storinka.click » Інформатика » Створення, редагування та форматування комп'ютерних публікацій та їх об'єктів
Інформація про новину
  • Переглядів: 3071
  • Дата: 6-02-2018, 14:43
6-02-2018, 14:43

Створення, редагування та форматування комп'ютерних публікацій та їх об'єктів

Категорія: Інформатика


1. Як уставити текстовий об’єкт у презентацію?

2. Які види графічних об’єктів можна вставити у презентацію, як це зробити?

3. Які операції з форматування текстових і графічних об’єктів можна здійснити у презентаціях?

АЛГОРИТМ СТВОРЕННЯ КОМП’ЮТЕРНОЇ ПУБЛІКАЦІЇ

Як уже зазначалося, у публікаціях можуть розміщуватись об’єкти двох видів — тексти та графічні зображення. Розглянемо особливості роботи з ними під час створення публікацій у Publisher. Зробимо це на прикладі створення бюлетеня.

У Publisher бюлетень — це публікація з однієї чи кількох сторінок, яка містить повідомлення з певного кола питань, добірку нормативних актів, огляд новин, звіт про проведені дослідження тощо.

Наш бюлетень буде присвячено висвітленню результатів дослідження з географії та мистецтва і народним художнім промислам України. Враховуючи велику кількість таких промислів у різних регіонах країни, передбачено випуск кількох номерів бюлетеня, відповідно до завдань, що отримали різні групи дослідників. Орієнтовний вигляд бюлетеня, присвяченого решетилівській вишивці та кролевецьким рушникам, наведено на малюнку 7.16.

Один з головних об’єктів бюлетеня — заголовок. За своєю структурою заголовок бюлетеня схожий до газетного. Він містить текст заголовка (назву бюлетеня) і дані про видавця, може містити девіз, емблему, для періодичних видань — номер і дату випуску.

Основне місце на титульній сторінці займає перша або головна стаття. У ній, як правило, розкрито цілі видання або описано проблеми, які в наступних статтях будуть обговорюватися, деталізуватися та уточнюватися. За замовчуванням програма Publisher пропонує 4 сторінки в бюлетені, але може бути й одна, а може й понад десять.

Остання сторінка бюлетеня містить дані про редакторів і дизайнерів бюлетеня, а також деякі службові дані: тираж публікації, реквізити редакції та друкарні тощо.


Загрузка...

Процес створення бюлетеня, як і розглянутий раніше процес створення презентації, розпочинається з розробки структури та дизайну даного типу

публікації. Щонайперше слід ознайомитися із шаблонами публікацій, що пропонуються програмою, з’ясувати тематику та перелік питань, які висвітлюватимуться в публікації, добрати матеріали до публікації: назву бюлетеня, заголовки і тексти статей, ілюстрації до них, елементи оформлення тощо. Далі слід перейти до безпосереднього створення бюлетеня.

Нагадаємо перші кроки зі створення комп’ютерної публікації у програмі Publisher:

1. Запустити програму Publisher.

2. Вибрати серед видів публікацій той, який планується створити, наприклад бюлетень.

3. Вибрати у списку шаблонів потрібний, оформлення якого відповідає темі публікації, наприклад візерунок.

4. Вибрати кольорову схему, наприклад тропіки.

5. Вибрати набір шрифтів, наприклад архівна.

6. Унести за потреби зміни або створити новий набір службових відомостей.

7. Установити кількість сторінок, що будуть розміщені на одній сторінці формату А4, наприклад одна сторінка.

8. Вибрати кнопку Створити.

Слід зауважити, що значення всіх указаних властивостей публікації за потреби можна змінити у процесі її редагування.

Наступні кроки алгоритму створення публікації полягають у редагуванні та форматуванні самої публікації та її об’єктів.

ОСОБЛИВОСТІ РОБОТИ З ТЕКСТОВИМИ ОБ’ЄКТАМИ

Шаблон публікації встановлює певне розміщення об’єктів на сторінках, однак користувач може не тільки заповнити запропоновані текстові поля та місця для графічних об’єктів, але і змінити їхній вигляд, розташування та розміри.

Для внесення змін у текстове поле шаблону потрібно вибрати це поле і ввести новий текст. Так можна змінити зміст заголовка бюлетеня. Форматування тексту відбувається стандартними засобами аналогічно до форматування написів у PowerPoint.

Зміна розмірів текстових полів здійснюється з використанням маркерів змінення розмірів обраного текстового поля, а переміщення — стандартною операцією перетягування після вибору межі поля. Особливістю текстових полів у публікаціях є наявність попередження про те, що ввесь текст не відображається у цьому полі та продовжується за межами текстового поля. Таке поле можна назвати переповненим. Індикатором переповненості поля є зміна кольору заливки маркерів редагування на червоний (мал. 7.17), поруч з переповненим текстовим полем може

з’являтися прямокутник з трьома крапками

Уміст статей у бюлетенях, як і в газетах, як правило, розміщують у кілька стовпців, які називають колонками. Доцільно текст статті попередньо створити в одному з текстових редакторів або процесорів, а потім скопіювати та вставити в колонку статті в бюлетені. За вибору текстового поля шаблону виділяється увесь текст, навіть якщо він розміщений

у кількох колонках (написах). І після виконання команди Вставити новий текст замінює шаблонний.

Особливістю розміщення тексту на сторінках публікації є можливість автоматичного продовження тексту з однієї колонки статті в іншу. Автоматичне продовження тексту в наступних текстових полях статті називають перетіканням тексту. Перетікання можливе також у текстові поля на іншій сторінці. Для підказки, у якому текстовому полі продовжується (починається) текст з вибраного текстового поля, використовують спеціальні кнопки —

Перейти до наступного текстового поля

та Перейти до попереднього текстового поля

Їх вибір приводить до виділення

текстового поля, у якому продовжується або починається текст (мал. 7.18).

У шаблонах уже встановлено автоматичне перетікання тексту між текстовими полями статей. Якщо ж користувач самостійно створює макет публікації або вносить суттєві зміни в існуючий, то йому потрібно вміти самостійно встановлювати та відміняти перетікання тексту з одного текстового поля до іншого. Ця операція називається зв’язуванням текстових полів.

Для зв’язування текстових полів потрібно вибрати початкове текстове поле та у групі елементів Зв’язування вкладки Формат тимчасового розділу Знаряддя для текстових полів вибрати кнопку Установити зв’язок (мал. 7.19).

Вказівник набуде вигляду чашки зі стрілкою вниз Його слід підвести до

текстового поля, з яким планується встановити зв’язок (курсор повинен набути вигляду нахиленої чашки, з якої виливаються літери і на

тиснути ліву кнопку миші. Поле, з яким створюється зв’язок, має бути порожнім.

Для розірвання зв’язку потрібно вибрати відповідне текстове поле та у групі елементів Зв’язування вкладки Формат тимчасового розділу Знаряддя для текстових полів вибрати кнопку Розрив Зв’язок розривається з наступним текстовим полем.


Якщо наявні поля не можуть вмістити весь передбачений користувачем текст, то можна використати інші операції редагування та форматування:

• відредагувати текст, видаливши несуттєві його фрагменти;

• відформатувати текст, змінивши значення властивостей символів (вид шрифту, його розмір) або абзаців (відступи, інтервали між рядками);

• змінити розміри текстових полів;

• зв’язати текстові поля статті з іншими на цій або іншій сторінці.

На титульній сторінці бюлетеня, як правило, розміщують Бічну панель

(може бути й інше розміщення, залежно від шаблону) з двома об’єктами:

• Важливі деталі — як правило, містить посилання на цікаві матеріали бюлетеня, відомості про авторів, анонси статей наступних випусків;

• У цьому випуску — містить перелік статей бюлетеня з указівкою сторінок, на яких ці статті розміщено.

Останній об’єкт є таблицею, і його редагування та форматування здійснюються з використанням елементів керування вкладок Конструктор і Макет тимчасового розділу Табличні знаряддя в такий самий спосіб, як і робота з таблицями у Word.

ОСОБЛИВОСТІ РОБОТИ З ГРАФІЧНИМИ ОБ’ЄКТАМИ

Редагування та форматування графічних об’єктів у публікаціях Publisher здійснюються майже аналогічно до цих операцій у Word і PowerPoint. Однак є певні особливості:

• за замовчуванням графічні об’єкти з файлів у Word уставляються з обтіканням У тексті, у PowerPoint — з обтіканням Перед текстом, а

в Publisher — з обтіканням Навколо рамки;

• для створення попереднього макета публікації місця розташування графічних об’єктів можна позначити з використанням Покажчика місця заповнення для рисунка

з групи елементів

Зображення вкладки Вставлення.

Використання Покажчика місця заповнення для рисунка передбачає, що після вибору цього інструмента на сторінці публікації з’являється прямокутник (мал. 7.20) і користувач установлює

його розміри, які відповідають розмірам майбутнього графічного об’єкта, та місцерозташування.

Фотографії та малюнки в публікаціях прийнято підписувати. У шаблонах публікацій графічні об’єкти вже вставлено і вони мають шаблони підписів. Якщо користувач хоче замінити зображення, то спочатку він повинен виконати операцію розгрупування графічного об’єкта й напису. Для цього після вибору графічного об’єкта слід вибрати кнопку Розгрупувати

у групі Упорядкування

вкладки Формат тимчасового розділу Знаряддя для зображень. Далі потрібно виконати операцію вставлення нового графічного об’єкта одним з відомих способів або вибрати в контекстному меню зображення команду Змінити зображення.

Для створення нового підпису під графічним об’єктом потрібно вибрати

кнопку Підпис

у групі Стилі рисунків вкладки Формат тимчасового розділу Знаряддя для зображень, обрати один з варіантів розміщення підпису (мал. 7.21) і ввести текст.

У процесі створення публікацій потрібно не порушувати авторські права на тексти та зображення. Усі статті та графічні матеріали повинні мати посилання на авторів. Під час використання матеріалів з інших друкованих чи електронних публікацій потрібно отримати дозвіл на це їхніх авторів або вказати адресу ресурсу, звідки ці матеріали взято.

РЕДАГУВАННЯ ТА ФОРМАТУВАННЯ ПУБЛІКАЦІЙ,

ЇХ ДРУК

Як уже зазначалося, користувач може змінити значення більшості властивостей публікації, які було встановлено під час її створення. Для цього потрібно використати елементи керування вкладки Макет сторінки (мал. 7.22). Призначення цих елементів подано в таблиці 7.2.

Таблиця 7.2

Призначення елементів керування вкладки Макет сторінки

Елемент керування

Призначення

Для зміни поточного шаблону публікації або створення нової публікації за новим шаблоном

Для зміни кількості стовпців (колонок) поточної або всіх статей

Для зміни набору кольорів оформлення публікації

Для зміни набору шрифтів, що використовуються в публікації

Для зміни кольору або способу заливки тла публікації

Змінювати кількість, порядок розміщення сторінок можна з використанням елементів керування групи Сторінки вкладки Макет сторінки або Області переходів по сторінках. Вибравши потрібну сторінку в області переходу, її можна перейменувати

Для додавання нової сторінки потрібно вибрати кнопку Сторінка

вкладки Вставлення. На цій самій вкладці у групі Стандартні блоки розміщено елементи керування для додавання стандартних об’єктів на сторінки публікації:

Частини сторінки — для вставлення бічних панелей, врізок, статей тощо;

Календарі — для вставлення календарів поточного або інших місяців тощо;

Межі і акценти — для вставлення елементів для виокремлення об’єктів, поміщення їх у рамки тощо;

Рекламні оголошення — для вставлення блоків написів, які привертатимуть увагу.

Для виведення на друк створеної публікації потрібно виконати Файл ^ Друк і у вікні, що відкриється (мал. 7.23), переглянути розміщення об’єктів публікації та встановити необхідні значення властивостей друку: кількість копій; перелік сторінок для друку; кількість сторінок на аркуші; розміри матеріалу, на який буде здійснюватися друк; односторонній чи двосторонній друк тощо.


Загрузка...

Для тих, хто працює з Scribus

Особливості роботи з текстовими об’єктами в Scribus

Після створення публікації за одним із шаблонів у Scribus користувач здійснює заміну шаблонного вмісту текстових полів на той, що відповідає його задуму. Для заміни вмісту текстових полів потрібно двічі клацнути лівою кнопкою миші після наведення вказівника на текстове поле та відредагувати його вміст. Для використання розширених можливостей редагування та форматування тексту потрібно відкрити вікно Редактор тексту (мал. 7.24) (вибрати потрібне текстове поле та виконати Редагування ^ Редагувати текст). Безпосереднє введення та редагування тексту відбувається у правій частині вікна редактора. Потрібно звернути увагу на те, що не всі шрифти в Scribus мають підтримку кирилиці. Тому можливий варіант, коли літери кирилиці або зовсім не відображаються, або відображаються у вигляді прямокутників. Використовуючи кнопку зі списком Шрифт

можна встановити потрібний шрифт. Для відображення тексту безпосередньо в публікації можна використати кнопки:

2. Накреслити на сторінці публікації прямокутник для вставлення графічного об'єкта.

3. Двічі клацнути ліву кнопку миші після наведення вказівника на накреслений прямокутник.

4. Відредагувати розміри зображення на сторінці публікації, використовуючи команди Adjust Image to Frame (з англ. — прилаштувати зображення до рамки), Установити розмір рамки по розміру зображення контекстного меню та маркери зміни розмірів.

Увага! Під час роботи з комп'ютерам дотримуйтеся правил безпеки та санітарно-гігієнічних норм.

Створіть програму до шкільної вистави за мотивами соціально-побутової драми І. Котляревського «Наталка Полтавка».

Для цього:

1. Запустіть на виконання програму Publisher.

2. Виконайте Інші шаблони ^ Програми.

3. Виберіть один із шаблонів, наприклад шаблон Театр.

4. Виберіть кнопку Створити.

5. Виберіть в області переходів між сторінками першу сторінку публікації.

6. Відредагуйте текстовий напис угорі над малюнками. Укажіть за потреби назву закладу, який підготував постановку вистави, наприклад «Театральний гурток ліцею “Політ” представляє:».

7. Відредагуйте в центральній області текстові поля Назва вистави та За іменем автора, увівши відповідно Наталка Полтавка та І. Котляревський.

8. Уставте в центральну область першої сторінки один з малюнків з папки Розділ 7\Пункт 7.2.

9. Уставте внизу першої сторінки дату та час початку вистави.

10. Виберіть в області переходів між сторінками другу та третю сторінки публікації.

11. Уведіть заголовок другої сторінки — Наталка Полтавка. Уставте прізвище та ініціали режисера, наприклад учителя української літератури.

12. Відкрийте файл з описом дій у виставі, наприклад Розділ 7\Пункт 7.2\опис вистави.Зос.

13. Скопіюйте з відкритого текстового документа та вставте в поля на другій сторінці публікації описи першої, другої та третьої дій.

14. Скопіюйте з відкритого текстового документа та вставте в поля на другій сторінці публікації дійових осіб п’єси. Виконавців запропонуйте самі із числа учнів вашого класу.

15. Уведіть заголовок третьої сторінки публікації — Наталка Полтавка.

16. Скопіюйте з відкритого текстового документа та вставте в поле в центрі третьої сторінки публікації анотацію до п’єси.

17. Уведіть під написом Постановка назву театрального гуртка вашої школи.

18. Виберіть в області переходів між сторінками четверту сторінку публікації.

19. Уведіть на четвертій сторінці, використовуючи матеріали з текстового документа опис вистави, відомості про технічний персонал і спонсорів вистави.

20. Збережіть файл публікації у вашій папці у файлі з іменем програма вистави.

Процес створення публікації розпочинається з розробки структури та дизайну відповідного типу публікації. Потрібно ознайомитися із шаблонами публікацій даного типу, з’ясувати тематику та перелік питань, які будуть висвітлюватися в публікації, добрати матеріали до публікації: назву, заголовки та тексти статей, ілюстрації до них, елементи оформлення тощо. Далі потрібно перейти до безпосереднього створення публікації за таким алгоритмом:

1. Запустити програму Publisher.

2. Вибрати серед видів публікацій той, який планується створити.

3. Вибрати у списку шаблонів потрібний, оформлення якого відповідає темі публікації.

4. Вибрати кольорову схему.

5. Вибрати набір шрифтів.

6. Унести за потреби зміни або створити новий набір службових відомостей.

7. Установити кількість сторінок публікації на одному аркуші паперу.

8. Вибрати кнопку Створити.

Для внесення змін у текстове поле шаблону потрібно вибрати це поле і ввести новий або вставити попередньо скопійований текст. Якщо текст у полі не поміщається, то маркери редагування стають червоними, поряд з переповненим текстовим полем може з’являтися прямокутник з трьома

крапками

Уміст статей у ряді публікацій розміщують у кілька стовпців (колонок). Автоматичне продовження тексту в наступних текстових полях статті називають перетіканням тексту.

Для зв’язування текстових полів потрібно вибрати початкове текстове поле та у групі елементів Зв’язування вкладки Формат тимчасового розділу Знаряддя для текстових полів (див. мал. 7.19) вибрати кнопку Установити зв’язок

слід підвести до текстового поля, з яким планується встановити зв’язок (курсор повинен набути вигляду нахиленої чашки, з якої виливаються літери

і натиснути ліву

кнопку миші. Поле, з яким створюється зв’язок, повинно бути порожнім.

Для розірвання зв’язку треба вибрати відповідне текстове поле та у групі елементів Зв’язування вкладки Формат тимчасового розділу Знаряддя для текстових полів вибрати кнопку Розрив

Редагування та форматування графічних об’єктів у публікаціях Publisher здійснюються майже в такий самий спосіб, як у Word і PowerPoint. Однак є певні особливості:

• за замовчуванням у Publisher графічні об’єкти з файлів уставляються з обтіканням Навколо рамки;

• для створення попереднього макета публікації місця розташування графічних об’єктів можна позначити з використанням Покажчика місця заповнення для рисунка.

Для створення нового підпису під графічним об’єктом потрібно вибрати кнопку Підпис

у групі Стилі рисунків вкладки Формат тимчасового розділу Знаряддя для зображень, обрати один з варіантів розміщення підпису та ввести текст.

Дайте відповіді на запитання

1°. Як додати новий напис до публікації?

2*. Яка послідовність створення публікації у програмі Publisher?

3°. Як змінити розміри або перемістити колонку на інше місце в публікації?

4*. Як визначити, чи продовжується текст статті в інших колонках? 5*. Що таке перетікання тексту та як установити або відмінити перетікання тексту з одної колонки до іншої?

6*. Про що свідчить позначка

біля стовпця з текстом? Які дії повинен виконати користувач, щоб вона зникла?

7*. Поясніть, що таке перетікання тексту та в яких випадках воно використовується.

8*. Які відмінності в роботі з графічними об’єктами у програмі створення публікацій порівняно з текстовим процесором і редактором презентацій?

9*. Як зробити підпис під малюнком у публікації? Навіщо потрібні підписи під малюнками і статтями?

Виконайте завдання

1°. Запустіть на виконання програму Publisher. Створіть новий бюлетень на основі шаблону Фоторамка. Установіть колірну схему Море, схему шрифтів Архівна, кількість сторінок — одна. Збережіть публікацію у вашій папці у файлі з іменем завдання 7.2.1.

2*. Створіть у програмі Publisher буклет на основі шаблону Геометрична. Установіть колірну схему Плющ, схему шрифтів Ділова 1, кількість сторінок — одна. Уставте до буклета форму Бланк реєстрації. У заголовку бланка для реєстрації введіть: Вкажіть ваші контактні дані, видаліть написи, що стосуються проведення заходів, ціни і способів оплати. Розташуйте заголовок бланка та шаблон для заповнення контактних даних так, щоб вони займали нижню частину тієї самої сторінки. Збережіть публікацію у вашій папці у файлі з іменем завдання 7.2.2.

3*. Створіть у програмі Publisher буклет, присвячений вашому класу. Шаблон, колірну схему і схему шрифтів доберіть самостійно. На титульній сторінці розмістіть фотографію школи та її назву, назву населеного пункту та рік розробки. Збережіть публікацію у папці Мої документи у файлі з іменем завдання 7.2.3.

4*. Створіть у програмі Publisher на основі одного із шаблонів бюлетень, присвячений одному з письменників, творчість якого ви вивчаєте з української або зарубіжної літератури. Кількість аркушів — один. Уключіть до бюлетеня на титульній сторінці фото письменника та його коротку біографію, а в наступних статтях — уривки з віршованих або прозових творів, які вам найбільше сподобалися. На останній сторінці вкажіть власні дані як видавця. Збережіть публікацію у папці Мої документи у файлі з іменем завдання 7.2.4.

5*. Створіть у програмі Publisher бюлетень, присвячений навчанню у школі в 10-11-х класах за одним із профілів, який ви збираєтесь обрати. Доберіть текстовий та ілюстративний матеріали. Обґрунтуйте у статтях доцільність вибору саме цього профілю. Збережіть публікацію у вашій папці у файлі з іменем завдання 7.2.5.

ПРАКТИЧНА РОБОТА № 9

«Проектування та створення комп’ютерної публікації для подання результатів самостійного дослідження»

Увага! Під час роботи з комп’ютером дотримуйтеся правил безпеки та санітарно-гігієнічних норм.

1. Запустіть програму Publisher.

2. Створіть і відформатуйте буклет за результатами дослідження про одну з історико-культурних або природних пам’яток України чи вашого регіону. У процесі його створення можете використати шаблон Затемнення або розробити власний макет. Зразки першої та другої сторінок буклета (мал. 7.25 і 7.26) розміщено в папці Розділ 7\Прак-тична 9 у файлах Практична 9_1.jpg і Практична 9_2.jpg відповідно.

3. Для створення буклета використайте матеріали власного дослідження або текстові та графічні матеріали з файлів папки Розділ 7\Прак-тична 9.

4. Збережіть буклет у вашій папці у файлі з іменем практична робота 9.pub.

 

 

Це матеріал з підручника Інформатика 9 клас Ривкінд