storinka.click » Географія » Аутсорсинг
Інформація про новину
  • Переглядів: 4098
  • Дата: 7-01-2018, 10:06
7-01-2018, 10:06

Аутсорсинг

Категорія: Географія


Пригадайте, що таке транснаціональні корпорації.

У чому сутність інформатизації світової економіки?

АУТСОРСИНГ. Будь-який бізнес включає чимало ланок — як тих, що безпосередньо пов’язані з його спеціалізацією, так і не зв’язаних з нею. Водночас низка операцій є обов’язковою для підприємницької діяльності: ведення бухгалтерії, транспортування товару, використання програмного забезпеченнятощо. Для їх виконання підприємець може вводити у штат своїх працівників відповідних спеціалістів, однак це йому невигідно (особливо якщо його фірма невелика, а такі роботи тимчасові). Та й великі компанії не завжди зацікавлені утримувати цілі відділи працівників, що займаються непрофільноюроботою. Діяльність гігантських ТНК настільки ускладнилася, що їм сталонепросто контролювати з центрального офісу процеси, що належать до основної діяльності компаній. Розв’язати ці проблеми допомагає аутсорсинг.

Аутсорсинг — це передача однією компанією на підставі договору певнихбізнес-процесів або непрофільних функцій на обслуговування іншій компанії,яка спеціалізується у відповідній галузі. Така зовнішня компанія має назвуаутсорсер. На відміну від послуг і підтримки, що мають разовий, епізодичний або випадковий характер, аутсорсинг забезпечує професійну підтримкубезперебійної роботи окремих систем та інфраструктури на основі тривалогоконтракту (не менше 1 року).

Основний принцип аутсорсингу: «Залишаю за своєю фірмою тільки те, що можу зробити краще від інших. Зовнішнім компаніям віддаю те, що вониможуть зробити краще від мене». Найчастіше на аутсорсинг віддають: ведення бухгалтерського обліку, прибирання приміщень і прилеглих територій,організацію харчування працівників, навчання молодих співробітників, послуги переказів, обслуговування та ремонт обладнання, автотранспортні, охоронні послуги, IT-послуги та інші. Передати на аутсорсинг можна будь-якийвид діяльності, який здійснюється в межах компанії. Аутсорсинг можливийне лише у сфері послуг, а й у матеріальну виробництві. Прикладом є виробництво високотехнологічної продукції: окрема американська компанія розробляє виріб (телефон, чіп, процесор, планшет тощо), а виготовляють його вКитаї на заводі, де випускають різні вироби для десятків інших фірм за договором. Це вигідно, тому що організація цією компанією свого виробництва івикористання своєї робочої сили взагалі може бути збитковою.

ПЕРЕВАГИ АУТСОРСИНГУ. Аутсорсинг має низку переваг: 1) забезпечення безперебійності роботи бізнесу: бізнес-процес передається на аутсорсинг не конкретній людині, а компанії, яка несе відповідальність за дотримання договірних зобов’язань перед клієнтом; 2) можливість повної концентрації на основному виді діяльності компанії; 3) мінімізація власних ризиків у результаті

виконання завдань професіоналами; 4) зменшення витрат компанії; 5) використання спеціалізованого професійного обладнання та технологій фірми-аут-сорсера; 6) моментальний доступ до кваліфікованих кадрів фірми-аутсорсера; 7) швидкі терміни виконання: фірма-замовник отримує швидкий результатроботи, не втручаючись у її перебіг.

Удаючись до аутсорсингу, компанія йде на обдуманий крок, оскільки це значно спростить її діяльність. Проте, звичайно, передача певних функцій нааутсорсинг передбачає і наявність деяких ризиків.


Загрузка...

АУТСОРСИНГ ІНФОРМАЦІЙНИХ ТЕХНОЛОГІЙ У СВІТІ Як вам уже відомо, одним з основних напрямів розвитку сучасного світу є інформатизація. Застосування інформаційних технологій (IT) спрямоване на отримання, обробку,

зберігання і передачу інформації, обсяг якої постійно зростає. Сфера інформаційних технологій (IT-сфера) включаєрозробку апаратного й програмного забезпечення та надання широкого спектру послуг з їх установки, об’єднанняв системи, обслуговування, а такожсупутніх освітніх, консультаційних ітелекомунікаційних послуг. На світовому ринку IT-послуг явним лідером єПівнічноамериканський регіон (СІЛА,Канада), який суттєво випереджаєАзійсько-Тихоокеанський та Європейський регіони (мал. 182).

Найбільш перспективним напрямом у наданні IT-послуг став аутсорсинг інформаційних технологій (ІТ-аутсор-синг). На нього припадає понад 2/3 усіхконтрактів, що укладаються на світовому ринку аутсорсингу взагалі. ДоІТ-аутсорсингу вдається дедалі більшекомпаній, оскільки в їхній діяльності сфера застосування інформаційнихтехнологій постійно розширюється.Клієнтами ІТ-аутсорсерів у всьому світіє транснаціональні промислові корпорації, великі банки, державні установи, малий і середній бізнес. Основнимисферами глобального ІТ-аутсорсингу єфінансові послуги (майже четвертинаконтрактів), енергетика та різні галузіматеріального виробництва (мал. 183).


Найбільшими у світі постачальниками послуг ІТ-аутсорсингу є компанії, зареєстровані у США (IBM, Dell, Cognizant, CSC та ін.), Канаді(CGI), Ірландії (Accenture), Франції(Capgemini) та ін. Водночас майже вкожній четвертій найбільшій угоді,укладеній на світовому ринку аутсор-сингових IT-послуг, виконавцями єспеціалісти з Індії. Ця країна тривалий час очолює рейтинг привабливостікраїн з ІТ-аутсорсингу (мал. 184); у нійпрацює значна частина співробітниківпівнічноамериканських, європейськихаутсорсингових компаній (наприклад,дві третини із майже 220-тисячного колективу компанії Cognizant)', створенісвої компанії-аутсорсери, які успішноконкурують з лідерами світового ринку IT-послуг (Wipro, HCL, Infosys таін.). Серед десяти найбільших центрівнадання ауторсингових послуг у світіу 2016 р. було 6 індійських міст (Банга-лор, Мумбай, Делі, Ченнай, Хайдара-бад, Пуна). Значні позиції на світовомуринку ІТ-аутсорсингу посідають такожКитай і країни Південно-Східної Азії.Різко зростають обсяги діяльності ІТ-аутсорсерів у країнах Центральної таСхідної Європи, Латинської Америки.

Позиції Європи

на ринку світового аутсорсингу

За даними рейтингу Tholons, у 2014 р. Київ посідав 55 місце у топ-сотні міст світу —постачальників аутсорсингових послуг, аЛьвів — 96 місце. Проте вже у наступному році дослідники виключили українськіміста з рейтингу, зважаючи на політичнута економічну нестабільність у країні тависоку ймовірність воєнних дій на її території. Найбільшими центрами серед містЄвропи за рейтингом 2016 р. були Краків,Дублін, Прага (9,10 і 14 місця відповідно),Будапешт, Варшава, Брно. Загалом у сотніміст рейтингу — 20 європейських.

РОЗВИТОК ІТ-АУТСОРСИНГУ в УКРАЇНІ. Протягом останніх десятирічрозширюється ринок ІТ-аутсорсингув Україні. Якщо у 2003 р. обсяг ринку становив 110 мли дол. США, тоу 2016 р. цей показник перевищивЗ млрд дол. За валютними надходженнями в загальному обсязі українськогоекспорту IT-послуги посідають третє місце після аграрної та металургійноїпродукції. Ключові переваги розробки програмного забезпечення полягають утому, що для збільшення обсягів виробництва не потрібні значні інвестиції восновні засоби, оскільки головний актив ІТ-галузі — людський фактор — програмісти. За даними Асоціації IT України, наша країна посідає четверте місцеу світі за кількістю сертифікованих IT-спеціалістів (після США, Індії, Росії).

Це свідчить про наявність величезного потенціалу зростання галузі. В Україні налічують понад 100 тис. «айтіш-ників», і кожен з них генерує близькоЗО тис. дол. США за рік. Низькі розцінки на послуги та велика кількість висо-копрофесійних працівників є головноюперевагою України.

У глобальному рейтингу країн за індексом аутсорсингової привабливості Україна у 2016 р. перебувала на24 місці. За обсягом ІТ-аутсорсингу вона займає провідне місце серед країнЦентральної та Східної Європи, де її основними конкурентами є Польща, Румунія, Білорусь, Угорщина та Чехія. Сьогодні в Україні працює більше тисячі IT-компаній, понад 100 науково-дослідних центрів і понад 2000 стартапів.Серед них багато невеликих фірм, що надають широкий спектр послуг дляпідприємств малого та середнього бізнесу. 13 компаній з України входять у100 кращих постачальників послуг аутсорсингу у світі (2017 р.). Це і міжнародні компанії з великими представництвами в Україні, і місцеві ІТ-проекти:ELEKS, N-iX, SoftServe, Miratech, Sigma Software, Softengi, Program-Ace.Найбільшими замовниками для України є США (45 % у загальному обсязізамовлень), Велика Британія, Канада, Австралія.

IT-компанії, які займаються аутсорсингом, є в усіх регіонах України. Найбільше великих компаній — у Києві, Харкові, Львові, Дніпрі та Одесі,менше — у Вінниці, Івано-Франківську, Черкасах, Запоріжжі.

Поширеними в Україні є послуги фрілансу. Це робота працівників позакомпанією без укладання з ними довгострокових договорів. Україна — середлідерів у Європі за розробкою програмного забезпечення на засадах фрілансу.


Загрузка...

ЗАПИТАННЯ І ЗАВДАННЯ

1. Що таке аутсорсинг?

2. Які переваги аутсорсингу ви можете назвати?

3. У чому полягає сутність ІТ-аутсорсингу?

4. Назвіть країни-лідери на світовому ринку IT-послуг та ІТ-аутсорсингу.

5. Які перспективи розвитку аутсорсингу в Україні?

У глобальному рейтингу країн за аутсорсинговою привабливістю Україна у 201 б р. піднялася на 17 позицій порівняно з 2014 р., водночас залишаючись нижче віднизки країн Центральної і Східної Європи. Які, на вашу думку, чинники сприяютьрозвитку вітчизняної IT-сфери, а які перешкоджають йому?

ЗАПИТАННЯ І ЗАВДАННЯ для самоконтролю навчальних досягнень

Розділ IV. Третинний сектор господарства

1. Оберіть правильне твердження щодо транспорту України.

А найвищу собівартість перевезень має авіаційний транспорт Б до великого каботажу належить перевезення між Чорноморськом і ХерсономВ головну роль у внутрішньоекономічних зв'язках відіграє річковий транспортГ основний недолік трубопровідного транспорту — залежність від погоди

2. Назвіть український порт на Азовському морі.

А Ізмаїл Б Бердянськ В ХерсонГ Феодосія

3. Яка автомагістраль в Україні має меридіональне простягання?

А Київ — Харків Б Київ — Одеса В Київ — Ковель Г Київ — Львів

4. Укажіть, яка група товарів посідає провідне місце у товарній структурі експорту України.

А тканини, одяг, взуття Б руди чорних металів, сталь, прокатВ мінеральні добрива, пластмаси, волокнаГ літаки, морські судна, трактори

5. Укажіть неправильне твердження щодо зовнішньої торгівлі України.

А експорт послуг більший за обсягом від експорту товарів Б сальдо торгівлі послугами завжди додатне

В в імпорті товарів переважають машини, транспортні засоби й устаткування Г основним торговим партнером України серед міжнародних об'єднань є ЄС

6. Установіть відповідність між областями України та туристичними об'єктами,що розташовані на їх території.

А Тернопільська1Святогірська лавра

Б Волинська2Луцький замок

В Черкаська3дендропарк «Софіївка»

Г Запорізька4печера Кришталева

5 національний парк «Великий Луг»

7. Розташуйте послідовно назви країн за тоннажністю їх торговельного морського флоту, починаючи з найбільшого.

А Китай Б УкраїнаВ ПанамаГ Ліберія

8. Розташуйте послідовно види транспорту України за показником вантажообігу, починаючи від найбільшого:

А автомобільний Б залізничний В річковий Г трубопровідний

9. Яку роль відіграють наука й освіта в суспільстві?

10. У чому полягають переваги аутсорсингу?

 

Це матеріал підручника Географія 9 клас Бойко, Дітчук