storinka.click » Інформатика » Особливості побудови й опрацювання векторних зображень
Інформація про новину
  • Переглядів: 6520
  • Дата: 6-02-2018, 14:48
6-02-2018, 14:48

Особливості побудови й опрацювання векторних зображень

Категорія: Інформатика


Розглянемо особливості побудови простого векторного зображення на прикладі створення малюнка скибки кавуна (мал. 8.12).

На першому етапі створення зображення встановимо розміри сторінки, на якій буде розміщено малюнок. Розміри сторінки і розміри малюнка в нашому випадку будуть збігатися, наприклад: ширина 16 см, висота 10 см. У вікні Параметри сторінки встановимо, що поля будуть мати нульовий відступ, а на вкладці Тло встановимо колір заливки тла — Бірюзовий 10.

Наступні етапи створення малюнка подано в таблиці 8.3.

Таблиця 8.3

Етапи створення векторного малюнка

Зміст етапу

Послідовність виконання операцій, інстру менти

Ескіз

1. Створення сегмента кола темно-зеленого кольору

1. Вибрати інструмент Сегмент кола у групі елементів Основні фігури.

2. Накреслити вибраним інструментом сегмент кола, що за розмірами буде відповідати розмірам скибки кавуна.

3. Установити на вкладці Властивості у списку елементів керування Лінія стиль — немає.

4. Установити на вкладці Властивості у списку елементів керування Область колір заповнення — Зелений 7

2. Створення сегмента кола жовто-зеленого кольору

1. Скопіювати попередньо створений сегмент темно-зеленого кольору.

2. Установити на вкладці Властивості у списку елементів керування Область колір заповнення — Жовто-зелений 7 і рівень прозорості — 40 %.

3. Розмістити створений сегмент поверх попереднього та зменшити його з використанням маркерів зміни розмірів так, щоб нижній сегмент частково виглядав знизу і збоку

3. Створення сегмента кола зеленого кольору

1. Скопіювати попередньо створений сегмент жовто-зеленого кольору.

2. Установити на вкладці Властивості у списку елементів керування Область колір заповнення — Зелений 4 та рівень прозорості — 0 %.

3. Розмістити створений сегмент поверх попереднього та зменшити його з використанням маркерів зміни розмірів так, щоб нижній сегмент частково виглядав знизу і збоку

Продовження таблиці 8.3

Зміст етапу

Послідовність виконання операцій, інструменти

Ескіз

4. Створення сегмента кола червоного кольору

1. Скопіювати попередньо створений сегмент зеленого кольору.

2. Установити на вкладці Властивості у списку елементів керування Область колір заповнення — Червоний і рівень прозорості — 0 %.

3. Розмістити створений сегмент поверх попереднього та зменшити його з використанням маркерів зміни розмірів так, щоб нижній сегмент частково виглядав знизу і збоку

5. Створення довільної області рожевого кольору

1. Вибрати інструмент Полілінія у групі елементів Крива.

2. Накреслити вибраним інструментом замкнуту довільну область наближено до зразка.

3. Установити на вкладці Властивості у списку елементів керування Лінія стиль — немає.

4. Установити на вкладці Властивості у списку елементів керування Область колір заповнення — Рожевий 2 та рівень прозорості — 60 %.

5. Розмістити створену фігуру поверх інших фігур наближено до зразка

6. Додавання до малюнка насіння кавуна

1. Вибрати інструмент Еліпси.

2. Накреслити вибраним інструментом невеликий за розміром овал, видовжений у висоту.

3. Установити на вкладці Властивості у списку елементів керування Лінія стиль — немає.

4. Установити на вкладці Властивості у списку елементів керування Область колір заповнення — Помаранчевий 6 і рівень прозорості — 0 %.

5. Розмістити створений овал поверх попередньої фігури, за потреби зменшити розмір і повернути з використанням інструмента Поворот списку елементів керування Положення та розмір.

6. Скопіювати створену фігуру та вставити потрібну кількість разів для розміщення насіння згідно зі зразком

7. Групування створених об’єктів

1. Вибрати інструмент Вибрати.

2. Окреслити вибраним інструментом прямокутник, у який включити всі об’єкти, які потрібно згрупувати.

3. Вибрати в контекстному меню обраної області команду Згрупувати

8. Збереження створеного документа

1. Виконати Файл ^ Зберегти.

2. Указати ім’я та місце збереження файла, наприклад Документи\кавун.odg.

3. Вибрати кнопку Зберегти

 

В LibreOffice Draw для зберігання файлів використовується свій тип векторних графічних файлів — ODF. Для збереження малюнка в інших форматах слід виконати Файл ^ Експорт і вибрати потрібний тип файлів у відповідному списку.


Загрузка...

АЛГОРИТМ ПОБУДОВИ ЗОБРАЖЕННЯ З ГРАФІЧНИХ ПРИМІТИВІВ

Узагальнюючи особливості створення векторного графічного зображення з графічних примітивів, складемо алгоритм, за яким можна створювати векторні малюнки у векторному графічному редакторі:

1. Розробити уявну або графічну (на папері) модель зображення.

2. Розробити послідовність створення малюнка, набір і значення властивостей його об’єктів з урахуванням засобів обраного векторного графічного редактора (розробити технологію створення).

3. Запустити на виконання програму векторного графічного редактора.

4. Установити значення властивостей сторінки малюнка (розмір, розміри полів, колір тла тощо).

5. Створити перший об’єкт зображення на основі одного з графічних примітивів.

6. Установити з використанням елементів керування Бічної панелі значення властивостей об’єкта (колір, стиль, товщину, прозорість ліній; колір, стиль, товщину, прозорість заповнення внутрішньої області тощо).

7. Створити наступні об’єкти та встановити значення їх властивостей.

8. Згрупувати об’єкти.

9. Зберегти створене зображення в обраному форматі файла.

Увага! Під час роботи з комп’ютером дотримуйтеся правил безпеки та санітарно-гігієнічних норм.

Створіть зображення скибки кавуна відповідно до малюнка 8.12 та таблиці 8.3.

Векторні графічні зображення створюються в середовищі графічного редактора або шляхом трасування з растрового зображення. Прикладами векторних редакторів, що мають засоби для професійної роботи із зображеннями, є Adobe Illustrator, CorelDRAW, Inkscape, LibreOffice Draw.

Векторний графічний редактор LibreOffice Draw входить до складу офісних програм LibreOffice з відкритим кодом. Draw використовує багатошарову структуру малюнків, має засоби для створення креслень і діаграм, простих об’ємних (3D) фігур, для редагування кривих Безьє.

У редакторі Draw малювання здійснюється з використанням інструментів панелі Графіка. Значення властивостей об’єктів зображення встановлюються з використанням Бічної панелі вікна редактора.

Алгоритм побудови зображення з графічних примітивів передбачає попередню розробку моделі та технології створення малюнка, установлення його загальних параметрів, послідовне малювання та встановлення значень властивостей кожного графічного примітива, їх групування та збереження малюнка в одному з обраних форматів графічних файлів.

Дайте відповіді на запитання

1°. Які в ідомі вам графічні редактори можна використати для створення векторних графічних зображень?

2*. Для чого призначено графічний редактор LibreOffice Draw?

3*. Які об’єкти містить початкове вікно графічного редактора LibreOffice Draw?

4*. Як установити параметри сторінки, на якій буде створено малюнок у LibreOffice Draw?

5°. Як відкрити Бічну панель у вікні графічного редактора LibreOffice Draw?

6°. Як установити значення властивостей ліній графічних примітивів?

7°. Як установити значення властивостей внутрішньої області графічних примітивів?

8*. Значення яких властивостей можна встановити з використанням елементів керування списку Положення та розмір вкладки Властивості Бічної панелі вікна LibreOffice Draw?

9°. Як згрупувати графічні примітиви у векторному редакторі?

10*. Який алгоритм побудови зображення з графічних примітивів? Назвіть кроки цього алгоритму.

Виконайте завдання

1*. Створіть векторне графічне зображення за орієнтовними прикладами:

2*. Створіть векторні графічні зображення дорожніх знаків:

ПРАКТИЧНА РОБОТА № 10 «Створення простих векторних зображень»

Увага! Під час роботи з комп’ютером дотримуйтеся правил безпеки та санітарно-гігієнічних норм.

1. Запустіть на виконання графічний редактор Draw.

2. Створіть векторний малюнок відповідно до зразка (мал. 8.13), використовуючи інструменти малювання графічних примітивів.

3. Відформатуйте об’єкти та установіть значення властивостей максимально наближено до зразка.

4. Збережіть створений малюнок у вашій папці у файлі з іменем практична 10.

8.3. ОПРАЦЮВАННЯ ВЕКТОРНИХ ГРАФІЧНИХ ЗОБРАЖЕНЬ

1. Як змінити форму кривої, побудованої з використанням інструмента Мальована крива в текстовому процесорі?

2. Як уставити, відредагувати та відформатувати фрагмент тексту в редакторі презентацій?

3. Як згрупувати об’єкти у векторному графічному редакторі?

СТВОРЕННЯ МАЛЮНКІВ З КРИВИХ І ЛАМАНИХ

Однією з основних особливостей роботи з векторним зображенням є робота з кривими. У векторній графіці використовуються так звані криві Безьє.

Згідно з методом моделювання кривих Безьє кожна така крива містить вузли, між якими розміщено дуги, форма яких визначається дотичними до кривих у місці вузлів. Найпростіша крива Безьє має два вузли, до яких проведено дві дотичні (мал. 8.14). Дотичні до кривих Безьє — це не прямі, а відрізки прямих, початок яких збігається з відповідним вузлом. Редагування форми кривої відбувається шляхом зміни напряму та довжини дотичних. Для цього потрібно:

1. Вибрати потрібний вузол.

2. Вибрати маркер керування.

3. Перетягнути маркер у потрібну точку, відслідковуючи зміну форми кривої.

Якщо крива має кілька вузлів, то спростити її редагування можна з використанням стандартних видів вузлів. У редакторі Draw використовується три стандартних види вузлів: кутовий вузол, симетричний перехід і плавний перехід (мал. 8.15).

Кутовий вузол: у вузлі дві дуги з’єднуються без плавного переходу. Ці криві редагуються незалежно одна від одної.

Симетричний перехід: у вузлі з’єднуються дві однакові дуги. Зміна довжини та положення однієї дотичної приводить до такої самої зміни іншої дотичної.

Плавний перехід: у вузлі дві дуги плавно переходять одна в одну, але редагуються вони окремо одна від одної.

Для встановлення вузла певного стандартного виду слід:

1. Вибрати потрібну криву.

2. Вибрати кнопку Зміна точок

на панелі інструментів Стандартна.

3. Вибрати потрібний вузол.

4. Вибрати на панелі інструментів Зміна геометрії (мал. 8.16) кнопку, що відповідає одному зі стандартних видів вузлів: кутовий вузол плавний перехід або симетричний перехід

Призначення інших елементів керування панелі інструментів Зміна геометрії наведено в таблиці 8.4.

Таблиця 8.4

Елементи керування панелі інструментів Зміна геометрії

Зображення кнопки

Назва та призначення кнопки

Перемістити вузли — для змінення положення вузлів

Вставити вузли — для вставлення вузлів (після вибору кнопки потрібно вказати положення нового вузла на кривій)

Видалити вузли — для видалення вузлів

Перетворити на криву — для перетворення відрізка прямої на криву Безьє

Замкнути криву Безьє — для з’єднання початкового та кінцевого вузлів кривої Безьє, що дає можливість створити внутрішню область

Розділити кривою — для розрізання кривої у виділеному вузлі

Прибрати вузли — для позначення поточного вузла або вибраних вузлів для подальшого видалення

Ламані лінії та багатокутники вставляються до малюнка аналогічно до подібних операцій у Paint або під час роботи з графічними об’єктами в офісних програмах.

Чи знаєте ви, що...

Криві Безьє було винайдено для комп'ютерного опису ліній і поверхонь в автомобілебудуванні. Французькі вчені Поль де Кастельжо та П’єр Безьє (мал. 8.17) працювали в різних автомобільних компаніях — Сітроен та Рено відповідно. Поль де Кастельжо в 1959, а П'єр Безьє в 1962 році розробили математичні моделі опису кривих, які можна використовувати для автоматизації процесів створення креслень і для програмування верстатів із числовим програмним керуванням, що активно почали використовуватися на заводах. Розробки Поля де Кастельжо були засекречені компанією Сітроен, тому поширення отримали пізніші розробки П'єра Безьє.

На математичних моделях Де Кастельжо та Безьє базується робота векторних графічних редакторів, а також систем автоматизованого проектування.

ДОДАВАННЯ ТЕКСТУ ДО ГРАФІЧНИХ ЗОБРАЖЕНЬ І ЙОГО ФОРМАТУВАННЯ

Основні операції вставлення, редагування та форматування тексту в редакторі Draw аналогічні до подібних операцій у редакторі презентацій. Як і у презентаціях, у векторному редакторі текст уставляється в текстові поля. Для вставлення тексту в Draw потрібно:

1. Вибрати кнопку Текстове поле

на панелі інструментів Стандартна.

2. Вибрати місце на сторінці та намалювати прямокутник для текстового поля.

3. Увести, відредагувати та відформатувати текст.

Для форматування тексту використовують списки Символ та Абзац вкладки Властивості на Бічній панелі векторного редактора (мал. 8.18).

Особливістю роботи з текстом у Draw є можливість перетворити його на векторні об’єкти, які можна буде редагувати так, як і інші графічні об’єкти. З використанням команд, список яких відкриється після виконання послідовності дій Видозмінити ^ Перетворити (мал. 8.19), текст можна перетворити на:

• криву — текст перетворюється у фігуру, у якій усі символи згруповано. Після розгрупування кожну літеру можна редагувати як криву Безьє;

• багатокутник — текст перетворюється на фігуру, у якій усі символи згруповано. Після розгрупування кожна літера стає фігурою, побудованою з відрізків (так, як будується багатокутник);

• контур — для тексту дія аналогічна до перетворення на криву;

• тривимірний об’єкт — текст стає об’ємним (мал. 8.20);

• растрове зображення — текст як фрагмент растрового зображення;

• метафайл — текстове поле разом з текстом перетворюються на фігуру, у якій неможливо редагувати текст, можна тільки редагувати саму фігуру.

ОПЕРАЦІЇ НАД ГРУПАМИ ОБ’ЄКТІВ

Як уже зазначалося раніше, кожен об’єкт векторного малюнка створюється в окремому шарі, що дає змогу в будь-який момент часу повернутися до його редагування та форматування.

Положення шару з вибраним об’єктом відносно інших шарів з об’єктами можна змінити, використовуючи команди меню, що відкриваються після виконання Видозмінити ^ Розмістити (мал. 8.21).

Вирівняти положення виділеної групи об’єктів відносно меж сторін аркуша можна з використанням групи команд Вирівнювання меню Видозмінити (мал. 8.22).

Увага! Під час роботи з комп'ютером дотримуйтеся правил безпеки та санітарно-гігієнічних норм.

Створіть зображення яблука відповідно до малюнка 8.23.


Для цього:

1. Запустіть на виконання програму Draw.

2. Установіть такі значення властивостей сторінки, виконавши Формат ^ Сторінка:

• ширина — 15 см;

• висота — 10 см;

• поля — усі 0 см;

• тло — колір — жовтий 10.

3. Виберіть на панелі інструментів Графіка інструмент Еліпси та намалюйте овал з приблизними розмірами:

• ширина — 5 см;

• висота — 6 см.

4. Установіть такі значення властивостей овалу:

• лінія контуру — немає;

• колір заповнення — червоний 3.

5. Виконайте Видозмінити =^> Перетворити =^> на криву.

6. Виберіть на панелі інструментів Стандартна кнопку Зміна геометрії

7. Виберіть на панелі інструментів Зміна геометрії кнопку Вставити вузли

та вкажіть місця вставлення нових вузлів зліва і справа

від верхнього і нижнього вузлів овалу.

8. Перемістіть нижній центральний і верхній центральний вузли ближче до центра овалу (нижній на меншу відстань).

9. Застосуйте до вставлених вузлів плавний перехід. Для цього по черзі

виберіть кожен з вузлів і кнопку Плавний перехід

на панелі інструментів Зміна геометрії.

10. Відредагуйте дуги зображення так, щоб фігура стала схожа на яблуко (мал. 8.24).

11. Виберіть на панелі інструментів Графіка інструмент Паралелограм і намалюйте вузький паралелограм, який у подальшому буде перетворено на плодоніжку яблука.

12. Виконайте Видозмінити ^ Перетворити ^ на криву до вставленого паралелограма.

13. Установіть такі значення властивостей паралелограма:

• лінія контуру: колір — чорний 6, ширина — 0,8 мм;

• колір заповнення — жовтий 3.

14. Відредагуйте лінії парелелограма так, щоб фігура стала схожа на плодоніжку яблука. Додайте у верхній частині криву з такими самими значеннями властивостей, як і у контуру паралелограма (мал. 8.25).

15. Намалюйте, використовуючи інструмент Крива, замкнуту криву, вузли якої відредагуйте для отримання зображення листка. Додайте всередину зображення листка криву відповідно до зразка (мал. 8.26). Значення властивостей листка:

• лінія контуру: колір — зелений 5, ширина — 0,8 мм;

• колір заповнення — жовто-зелений 4.

16. Вставте, використовуючи інструмент Рівнобедре-ний трикутник, відблиск на поверхні яблука та відредагуйте його відповідно до зразка (мал. 8.27). Значення властивостей відблиску:

• лінія контуру — немає;

• колір заповнення — білий;

• прозорість — 40 %.


Загрузка...

17. Згрупуйте всі об’єкти зображення. Для цього:

1. Виберіть по черзі всі об’єкти за натиснутої клавіші Shift.

2. Виконайте Видозмінити ^ Згрупувати.

18. Додайте у правому нижньому куті текст «Яблуко» з такими значеннями властивостей тексту:

• шрифт — Bauhaus 93;

• розмір — 40;

• стиль — напівжирний, тінь;

• колір шрифту — жовтий 2.

19. Збережіть створене зображення у вашій папці у файлі з іменем вправа 8.3.

Однією з основних особливостей роботи з векторним зображенням є робота з кривими. У векторній графіці використовуються так звані криві Безьє. Редагування форми кривої відбувається шляхом зміни напряму та довжини відрізків дотичних.

У редакторі Draw використовують три стандартних види вузлів кривої Безьє: кутовий вузол, симетричний перехід і плавний перехід.

Основні операції вставлення, редагування та форматування тексту в редакторі Draw аналогічні до подібних операцій у редакторі презентацій. Особливістю роботи з текстом у Draw є можливість перетворити його на векторні об’єкти, які можна буде редагувати так, як і інші графічні об’єкти.

Положення шару з вибраним об’єктом відносно інших шарів з об’єктами можна змінити, використовуючи команди меню, що відкриваються після виконання Видозмінити ^ Розмістити.

Вирівняти положення виділеної групи об’єктів відносно меж сторін аркуша можна з використанням групи команд Вирівнювання меню Видозмінити.

Дайте відповіді на запитання

1°. Що таке крива Безьє?

2°. Скільки і яких елементів має найпростіша крива Безьє?

3^. Як змінити форму кривої Безьє?

4°. Які стандартні форми вузлів кривих Безьє використовуються у графічному редакторі Draw?

5^. Як установити певний стандартний вид вузла кривої Безьє у графічному редакторі Draw?

6^. Яке призначення мають елементи керування панелі інструментів Зміна геометрії? Як відобразити цю панель?

7°. Як уставити до малюнка у векторному редакторі Draw ламані лінії та багатокутники?

8°. Як уставити до малюнка у векторному редакторі Draw фрагменти тексту? Як установити значення їх властивостей?

9^. Чим відрізняється робота з фрагментами тексту у векторному редакторі Draw від роботи з ними в редакторі презентацій?

10°. Які операції з групами об’єктів можна виконати у векторному редакторі Draw?

Виконайте завдання

1*. Створіть векторне графічне зображення за орієнтовними прикладами:

2*. Створіть векторне графічне зображення відповідно до зразка:

ПРАКТИЧНА РОБОТА № 11 «Створення складених векторних зображень»

Увага! Під час роботи з комп’ютером дотримуйтеся правил безпеки та санітарно-гігієнічних норм.

1. Запустіть на виконання програму графічного редактора Draw.

2. Створіть векторний малюнок згідно зі зразком (мал. 8.28), використовуючи інструменти малювання графічних примітивів з груп Основні фігури, Фігури-символи, а також вставлення об’єктів з групи Середовище (Бічна панель ^ Галерея).

3. Під час малювання сонечка використайте редагування кривих Безьє.

4. Відформатуйте об’єкти та установіть значення властивостей максимально наближено до зразка.

5. Згрупуйте всі об’єкти.

6. Збережіть створений малюнок у вашій папці у файлі з іменем практична 11.

 

 

Це матеріал з підручника Інформатика 9 клас Ривкінд