storinka.click » Інформатика » Карти знань. Редактор карт знань
Інформація про новину
  • Переглядів: 12663
  • Дата: 6-02-2018, 14:36
6-02-2018, 14:36

Карти знань. Редактор карт знань

Категорія: Інформатика


1. Що таке предметна область дослідження?

2. У якій формі може бути подано інформаційну модель?

3. Які засоби можуть використовуватися для створення інформаційних моделей?

ПОНЯТТЯ КАРТИ ЗНАНЬ

Під час вивчення різних шкільних предметів ви ознайомлюєтеся з їх предметними областями. Так, предметною областю частини курсу біології може бути рослинний світ, географії — географічна оболонка Землі, хімії — речовини тощо. Ваші уявлення про ці предметні області постійно поповнюються новими відомостями. Для того щоб мати міцні знання з предмета, потрібно не лише пам’ятати багато відомостей, але й розуміти взаємозв’язки об’єктів предметної області. Із цією метою можна побудувати структурну модель предметної області, зобразивши в ній основні об’єкти та зв’язки між ними.

Наприклад, на малюнку 5.5 наведено схему, що відображає сукупність відомостей про структуру року, яку ви знаєте з курсу природознавства початкової школи.

Ментальний (лат. mens - розум) -розумовий, пов’язаний з розумом. Асоціативний (лат. associatio -з’єднання) - той, що стосується з’єднання, об’єднання чого-небудь в одне ціле.

Інформаційну модель, подану у структурній формі у вигляді схеми, яка наочно відображає взаємозв’язки між об’єктами та явищами деякої предметної області, називають картою знань.

Карти знань також називають ментальними, асоціативними картами,

або картами розуму. Часто використовують англійську назву mind map (англ. mind map — карта розуму).

Як правило, на карті знань є один центральний об’єкт — корінь, або кореневий вузол. На малюнку 5.5 таким є вузол з написом Рік. Від нього розходяться центральні гілки, кожна з яких відповідає деякій властивості об’єкта або пов’язаному з ним об’єкту. Кожна гілка має напис. На малюнку 5.5 центральними гілками є гілки з написами Зима, Весна, Літо, Осінь. Ці гілки, у свою чергу, можуть розгалужуватися, відображаючи властивості або об’єкти, пов’язані із центральними гілками (на малюнку 5.5 це гілки з назвами місяців).


Загрузка...

Гілки в карті знань називають вузлами. Вузол, що є відгалуженням від деякого попереднього вузла, називають дочірнім вузлом, а попередній вузол — батьківським. Так, на малюнку 5.5 вузол Грудень є дочірнім вузлом відносно вузла Зима і батьківським відносно вузла День зимового сонцестояння. Таким чином утворюється складна розгалужена структура у вигляді взаємопов’язаних вузлів.

Використовуючи карти знань, можна планувати важливі для вас справи, готувати повідомлення на урок, складати плани творів, структурува-ти й упорядковувати відомості, організовувати групову роботу над проектами тощо. Наприклад, на малюнку 5.6 наведено карту знань, створену під час планування туристичного походу.

Під час планування туристичного походу учасники обговорення включили до карти знань усі важливі аспекти підготовки — можливий склад учасників, терміни, тривалість, місце проведення походу, спосіб пересування та речі, які потрібно взяти із собою у похід. Карта знань заповнюється та розширюється поступово по мірі того, як учасники висловлюють важливі думки щодо організації заходу.

Деякі вузли карти знань можуть мати зв’язки не лише з батьківськими та дочірніми вузлами, а й з вузлами, що розміщено на інших гілках. Наприклад, на малюнку 5.6 такі зв’язки демонструють, що одноденний похід варто планувати як пішохідний в околицях власного населеного пункту та проводити його у вихідний день.

Чи знаєте ви, що...

Автором теорії карт знань є британський психолог Тоні Б’юзен (1942 р. н.) (мал. 5.7). Він розробив методику запам'ятовування та організації мислення, яку описав більше ніж у 100 книжках. Завдяки своїй методиці він установив рекорд у запам’ятовуванні великих обсягів даних. Тоні Б'юзен є одним із засновників міжнародних олімпіад пам’яті, що проводяться з 1997 року.

ПОНЯТТЯ РЕДАКТОРА КАРТ ЗНАНЬ

Створювати карти знань можна на папері, малюючи від руки, або в електронному вигляді з використанням комп’ютерних програм — текстових процесорів або графічних редакторів. Але існує багато програм — редакторів карт знань, які спеціально розроблено для створення та опрацювання карт знань.

Редакторами карт знань є програми FreeMind, Freeplain, Edraw Mind Map, TheBrain, XMind та інші. Створювати карти знань можна також з використанням інтернет-ресурсів, наприклад Bubbl.us (bubbl.us), Mind42. com (mind42.com), Glinkr (glinkr.net) та інших.

Використовуючи карти знань, можна:

• створювати, редагувати та форматувати карти знань;

• додавати графічні об’єкти до вузлів карти знань;

• створювати гіперпосилання на допоміжні ресурси;

• керувати показом карти знань;

• шукати дані у картах знань;

• відкривати, зберігати, друкувати карти знань

та інше.

Використовуватимемо для створення карт знань редактор FreeMind (англ. free — вільний, mind — розум). Програму можна вільно завантажити з офіційного сайту розробника FreeMind (freemind.sourceforge.net).

СЕРЕДОВИЩЕ РЕДАКТОРА КАРТ ЗНАНЬ

Під час установлення програми FreeMind на Робочому столі створюється ярлик

який можна використати для запуску програми.

Вигляд вікна програми FreeMind наведено на малюнку 5.8.

Головну частину вікна програми займає Робоча область, у центрі якої розміщено кореневий вузол нової карти знань. Напис усередині вузла Нова асоціативна карта може бути змінено під час розробки карти.

Основні дії зі створення та опрацювання карти виконуються з використанням меню програми. Деякі команди можуть бути виконані з використанням елементів керування, які розміщено на Панелі інструментів.

Панель у лівій частині вікна призначено для вставлення та видалення піктограм. У нижній частині вікна міститься поле для введення, редагування та форматування нотаток, які можуть використовуватися для пояснення об’єктів карти знань.

СТВОРЕННЯ КАРТИ ЗНАНЬ

Під час відкриття програми FreeMind автоматично відкриваються карти знань, які було відкрито в попередньому сеансі роботи з програмою. Для створення нового документа, у якому розроблятиметься карта знань, потрібно виконати Файл ^ Новий. Відкриється нова вкладка, що містить заголовок Асоціативна картаї. Посередині Робочої області буде розміщено кореневий вузол з текстом Нова асоціативна карта.

Створення карти знань полягає в додаванні нових вузлів до кореневого вузла та його дочірніх вузлів, а також установлення зв’язків між окремими вузлами.

Для того щоб створити дочірній вузол, потрібно:

1. Вибрати один з існуючих вузлів, який буде батьківським для вузла, що створюється.

2. Вибрати кнопку Новий дочірній вузол

на Панелі інструментів.

3. Увести напис для нового вузла.

4. Вибрати точку за межами створеного вузла або натиснути клавішу Enter.

Після цього буде створено дочірній вузол, що з’єднаний лінією з батьківським вузлом.

У такий спосіб для кожного вузла можна створити довільну кількість дочірніх вузлів.

Щоб установити зв’язки між вузлами, що можуть бути розміщені на різних гілках, потрібно вибрати два або більше вузлів, утримуючи натиснутою клавішу Ctrl, після чого виконати Вставити ^ Створити зв’язку. Після цього буде проведено стрілки від усіх вибраних вузлів до вузла, що був вибраний останнім. Для видалення зв’язків, зміни кольору стрілок і виду стрілки потрібно використати команди з контекстного меню створеної стрілки.

Вузли карти знань можуть використовуватись як гіперпосилання для відкриття документів. Для того щоб зв’язати вузол з документом, потрібно:

1. Вибрати вузол.

2. Виконати Вставити ^ Вказати посилання (вибір файла).

3. Вибрати файл, у якому збережено потрібний документ.

4. Вибрати кнопку Open.

Після цього вузол стає гіперпосиланням, за вибору якого буде відкрито пов’язаний документ. Поруч із текстом вузла з’являється значок у вигляді червоної стрілки

Після наведення вказівника на такий вузол змінюється вигляд вказівника, а в рядку стану вікна програми відображається ім’я пов’язаного файла.

Для створення гіперпосилання на деяку веб-сторінку в Інтернеті потрібно:

1. Вибрати вузол.

2. Виконати Вставити ^ Вказати посилання (текстове поле).

3. Увести URL-адресу веб-сторінки в поле Змінити посилання вручну у вікні Input (англ. input — вхід).

4. Вибрати кнопку OK.


РЕДАГУВАННЯ ТА ФОРМАТУВАННЯ ВУЗЛІВ

Текст напису в кожному вузлі можна відредагувати. Для цього потрібно вибрати вузол і натиснути клавішу F2 або двічі клацнути по тексту вузла. Після цього в тексті вузла з’являється курсор. Редагування тексту здійснюється аналогічно до цієї операції в текстовому процесорі. Після завершення редагування потрібно натиснути клавішу Enter або вибрати точку за межами вузла.

Піктограма (лат. pictus - мальований, грец. урацца - письмовий знак, риска, лінія) - умовний малюнок із зображенням найсуттєвіших рис деяких дій, явищ, предметів тощо.

Для більш наочного сприйняття даних у карті знань до текстів вузлів можна додавати піктограми. Так,

на малюнку 5.5 використано піктограми в кореневому вузлі Рік

Програма FreeMind містить набір піктограм, які розміщено в лівій частині вікна на Панелі піктограм. Для додавання піктограми до тексту вузла потрібно вибрати вузол і після цього — потрібну піктограму на панелі. Зображення буде розміщено поруч із текстом вузла. До одного вузла може бути додано кілька піктограм.

Для видалення останньої доданої піктограми потрібно вибрати кнопку Вилучити останню піктограму

у верхній частині Панелі піктограм. Для

видалення всіх піктограм призначено кнопку Вилучити усі піктограми

Текст вузла можна замінити деяким зображенням, яке збережено у файлі. Для вставлення зображення з файла потрібно:

1. Вибрати вузол.

2. Виконати Вставити ^ Вибрати файл з картинкою.

3. Вибрати файл із зображенням у вікні Open.

4. Вибрати кнопку Open.

На малюнку 5.9 зображення вставлено у вузли карти с текстом Ляль-ка-мотанка та Солодощі.

Слід мати на увазі, що після вставлення зображення текст вузла зникає. Для того щоб до зображення додати текст, потрібно двічі клацнути на зображенні у вузлі. Після цього відкривається вікно Змінити текст у

редакторі (мал. 5.10), у якому можна ввести текст, який після вибору кнопки Гаразд буде розміщено поруч із зображенням у вузлі.

Зверніть увагу, що змінити розміри зображення безпосередньо у вузлі неможливо, тому перед вставлянням варто впевнитися, що потрібне вам зображення має невеликі розміри.

Для кращого відображення групи взаємопов’язаних вузлів, що є дочірніми для деякого вузла, їх можна окреслювати, використовуючи хмару. На малюнку 5.9 одна хмара окреслює вузли, дочірні до вузла Виготовити власноруч, друга хмара — до вузла Сценарій.

Для того щоб накреслити хмару, потрібно вибрати вузол, що буде батьківським для всіх вузлів у хмарі, та кнопку Хмара

на Панелі інструментів. Усередині однієї хмари може бути накреслено іншу. Якщо зображення хмари не потрібно, то слід повторити такі самі дії.

На картах знань можна змінювати формат символів у вузлах, колір тла вузла, колір, тип і товщину ліній, тип вузлів. Команди для виконання всіх цих

операцій розміщено в меню Формат і в контекстних меню вузлів карти. Крім того, шрифт символів тексту та їх розмір можна змінити, вибравши значення у відповідних полях на Панелі інструментів у вікні редактора карт знань.

РЕДАГУВАННЯ КАРТИ ЗНАНЬ

Карту знань можна редагувати: переносити вузли вліво або вправо відносно кореневого вузла, переміщувати з однієї гілки на іншу, видаляти вузли та інше.

Щоб змінити розташування вузла відносно кореневого, потрібно вибрати вузол, для якого батьківським є кореневий вузол, та виконати Переміщення ^ Node Left (або Node Right) (англ. node — вузол, left — уліво, right — управо). Структура карти знань при цьому не змінюється, вузол залишається з’єднаним лінією з кореневим вузлом. Разом з вузлом змінюють положення і його дочірні вузли.

Якщо вибрати вузол, для якого батьківським є не кореневий вузол, то під час виконання Переміщення ^ Node Left вузол переміщуватиметься вліво, змінюючи батьківський вузол, а після виконання Переміщення ^ Node Right — управо. При цьому структура карти знань змінюється.

Вузли також можна видаляти, копіювати та переміщувати між різними гілками, змінюючи таким чином структуру карти. Для цього можна використати відповідні команди меню Змінити текст або контекстного меню вузла. Під час виконання дії над батьківським вузлом відповідна операція виконується над усіма його дочірніми вузлами.

ЗБЕРЕЖЕННЯ, ЗАКРИВАННЯ ТА ВІДКРИВАННЯ КАРТ ЗНАНЬ

Карти знань зберігаються у файлах з розширенням імені mm. Щоб зберегти створену карту, потрібно виконати Файл ^ Зберегти як, вибрати папку для збереження, увести ім’я файла та вибрати кнопку Save.

Якщо ви маєте намір уставити карту знань у текстовий документ або презентацію, то карта знань може бути збережена як зображення типу PNG або JPEG. Для цього потрібно замість команди Зберегти як виконати Експортувати ^ Як PNG (або Як JPEG).

Експорт (лат. exporto - виношу, вивожу) - вивіз з території країни за кордон товарів і послуг без зобов’язання їхнього повернення.

Якщо ви завершили роботу з картою, її можна закрити, виконавши Файл ^ Закрити.

Відкрити збережену карту можна, виконавши Файл ^ Відкрити, відкривши папку та вибравши файл з потрібною картою.

Карту знань можна надрукувати. Перед початком друку варто встановити параметри сторінки, виконавши Файл ^ Параметри сторінки.

У вікні Масштаб друку, що відкриється, можна встановити позначку прапорця Умістити на сторінці або ввести коефіцієнт друку у відповідне поле (мал. 5.11). Після вибору масштабу друку можна переглянути, як карту буде розміщено на

папері після друку, виконавши Файл ^ Print Preview (англ. preview — попередній перегляд). Після вибору оптимальних параметрів друку можна розпочинати друк, виконавши Файл ^ Print.

КЕРУВАННЯ ПОКАЗОМ КАРТИ ЗНАНЬ

Карти знань, як і презентації, можна використовувати для демонстрації перед аудиторією з усним супроводом у процесі навчання, для організації групової роботи, тому важливо вміти керувати показом карти.

Принаймні один з вузлів на карті знань обов’язково є вибраним. Він вирізняється сірим кольором тла. Вузол можна вибрати вказівником миші або робити вузли послідовно вибраними, використовуючи клавіші-стрілки.

Якщо предметна область, для якої створено карту, велика, то карта може мати багато вузів і гілок, що відходять від кореневого вузла. Щоб карта вмістилася в межах Робочої області, можна приховувати частину гілок. Для цього потрібно вибрати вузол і виконати Переміщення ^ Роз-вернути/скрутити. У результаті заховаються всі гілки, що відходять від вибраного вузла, а на його краю з’явиться позначка у вигляді маленького кола. Після наведення вказівника на цю позначку вона збільшується а за вибору — розкриється прихована гілка. На малюнку 5.12

прихованими є гілки, що йдуть від вузлів Зима, Осінь, Червень і Березень, а вказівник наведено на позначку поруч з вузлом Червень.

Під час показу карти знань гілки можна переміщувати для більш зручного їх розміщення. Для цього слід навести вказівник на точку вузла, що

ближча до батьківського вузла. Перед вузлом з’явиться позначка

вка-

зівник набуде вигляду

і вузол можна буде переміщувати в Робочій

області разом з дочірніми вузлами.

Для розміщення кореневого вузла по центру Робочої області потрібно натиснути клавішу Esc.

До вузлів можна додавати нотатки — текстові пояснення, які можуть відображатися під час показу карти знань. Для цього призначено поле нотаток (мал. 5.8, 1). Якщо вузол має подібні пояснення, то на ньому

відображається піктограма Після наведення вказівника на такий

вузол з’являється спливаюча підказка з текстом нотаток (мал. 5.13).

Якщо вузол карти є гіперпосиланням на деякий документ або веб-сто-рінку, то після вибору цього вузла під час показу карти документ або веб-сторінку буде відкрито у вікні відповідної програми. Після закриття цього вікна показ карти знань може бути продовжено.

У картах знань існує можливість виконувати пошук текста у вузлах за ключовими словами. Для цього потрібно:

1. Вибрати вузол, серед дочірніх вузлів якого буде виконуватися пошук тексту.

2. Виконати Змінити текст ^ Шукати.

3. Увести ключові слова в поле Шуканий текст.

4. Вибрати кнопку ОК.

У результаті буде виділено вузол, у тексті якого безпосередньо або в тексті дочірніх вузлів міститься шуканий текст. Для пошуку наступного вузла, що містить шуканий текст, потрібно виконати Змінити текст ^ Шукати далі.

Увага! Під час роботи з комп’ютером дотримуйтеся правил безпеки та санітарно-гігієнічних норм.

Створіть карту знань за зразком (мал. 5.5).

1. Запустіть програму FreeMind.

2. Закрийте всі відкриті карти, якщо такі є, виконавши Файл ^ Закрити.

3. Створіть новий документ, виконавши Файл ^ Новий.

4. Відредагуйте текст кореневого вузла. Для цього натисніть клавішу F2, видаліть текст за замовчуванням, упишіть текст Рік і виберіть точку за межами вузла.

5. Додайте до кореневого вузла піктограму із зображенням календаря. Для цього виберіть піктограму на Панелі піктограм.

6. Додайте до кореневого вузла дочірній вузол Зима. Для цього виберіть кнопку Новий дочірній вузол

на Панелі інструментів, уведіть

текст Зима та виберіть точку за межами вузла.

7. Змініть колір тла вузла Зима на блакитний. Для цього виберіть вузол Зима, виконайте Формат ^ Фоновий колір вузла, виберіть на палітрі кольорів потрібний колір, виберіть кнопку ОК. Виберіть вузол Рік, щоб побачити зміну кольору вузла Зима.

8. Додайте вузли Весна, Літо, Осінь і вузли з назвами місяців, уставте піктограми, змініть кольори тла вузлів відповідно до зразка. Додайте дочірній вузол День зимового сонцестояння до вузла Грудень.

9. Скопіюйте вузол День зимового сонцестояння на гілку Червень. Для цього виберіть вузол День зимового сонцестояння, виконайте Змінити текст ^ Копіювати. Виберіть вузол Червень, виконайте Змінити текст ^ Вставити. Виберіть уставлений вузол, натисніть клавішу F2, змініть слово зимового на літнього, натисніть клавішу Enter.

10. Додайте дочірній вузол День весняного рівнодення до вузла Березень. Додайте піктограму Скопіюйте цей вузол на гілку Вересень. Відре

дагуйте текст, змінивши слово весняного на осіннього.

11. Розташуйте вузли з порами року по різні боки від кореневого вузла. Якщо для деякого вузла потрібно змінити його положення, то виберіть цей вузол і виконайте Переміщення ^ Node Left (або Node Right).

12. Приховайте гілку з усіма вузлами, що є дочірніми для вузла Літо. Для цього виберіть вузол Літо та виконайте Переміщення ^ Розвер-нути/скрутити. Зверніть увагу на появу на краю вузла позначки у вигляді маленького кола. Підведіть вказівник до цієї позначки, зверніть увагу на зміну її вигляду. Виберіть позначку, щоб розкрити приховану гілку.

13. Приховайте всі гілки, що розпочинаються від вузлів з назвами пір року.

14. Накресліть хмару навколо гілки, що розпочинається з вузла Весна.

Для цього виберіть вузол Весна та кнопку Хмара

на Панелі інструментів. Розгорніть гілку та зверніть увагу на зміну форми хмари. Видаліть хмару, повторно вибравши вузол Весна та кнопку Хмара.

15. Накресліть хмари навколо всіх гілок з назвами пір року.

16. Додайте нотатки до вузла Осінь. Для цього виберіть вузол і в полі для нотаток уведіть текст Перше осіннє свято — День знань. Якщо поле нотаток не відображається, то виконайте Вигляд ^ Note Window. Після введення тексту виберіть будь-яку точку в робочому полі. Зверніть увагу на появу піктограми у вузлі Осінь. Наведіть вказівник на вузол Осінь, зверніть увагу на появу спливаючої підказки.

17. Додайте до вузла День весняного рівнодення посилання на файл День весняного рівнодення.боех з папки Розділ 5\Пункт 5.2. Для цього виберіть вузол, виконайте Вставити ^ Вказати посилання (вибір файла), виберіть файл і кнопку Open. Зверніть увагу на появу значка у вигляді стрілки у вузлі та вигляд вказівника після наведення на нього. Виберіть вузол День весняного рівнодення. Перегляньте документ, що відкрився. Закрийте вікно текстового процесора.

18. Збережіть карту знань у вашій папці у файлі з іменем вправа 5.2. Для цього виконайте Файл ^ Зберегти як, відкрийте вашу папку, упишіть ім’я файла вправа 5.2 у поле File name, виберіть кнопку Save.

19. Збережіть карту знань як зображення у вашій папці у файлі з іменем вправа 5.2.jpeg. Для цього виконайте Файл ^Експортувати ^ Як JPEG, уведіть ім’я файла вправа 5.2 в поле File name, виберіть кнопку Save.

20. Закрийте програму.

21. Переконайтеся в наявності збережених файлів у вашій папці.

Інформаційну модель, подану у структурній формі, яка наочно відображає взаємозв’язки між об’єктами та явищами деякої предметної області, називають картою знань.


Загрузка...

Карта знань містить один центральний об’єкт — кореневий вузол, від якого розходяться гілки з підписами — вузли. Вузол, що є відгалуженням від деякого попереднього вузла, називають дочірнім вузлом, а попередній вузол — батьківським.

Для створення та опрацювання карт знань використовують редактори карт знань.

Використовуючи редактори карт знань, можна створювати, редагувати, форматувати, зберігати та друкувати карти знань, керувати їх показом, здійснювати пошук текста у вузлах та інше.

Дайте відповіді на запитання

1°. Що таке карта знань? З якою метою її можна використовувати?

2*. Які основні об’єкти карти знань?

3°. Які засоби можуть бути використані для побудови карт знань?

4*. Які операції можна виконувати, використовуючи редактори карт знань?

5°. Як створити нову карту знань?

6*. Які операції редагування можна виконувати над картою знань? Як їх виконувати?

7*. Які операції редагування та форматування можна виконувати над вузлами карти знань? Як їх виконувати?

8*. У файлах яких типів можна зберігати карти знань? Як це зробити? У чому різниця між картами, збереженими у файлах різних типів?

9*. У чому полягає керування показом карт знань? Як виконувати ці дії?

10*. Яким чином доцільно змінити розташування гілок відносно кореневого вузла в карті знань на малюнку 5.14 для більш наочного структурування матеріалу?

Виконайте завдання

1*. Побудуйте карту знань, що містить відомості про рослини, на основі тексту (отримано з інтернет-енциклопедії Вікіпедія):

Царство рослин налічує понад 1000 тисяч видів. Усі рослини поділяються на 2 відділи: справжні зелені водорості (Chlorophyta), до яких належить більшість зелених водо-

ростей, і силіконові (Streptophyta), до яких належать деякі складніші зелені водорості та всі наземні рослини.

Уставте до кореневого вузла зображення, наприклад з файла kvity. jpg з папки Розділ 5\Пункт 5.2. Збережіть створений документ у вашій папці у файлі з іменем завдання 5.2.1.

2°. Побудуйте та відформатуйте за зразком (мал. 5.15) карту знань з відомостями про агрегатні стани води. Збережіть створений документ у вашій папці у файлі з іменем завдання 5.2.2.

3*. Побудуйте карту знань про основні процеси життєдіяльності рослин на основі даних, отриманих із сайту Школяр України (shkolyar. in.ua/budova-ta-jyttediyalnist-roslyn7):

Функції рослинного організму — фотосинтез, дихання, мінеральне живлення, транспорт води, органічних і неорганічних речовин, ріст і розвиток, розмноження тощо — вивчає наука фізіологія рослин.

Кожен процес доповніть описом з уроків біології. Додайте піктограми до вузлів, для яких батьківським є кореневий вузол. Збережіть створений документ у вашій папці у файлі з іменем завдання 5.2.3.

4*. Відкрийте карту знань Туристичний похід з файла завдання 5.2.4.mm з папки Розділ 5\Пункт 5.2. Додайте вузли, указавши, які продукти потрібні для приготування каші та який спортивний інвентар доцільно брати в туристичний похід. Накресліть хмари, позначивши додані вами відомості. Установіть зв’язки між вузлами, зазначивши ваш варіант терміну та тривалості походу, місця його проведення, способу пересування. Збережіть створений документ у вашій папці у файлі з тим самим іменем. Підготуйте виступ перед класом про підготовку до туристичного походу з демонстрацією карти знань.

5*. Побудуйте карту знань з відомостями про Кирило-Мефодіївське братство (товариство) на основі даних, отриманих із сайту Український інститут національної пам’яті (memory.gov.ua/publication/ kirilo-mefodiivske-bratstvo-tovaristvo):

Кирило-Мефодіївське братство — українська таємна політична організація, яка існувала в Києві протягом грудня 1845 — березня 1847 рр. Ініціаторами створення були В. Бі-лозерський, М. Гулак, М. Костомаров, П. Куліш, О. Маркевич. Членами братства були Г. Андрузький, О. Навротський, Д. Пильчиков, І. Посяда, М. Савич, О. Тулуб, Т. Шевченко.

Головне завдання братства полягало в побудові майбутнього суспільства на засадах християнської моралі, створенні демократичної федерації слов’янських народів на принципах рівності і суверенності; знищенні царизму, скасуванні кріпосного права; встановленні демократичних прав і свобод для громадян; зрівнянні у правах усіх слов’янських народів.

На карті знань відобразіть період, коли існувало Кирило-Мефоді-ївське братство, його ініціаторів і членів, головне завдання. Збережіть створений документ у вашій папці у файлі з іменем завдання 2.3.5.

6*. Відкрийте карту знань Карти знань з файла завдання 5.2.6.mm з папки Розділ 5\Пункт 5.2. Змініть розташування гілок відносно кореневого вузла, розташувавши ліворуч гілки, що стосуються поняття карти знань, а праворуч — що стосуються редакторів карт знань. Перемістіть вузли Назви редакторів та Основні операції, зробивши для них батьківським вузол Редактори карт знань. Для вузлів з назвами операцій зробіть батьківським вузол Основні операції. Продовжте гілки, додавши відомості про карти знань і редактори карт знань, подані в підручнику. Збережіть документ у вашій папці у файлі з тим самим іменем.

7*. Побудуйте карту знань з відомостями про ваш населений пункт. Додайте зображення та назви визначних місць, імена відомих людей вашого краю. У нотатках до вузлів уведіть опис місць, відомості про людей. Уставте гіперпосилання на документи та сайти, з яких узято матеріали. Збережіть створений документ у вашій папці у файлі з іменем завдання 5.2.7 та експортуйте в зображення типу JPEG з іменем, що відповідає назві вашого населеного пункту.

8*. Знайдіть відомості про правила здорового способу життя і створіть карту знань із цього питання. Відобразіть у карті принципи та рекомендації, що стосуються здорового харчування, фізичної активності, відмови від шкідливих звичок, дотримання режиму дня тощо. Збережіть створений документ у вашій папці у файлі з іменем завдання 5.2.8. Підготуйте виступ із картою знань.

 

Це матеріал з підручника Інформатика 9 клас Ривкінд