storinka.click » Хімія » Вищі карбонові кислоти та їхні солі (мила)
Інформація про новину
  • Переглядів: 2605
  • Дата: 3-02-2018, 15:27
3-02-2018, 15:27

Вищі карбонові кислоти та їхні солі (мила)

Категорія: Хімія


Матеріал параграфа допоможе вам:

отримати відомості про вищі карбонові кислоти; дізнатися про органічні сполуки, які виявляють мийну дію.

Вищі карбонові кислоти. Карбонові кислоти, молекули яких містять 10 або більше атомів

Карбону, називають вищими. Серед кислот цієї групи найважливішими є пальмітинова С15Н31СООН, стеаринова С17Н35СООН і олеїнова С17Н33СООН (мал. 83). Перші дві кислоти належать до насичених сполук, оскільки містять у молекулах лише прості ковалентні зв’язки між атомами Карбону, а олеїнова кислота — до ненасичених, бо має в молекулі один подвійний зв’язок С=С.

Мал. 83. Кулестержневі моделі молекул стеаринової (а) й олеїнової (б) кислот


Загрузка...

Вищі карбонові кислоти раніше добували тільки з рослинних і тваринних жирів. Тому їх ще називають жирними кислотами.

Пальмітинова і стеаринова кислоти — білі тверді речовини, а олеїнова — рідина. Вони практично не розчиняються у воді.

За хімічними властивостями вищі карбонові кислоти подібні до оцтової, але є дуже слабкими. Ці сполуки реагують із лугами:

Якщо до розчину солі вищої карбонової кислоти додати розбавлену сульфатну кислоту, то відбувається реакція обміну:

Вищі карбонові кислоти добувають, здійснюючи за певних умов реакції природних жирів із водою, а також окисненням деяких компонентів нафти.

Мила. Солі лужних елементів і карбонових кислот із кількістю атомів Карбону в аніонах від 10 до 20 називають милами. (Якщо атомів Карбону в аніоні солі менше 10, то сполука не виявляє мийної дії, а якщо більше 20, то сіль практично нерозчинна у воді.) Солі Натрію і вищих карбонових кислот є твердими речовинами, а солі Калію — рідинами.

Традиційний процес миловаріння полягає в нагріванні жирів або олій із лугом. У результаті утворюється концентрований розчин, у якому містяться солі вищих кислот (мила). При додаванні до нього насиченого розчину кухонної солі розчинність цих солей зменшується; вони виділяються з розчину і спливають на поверхню. Цей процес називають висолюванням. Мило збирають і заповнюють ним форми, де воно твердне. Залежно від сорту мила в нього під час виготовлення додають барвники, ароматизатори, екстракти рослин (календули, липи, ромашки та ін.).

Мийна дія мила полягає у відокремленні часточок бруду, наприклад, від поверхні тканини й утворенні емульсії чи суспензії. Розглянемо, як це відбувається.


Пригадайте, що таке емульсія, суспензія.

Потрапляючи у воду, мило розчиняється і частково взаємодіє з нею; при цьому утворюються слабка кислота і луг:

(мал. 84). Неполярна частина йона «розчиняється» в жировій частині забруднення, а полярна залишається у воді (мал. 85), сполу-

чаючись із її молекулами водневими зв’язками. Унаслідок такої взаємодії забруднення відокремлюється від поверхні тканини разом з аніонами кислотних залишків у вигляді маленьких жирових краплинок або твердих часточок. Вони не злипаються, оскільки мають на своїй поверхні однойменний заряд (який?), а збираються навколо бульбашок повітря в піні.


Загрузка...

 

Використання мила має певні недоліки. Луг, невелика кількість якого утворюється у водному розчині мила, повільно роз’їдає тканини, руйнує деякі барвники. Нині мило майже повністю витіснили синтетичні мийні засоби.

ВИСНОВКИ

Найважливіші вищі карбонові кислоти — пальмітинова, стеаринова й олеїнова. Це дуже слабкі кислоти. Їх натрієві й калійні солі називають милами.

Мило частково реагує з водою; при цьому утворюються відповідні кислота і луг. Наявність в аніоні кислоти полярної й неполярної частин зумовлює змочування розчином мила різних поверхонь і видалення з них забруднень.

217. Які сполуки зараховують до вищих карбонових кислот?

218. Напишіть рівняння реакції олеїнової кислоти з калій гідроксидом і дайте назву солі, яка утворюється.

219. Складіть молекулярні та йонно-молекулярні рівняння реакцій:

а) калій пальмітату з водою;

б) магній стеарату (нерозчинна сіль) із хлоридною кислотою.

220. Чи здатні виявляти мийну дію:

а) натрій сульфат;

б) натрій ацетат;

в) калій стеарат?

Відповіді поясніть.

 

Це матеріал з підручника Хімія 9 клас Попель, Крикля