storinka.click » Географія » Транспорт як вид економічної діяльності
Інформація про новину
  • Переглядів: 3124
  • Дата: 7-01-2018, 09:44
7-01-2018, 09:44

Транспорт як вид економічної діяльності

Категорія: Географія


Пригадайте, які види господарської діяльності належать до третинного сектору економіки.

Назвіть приклади впливу транспортного чинника на розміщення виробництва.

РОЛЬ ТРАНСПОРТУ В ЕКОНОМІЦІ. Транспорт належить до третинного сектору економіки. Він надає послуги з перевезення людей і вантажів. Транспорт є необхідною умовою функціонування господарства: забезпечує виробництва сировиною, матеріалами, обладнанням і перевозить готові вироби доспоживачів. Без транспортного сполучення неможливо раціонально розмістити підприємства, освоїти нові території й природні багатства. Транспорт нерідко називають «кровоносною системою економіки». Він є також одним ізважливих чинників обороноздатності країни. Транспорт забезпечує не лишепобутові, робочі та туристичні поїздки людей, а й медичне обслуговуваннясуспільства.

Розвиваючи зв’язки між підприємствами, виробництвами, населеними пунктами і регіонами, транспорт об’єднує територію в соціально-економічнеціле, а країни і національні господарства — в єдиний світовий простір. Безтранспорту неможливі особисті контакти людей у світі, розвиток міжнародноїторгівлі та економічної інтеграції країн.

Транспорт поділяють на пасажирський і вантажний залежно від того, що він перевозить. Пасажирський транспорт забезпечує перевезення населення, основними показниками ефективності його роботи є пасажироперевезен-ня і пасажирообіг. Пасажироперевезення — кількість перевезених пасажирівза певний проміжок часу (наприклад, упродовж місяця чи року). Пасажирообіг — показник, що відображає кількість пасажирів, яких перевезли запевний проміжок часу на певну відстань; обчислюється як добуток кількостіпасажирів на відстань перевезення і вимірюється у пасажирокілометрах.

Вантажний транспорт забезпечує виробничі зв’язки між підприємствами і доставку населенню продуктів споживання. Його основними показниками є вантажоперевезення і вантажообіг. Вантажоперевезення — це кількість перевезених за місяць чи рік вантажів у тоннах.

Вантажообіг — кількість вантажу, що перевозиться за певний проміжок часу на певну відстань (обчислюється як добуток цих двох показників івимірюється у тоннокілометрах — т-км).


Загрузка...

За способом переміщення розрізняють такі види транспорту: залізничний, автомобільний,трубопровідний, морський, річковий, авіаційний, космічний. Залежно від середовища переміщення їх групують у сухопутний, водний іповітряний транспорт (мал. 152).

Головні види транспорту, які виникли на початку промислової революції (залізничний, водний), успішно виконували свої функції до середини XX ст.Саме тоді протяжність залізничних і внутрішніх водних шляхів (судноплавних річок, каналів) досягла максимуму. У другій половині XX ст. частка цихвидів транспорту у світовому вантажо- і пасажирообігу скоротилася, зменшилося значення морського транспорту в міжконтинентальному перевезенніпасажирів. Натомість швидко розвивалися нові види транспорту — автомобільний, трубопровідний (нафто- й газопровідний) і повітряний, які склаликонкуренцію залізничному та водному транспорту.

У структурі світового пасажирообігу першість належить автомобільному транспорту — близько 80 % , друге місце ділять залізничний і повітряний транспорт — по 10% (мал. 153). А у світовому вантажообігу провідні позиціїзберігає морський транспорт — понад 60 % , який суттєво випереджає автомобільний, трубопровідний і залізничний (мал. 154).


ОСОБЛИВОСТІ РОБОТИ РІЗНИХ ВИДІВ ТРАНСПОРТУ. Кожний вид транспорту має свої особливості функціонування, сфери застосування та переваги.

Автомобільний транспорт традиційно використовують для перевезень на короткі та середні відстані. Основна його перевага — це висока маневреність і велика швидкість. Автомобільним транспортом можна вчасно доставляти вантаж «від дверей до дверей». Людям він забезпечує свободупересування. Цей вид транспорту передбачає доставляння негабаритних вантажів. Основними недоліками автомобільного транспорту є порівняно високасобівартість перевезень і мала вантажопідйомність транспортних засобів.Автомобільний транспорт здебільшогошкодить довкіллю, що також звужуєсфери його застосування.

Залізничний транспорт добре пристосований для перевезення пасажирів та вантажів за будь-яких погодних умов на великі відстані. Істотною перевагою є відносно невисока собівартість перевезень, а недоліками — значні затрати на будівництво та експлуатацію залізничних шляхів, порівняно

невисока швидкість переміщення вантажів, низька можливість доставки до кінцевого споживача.

Морський транспорт є найбільшим перевізником вантажів на міжнародних напрямках. Його основні переваги — низькі тарифи та висока вантажопідйомність, використання природних шляхів сполучення. Недоліком є низька швидкість, жорсткі вимоги до пакування і кріплення вантажів. Морський транспорт залежний від погодних і навігаційних умов, його обслуговування передбачає наявність складної портової інфраструктури.

Внутрішній водний транспорт характеризується низькою вартістю перевезення вантажів, оскільки використовує природні шляхи сполучення —річки, озера. За умови перевезення вантажів, у яких маса перевищує 100 тонн,на відстань понад 250 км, цей вид транспорту — найдешевший. До недоліківналежать повільна доставка, низька географічна доступність унаслідок конфігурації водних шляхів, мінливі навігаційні умови та сезонність роботи, якізалежать від погоди і кліматичних умов (замерзання, обміління річок).

Основними перевагами повітряного транспорту є найвища швидкість транспортування, можливість досягти віддалених районів. Водночас транспортні засоби мають незначну вантажопідйомність, вони забруднюють довкілля, їх функціонування залежить від погодних умов.

Масштаби світової транспортної системи вражають: загальна довжина транспортних магістралей, без морських трас, становить 72,5 млн км; щорічно всімавидами транспорту перевозиться понад150 млрд т вантажів і більше 2 трлн пасажирів; у світі налічують понад 1 млрд автомобілів, 48 тис. морських кораблів, 25 тис.рейсових літаків.

Трубопровідний транспорт —

найдешевший, не потребує великої кількості персоналу для обслуговування і не використовує рухомі транспорті засоби. Він здійснює переміщеннянафти і нафтопродуктів, газу тощо назначні відстані. Водночас є трубопроводи місцевого значення для переміщеннятвердих сипучих речовин (змішуючи їхз рідинами) у районах видобутку і споживання мінеральної сировини (вугілля, залізної руди тощо). Трубопроводиза високої пропускної здатності забезпечують низьку собівартість транспортування та високий ступінь збереження вантажів. Проте трубопровідний транспорт може зашкодити довкіллю внаслідок масштабних аварій.

Полі... (з грец. — численний, багато) — це перша частина складних слів. Полі-транспортний — той, що складається зкількох видів транспорту. Магістраль(з лат. — головний) — головний напрям,основна лінія у шляхах сполучення.

ТРАНСПОРТНІ СИСТЕМИ. Для забезпечення соціально-економічної життєдіяльності країни транспорт на її території має працювати злагоджено. Усі види транспорту держави утворюють національні транспортні системи.Вони складаються із транспортних шляхів, підприємств (залізничних станцій і вокзалів, автовокзалів, морськихпортів і річкових пристаней, аеропортів, газокомпресорних станцій тощо),транспортних засобів і компаній, якіїх експлуатують. Основними компонентами територіальної структуритранспортних систем є транспортні таполітранспортні вузли й магістралі.

У транспортних вузлах відбувається обмін вантажами і пасажирами між різними видами транспорту, а політранспортні магістралі здатні доставляти на значні відстані пасажирів і вантажі взаємозамінними видами транспорту.

Найбільші вузли склалися в економічно розвинених країнах, зокрема в США (Нью-Йорк, Вашингтон, Чикаго, Даллас-Форт-Верт, Сан-Франциско),країнах Західної Європи (Лондон, Париж, Франкфурт-на-Майні), а такожсхідноазійських країнах: Китаї (Пекін, Шанхай), Японії (Токіо), Гонконзі,Сінгапурі.

Приклади найпотужніших політранспортних магістралей світу: 1) сукупність шляхів сполучення, що поєднують розташовані неподалік автомобільні, залізничні, повітряні та трубопровідні транспортні лінії і з’єднують Північний Схід США із Приозер’ям (напрям Нью-Йорк — Чикаго); 2) міждержавнаполітранспортна магістраль, що пролягає вздовж річки Рейн у Західній Європі, до складу якої входить також річковий транспорт.

Унаслідок взаємодії національних транспортних систем формуються регіональні та глобальна (світова) транспортні системи.

Між окремими регіонами і країнами світу наявні суттєві відмінності щодо рівня розвитку й ролі видів транспорту в перевезенні вантажів і пасажирів. Найбільш потужні й розвинені національні транспортні системи сформувалися в країнах Великої сімки (насамперед США), Китаї і Росії, а регіональні — у Європі, Північній Америці таСхідній Азії.


Загрузка...

Головними рисами Європейської регіональної транспортної системи є: високий рівень розвитку всіх видів транспорту, перевага автомобільноготранспорту в перевезенні пасажирів і вантажів, будівництво автострад, високий рівень електрифікації залізничного транспорту і введення в експлуатаціюшвидкісних залізниць (середня швидкість руху потягів — понад 100 км/год),значна частка річкового транспорту в перевезенні вантажів. Система має най-густішу у світі мережу транспортних шляхів. Найбільш розвиненим є транспорт в економічно розвинених країнах Західної Європи, до нього долучаєтьсятранспорт постсоціалістичних країн Центральної Європи. У Європейську регіональну транспортну систему поступово інтегруються національні системипострадянських країн. Цьому сприяє створення транс’європейських залізнично-автомобільних і Дунайського річкового транспортних «коридорів».

Для Північноамериканської транспортної системи характерна найдовша мережа шляхів сполучення усіх видів транспорту загалом і кожного зокрема, переважання повітряного транспорту в перевезенні пасажирів, низький рівень електрифікації залізниць і зменшення їх протяжності через значнуконкуренцію з боку автомобільного транспорту. У територіальній структурітранспортної мережі домінують автомобільні й залізничні «коридори» широтного і меридіонального простягання, які транспортують основну частку вантажів між економічними осередками у США та Канаді. До транспортної системицих країн долучається транспортна мережа Мексики.

Східноазійська регіональна транспортна система представлена сформованими національними системами Японії, Республіки Корея і Тайваню, у яких добре розвинені усі види транспорту (крім внутрішнього водного), танайбільш динамічною на сьогодні транспортною системою Китаю. Кілька десятиліть тому транспорт Китаю був слабкою ланкою в економіці країни, тепернадзвичайно високими темпами розвиваються практично всі його види. ДляКитаю та Японії характерна перевага залізничного транспорту в перевезенні пасажирів і вантажів, важливе значення морського транспорту — у вантажних перевезеннях, а повітряного — у пасажирських. Ці види транспортуоб’єднують усі національні компоненти Східноазійської регіональної мережі.

В інших частинах світу ознаки регіональних транспортних систем виражені слабко. Особливостями транспорту Південної Азії є недостатній рівень розвитку автомобільного і трубопровідного транспорту, відсутність єдиноїсистеми шляхів сполучення, перевага залізничного транспорту в перевезенніпасажирів і вантажів, виняткове значення річкового транспорту, який нерідко залишається єдиним видом зв’язку з віддаленими районами.

Особливістю транспорту Південної Америки є специфічна просторова конфігурація транспортної мережі: вона має віялоподібну або деревоподібнуформу, що пояснюється наявністю головного транспортного вузла на узбережжі, до якого сходяться транспортні магістралі з внутрішніх районів.

Найбільш відстала й архаїчна транспортна мережа Африки, для якої характерна фрагментарність поширення: шляхи частково прокладені на прибережних територіях, тоді як внутрішні райони залишаються малодоступними або прохідними в певні сезони. Головні транспортні шляхи зв’язують районивидобутку мінеральної сировини і плантаційного сільського господарства зпортами їх експорту.

ЗАПИТАННЯ І ЗАВДАННЯ

1. Яке значення має транспорт для економіки?

2. Якими показниками виражається робота транспорту?

3. Які чинники впливають на розвиток транспорту держави та регіону?

4. У чому полягають особливості роботи водних видів транспорту?

5. Як формується транспортна система? Назвіть її компоненти.

6. Які регіональні транспортні системи є найбільш розвиненими? Чому?

Порівняйте структури світового пасажиро- і вантажообігу (мал. 153,154). Поміркуйте, чому вони суттєво відрізняються.

ПОПРАЦЮЙТЕ В ГРУПІ

Розкажіть, які переваги та недоліки мають окремі види транспорту:

група 1 — автомобільний; група 3 — водний;група5 — трубопровідний.

група 2 — залізничний; група 4 — повітряний;

 

Це матеріал підручника Географія 9 клас Бойко, Дітчук