storinka.click » Інформатика » Векторний графічний редактор
Інформація про новину
  • Переглядів: 2312
  • Дата: 6-02-2018, 14:46
6-02-2018, 14:46

Векторний графічний редактор

Категорія: Інформатика


1. Як здійснюється кодування у векторній графіці?

2. Що таке колірна модель? Які колірні моделі ви знаєте? Які базові компоненти в них використовуються?

3. Як уставити зображення прямокутника в растровому редакторі Paint; у текстовому процесорі?

ВЕКТОРНИЙ ГРАФІЧНИЙ РЕДАКТОР LIBREOFFICE DRAW

Як було вже зазначено, векторні графічні зображення створюються в середовищі векторного графічного редактора або трасуванням з растрового зображення. Векторні графічні редактори можуть входити у склад інших, як правило, офісних програм (текстових процесорів, редакторів презентацій, табличних процесорів тощо), наприклад програм LibreOffice, Microsoft Office. З їх використанням створюються прості векторні малюнки. Більш складні зображення, наближені до фотографій, можна отримати в середовищах векторних редакторів, що мають засоби для професійної роботи із зображеннями, таких як Adobe Illustrator, CorelDRAW, Inkscape, LibreOffice Draw тощо.

Векторний графічний редактор LibreOffice Draw (далі — Draw) входить до складу офісних програм LibreOffice з відкритим кодом. Інсталяційний пакет можна отримати із сайту розробників uk.libreoffice.org для різних операційних систем. Цей редактор призначено для створення, редагування, форматування, зберігання та друку векторних графічних зображень, що можуть містити графічні примітиви, текст, растрові зобра

ження тощо. Draw використовує багатошарову структуру малюнків, має засоби для створення креслень і діаграм, простих об’ємних (3D) фігур, для редагування кривих Безьє.

Для його запуску в ОС Windows потрібно виконати Пуск ^ LibreOffice 5.2 ^ LibreOffice Draw. Загальний вигляд вікна програми наведено на малюнку 8.9. Після запуску програми відкривається порожня сторінка, на якій буде створено зображення. За замовчуванням сторінка має розміри відповідно до формату А4. За потреби розміри малюнка можна змінити у вікні Параметри сторінки, виконавши Формат ^ Властивості сторінки.

Створення зображення здійснюється шляхом малювання на сторінці відповідними інструментами або вставляння інших об’єктів. Після створення векторний об’єкт редагується та форматується, на відміну від растрового редактора, у якому значення властивостей об’єкта, як правило, задаються до початку його малювання (колір, товщина ліній, заливка тощо).


Загрузка...

ЗАСОБИ ВЕКТОРНОГО ГРАФІЧНОГО РЕДАКТОРА

У редакторі Draw, як і в Paint, операції малювання здійснюються з використанням певних інструментів. Розглянемо їх детальніше.

За замовчуванням зліва від сторінки для малювання зображення розміщено панель інструментів Графіка. Вибір її елементів керування робить поточним відповідний інструмент. Призначення елементів керування подано в таблиці 8.2.

Таблиця 8.2

Елементи керування панелі інструментів Графіка

Елемент керування

Призначення елемента керування

Для вибору об’єктів малюнка. Кілька об’єктів вибираються за натиснутої кнопки Shift

Для встановлення кольору ліній контуру об’єкта. Колір можна вибрати з Типової палітри або за однією з колірних схем після вибору кнопки Особливий колір

Для встановлення кольору заповнення фігури. Колір можна вибрати з Типової палітри або за однією з колірних схем після вибору кнопки Особливий колір

Для малювання відрізка прямої. Дії під час малювання аналогічні до дій у растровому редакторі Paint

Для малювання прямокутника. Дії під час малювання аналогічні до дій у растровому редакторі Paint

Для малювання овала. Дії під час малювання аналогічні до дій у растровому редакторі Paint. Для вставлення круга потрібно утримувати клавішу Shift

Для відкриття списку зразків відрізків прямих зі стрілками та без, а також ліній, що малюються під кутом, кратним 45°

Продовження таблиці 8.2

Елемент керування

Призначення елемента керування

Для відкриття списку зразків ліній, які можна намалювати на сторінці — полілінії, кривої, багатокутника та багатокутника з кутами, кратними 45°. Усі ці лінії можуть малюватися без заповнення внутрішньої області або із заповненням

Для відкриття списку зразків ліній, якими можна з’єднувати фігури у схемах. У наборі лінії зі стрілками і без, криві та відрізки прямих

Для відкриття списку зразків геометричних фігур, які можна намалювати (прямокутник, трикутник, трапеція, паралелограм тощо)

Для відкриття списку зразків спеціальних фігур і дужок (смайлик, сонце, серце, блискавка, фігурна дужка тощо)

Для відкриття списку зразків стрілок, які можна намалювати та використати у схемах

Для відкриття списку зразків фігур, що можуть використовуватись як базові у схемах, наприклад у блок-схемах алгоритмів

Для відкриття наступної сторінки з елементами керування цієї панелі та інших панелей

Для відкриття списку зразків фігур, що можуть використовуватись як виноски до інших об’єктів малюнка

Для відкриття списку зразків зірок та інших фігур

Для відкриття списку зразків об’ємних фігур (піраміда, конус, циліндр, тор та інші)


Після вставлення об’єкта на сторінку слід установити потрібні значення його властивостей. Ці значення встановлюються з використанням елементів керування Бічної панелі. Якщо вона не відображається у вікні редактора, то треба виконати Перегляд ^ Бічна панель. Після чого у списку кнопки відкриття вкладок Бічної панелі слід вибрати Властивості (мал. 8.10).

Якщо нам потрібно встановити значення властивостей для однієї з ліній, то на Бічній панелі на вкладці Властивості нам треба відкрити список елементів керування Лінія (мал. 8.11) та визначити:

• вигляд стрілки на початку та в кінці відрізка — списки, що відкриваються, Виберіть стиль початку стрілки та Виберіть стиль вістря стрілки;

• стиль накреслення відрізка — список, що відкривається, Виберіть стиль лінії;

• ширину відрізка — кнопка зі списком Ширина;

• колір відрізка — кнопка зі списком Колір;

• рівень прозорості відрізка — лічильник Прозорість.


Загрузка...

 

Якщо ця фігура має заповнення, то слід відкрити список Область цієї самої вкладки і встановити значення властивостей внутрішньої області:

• тип заповнення — у списку, що відкривається, Колір. Можливі варіанти:

9 немає — без заповнення внутрішньої області фігури;

я колір — однотонна заливка;

я градієнт, — плавний перехід від одного кольору до іншого;

1 штрихування;

у растрове зображення — внутрішня область заповнюється одним з видів текстури;

• колір, вид штриховки або текстури — у списку відповідної кнопки;

• тип і рівень прозорості — у списку, що відкривається, та в лічильнику Прозорість.

Положення графічного об’єкта на сторінці малюнка, його розмір можна уточнити з використанням елементів керування списку Положення та розмір вкладки Властивості на Бічній панелі. Так можна повернути об’єкт на певний кут або віддзеркалити об’єкт відносно горизонтальної осі.

 

Це матеріал з підручника Інформатика 9 клас Ривкінд