storinka.click » Інформатика » Структура Інтернету. Передавання даних у мережі Інтернет
Інформація про новину
  • Переглядів: 3992
  • Дата: 6-02-2018, 14:22
6-02-2018, 14:22

Структура Інтернету. Передавання даних у мережі Інтернет

Категорія: Інформатика


1. Які види комп’ютерних мереж ви знаєте?

2. Яка структура ІР-адреси комп’ютера?

3. Що таке протокол передавання даних? Які протоколи використовують у комп’ютерних мережах?

ПРИЗНАЧЕННЯ ТА СТРУКТУРА ІНТЕРНЕТУ

Інтернет (англ. Interconnected Networks — зв’язані мережі) — це найбільша та найвідоміша з глобальних мереж, яка об’єднує комп’ютери і комп’ютерні мережі на основі набору протоколів TCP/IP.

Кожен користувач Інтернету має доступ до інформаційних ресурсів, що містяться на комп’ютерах у різних куточках планети. Крім того, Інтернет є засобом для віддаленого спілкування людей, середовищем для організації дистанційного навчання, медичних консультацій, бізнесу, реклами та торгівлі тощо.

Основою структури мережі Інтернет можна вважати Backbone (англ. backbone — хребет) — високошвидкісні магістральні канали передавання даних. Передаванням даних цими каналами керують потужні суперкомп’ютери, які утворюють перший рівень доступу до Інтернету. Організації, що їх обслуговують, є первинними провайдерами послуг Інтернету (англ. provider — постачальник). До первинних провайдерів приєднуються провайдери наступних рівнів, які, у свою чергу, забезпечують доступ до каналів Інтернету своїм клієнтам — окремим користувачам, мережам і провайдерам нижчого рівня.

Користувачі для отримання доступу до Інтернету звертаються, як правило, до місцевих інтернет-провайдерів.

На малюнку 2.5 наведено схему приєднання комп’ютерів і мереж до Інтернету.


Загрузка...

Чи знаєте ви, що...

Попередницею Інтернету вважається мережа ARPANET, створена агенцією ARPA (англ. Advanced Research Projects Agency — агенція перспективних дослідницьких проектів) Міністерства оборони США.

Днем народження ARPANET вважається 29 жовтня 1969 року, коли відбувся перший пробний сеанс зв’язку між комп'ютерами двох університетів США. І хоча після передавання двох символів зв’язок перервався, із цього почалася історія Інтернету.

Із часом більшість глобальних мереж, створених у різних частинах світу, увійшла до складу Інтернету.

Чи знаєте ви, що...

З 1998 року до числа свят додався Всесвітній день Інтернету. Його заснував Папа Римський Іоанн Павло ІІ і визначив покровителем Інтернету святого Ісидора Севільського (мал. 2.6). Цей іспанський єпископ жив у 560-636 роках і був автором першої у християнському світі 20-томної енциклопедії всіх галузей знань «Етимології». На честь святого Ісидора Севільського Всесвітній день Інтернету святкують 4 квітня.

ПРОТОКОЛИ ПЕРЕДАВАННЯ ДАНИХ

Ви вже знаєте, що передавання даних у комп’ютерних мережах здійснюється за певними правилами. Набір протоколів ТСР/ІР описує правила поділу даних на пакети та пересилання цих пакетів мережами. До складу набору ТСР/ІР включено й інші правила, які визначають особливості функціонування різних служб Інтернету. Вони описують:

• FTP (англ. File Transfer Protocol — протокол передавання файлів) — правила передавання файлів;

• SMTP (англ. Simple Mail Transfer Protocol — простий протокол передавання пошти) — правила передавання поштових повідомлень електронною поштою;

• РОР3 (англ. Post Office Protocol version 3 — протокол поштового відділення, версія 3) — правила отримання поштових повідомлень електронною поштою;

• SIP (англ. Session Initiation Protocol — протокол установлення сесії) — правила передавання голосового сигналу по каналу зв’язку в цифровому виді;

• RTP (англ. Real Time Protocol — протокол реального часу) — правила прийому голосового сигналу;

• НТТР (англ. Hyper Text Transfer Protocol — протокол передавання гі-пертексту) — правила передавання гіпертекстових документів

та інші.


ДОМЕННІ ІМЕНА РЕСУРСІВ ІНТЕРНЕТУ

Ви знаєте, що кожен комп’ютер у мережі має власну ІР-адресу, що складається із чотирьох цілих чисел від 0 до 255 кожне, розділених крапками. Числові адреси комп’ютерів зручні для їх опрацювання комп’ютером, але людині складно їх запам’ятовувати. Наприклад, з ІР-адреси 193.243.159.109 нічого не дізнаєшся про призначення ресурсу. Зручніше використовувати адреси, що записані словами або їх скороченнями. За адресою ресурсу olymp.vinnica.ua легко зрозуміти, що він належить українській організації з міста Вінниця, яка є організатором олімпіад. Насправді 193.243.159.109 та olymp.vinnica.ua — це дві адреси одного й того самого ресурсу, Центру підтримки та проведення олімпіад школярів з використанням можливостей Інтернету.

Адреса ресурсу в мережі, записана з використанням слів або їх скорочень, що розділені крапкою, називається доменним іменем (англ. domain — володіння, територія).

Наприклад, доменними іменами є mon.gov.ua, ostriv.in.ua, google.com та інші.

Зіставлення доменних імен та ІР-адрес у мережі виконується автоматично. Це забезпечує спеціальна мережева служба DNS (англ. Domain Name System — система доменних імен). На серверах цієї служби зберігаються таблиці відповідності доменних імен та ІР-адрес.

Ресурси Інтернету можуть належати до різних категорій — ресурси країни або організації, ресурси певної тематики тощо. Позначення цих категорій використовують для утворення доменних імен. У системі доменних імен визначено зони — домени.

Частина доменного імені, що записана після останньої крапки, називається доменом верхнього рівня. Домени верхнього рівня визначаються міжнародною угодою. У їх числі можна виділити функціональні (за сферою діяльності) та національні. Приклади доменів наведено в таблиці 2.3.

Таблиця 2.3

Приклади доменів у доменних іменах ресурсів Інтернету

У доменах верхнього рівня можуть бути зареєстровані домени другого рівня, у яких, у свою чергу, можуть бути зареєстровані домени третього рівня тощо.

Для того щоб отримати доменне ім’я для власного ресурсу, потрібно звертатися до регіонального регістратора доменних імен. Український національний домен ua з 2001 року адмініструє ТОВ «Хостмайстер» (hostmaster.ua). Найбільшим українським регістратором доменних імен є компанія Imena.UA.

Для тих, хто хоче знати більше

Першим доменним іменем, зареєстрованим 15 березня 1985 року, стало Symbolics.com. Сайт із цим іменем існує і тепер та належить компанії — виробнику обчислювальних систем спеціального призначення. Наступними було зареєстровано в домені edu доменні імена шести університетів США. У 2016 році загальна кількість доменних імен, зареєстрованих по всьому світі у всіх доменах верхнього рівня, склала 314 млн.

У 2017 році домену ua виповнюється 25 років. За час існування кількість доменних імен у домені ua сягнула понад 550 тисяч.

Для кожного регіону України визначено один або два домени другого рівня, деякі з них наведено на малюнку 2.7.


Загрузка...

URL-АДРЕСИ ІНФОРМАЦІЙНИХ РЕСУРСІВ

В Інтернеті нас найчастіше цікавлять певні інформаційні ресурси — документи, фотографії, звуко- та відеозаписи тощо. Для користування такими ресурсами їм надають унікальні адреси.

Адресу інформаційного ресурсу в мережі називають URL-адресою (англ. Uniform Resource Locator — уніфікований вказівник місцезнаходження ресурсу).

У записі URL-адреси вказують назву протоколу, за правилами якого передаватиметься файл мережею, і шлях до ресурсу. Шлях до ресурсу включає доменне ім’я або ІР-адресу ресурсу та шлях до файла на комп’ютері, де цей файл розміщено. URL-адреса має таку структуру:

Протокол : // доменне ім’я / шлях до файла / ім’я файла

Наприклад, запис http://uk.wikipedia.org/wiki/DNS є URL-адресою файла зі статтею, що містить опис поняття DNS в інтернет-енциклопедії Вікіпедія. Передавання цього файла здійснюватиметься за протоколом http. Ресурс, на якому зберігається файл, має доменне ім’я uk.wikipedia.org. Назва папки, у якій розміщено файл, — wiki. Ім’я файла — DNS.

Для тих, хто хоче знати більше

У записі URL-адреси обмежено використання літер кирилиці, окремих літер французького, німецького алфавітів, інших національних алфавітів. Якщо ім'я файла записано з використанням таких літер, то під час утворення URL-адреси це ім'я буде закодовано.

Наприклад, файл у Вікіпедії з іменем «Комп'ютер» має URL-адресу http://uk. wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D0%BC%D0%BF%27%D1%8E%D1%82%D0 %B5%D1%80.

Зараз з'явилася можливість використовувати в адресах ресурсів літери кирилиці та інших алфавітів. Такі адреси називають IRI (англ. Internationalized Resource Identifier — інтернаціоналізований ідентифікатор ресурсу).

Із 4 квітня 2014 року розпочалася реєстрація доменних імен у кириличному домені .укр. Наприклад, доменне ім'я президент.укр можна використати для звертання до сайту президента України, математика.укр є доменним іменем сайту дистанційного навчання Кременчуцького національного університету імені Михайла Остроградського. У жовтні 2016 року в кириличному домені .укр було зареєстровано майже 10 тисяч доменних імен.

СПОСОБИ ПІД’ЄДНАННЯ ДО ІНТЕРНЕТУ. ФУНКЦІЇ ПРОВАЙДЕРА

Для того щоб підключити ваш комп’ютер до Інтернету, слід звернутися до інтернет-провайдерів, які обслуговують ваш населений пункт. Вам запропонують різні способи підключення: кабельними каналами або каналами бездротового зв’язку. Залежно від типу каналів провайдери запропонують відповідне обладнання. Так, за вибору кабельного каналу можна використати кабельні модеми (пристрої для встановлення індивідуального зв’язку з провайдером) або маршрутизатори для підключення до локальної мережі провайдера. Обладнанням для підключення до каналів бездротового зв’язку можуть бути бездротові модеми та супутникові антени (мал. 2.8).

Мал. 2.8. Обладнання для підключення до Інтернету за бездротовою технологією: а) бездротовий модем; б) супутникова антена

Отримати доступ до Інтернету можна також, використовуючи канали операторів мобільного зв’язку.

Від вашого вибору та можливостей провайдера залежить швидкість і якість обміну даними між вашим комп’ютером та іншими комп’ютерами мережі Інтернет.

До функцій провайдера належать:

• установлення обладнання та програмного забезпечення для підключення до каналів зв’язку провайдерів вищого рівня;

• прокладання каналів зв’язку для підключення власних клієнтів;

• установлення у клієнтів обладнання для підключення до мережі, налаштування програмного забезпечення для передавання даних по прокладених каналах зв’язку;

• надання клієнтам різноманітних послуг:

1 надання доступу до Інтернету;

Я технічне обслуговування обладнання у клієнта;

1 надання можливостей щодо створення та обслуговування електронних поштових скриньок клієнтів;

Я виділення дискового простору для розміщення веб-сайтів клієнтів, надання доменного імені, забезпечення доступу до них з Інтернету та інші.

Увага! Під час роботи з комп’ютером дотримуйтеся правил безпеки та санітарно-гігієнічних норм.

1. Визначте, адресою якого ресурсу є ІР-адреса 173.194.44.79. Для цього введіть цю ІР-адресу в адресному рядку браузера та натисніть клавішу Enter. Перегляньте веб-сторінку, яку буде при цьому відкрито.

2. Визначте, яка ІР-адреса Навчального сайту з математики зіставлена з доменним іменем formula.co.ua. Для цього:

1. Відкрийте вікно програми Провідник.

2. Упишіть в адресному рядку команду cmd та натисніть клавішу Enter.

3. У вікні Командний рядок, що відкрилося, упишіть команду ping formula.co.ua та натисніть клавішу Enter.

4. Запишіть ІР-адресу, з якою відбувається обмін пакетами.

5. Закрийте вікно Командний рядок.

3. Визначте, як кодуються URL-адреси ресурсів у випадку використання в них літер латиниці та кирилиці. Для цього:

1. Відкрийте у вікні браузера веб-сторінку з URL-адресою nature. land.kiev.ua/red-book.html.

2. Скопіюйте адресу з адресного рядка браузера та вставте до нового текстового документа.

3. Порівняйте вигляд URL-адреси в рядку браузера та в текстовому документі.

4. Відкрийте у вікні браузера веб-сторінку з адресою іоіт.укр.

5. Скопіюйте адресу з адресного рядка браузера та вставте до текстового документа.

6. Порівняйте вигляд URL-адреси в рядку браузера та в текстовому документі.

7. Поясніть отриманий результат використанням в URL-адресах символів з кодових таблиць ASCII та Unicode.

4. З’ясуйте вартість реєстрації доменного імені в домені вашого регіону. Для цього:

1. Знайдіть на сайті Hostmaster Ltd (hostmaster.ua) перелік реєстраторів доменних імен у домені вашого регіону. Скільки реєстраторів знайдено?

2. Перегляньте веб-сайти кількох реєстраторів.

3. Порівняйте вартість реєстрації доменних імен у домені вашого регіону в різних реєстраторів.

5. Закрийте всі відкриті вікна.

Іптернет — це найбільша та найвідоміша з глобальних мереж, яка об’єднує комп’ютери та комп’ютерні мережі на основі набору протоколів ТСР/ІР.

Основою структури мережі Інтернет є високошвидкісні канали передавання даних. Передаванням даних цими каналами керують комп’ютери первинних провайдерів послуг Інтернету. До первинних провайдерів приєднуються провайдери наступних рівнів, які забезпечують доступ до каналів Інтернету своїм клієнтам, і так далі.

До складу набору протоколів ТСР/ІР включено протоколи, які забезпечують функціонування різних служб Інтернету.

Адреса ресурсу в мережі, записана з використанням слів або їх скорочень, що розділені крапкою, називається доменним іменем.

Для того щоб отримати доменне ім’я для власного ресурсу, потрібно звертатися до регіонального регістратора доменних імен. Інколи надати доменне ім’я може інтернет-провайдер.

Адресу інформаційного ресурсу в мережі називають URL-адресою. URL-адреса має таку структуру:

Протокол :// доменне ім’я / шлях до файла / ім’я файла

Для того щоб підключити комп’ютер до Інтернету, слід звернутися до інтернет-провайдерів, які обслуговують населений пункт. При цьому можуть бути запропоновані різні способи підключення: кабельними каналами або каналами бездротового зв’язку. Залежно від типу каналів провайдери запропонують відповідне обладнання.

До функцій провайдера належать: прокладання каналів передавання даних для своїх клієнтів, установлення та технічне обслуговування обладнання та програмного забезпечення у клієнтів, надання їм доступу до Інтернету та інше.

1*. Яка структура мережі Інтернет?

2*. Які протоколи забезпечують передавання даних у різних службах Інтернету? Поясніть їх призначення.

3°. Що називається доменним іменем? Наведіть приклади доменних імен.

4*. Які види та приклади доменів верхнього рівня ви знаєте?

5*. Як отримати доменне ім’я для власного ресурсу?

6*. Яке призначення DNS-серверів?

7*. Що називається URL-адресою? Яка структура URL-адреси? Наведіть приклади.

8*. Який існує зв’язок між доменним іменем та URL-адресою файла? 9*. Які способи підключення до Інтернету ви знаєте?

10°. Що належить до функцій провайдерів послуг Інтернету?

Виконайте завдання

1*. Підготуйте повідомлення про глобальні мережі, які існували до появи Інтернету.

2*. Для наведених доменних імен укажіть домен верхнього рівня, національну належність, сферу діяльності:

3*. Зробіть припущення про призначення ресурсів з доменними іменами man.gov.ua, uk.wikipedia.org, hostmaster.net.ua, ua.textreferat. com, windowshelp.microsoft.com.

4*. Поясніть структуру URL-адрес ресурсів:

5*. Поясніть помилки в записі наведених URL-адрес ресурсів:

6*. Підготуйте повідомлення про існуючі обмеження на реєстрацію доменних імен у доменах .ua, .gov.ua та .edu.ua.

7*. З’ясуйте, які послуги надає вам як клієнту ваш інтернет-провайдер.

 

Це матеріал з підручника Інформатика 9 клас Ривкінд