storinka.click » Географія » Екологічні проблеми людства
Інформація про новину
  • Переглядів: 759
  • Дата: 7-01-2018, 10:08
7-01-2018, 10:08

Екологічні проблеми людства

Категорія: Географія


Пригадайте, які негативні явища виникають унаслідок забруднення атмосфери.

Які масштабні екологічні проблеми на території України мають міжнародний характер?

Причинами виникнення глобальних екологічних проблем (забруднення атмосфери, гідросфери, руйнування земель, збіднення біологічного різноманіття та ін.) є нераціональне природокористування на рівні держав та низькаекологічна культура на рівні особистості.

ЗАБРУДНЕННЯ АТМОСФЕРИ. Ви вже знаєте, що для атмосфери найбільш гострими є проблеми парникового ефекту, виникнення озонових дір, кислотних дощів, смогу. Усі вони пов’язані із забрудненням атмосферного повітря.Перелік промислових забруднювачів вражає: карбон(ІІ) оксид, оксиди Нітрогену, сульфур(ІУ) оксид, вуглеводні, альдегіди, сполуки важких металів(свинцю, цинку, міді, кадмію, хрому), амоніак, діоксини, радіоактивні елементи, пил.

Унаслідок збільшення показників парникового ефекту (за якого сонячна енергія, відбиваючись від поверхні Землі, не повертається в космос, тому що її затримують молекули різних газів в атмосфері) на нашій планеті підвищується температура повітря. Парникові гази (карбон(ІУ) оксид (С02), метан,пара води) потрапляють в атмосфернеповітря в результаті спалювання мінерального палива, лісових пожеж, підчас видобутку й використання природного газу. За оцінками експертів, подвоєння вмісту С02 в повітрі призведедо підвищення середньої температуриповітря на планеті на 2-4°С. Унаслідок такого глобального потеплінняпочнуть інтенсивно танути льодовикибіля полюсів планети, а це спричинить підняття рівня Світового океанущонайменше на 25 см. Тоді прибережні густонаселені райони світу будутьзатоплені, мільйони людей вимушенібудуть залишити свої житла. Своєючергою, це спричинить міграцію населення і збільшить ризик етнічних таінших соціальних конфліктів.

Забруднення не має кордонів

Забруднене атмосферне повітря не має кордонів. Понад 4 тис. км відділяють Га-вайські острови, що в Тихому океані, відЛос-Анджелеса (США) і б тис. км — від Токіо (Японія). Проте токсичність повітря нацих екзотичних островах за останні ЗО років зросла на 30%. За цей же час уміст пилув льодовиках Кавказу зріс у 20 разів, а вльодах Антарктиди швидкими темпаминакопичується ртуть. І пил, і частинки ртутіпереносяться повітрям.


Загрузка...

Глобальне потепління клімату

Наочним його підтвердженням є танення льодовиків. Спостереження протягом останніх десятиліть свідчать, що шар їх кригитоншає із середньою швидкістю 0,3 м/рік.В Антарктиді від шельфових льодовиківвідколюються величезні айсберги й пласкікрижини завдовжки сотні кілометрів. Цепочаток руйнації крижаного покриву материка, що лишався стабільним упродовжостанніх 10 тис. років.

Озонові діри (зменшення концентрації озону (03) у стратосфері, особливо над полярними і приполярними районами) небезпечні тим, що через нихвільно проникають на поверхню Землі

ультрафіолетові промені, що є згубними для живих організмів. До зменшення вмісту озону призводить потрапляння в атмосферу аерозолів та фреонів, які використовують у холодильних і морозильних камерах. Обмежене використанняцих речовин не лише загальмувало розростання озонових дір, а й привело до їхзатягування. Проте повне їх зникнення поки що неможливо підтвердити.

Для тих регіонів світу, у яких електроенергетика базується на спалюванні великої кількості вугілля, актуальною є проблема кислотних дощів. Сьогоднітакі небезпечні опади завдають шкоди екосистемам Центральної і Східної Європи, скандинавських країн, багатьох районів Роси, Китаю та Індії. Кислотнідощі негативно впливають на органічний світ, шкодять матеріалам і спорудам, посилюючи корозію металів, перетворюючи внаслідок хімічних реакціймармур і вапняки на крихкий гіпс. Це несприятливо позначається на станіархітектурно-історичних пам’яток. Значна кількість викидів і пилу в повітрінад окремими промисловими територіями може спричиняти смог. У забрудненому повітрі розсіюється велика кількість важких металів та інших шкідливих для живих організмів речовин.


ЗАБРУДНЕННЯ ГІДРОСФЕРИ. Найбільш забрудненими в гідросфері є річки й озера. Ще півстоліття тому в найгіршому стані були поверхневі води Західної Європи і СІЛА. Сьогодні ситуація значно поліпшилася. Риболовля нарічках Західної Європи, навіть у межах великих міст, тепер звичне явище, щовказує на відновлення якості води. Забрудненими залишаються річки Східної

Європи (Дунай, Дніпро, Дністер, Волга та ін.). Загрозливих масштабів набуваєзабруднення поверхневих вод у країнах, що розвиваються.

На початку 1980-х років у науково-популярних виданнях писали про високий рівень забруднення вод Рейну. Щодня у них потрапляло 32 тис. тонн хлоридів,14 тис. тонн сульфатів, 10 тис. тонн катіонів Кальцію, 3,5 тис. тонн катіонів Магнію,2 тис. тонн нітратів. Проте сьогодні європейська річка, завдяки вжитим заходам,очистилась.

Підземні води завдяки природним фільтрувальним властивостям гірськихпорід забруднені значно менше. Проникнення шкідливих речовин у горизонти міжпластових вод відбуваєтьсяздебільшого під час аварій на нафтових

свердловинах або закачування забруднених стічних вод під землю. Природне погіршення якості підземної води можливе в разі дуже активного її використання (коли забори води в кілька разів перевищують її поповнення внаслідокпросочування під землю) через зміну геохімічних процесів.

Світовому океану найбільшої шкоди завдає забруднення його вод нафтопродуктами та побутовими відходами. За оцінками вчених, в океани щороку потрапляють мільйони тонн нафти внаслідок її витікання під час видобуткуна шельфі, аварії танкерів чи підводних нафтопроводів. Нафтова плівка, щонадзвичайно швидко розтікається поверхнею води, може вкривати площі всотні й тисячі квадратних кілометрів. У місцях її поширення припиняєтьсяобмін між повітрям і водою, що призводить до загибелі морських організміві різкого зменшення вологості повітря. Північне, Балтійське, Середземне,Аравійське і Південно-Китайське моря, Перська, Біскайська і Мексиканськазатоки, ділянки Індійського (поблизу узбережжя Африки) та Тихого океанівналежать до акваторій екологічного ризику, тому що надзвичайно забрудненій перебувають під загрозою техногенних катастроф.

ДЕГРАДАЦІЯ ЗЕМЕЛЬ. Як ви вже знаєте, площа земельних ресурсів обмежена. Водночас їх не можна замінити жодним іншим ресурсом. Деградація земель — це погіршення їх стану, складу і корисних властивостей, зокрема родючості, унаслідок впливу природнихчи антропогенних чинників. Щорокуз активного використання вилучаютьмільйони гектарів земель, а це зменшуєможливості людства розв’язати продовольчу, сировинну, соціальні та іншіглобальні проблеми. До цього призводять гірничі розробки, водна і вітроваерозія, опустелювання, хімічне й радіоактивне забруднення ґрунтів. Видобуток корисних копалин спричиняє руйнування земель, втрату родючого шаруі формування «місячних ландшафтів», або «бедлендів». Прикладами такихтериторій у світі є ділянки в Рейнсько-Рурському районі (Німеччина), на Донбасі (Україна), Кузбасі (Росія), узбережжя Перської затоки, «мідних поясів»Замбії, Заїру, Чилі та Перу, гірничопромислових районів Канади, Австралії,Південної Африки.

До деградації земель, втрати природної родючості ґрунту, розширення площі пустель, активізації ерозійних процесів веде й вирубування лісів, надмірне випасання худоби та нехтування агротехнічними правилами. Сумнимиприкладами подібних втрат продуктивних земель є бразильська Амазонія,африканський Сахель, Південний Китай, басейн Інду, степи Казахстану,Північна Мексика, Карпати. Внесення мінеральних добрив, гербіцидів тапестицидів хоч і дає змогу підвищити урожайність сільськогосподарськихкультур і навіть тимчасово поліпшити родючість земель, проте з часом сприяє нагромадженню в ґрунті шкідливих хімічних сполук та важких металів.Потрапляючи в культурні рослини, тканини і молоко тварин через харчові

ланцюги, вони опиняються в організмі людини, збільшуючи захворюваність і смертність серед населення. Деградація земель та опустелювання негативнопозначаються на цілісності екосистем, біорозмаїтті. Виникає загроза для продовольчої безпеки людства.

Розвиток військових і мирних атомних технологій призвів до радіоактивного забруднення довкілля. Випробування ядерної зброї, техногенні катастрофи сформували значні ареали забруднених радіоактивними елементами земель у Росії, Казахстані, Китаї, США, Японії, Україні.

ЗБІДНЕННЯ БІОЛОГІЧНОГО РІЗНОМАНІТТЯ. Збіднення рослинності й тваринного світу — результат впливу людини на довкілля. Через втручання уприроду і руйнування екосистем темпи вимирання окремих видів живих організмів сьогодні в сотні разів перевищують природну норму. За останні тристоліття на Землі повністю знищено 280 видів ссавців і птахів, а 450 видам загрожує зникнення. У Європі на межі зникнення опинилися муфлон, кам’янийбаран, зубр, вовк, окремі види кажанів.

Втрата біорозмаїття збіднює всю планету, супроводжує деградацію екосистем і негативно впливає на сільськогосподарське виробництво. У багатьохрегіонах світу видове різноманіття єважливим стимулом для розвитку туризму. Щоб зберегти та відновити різноманіття видів рослин і тварин, потрібнорозумно використовувати екосистеми.

Знищені види

Повністю вимер велетенський страус із Мадагаскару. Зник американський мандрівний голуб, а колись зграї цих птахів літали суцільним широким фронтом майжедо 10 кілометрів завдовжки! У лісах Китаюзалишилося небагато особин великої панди — бамбукового ведмедя.

ЕКОЛОГІЧНА СИТУАЦІЯ В УКРАЇНІ. Кризовий стан навколишнього середовища в Україні та пов’язаний із цим стан здоров’я її населення становлять загрозу для національної безпеки держави. В Україні живуть у середньому71 рік, тоді як середня тривалість життя в Польщі становить майже 74 роки, у

Німеччині — 78, у Швеції — 80. Впливає на цю сумну статистику захворюваність, спричинена антропогенним навантаженням на довкілля, зокремавикидами промислових підприємств.Жителі міст з розвинутими металургійним та хімічним виробництвами маютьнайменшу очікувану тривалість життя.Промислове навантаження на довкіллявід викидів підприємств у розрахункуна 1 км2 площі країни становить близько 6,5 тонн, на душу населення — більше ніж 80 кг на рік.

Сміттєві проблеми

Кількість непотребу, що його вивозять на смітники, становить 240 кг на рік на одного жителя України, а у Швейцарії — 0.У Японії працюють 3 тис. сміттєпереробнихзаводів, що використовують екологічносприятливі технології, а в Україні є тількиодин сміттєспалювальний завод у Києві, тай той становить небезпеку для довкілля таздоров'я людей як джерело викидів діокси-нів. У Богодухові (Харківська область) намісці стихійного сміттєзвалища збудованоперший і поки що єдиний в країні завод звиробництва добрив із сміття, на якому задопомогою спеціальних бактерій тверді побутові відходи перетворюють на компост.

Щорічно Україна продукує мільйони тонн твердих відходів, і тільки 10%

з них переробляють. Понад ЗО тис. полігонів і сміттєзвалищ загалом займають площу, що становить 7 % її території! На них не здійснюють запобіжних заходів для захисту підземних вод і повітря від забруднення. Загальна кількістьнагромаджених відходів становить уже мільярди тонн. Водночас їх можна переробляти й отримувати від цього користь, проте в Україні немає державноїпрограми поводження з відходами. Переробку сміття в нашій країні необхіднопривести до європейських норм.

Сьогодні майже всі водойми і річки в Україні за рівнем забруднення наблизились до найвищої категорії, процеси їх самоочищення порушені. Основними забруднювачами води є підприємства комунального господарства, які скидають забруднені стічні води. Внаслідок браку фінансування реконструкцію більшості каналізацій не проводять.

Водночас до замулення, забруднення та заростання річок і водойм призводять надмірна розораність території та низька її лісистість. Сільськогосподарська освоєність території в Україні перевищує 70% , а рівень розораності всього її земельного фонду — 58 %. Загалом лише один з кожних 10 га сільськогосподарських угідь має належний екологічний стан. Зростає рівеньтоксичного забруднення ґрунтів.

Площа лісів у країні становить 16 % загальної території, тоді як для нашої кліматичної смуги середнім показником є 20% . Україна, займаючи менше ніж 6% території Європи, володіє близько 35% її біорозмаїття. Водночас багато ендемічних для України та Європи видів перебувають під постійноюзагрозою зникнення внаслідок техногенного впливу на природне середовище.

В Україні, на жаль, охорона довкілля не є пріоритетом державної політики. У країні відсутня єдина система моніторингу стану навколишнього середовища та пов’язаних з ним ризиків для здоров’я населення. Таке ставлення до екологічних проблем є сигналом для бізнесу, промисловості та сільськогогосподарства щодо неврахування вимог охорони довкілля у власній діяльності. Обсяги штрафів ніяк не стимулюють підприємства переобладнувати виробництво екологічно безпечними технологіями. Показник його технічногооновлення та очисних споруд украй низький. У результаті розвиток господарства призводить до нераціонального використання природних ресурсів та їхвиснаження. В Україні діє енерго- та ресурсозатратна модель економічногорозвитку, яка спричиняє кризовий стан навколишнього середовища та здоров’я населення.


Загрузка...

ШЛЯХИ РОЗВ’ЯЗАННЯ ЕКОЛОГІЧНИХ ПРОБЛЕМ. Для подолання екологічних загроз людство виробило низку заходів. Серед них — перехід до матеріале- й енергозбережувальних технологій, а в перспективі — до замкнутих циклів використання ресурсів та маловідходного виробництва. Екологічношкідливі виробництва, які поки що не можна закрити, варто розосереджувати. А природно-заповідні території, особливо в районах із вразливими йнестабільними екологічними системами (тундра, пустеля, вологі екваторіальні ліси), — розширювати. Важливим є залучення досвіду раціонального

природокористування, розроблення регіональних схем використання ресурсів залежно від природних, економічнихта соціальних особливостей території.У країнах світу вже зроблено конкретні кроки, щоб обмежити забрудненняатмосфери: підписано протоколи щодопоступового скорочення викидів вуглекислого газу (головного «винуватця» утворення парникового ефекту),припинення виробництва фреонів, якіруйнують озоновий шар. Украй важливою є екологічна освіта населення. Щобуникнути екологічної кризи, потрібностворити дієві міжнародні механізмидля розв’язання екологічних проблем і збереження довкілля.

У нашій країні вимога охорони навколишнього середовища є одним з положень угоди України з ЄС. Єдиним шляхом до екологічної безпеки тепер і в майбутньому є формування нового бачення життєдіяльності українськогосуспільства, спрямованого на екологізацію виробництва, споживання, політики, освіти. Важливо стимулювати підприємства, що впроваджують системуекологічного управління, застосовують екологічну перевірку, сертифікаціювиробництва продукції та її якості згідно з міжнародними природоохоронними стандартами.

Кіотський протокол

Це міжнародний документ, прийнятий у місті Кіото (Японія) у 1997 р. Він зобов'язуєрозвинені країни скоротити або стабілізувати викиди парникових газів.

Громадські природоохоронні організації

В Україні діють такі природоохоронні організації, як Всеукраїнська екологічна ліга, «Зелений світ», «Центр аграрних реформ»,Асоціація підприємств у сфері поводження з небезпечними відходами, інформаційний центр «Зелене досьє», «Екологія —Право — Людина» та ін.

ЗАПИТАННЯ І ЗАВДАННЯ

1. Чому в атмосфері виникають такі небезпечні явища, як посилення парниковогоефекту, озонові діри, кислотні дощі, смог?

2. Чому і як забруднюються річки, озера, Світовий океан?

3. Що таке деградація земель? Чим вона небезпечна?

4. Чому екологічну ситуацію в Україні характеризують як кризову?

5. Влаштуйте з однокласниками змагання еко-ідей «Будуймо еко-Україну». Запропонуйте ідею щодо покращання екологічного стану навколишнього середовища.

Розгляньте екологічні плакати на мал. 191. Запропонуйте до кожного з них сло-ган — лаконічну фразу, що добре запам'ятовується та передає суть зображення.

ПРОВЕДІТЬ ДОСЛІДЖЕННЯ

1. З'ясуйте, чи проявляються у вашому регіоні глобальні проблеми. Назвіть, які саме.

2. Дослідіть, що стало причиною їх виникнення.

3. Які шляхи розв'язання зазначених проблем ви можете запропонувати?

4. Що можете зробити конкретно ви для зменшення проявів глобальних проблему своєму регіоні?

 

Це матеріал підручника Географія 9 клас Бойко, Дітчук