. Для цього потрібно:

1. Вибрати у правому верхньому куті сайту кнопку Персоналізувати.

2. Установити в діалоговому вікні Персоналізувати Новини Google (мал. 9.15) рівень зацікавленості тими чи іншими розділами новин, використавши повзунки.

3. Додати до списку додатковий розділ, який цікавить користувача (наприклад, Освіта, Кулінарія, Робототехніка тощо), увівши його назву у відповідному полі, і вибрати кнопку

4. Повторити пункт 3 для інших категорій новин.

5. Вибрати кнопку Зберегти.

Також можна налаштувати відбір новин на конкретних сайтах. Для

цього слід увести назву сайту в поле Налаштувати джерела, вибрати кнопку

і кнопку Зберегти.


Загрузка...

Увага! Під час роботи з комп'ютером дотримуйтеся правил безпеки та санітарно-гігієнічних норм.

1. Увійдіть у свій обліковий запис у середовищі Google.

2. Виконайте Google Диск ^ Google Документи.

3. Відкрийте список файлів, до яких вам надано доступ іншими користувачами, у розділі Відкриті для мене.

4. Відкрийте текстовий документ з іменем Дати народження з датами народження однокласників. Перегляньте інтерфейс вікна програми Google Документи, команди меню.

5. Упишіть відомості про себе в рядок, номер якого відповідає номеру вашого комп’ютера.

6. Перемістіть документ у вашу папку Мій хмарний кабінет.

7. Відкрийте в розділі Відкриті для мене файл презентації Наш фотоальбом. Перегляньте інтерфейс вікна додатка Google, команди меню.

8. Уставте на слайд, номер якого відповідає номеру вашого комп’ютера, свою фотографію, зробіть підпис, уведіть потрібний текст.

9. Перемістіть документ у вашу папку Мій хмарний кабінет.

10. Відкрийте в меню середовища Google сервіс Google Новини. Перегляньте повідомлення з новинами.

11. Відкрийте панель Персоналізувати, додайте новий розділ новин Моя школа. Додайте для перегляду новин сайт вашої школи. Збережіть налаштування.

12. Відкрийте в меню середовища Google сервіс Google Закладки. Створіть закладки на сайт вашої школи та сайт вашого населеного пункту. Збережіть створені налаштування.

13. Вийдіть з облікового запису та закрийте вікно браузера.

Для створення нових електронних документів (текстових документів, електронних таблиць, презентацій, малюнків тощо) у хмарному середовищі Google можна використати відповідні онлайн-редактори. Робота у цих редакторах дуже схожа на відповідні додатки Microsoft, хоча і є певні відмінності.

Редактор Google Форми надає можливість для проведення онлайн-опитувань, зібрати відповіді респондентів в електронній таблиці та автоматично отримати зведені статистичні результати, представивши їх у вигляді діаграм. За допомогою цього сервісу можна створити також і тести.

За допомогою сервісу Закладки середовища Google можна створити каталог власних посилань на цікаві та корисні сайти, інші ресурси.

Сервіс Новини середовища Google призначено для перегляду цікавих користувачам новин.

Дайте відповіді на запитання

1*. Файли яких типів можна створювати з використанням онлайн-ре-дакторів Google?

2*. Що спільного і що відмінного у використанні онлайн-редакторів Google і редакторів пакета Microsoft Office?

3*. Які нові можливості надають онлайн-редактори для спільної роботи з документами?

4*. У чому відмінність між командами Завантажити та Завантажити як онлайн-редакторів Google?

5*. Який сервіс Google дає змогу створювати онлайн-форми і проводити онлайн-опитування?

6*. Які типи запитань можна використовувати в формах Google?

7*. Як подаються результати опитування з використанням Google Форми?

8°. Який загальний алгоритм проведення опитування з використанням Google Форми?

9*. У чому переваги використання онлайн-сервісів для збереження закладок?

10*. Чим підписка на канал новин у середовищі Google відрізняється від використання RSS-каналу?

Виконайте завдання

1*. Створіть у редакторі Google Документи твір Мо'і плани на літо. Відформатуйте текст на власний розсуд. Надайте файлу ім’я завдання 9.2.1. Надайте спільний доступ для коментування файла двом однокласникам і вчителю. Перегляньте їх коментарі, за потреби дайте відповіді.

2*. Створіть у редакторі Google Таблиці таблицю, яка відображає чисельність населення в Україні за останні п’ять років (відомості знайдіть в Інтернеті). Обчисліть різницю між першим і останнім роками. Визначте, використовуючи логічну функцію, спад чи приріст населення відбувається. Побудуйте діаграму динаміки зміни чисельності населення. Відформатуйте діаграму на власний розсуд. Надайте файлу ім’я завдання 9.2.2. Надайте спільний доступ для редагування файла одному однокласнику і вчителю для змінення типу побудованої діаграми.

3*. Створіть у редакторі Google Презентації презентацію Моя маленька батьківщина, використавши зображення, які у відповідну папку завантажили однокласники на попередньому уроці. Надайте файлу ім’я завдання 9.2.3. Надайте кільком друзям і вчителю спільний доступ для перегляду створеного файла.

4*. Створіть у редакторі Google Малюнки малюнок про літо з 2-3 об’єктів. Надайте файлу ім’я завдання 9.2.4. Надайте до нього доступ кільком однокласникам і вчителю. Намалюйте з ними спільний малюнок «Незабаром літо!», у якому щоб кожен з них додав до малюнка 2-3 об’єкти.

'5*. Зробіть анкету про використання Інтернету батьками та близькими учнів вашої школи. Запросіть їх до участі в опитуванні. Через тиждень перегляньте результати й обговоріть їх між однолітками.

6*. Створіть тест для перевірки розуміння учнями 9-х класів призначення сервісів Google. Надішліть однокласникам тест, за його результатами створіть презентацію.

7*. Ознайомтеся з онлайн-сервісом для збереження закладок Contentle (www.contentle.com). Створіть каталог з п’яти закладок. Надішліть посилання на нього вчителю інформатики електронною поштою.

8*. Перегляньте новини через ваш обліковий запис Google. Налаштуйте отримання новин за темою Астрономія. Збережіть налаштування.

ПРАКТИЧНА РОБОТА № 12

«Офісні веб-програми для створення спільних документів. Опитування з використанням онлайн-форм»

Увага! Під час роботи з комп’ютером дотримуйтеся правил безпеки та санітарно-гігієнічних норм.

Розробіть спільний проект на одну з тем: «Ким я хочу стати?», «Як я буду проводити літо?», «Інтернет — добро чи зло?», «Чи потоне людство в океані інформації?». Для створення проекту:

1. Об’єднайтесь у групи по три учні в кожній.

2. Обговоріть у групі тематику проекту, його структуру, складіть план розробки проекту, розподіліть ролі учасників проекту.

3. На Google Диск створіть спільну папку Наш проект.

4. Підготуйте колективно різні складові проекту з використанням онлайн-редакторів Google та збережіть їх у спільній папці:

• онлайн-форму з чотирьох запитань для проведення опитування в рамках тематики проекту;

• в електронній таблиці за результатами опитування зробіть потрібні обчислення та побудуйте відповідні діаграми;

• у презентації подайте отримані результати та роботу вашої групи над проектом;

• до всіх створених документів надайте спільний доступ для редагування членам вашої групи й учителю, іншим однокласникам — доступ для коментування.

5. Перегляньте матеріали проектів інших груп, додайте коментарі до їхніх документів.

6. Презентуйте ваш проект однокласникам.

 

Це матеріал з підручника Інформатика 9 клас Ривкінд