storinka.click » Інформатика » Сучасні сервіси Інтернету
Інформація про новину
  • Переглядів: 7179
  • Дата: 6-02-2018, 14:23
6-02-2018, 14:23

Сучасні сервіси Інтернету

Категорія: Інформатика


1. Якими послугами Інтернету ви користувалися?

2. У чому полягає клієнт-серверна технологія?

3. Які засоби для спілкування за інтересами ви використовуєте?

СЛУЖБИ ІНТЕРНЕТУ

Працюючи в Інтернеті, ви вже користувалися послугами служб перегляду гіпертекстових документів WWW, пошуку в Інтернеті та електронної пошти. Крім них, в Інтернеті існує багато інших служб. Деякі служби сучасного Інтернету наведено на малюнку 2.9.

Комунікаційний (лат. communicatio — єдність, передача, з’єднання,

повідомлення) — пов’язаний зі шляхами сполучення, лініями

зв’язку, засобами спілкування.

Сервіс (англ. service — служба) — обслуговування населення в різних сферах повсякденного життя.

Значна частина служб призначена для спілкування користувачів Інтернету. Ці служби отримали назву комунікаційних.

Кожна служба надає користувачам Інтернету різноманітні послуги, які прийнято називати сервісами.

Розглянемо детальніше можливості деяких служб сучасного Інтернету.


Загрузка...

ІНТЕРАКТИВНЕ СПІЛКУВАННЯ

Інтерактивний (англ. interaction — взаємодія) — здатний до взаємодії, діалогу.

Служби інтерактивного спілкування надають можливість групі користувачів обмінюватися текстовими, звуковими або відеоповідомленнями через Інтернет у реальному часі. Популярними службами інтерактивного спілкування сьогодні є Skype

Більшість служб інтерактивного спілкування побудовано за клієнт-сер-верною технологією.

Для того щоб скористатися послугами служби інтерактивного спілкування, потрібно:

• установити клієнтську програму вибраної служби;

• зареєструвати обліковий запис;

• виконати пошук користувачів, спілкування з якими вас цікавить, додати їх до власного списку контактів.

Для обміну повідомленнями користувачів у реальному часі з використанням служб інтерактивного спілкування потрібно, щоб обидва користувачі були зареєстровані в одній і тій самій службі, їх комп’ютери були одночасно підключені до Інтернету та була б запущена клієнтська програма цієї служби. Якщо група користувачів обмінюється повідомленнями в Інтернеті в реальному часі, то таку форму спілкування називають чатом (англ. chat — бесіда).

Використовуючи програми служб інтерактивного спілкування, можна організовувати телеконференції (грец. tele — далекий, лат. confero — збираю) — обговорення певних тем групами співрозмовників, які знаходяться на значній відстані одне від одного. Відеоконференція передбачає використання засобів передавання відеоповідомлень під час спілкування учасників конференції.

Конференції, які організовують для обміну досвідом, навчання, презентації продукції та іншого, називають вебінарами (англ. web — павутиння, лат. seminarium — семінар, форма групових занять з предмета). Для проведення вебінарів можуть бути використані як клієнтські програми служб інтерактивного спілкування, так і спеціальні сайти — платформи для вебінарів, наприклад eTutorium (etutorium.com.ua), OnWebinar (webinar.ua), WIP education (webinar.ipo.kpi.ua), Google Hangouts (hangouts.google.com) та інші.

ФОРУМИ

Комунікаційні служби надають можливість користувачам мережі обмінюватися новинами, обговорювати проблеми тощо не лише в реальному часі.

Довготривалі (постійно діючі) телеконференції, у ході яких співрозмовники надсилають і читають текстові повідомлення у зручний для них час, називають форумами (лат. forum — площа для зборів).

Для організації форумів можуть створюватися спеціальні веб-сайти. Наприклад, на сайті Aquaforum (aquaforum.kiev.ua) організовано український форум акваріумістів, на сайті ZooCbtt (zoosvit.ukrainianforum.net) — форум Всеукраїнської громадської організації «ZooCbtt», на сайті Ваш Форум (forum.vash.ua) — форум мешканців Львова та Львівської області.

Також для організації форуму може бути надано частину сайту. У такому випадку тематика форуму, як правило, відповідає тематиці веб-сайту. Так, форуми на сайтах шкіл найчастіше присвячені обговоренню різних питань шкільного життя, на веб-сайтах музичних груп або виконавців — обговоренню їх музичної творчості, на сайтах міських адміністрацій — проблемам міського життя тощо. Наприклад, на сайті Мої знання (mz.com.ua) організовано форум Мої знання — шкільний форум (forum.mz.com.ua) для

обговорення шкільних проблем учнями та вчителями різних шкіл України. На малюнку 2.10 наведено головну сторінку форуму Мої знання.

У структурі форумів створюються тематичні категорії, усередині них — розділи. У розділах можуть бути виділені підрозділи, які, у свою чергу, містять теми. Користувачі форумів вибирають цікаві для них теми, ознайомлюються з існуючими повідомленнями — коментарями — та можуть залишати свої повідомлення у відповідь на існуючі.

Наприклад, на форумі сайту Острів знань (ostriv.in.ua) створено таку структуру (мал. 2.11):


Права користувачів на форумах різні. Користувачі з правами адміністраторів (як правило, власники сайту або призначені ними особи) створю

ють категорії, розділи та підрозділи, теми форуму, мають можливість редагувати та видаляти повідомлення, установлювати права для інших користувачів. Користувачі, яким надано права модераторів (англ. moderator — арбітр, голова зборів), стежать за дотриманням теми обговорення та контролюють дотримання правил спілкування на форумі.

Коли користувач уперше потрапляє на форум, йому надається статус Гість (Відвідувач). На відкритих форумах Гість може переглядати повідомлення, але для того, щоб узяти участь в обговореннях, більшість форумів вимагають реєстрацію. Щоб мати право запропонувати нову тему для обговорення, реєстрація обов’язкова.

Чи знаєте ви, що...

Форуми отримали свою назву за назвою головної площі Давнього Рима (мал. 2.12). На цій площі розміщувався ринок, постійно збиралося багато людей. Вони спілкувалися на різноманітні теми, обговорювали новини міста. Схоже призначення мають і тематичні інтернет-форуми.

СОЦІАЛЬНІ МЕРЕЖІ

Соціальні мережі — це служби Інтернету, які надають можливість пошуку друзів і знайомих, забезпечують спілкування, представлення особистостей, розповсюдження ідей, поглядів, розміщення цікавих матеріалів тощо. Усередині соціальних мереж відбувається об’єднання людей за інтересами у вигляді груп користувачів за певною тематикою.

Найпопулярнішими у світі є соціальні мережі Facebook (facebook.com) та LinkedIn (linkedin.com) — соціальні мережі для пошуку і встановлення ділових контактів. Популярністю в української молоді користуються соціальні мережі UkrOpen (vkropen.net), Українці (ukrainci.org.ua) (мал. 2.13),

Ц.УКР (ц.укр), Google+ (plus.google.com) та інші. Учасники цих мереж об’єднані за різними ознаками — за спільними інтересами, місцем навчання, роботи, відпочинку, служби в армії тощо.

Використовуючи засоби, що надають сайти соціальних мереж, можна спілкуватися з користувачами, яких включено до списку друзів, переглядати їхні фотографії та викладати для перегляду власні, повідомляти про події, що відбуваються у вашому житті, та цікавитися новинами ваших друзів. Крім того, на сайтах можна розмістити відеоматеріали, музичні записи, ігрові додатки та інше.

Імідж (англ. image — зображення) — подання зовнішньої форми будь-якого об’єкта, особливо особи.

Імідж людини — це думка про людину у групи осіб, що виникла внаслідок їхнього контакту із цією людиною або внаслідок отриманих про цю людину відомостей від інших людей.

У соціальних мережах створюються групи за інтересами, до яких може приєднатися для спілкування з однодумцями будь-який користувач мережі.

У той самий час засоби соціальних мереж нерідко використовують шахраї для отримання персональних даних користувачів Інтернету. Крім того, соціальні мережі використовують учасники злочинних угруповань, у них відбувається розповсюдження неправдивих і пропагандистських відомостей.

Розміщуючи власні повідомлення в соціальних мережах, слід дбати про власну безпеку та про свій імідж. За цими відомостями користувачі мережі створюють уявлення про кожну особистість і відповідно до неї ставляться.

СЕРВІСИ ВЕБ 2.0

Послуги Інтернету зі створення мережних спільнот, спільного зберігання аудіо-, відео- та графічних файлів, колективного редагування гіпертек-стових та інших документів називають соціальними сервісами Веб 2.0.

У числі сайтів, що надають сервіси Веб 2.0, популярними є сайти для спільного зберігання мультимедійних ресурсів. Ці сайти надають можливість перегляду, обміну та коментування збережених ресурсів різним користувачам. Приклади сайтів, що надають такі послуги, наведено в таблиці 2.4.

Таблиця 2.4

Приклади сайтів для спільного зберігання мультимедійних ресурсів

Документи зі спільним доступом також можуть створюватися в он-лайн-офісах, наприклад у Google Документи (docs.google.com/document).

Перш ніж почати користуватися сервісами Веб 2.0 для спільного зберігання файлів, у більшості з них потрібно зареєструвати власний обліковий запис.

Особливе місце в числі сервісів Веб 2.0 займають електронні енциклопедії, побудовані на технології вікі. Технологію вікі розроблено для надання користувачам можливості самостійно змінювати вміст веб-сторінок, використовуючи браузер.

Найвідоміший з вікі-проектів — вільна багатомовна енциклопедія Wikipedia, статті в якій створюються зусиллями всіх бажаючих. Енциклопедію було започатковано в січні 2001 року. Наразі в україномовній Вікіпедії (uk.wikipedia.org) розміщено понад 650 тис. статей, авторами яких є користувачі Інтернету.

Інтерактивні онлайн-дошки (стіни) — це сервіс Веб 2.0, який надає інструмент для навчання, поєднуючи текст, зображення, відео, аудіо в інтерактивному режимі. На сьогодні в мережі Інтернет для створення онлайн-дощок існує багато ресурсів, наприклад Glogster (edu.glogster.com), Padlet (padlet.com) та інші. Вигляд стіни, створеної на сайті Padlet, наведено на малюнку 2.14.

Названі вище сервіси Веб 2.0 можуть використовуватись у навчанні та надають людині можливість для самовираження в Інтернеті. Крім того, безпосередньо для навчання створено віртуальні навчальні середовища, наприклад LearningApps (learningapps.org) та Scratch (scratch.mit.edu), віртуальні музеї та екскурсії, наприклад Музеї онлайн (incognita. day. kiev. ua/exposition), Віртуальні подорожі (travel.land.kiev.ua) та інші.

Наступним кроком у розвитку Всесвітньої павутини може стати Веб 3.0, який об’єднає різні соціальні мережі в єдину мережу та зробить сервіси Інтернету більш «інтелектуальними», здатними відбирати та опрацьовувати дані на основі їх змісту.

ГЕОСЕРВІСИ

Геосервіси — це сервіси Веб 2.0, які призначено для знаходження місця розташування на картах земної поверхні, їх опису, приєднання до карт фотографій та відео різних об’єктів, прокладання та оцінювання маршрутів, використовуючи дані, отримані з навколоземних супутників.

Одним з популярних геосервісів є Карти Google (maps.google.com). Використовуючи Карти Google, можна знайти потрібне місце на карті, переглянути пов’язані з ним фотографії, прочитати короткі відомості (мал. 2.15).

Відображення земної поверхні в сервісі Карти Google може бути подано у вигляді або карти, або супутникових фотографій поверхні. Масштаб перегляду можна збільшувати або зменшувати. Також для багатьох місць реалізовано можливість перегляду місцевості в режимі 3D.

Крім того, можна знайти розташовані поруч зі знайденим на карті місцем музеї, виставки, навчальні заклади, лікарні, готелі та інше, прокласти маршрути між визначеними об’єктами на карті для руху пішоходів і різних видів транспорту (мал. 2.16). Знайдений маршрут можна зберегти у своєму обліковому записі Google, роздрукувати та надіслати на смартфон.


Загрузка...

Google пропонує ще один сервіс для перегляду зображення земної поверхні — Google Планета Земля. Google Планета Земля — це окрема програма, яку можна безкоштовно завантажити із сайту earth.google.com і використовувати тривимірну модель земної кулі на локальному комп’ютері.

Ще один з геосервісів — Вікімапія (wikimapia.org), проект, що об’єднує можливості технології вікі та електронні карти Google. Цей проект передбачає створення онлайн-довідника об’єктів, зафіксованих на електронній карті, у якому будь-який користувач може додавати власні довідкові статті та редагувати наявні.

Увага! Під час роботи з комп’ютером дотримуйтеся правил безпеки та санітарно-гігієнічних норм.

Знайдіть з використанням геосервісу Карти Google зображення вашої місцевості на карті земної поверхні та визначте довжину пішого маршруту від вашого будинку до навчального закладу, у якому ви навчаєтеся. Для цього:

1. Відкрийте у вікні браузера головну сторінку геосервісу Карти Google (maps.google.com).

2. Уведіть у поле Шукати на Картах Google вашу домашню адресу або виберіть адресу у списку, що відкриється. Зверніть увагу, як позначено ваш будинок на карті.

3. Перегляньте зображення поверхні у вигляді супутникових фотографій земної поверхні, вибравши кнопку Земля

4. За потреби змініть масштаб перегляду, використавши кнопки інструмента Масштабування

5. Поверніться до режиму перегляду карти, вибравши кнопку Карта

6. Перегляньте зображення, пов’язані з вибраним на карті місцем, вибравши кнопку Показати зображення

Для переходу в режим

перегляду зображень виберіть один з ескізів. Для повернення до режиму перегляду карти виберіть кнопку

поруч з описом фотографії.

7. Виберіть кнопку Маршрути

8. Упишіть адресу вашого навчального закладу.

9. Виберіть кнопку Пішки

для прокладання пішого маршруту.

10. Визначте довжину та тривалість найкоротшого з прокладених маршрутів.

11. Закрийте вікно браузера.

Комунікаційні служби Інтернету призначено для спілкування користувачів Інтернету.

Служби інтерактивного спілкування надають можливість групі користувачів обмінюватися текстовими, відео- або звуковими повідомленнями через Інтернет у реальному часі.

Телеконференції — обговорення певних тем групами співрозмовників, які знаходяться на значній відстані одне від одного. Відеоконференція передбачає використання засобів передавання відеоповідомлень під час спілкування учасників конференції. Конференції, які організують для обміну досвідом, навчання, презентації продукції та іншого, називають вебінарами.

Довготривалі (постійно діючі) телеконференції, у ході яких співрозмовники надсилають і читають текстові повідомлення у зручний для них час, називають форумами. У структурі форумів визначаються тематичні розділи. У розділах можуть бути виділені підрозділи, які, у свою чергу, містять теми. Користувачі форумів вибирають цікаві для них теми, ознайомлюються з існуючими повідомленнями та можуть залишати свої повідомлення у відповідь на існуючі.

Соціальні мережі — це служби Інтернету, які надають можливість пошуку друзів і знайомих, забезпечують спілкування, представлення особистостей, розповсюдження ідей, поглядів, розміщення цікавих матеріалів тощо.

Послуги Інтернету зі створення мережевих спільнот, спільного зберігання аудіо-, відео- та графічних файлів, колективного редагування гіпертек-стових та інших документів, називають соціальними сервісами Веб 2.0.

Геосервіси — це сервіси Веб 2.0, які призначено для знаходження місця на картах земної поверхні, їх опису, приєднання до карт фотографій і відео різних об’єктів, прокладання та оцінювання маршрутів, використовуючи дані, отримані з навколоземних супутників.

Дайте відповіді на запитання

1*. Які служби Інтернету ви знаєте і яке їх призначення?

2°. Які служби Інтернету належать до комунікаційних служб?

3*. Які служби Інтернету є службами інтерактивного спілкування? Назвіть приклади таких служб.

4*. Які дії потрібно виконати, щоб користуватися послугами служб інтерактивного спілкування?

5°. Що таке телеконференція; відеоконференція; вебінар?

6*. Які служби дають змогу організовувати телеконференції?

7°. Що називають форумом в Інтернеті? Яка структура форумів?

8°. Для чого створюються соціальні мережі? Які соціальні мережі ви знаєте?

9*. Які сервіси називають соціальними сервісами Веб 2.0? Наведіть приклади.

10*. Яке призначення геосервісів? Наведіть приклади геосервісів.

Виконайте завдання

1*. Назвіть програми служб інтерактивного спілкування, які ви знаєте. Поясніть особливості користування послугами цих служб.

2*. Відкрийте головну сторінку сайту Острів знань (ostriv.in.ua) і виберіть кнопку Форум. Визначте, які розділи створено на форум і, коли та які повідомлення на форумі були створені останніми. Ознайомтеся з правилами форуму.

3*. Відкрийте головну сторінку сайту Мої знання (mz.com.ua) та виберіть гіперпосилання Форум. Визначте, які категорії та розділи створено на форумі. Виберіть у категорії Живе спілкування розділ Учнівська кімната. Перегляньте повідомлення в темі Який ваш улюблений шкільний предмет?. Який предмет учні називають найчастіше?

4*. Відкрийте головну сторінку соціальної мережі Українці (ukrainci. org.ua). Виберіть гіперпосилання Групи. Виберіть у списку Показати значення Популярні групи. Які групи за інтересами є найпопу-лярнішими в цій соціальній мережі?

5*. Відкрийте головну сторінку сервісу YouTube (youtube.com). У поле Пошук уведіть текст експрес-урок української мови. Перегляньте перший зі знайдених уроків, вибравши відповідне зображення. Якій темі присвячено урок? Залиште коментар до відео з подякою учителю за урок, увівши текст у поле Коментарі. За якої умови можливо залишати коментарі на сервісі YouTube?

6*. Відкрийте головну сторінку енциклопедії Вікіпедія (uk.wikipedia. org). Уведіть у поле Пошук у Вікіпедії назву вашого населеного пункту або виберіть його зі списку, що відкриється. Чи існує відповідна стаття у Вікіпедії? Якщо стаття існує, то перегляньте її зміст, існуючі розділи. Виберіть гіперпосилання Редагувати. Чи маєте ви можливість уносити зміни до змісту статті? Виберіть гіперпосилання Переглянути історію. Коли і ким було зроблено останні виправлення в тексті статті? Зробіть висновок про достовірність матеріалів, розміщених у статтях Вікіпедії.

7*. Знайдіть з використанням геосервісу Карти Google адресу Національного еколого-натуралістичного центру учнівської молоді, що знаходиться в місті Києві. Перегляньте зображення, пов’язані з вибраним на карті місцем. Визначте, які музеї розташовані поруч з еколого-натуралістичним центром. Прокладіть маршрут від залізничного вокзалу Києва до еколого-натуралістичного центру. Дізнайтеся, які є маршрути громадського транспорту

між цими

об’єктами, яка їх періодичність і тривалість.

8*. Визначте, які можливості для користувача сервісу Карти Google надають позначені елементи керування (мал. 2.17). Використання яких елементів потребує надання від вас додаткових відомостей?

9*. Знайдіть з використанням геосервісу Карти Google зображення вашої місцевості на карті земної поверхні. Приєднайте до карти фотографії улюблених місць вашого населеного пункту, які ви зробили самі.

10*. Ознайомтеся з геосервісом Google Планета Земля (google.com/intl/ uk/earth). Перегляньте можливості сервісу, виконавши Огляд ^ Презентація та вибравши презентації для ознайомлення. Завантажте та встановіть на комп’ютер відповідну програму. Підготуйте презентацію про можливості програми Google Планета Земля для ознайомлення із земними та космічними об’єктами.

 

Це матеріал з підручника Інформатика 9 клас Ривкінд